Методичний кабінет

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методичний кабінет – структурний підрозділ коледжу, який забезпечує організацію роботи педагогічних працівників з науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення якості освітніх послуг і кваліфікації викладачів. 1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується нормативними документами Міністерстваосвітиі науки, Міністерства культури України та даним Положенням. 1.3. Діяльність кабінету будується на принципах: демократичності та доступності;...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 1.2. Участь у методичнійроботієпрофесійнимобов'язком для всіхпедагогічнихпрацівників. Результативністьметодичноїроботивраховується при проведенніатестаціїпедагогічнихпрацівниківієпідставою для матеріального та морального заохочення. 1.3. В коледжі взаємодіють два напрями...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ОРГАНІЗАЦІЮ  ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

Відкрите заняття – одна з форм педагогічної діагностики, метою якої є виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача. Разом з тим відкрите заняття – це своєрідна форма звітності викладача про його рівень оволодіння змістом навчальної дисципліни та методикою її викладання. Відкрите заняття виконує такі функції: діагностичну: дозволяє виявити рівень володіння викладачем навчальним матеріалом, методикою...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИЖНІ (ДЕКАДИ) ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

1. Завдання тижнів (декад): 1.1. Забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, сприяти формуванню їх наукового світогляду. 1.2. Вдосконалювати науково-методичний рівень викладання та рівень пед. майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу. 1.3. Поглибити знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін навчального плану....

Детальніше

ВИДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України №247-11 від 31.05.2017р. З метою повного і якісного науково-методичного забезпечення  навчального процесу та розповсюдження кращого педагогічного досвіду та відповідно до наказу МОНУ від 23 червня 2014 року № 742  «Про видання, придбання та доставки підручників…»  п е р е л і к  видів навчально-методичної літератури...

Детальніше