Навчально-методичні матеріали

Навчальні дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧИСТЬ" НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки історія України соціологія українська мова (за професійним спрямуванням) основи правознавства економічна теорія фізичне виховання основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) іноземна мова (за професійним спрямуванням) дисципліни за вибором навчального закладу фізичне виховання (додатково) Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки культурологія історія мистецтв народознавство екологія...

Детальніше

Загальноосвітня підготовка

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)Методичний пакет для студентів з дисципліни "Зарубіжна література" Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  І курс І семестр Навчальний модуль №1 Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд: Загальна характеристика епохи. Розвиток культури і мистецтва. Основні напрями літератури ХІХ століття.  Література: Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10...

Детальніше

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

СОЦІОЛОГІЯМетодичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво», 5.02010401 «Народна художня творчість» (на основі базової та повної загальної середньої освіти) Розробник – Боцула Н.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ                                 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1 Тема : СОЦІОЛОГІЯ, ЇЇ...ДетальнішеОСНОВИ...

Детальніше

Дисципліни загально-професійної підготовки

ІСТОРІЯ КОСТЮМАМетодичний пакет для студентів  спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» (на базі 9, 11 класів) Розробник: О.І.Терещенко ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1.Предмет «Історія костюма». Його завдання і значення для професії. Історія костюма – складова частина історії матеріальної культури. Завдання предмету «Історія костюма». Різниця між поняттями «костюм» і «одяг». Виникнення одягу. Основні...

Детальніше

Дисципліни професійної та практичної підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (самостійна робота)Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни  «Український танець» Тема №1. Характеристика побутових танців Тема №2.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю. Тема №3.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України. Тема №4.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю....

Детальніше

Дисципліни самостійного вибору студента

Ділова українська моваПрограма навчальної дисципліни за вибором студента 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором  є: формування системи знань та навичок володіння нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні. 1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами правил і норм сучасної української літературної мови, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної...

Детальніше