Навчально-методичні матеріали

Загальноосвітня підготовка

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)Методичний пакет для студентів з дисципліни "Зарубіжна література" Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  І курс І семестр Навчальний модуль №1 Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд: Загальна характеристика епохи. Розвиток культури і мистецтва. Основні напрями літератури ХІХ століття.  Література: Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10...

Детальніше

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ (методичний пакет)Методичний пакет для студентів з дисципліни "Охорона праці" Укладач – спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Харлан Н.П. Метою вивчення дисципліни є  формування системи знань про правові засади організації безпечних умов праці на виробництві. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь  ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони...

Детальніше

Дисципліни загально-професійної підготовки

Детальніше

Дисципліни професійної та практичної підготовки

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯМетодичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бібліотечне обслуговування» Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виконують дві контрольні роботи. Контрольна робота з дисципліни є самостійною творчою роботою студена. Зміст завдань зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Загальні вимоги до контрольної...

Детальніше

Дисципліни самостійного вибору студента

ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИПрограма навчальної дисципліниза вибором студента підготовки молодшого  спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»,  029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» Розробник:  Г.Г.Сидоренко 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системизнань пророзвиток світової та української культури в різних історичних епохах. 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія культури»...

Детальніше