Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Охорона праці" Укладач – спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Харлан Н.П. Метою вивчення дисципліни є  формування системи знань про правові засади організації безпечних умов праці на виробництві. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь  ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням...

Детальніше