Дисципліни професійної та практичної підготовки

Методичні рекомендації з дисципліни «Спеціальний інструмент» (баян)

Методичні рекомендації для студентів спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» до підготовки та проведення ККР з дисципліни «Спеціальний інструмент» (баян) Питання комплексної контрольної роботи складені згідно вимог навчальної програми і охоплюють всі головні етапи підготовки молодшого спеціаліста. Завдання ККР формалізовані, однакової складності, мають 20 варіантів. Кожний  варіант складається з двох завдань.       Перше – усна відповідь на питання з...

Детальніше

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» (баян, акордеон)

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» (баян, акордеон) для студентів спеціальності 024 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації  «Народне інструментальне мистецтво» (денна форма навчання, на основі базової загальної  середньої освіти) Самостійна робота студента № 1: І курс, І семестр (перевіряється на контрольному уроці №3) Гама Фа – мажор, арпеджіо, акорди. Перевірка навичок читки нот з аркуша:...

Детальніше

Додатковий музичний інструмент (баян, акордеон)

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» (баян, акордеон) для студентів спеціальності 024 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Самостійна робота студента№1: І курс, 1-й семестр (перевіряється на контрольному уроці №3) Вивчення п’єси напам’ять (денна форма навчання) Методичні рекомендації до виконання студентами самостійної роботи №1 Працюючи самостійно над музичним...

Детальніше

Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність»

Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність» для студентів IIкурсу заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Варіант I Завдання 1. Охарактеризуйте основні функції та критерії СКД. Завдання 2. Вкажіть на принципові засади організації сімейного дозвілля. Завдання 3. Розкрийте сутність поняття анімації. Завдання 4. Дайте характеристику сучасній формі дозвілля  - буккроссингу. Завдання 5.Поясніть особливості організації конференцій. Література...

Детальніше

Історія української культури (контрольна робота)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності» ВАРІАНТ 1 Завдання 1. Назвіть характерні ознаки трипільської культури. Завдання 2. Охарактеризуйте культурні надбання Запорізької Січі. Завдання 3. Дайте характеристику освітньому та літературно-видавничому процесу в українських землях за часів Литовсько-Польської доби. Завдання 4.Розкрийте значення Кирило-Мефодіївського братства...

Детальніше

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бібліотечне обслуговування» Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виконують дві контрольні роботи. Контрольна робота з дисципліни є самостійною творчою роботою студена. Зміст завдань зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Загальні вимоги до контрольної роботи:...

Детальніше

Основи кольорознавства (методичні поради до самостійної роботи)

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 ТЕМА: Кольоровий круг. Тепла і холодна гама. Практичне завдання : Виготовити 18-ступінний кольоровий круг і написати назви кольорів. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: На аркуші паперу формат А3 намалювати коло d 15см, поділити його на 18 секторів. Кольори, які використані для 6-ступінного кола : червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, розташувати в крузі так,...

Детальніше

Управління бібліотекою (методичні поради до контрольної роботи)

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Загальні методичні поради Зміст завдань контрольної роботи зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Контрольна робота передбачає виконання студентом чотирьох практичних завдань на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу (література буде вказана...

Детальніше

Дитяча література (методичні поради до контрольної роботи)

Контрольна робота № 1 Варіант 1. Завдання 1. Розкрийте, як Т.Г.Шевченко змальовує картини рідної природи на прикладі двох поетичних творів. Для виконання першого завдання використайте схему аналізу ліричного твору (Див. дод. № 1.) Об’єм першого завдання – 4-5 стор. рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту. Завдання 2. Охарактеризуйте загадки-відгадки Л.Глібова. Виконуючи друге завдання, необхідно звернути...

Детальніше