Бібліотека училища

Бібліотека Гадяцького училища культури ім. І.П.Котляревського вбачає свою основну місію у виконанні навчально-виховного процесу у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі, працівники училища та слухачі відділення підвищення кваліфікації. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються лише в читальному залі.

Успішний інформаційний супровід навчального процесу училища культури повинна  забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка в підсумку стає гарантом якості освіти.

У сучасному світі глобальної інформатизації визначальним моментом є співіснування друкованих та електронних джерел інформації. Протягом тисячолітньої історії розвитку бібліотек основою їх роботи щодо задоволення інформаційних потреб користувачів був бібліотечний фонд.  Однак у світлі інформатизації обмеженість навіть найбагатшого локального бібліотечного фонду стає дедалі очевиднішою, а впровадження сучасних освітніх технологій  додатково стимулює процеси інформатизації бібліотек ВНЗ. Поняття «бібліотечний фонд» трансформується в більш конструктивне і відповідне сучасній місії бібліотеки поняття інформаційних ресурсів.

На сьогоднішній день бібліотека веде роботу з фондом в електронному каталозі, в тому числі і обслуговування користувачів по електронному формуляру.

Сучасна місія бібліотеки училища передбачає перехід від видачі книг у тимчасове користування до організації доступу до необхідних інформаційних ресурсів. Основні вимоги до бібліотеки враховують: забезпечення користувачів вільним доступом до інформації, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу й місцезнаходження; надання можливості здобуття інформації з будь-якого джерела, без тимчасових, географічних і інших обмежень; ефективність відображення вмісту наявних в її фондах документів і швидкість отримання інформації користувачем; забезпечення тривалого життя документам (особливо культурної, історичної, наукової значущості) не лише засобами консервації, а й шляхом переведення їх зразків в електронну форму; вміле регулювання співвідношення у своєму фонді документів на традиційних і електронних носіях інформації.