ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  4 від  26 грудня  2016  року     Затверджено та введено у дію наказом від 29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1.  Контроль – це виявлення, вимір та оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Контроль  забезпечує визначення рівня досягнення завдань навчання і дає змогу коригувати, за...

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол  №  4 від  26 грудня  2016  року Затверджено та введено у дію наказом від  29.12.2015 р. №234   1. Загальні положення   1.1. Положення про організацію освітнього процесу в коледжі (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України, що регламентують освітню діяльність, Статуту коледжу та інших...

Детальніше