Освітньо-професійна програма “Інформаційна та бібліотечна справа”

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

 1. Людина в соціокультурному середовищі
 2. Культура ділового мовлення
 3. Іноземна мова
 4. Історія української культури
 5. Соціологія культури
 6. Основи психології та соціальної педагогіки
 7. Соціальні комунікації
 8. Основи підприємництва і менеджменту
 9. Професійна етика
 10. Мультимедійні технології
 11. Фізична культура (секційні заняття)
 12. Українська література
 13. Зарубіжна література
 14. Дитяча література
 15. Основи архівознавства
 16. Діловодство
 17. Основи документознавства
 18. Основи аналітико-синтетичної обробки документів
 19. Організація потоків і масивів документів
 20. Організація потоків і масивів документів (курсова робота)
 21. Інформаційно-пошукові системи
 22. Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
 23. Бібліографічна діяльність
 24. Бібліотечне обслуговування
 25. Бібліотечне обслуговування (курсова робота)
 26. Управління бібліотекою
 27. Безпека життєдіяльності
 28. Основи охорони праці
 29. Навчальна практика
 30. Виробнича практика