ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ

І. Загальні положення

1.1. Співбесіда є формою перевірки знань вступників з метою визначення рівня  їх підготовки, нахилу та здібностей до оволодіння обраною спеціальністю.

1.2.  Право на проходження співбесіди при вступі на навчання до Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського мають особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

1.3. Вступні випробування у формі співбесіди проводять екзаменаційні комісії.

Наказ про затвердження складу комісії  видається директором  коледжу не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до коледжу.

1.4. День, час та місце проведення співбесіди вказується у розкладі вступних випробувань. Перепусткою на співбесіду є документ, що посвідчує особу вступника.

1.5. Голови екзаменаційних комісій, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають програму співбесіди та подають її на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програма співбесіди складається у відповідності з програмами вступних іспитів з дисциплін, передбачених Правилами прийому для відповідної спеціалізації.

1.6. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання,   мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІІ. Порядок проведення співбесіди

2.1. Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у співбесіді.

2.2. Оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді проводиться згідно критеріїв оцінювання на іспитах з відповідних дисциплін.

2.3. В листі співбесіди вступника голова екзаменаційної комісії виставляє бали за виконання  кожного завдання, а також підсумковий бал.

2.4. Вступник вважається таким, що пройшов співбесіду, якщо він виконав завдання та дав відповіді на поставлені членами комісії запитання на оцінку не нижче «8» балів ( за 12- бальною шкалою) та «160» балів ( за 200-бальною шкалою).

2.5. Перескладання співбесіди не дозволяється. Апеляції на результати співбесіди не приймаються.

2.6. Листспівбесіди, підписаний абітурієнтом і членами комісії з проведення співбесіди, зберігається в особовій справі вступника.

2.7. Рішення про зарахування вступників за результатами виявлених знань під час  співбесіди приймається Приймальною комісією в день  проведення співбесіди  та оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ директора про зарахування до складу студентів.

2.8. У випадку, якщо вступник не пройшов співбесіду, він має з’явитися в Приймальну комісію коледжу для отримання екзаменаційного листа з метою участі у вступних випробуваннях.