ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО»

 

Творчий конкурс складається з двох частин

І – Перевірка вокально-музичних даних:

Параметри оцінювання:

1) голосові  дані  – чистота інтонування звуків, взятих на музичному інструменті (або з голосу);

2) відчуття ритму – точність відтворення запропонованих ритмічних малюнків;

3) музичний слух – правильність визначення на слух кількості звуків, які одночасно звучать на інструменті, вміння послідовно відтворити їх голосом;

4) музична пам’ять – точність повторення голосом запропонованих музичних фраз, чистота інтонування та ритмічного малюнку.

ІІ – Виконання абітурієнтом 2-х різнохарактерних вокальних творів* (народна пісня, сучасна естрадна пісня  або 2 народні пісні)

Параметри оцінювання:

1) чистота інтонування, чіткість дикції;

2) якість характерних ознак голосу (тембр, сила, діапазон);

3) вміння створити художній образ.

Примітка

*Для вокальних творів, які абітурієнт буде виконувати з музичним супроводом, потрібно мати нотний матеріал або фонограму в мінусовому форматі.

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

(народні, естрадні та духові інструменти )

 

Творчий конкурс складається з двох частин

ІПеревірка музичних даних:

Параметри оцінювання:

1) музична пам’ять – чистота інтонування окремих музичних звуків, коротких нескладних мелодій, виконаних на фортепіано (чи з голосу);

2) відчуття ритму – точність відтворення запропонованих ритмічних малюнків;

3) музичний слух – правильність визначення на слух кількості звуків, які одночасно звучать на інструменті, вміння послідовно відтворити їх голосом.

ІІ – Виконання на інструменті 2-х різнохарактерних творів*:

Параметри оцінювання:

1) правильність виконання нотного тексту;

2) рівень володіння виконавською технікою;

3) вміння створити художній образ.

Примітка

* Абітурієнт повинен мати при собі музичний інструмент, ноти творів, що виконуватимуться на екзамені

** Абітурієнти, які не мають початкової музичної освіти чи музичної підготовки, мають право брати участь у вступних іспитах. Оцінка виставляється за результатами  перевірки музичних здібностей (музичний слух, відчуття ритму, музична пам’ять).

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»

 

Творчий конкурс складається з двох частин

ІВиконання абітурієнтом 3-х різнохарактерних  літературних творів

(байки або гуморески, вірша, прозового уривку  описового  характеру):

Параметри оцінювання:

1) рівень оволодіння нормами літературної вимови;

2) чіткість вимови (дикція та артикуляція звуків);

3) логічна виразність мови (логічна перспектива, логічні наголоси, паузи);

4) вміння діяти словом;

5) вміння спілкуватися з глядачами;

6) вміння створити образ оповідача;

7) культура зовнішнього вигляду.

ІІ – Перевірка акторських даних:*

скласти сюжет сценічного етюду на тему за вибором абітурієнта (на основі життєвого факту або події);

здійснити втілення  етюду на сцені.

виконати пісню, танець (за вибором абітурієнта)

Параметри оцінювання:

1) змістовність сюжету етюду;

2) уміння діяти в етюді  з  уявними предметами;

3) органічність, послідовність, цілеспрямованість дії в  етюді.

Примітка

* При  собі мати спеціальне взуття (для виконання танцю), елементи костюму, фонограму

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»

Творчий конкурс проводиться у 2 етапи і, відповідно, триває 2 дні.*

Iетап

Рисунок:**

виконання натюрморту із 3-4 гіпсових геометричних фігур при контрастному штучному освітленні на нейтральному фоні.

(Термін виконання роботи – 6 академічних годин).

Параметри оцінювання:

1) правильність компонування малюнка на робочій  площині;

2) правильність взаємного розташування  предметів;

3) пропорційність зображуваних предметів;

4) дотримання лінійної перспективи при побудові форми;

5)передача характеру матеріалу і форми предметів в умовах даного освітлення;

завершеність роботи.

II етап

Композиція:**

виконання орнаменту із запропонованих елементів в заданій геометричній формі (квадрат, прямокутник, круг). Завдання виконується акварельними або гуашевими фарбами. Фарби – за вибором абітурієнта.

Термін виконання роботи – 6 академічних годин.

Параметри оцінювання:

1) побудова орнаменту на робочій площині залежно від заданої форми (квадрат, прямокутник, круг);

2) дотримання в орнаменті ритму, контрасту, акценту та інших елементів композиції;

3) вдале колірне вирішення роботи;

4) декоративне рішення елементів орнаменту;

5) завершеність роботи.

Примітки

* абітурієнт подає до приймальної комісії разом з документами не менше 5 домашніх робіт (2 малюнки олівцем,  2 живописні роботи та одну роботу з декоративно-прикладного мистецтва);

**вступник повинен мати: аркуші паперу (60 х 40см) та (30 х 40см), прості олівці, гумку, кнопки, лінійку 40см., косинець, транспортир, циркуль, палітру, акварельні або гуашеві фарби, пензлі, 2 склянки для води.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  «ХОРЕОГРАФІЯ»

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»

 

Творчий конкурс складається з двох частин*

І – Перевірка  музичних даних (слух, ритм, пам’ять) та конституційних даних (виворітність, гнучкість, пластичність, танцювальний крок, стрибок);

Параметри оцінювання:

1) відчуття ритму – точність відтворення запропонованих ритмічних малюнків;

2) музичний слух – правильність визначення на слух кількості звуків, які одночасно звучать на інструменті;

3) музична пам’ять – точність повторення голосом запропонованих музичних фраз.

ІІ – Виконання абітурієнтом танцю (етюду, фрагмента хореографічного номера) будь-якого характеру, будь-якого виду хореографічного мистецтва (класичний, народний, сучасний, бальний).

Параметри оцінювання:

1) емоційність сприйняття характеру музики;

2) технічна вправність виконання;

3) вміння передати художньо-хореографічний образ.

Примітки

* Пред’явити комісії медичну довідку, яка засвідчує готовність  до  підвищених фізичних  навантажень (форма 086-о)

** При собі мати танцювальну форму:

дівчатам  –          танцювальне  взуття (чоботи ,туфлі, балетне взуття),  лосини, трико

(купальник).

юнакам  – танцювальне  взуття (чоботи, балетне взуття), футболку, тренувальні брюки (лосини).