2019 – СТРОКИ ВСТУПУ

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 2019 р.

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв. 13 липня
Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід з 14 липня до 21 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 23 липня
Термін вибору вступником місця навчання (виконання вступником вимог до зарахування) до 12.00 години 27 липня
Термін зарахування вступників за регіональним замовленням (бюджет) до 18.00 години 29 липня
Термін зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 01 серпня
Додаткове зарахування не пізніше 30 серпня
Термін переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 06 серпня
На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18 год. 00 хв. 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв. 29 липня
Строки проведення творчих конкурсів з 01 липня до 10 липня
Строки проведення вступних іспитів для осіб, які мають на це право (Правила прийому розділ VIII) з 23 до 28 липня
Строки проведення співбесід для осіб, які мають на це право (Правила прийому розділ VIII) з 23 до 25 липня
Зарахування за співбесідою:
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 01 серпня
Термін виконання вступником вимог до зарахування до 18.00 години 03 серпня
Термін зарахування вступників за регіональним замовленням (бюджет) до 12.00 години 04 серпня
Зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів:
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 01 серпня
Термін виконання вступником вимог до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня
Термін зарахування вступників за регіональним замовленням до 12.00 години 06 серпня
Термін зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб до 12.00 години 16 серпня
Термін додаткового зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не  пізніше 30 вересня
На основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання
Початок прийому заяв та документів 22 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18 год. 00 хв. 04 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв. 11 серпня
Строки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів з 05 до 07 серпня
Строки проведення співбесід з 05 до 06 серпня
Зарахування за співбесідою:
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 07 серпня
Термін виконання вступником вимог до зарахування до 18.00 години 11 серпня
Термін зарахування вступників за регіональним замовленням (бюджет) до 12.00 години 14 серпня
Зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів:
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 08 серпня
Термін виконання вступником вимог до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 години 12 серпня
Термін зарахування вступників за регіональним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб до 12.00 години 14 серпня
Термін переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 15 вересня
На основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (друга сесія)
Початок прийому заяв та документів 19 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів о 18 год. 00 хв. 28 серпня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв. 30 серпня
Строки проведення творчих конкурсів, вступних іспитів з 02 до 05 вересня
Строки проведення співбесід з 02 до 04 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 06 вересня
Термін виконання вступником вимог до зарахування до 12.00 години 16 вересня
Термін зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб до 12.00 години 17 вересня