Заява вступних випробувань (11 клас)

Керівнику Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського

вступника ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у вступних випробуваннях за денною формою навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

           Перша сесія            01 – 07 липня 2021 р.

Друга сесія              08 – 13 липня 2021 р.

спеціальність _________________________________________________________

(код та найменування спеціальності)

________________________________________________________________________________________

(назва освітніх програм)

«_____» ________________ 20____ р.                           ________________________

                                                                                                                                          (підпис)