II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Підвищення конкурентоспроможності фахового молодшого бакалавра в сучасних умовах – важливе завдання закладів освіти сфери культури і мистецтва. Тому 9-10 грудня 2021 року відбулася II щорічна очно-заочна науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», започаткована у 2020 році Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського».

На конференції обговорювались питання змісту, методики, перспектив та проблем підготовки сучасного фахівця соціокультурної сфери; застосування актуальних методик та інформаційних технологій на заняттях з дисциплін музично-теоретичного, вокально-хорового та інструментально-виконавського циклів; проблеми підготовки фахівця-хореографа; сучасні погляди на підготовку фахівців декоративно-прикладного мистецтва; інноваційні технології у підготовці фахівця спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. В конференції взяли участь студенти денної та заочної форм навчання. Цікаво було почути їх думку щодо сучасного стану розвитку установ культури, проблем та шляхів їх вирішення.

Всього в конференції взяли участь 40 викладачів та 12 студентів з культурно-мистецьких освітніх закладів, зокрема Гадяцького, Дніпропетровського, Житомирського, Кам’янець-Подільського, Львівського, Мелітопольського, Ніжинського, Тульчинського, Харківського фахових коледжів культури і мистецтв.

Учасники конференції отримали збірку тез доповідей та сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Організаційний комітет конференції