I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (другий етап)

10 грудня 2020 року продовжила роботу щорічна очно-заочна науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», започаткована Департаментом культури і туризму Полтавської обласної ради  та Комунальним вищим навчальним закладом «Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського», перший етап якої відбувся 23 квітня цього року. Темою другого етапу конференції є: «Інноватика у підготовці фахівця спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

          Мета конференції залишається та ж сама – це обговорення змісту, перспектив та проблем підготовки фахового молодшого бакалавра бібліотечно-інформаційної сфери, обмін педагогічним досвідом та поширення інновацій удосконалення методів практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з метою підвищення його конкурентоспроможності в сучасних умовах.

          Викладачі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», обговорювали проблеми реалізації компетентнісного підходу в підготовці фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад;  прийоми та методи формування сучасних інформаційно-пошукових ресурсів; роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей; формування цифрових бібліотек як баз електронних ресурсів. Мова йшла про нову модель фахівця бібліотеки та визначення переліку обов’язкових фахових компетентностей бібліотекаря як професії майбутнього в умовах децентралізації.

          Всього в конференції взяли участь 13 викладачів та 3 студенти з мистецьких освітніх закладів, зокрема Луганської державної академії культури і мистецтв, Гадяцького, Миколаївського, Ніжинського, Олександрійського, Херсонського фахових коледжів культури і мистецтв,  Сумського фахового коледжу мистецтва і культури, Харківського фахового вищого коледжу мистецтв.

          Учасники конференції отримали збірку тез доповідей та сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Організаційний комітет конференції