ЗЯВКА на участь в IV Відкритому дистанційному конкурсі народно-сценічного танцю «Джерела надії»

учнів мистецьких та загальноосвітніх навчальних

закладів, аматорських дитячих колективів

(для сольного, парного та масового виконання)

№ пп Учасник (назва колек тив) Керів ник   Зак лад   Номіна ція   Вікова катего рія К-ть учасни ків Програма   Посилання на відео (Ютуб, ГуглДиск)/Video links (You Tube, Google Drive)
1.                
                 

Відділення Нової Пошти, ПІБ та телефон отримувача для надсилання відзнак

___________________________________________________________________

Директор мистецького

навчального закладу       _______________                 _______________

М.П.                                          (підпис)                        (ініціали, прізвище)