ВИДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України №247-11 від 31.05.2017р.

З метою повного і якісного науково-методичного забезпечення  навчального процесу та розповсюдження кращого педагогічного досвіду та відповідно до наказу МОНУ від 23 червня 2014 року № 742  «Про видання, придбання та доставки підручників…»  п е р е л і к  видів навчально-методичної літератури значно розширено. Центр розглядає навчально-методичну документацію, а саме:

І. Навчальні програми та методичні рекомендації з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (в т.ч. програми факультативів); програми навчальної, виробничої й інших видів практик

ІІ.  Основні підручники та навчальні посібники

ІІІ. Додаткові підручники та навчальні посібники, до яких входять:

 • Опорні конспекти; курси лекцій з навчальних дисциплін
 • Самостійна робота студентів (методичні рекомендації)
 • Тестовий контроль знань: тестові завдання для перевірки знань; довідник; завдання в тестовій формі; експрес-контроль; тренувальні тести
 • Завдання для поточного контролю та контрольних робіт
 • Робочий зошит: опорний зошит; комплексний зошит для контролю знань; зошит для тематичних контрольних робіт; зошит-тренажер; схеми і таблиці
 • Практикум (наприклад, з правопису і граматики української мови)
 • Посібник – хрестоматія: хрестоматія для підготовки до…; хрестоматія – довідник; практичний довідник; педагогічний репертуар з навчальних дисциплін; комплексний довідник абітурієнта з дисциплін вступних іспитів; конспекти; міні-конспекти; аналіз твору на заняттях
 • Навчально-методичний комплект: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.
 • Дидактичні та наочні (мультимедійні та інші) матеріали: книга для викладача (методичні матеріали, методичні рекомендації, календарне планування та розробки занять)
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування

IV  Методична література

 • Методичні рекомендації з нових методів (технологій) навчання
 • Посібники, словники
 • Методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності (методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури; методика написання курсових і дипломних проектів (робіт); документація заходів щодо контролю якості підготовки тощо)
 •  Олімпіада, Конкурс:нормативний, навчально-методичний та теоретичний аспекти (навчально-методичний посібник)
 •  Інструктивно-методичні матеріали з питань виховної роботи.