Навчальні дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧИСТЬ”

НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи правознавства
економічна теорія
фізичне виховання
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
культурологія
історія мистецтв
народознавство
екологія
основи педагогіки і психології
менеджмент соціально -культурної сфери
дисципліни за вибором навчального закладу
комплексне використання технічних засобів
культура та етика професійної поведінки
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності
сольфеджіо
диригування та читання партитур
народна музична творчість
хоровий клас та практика роботи з хором
зарубіжна музична література
хорознавство та методика роботи з хором
українська музична література
хорове аранжування
хорова література
розшифровка народних пісень
ансамбль
постановка голосу
безпека життєдіяльності
спеціальний музичний інструмент
охорона праці
фортепіано
навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності
теорія музики
навчальна практика зі спеціалізації
гармонія
виробнича практика
аналіз музичних творів
Дисципліни за вибором навчального закладу
методика та практика керівництва фольклорним вокальним ансамблем
основи хореографії
НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи правознавства
економічна теорія
фізичне виховання
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
культурологія
історія мистецтв
народознавство
екологія
основи педагогіки і психології
менеджмент соціально -культурної сфери
дисципліни за вибором навчального закладу
комплексне використання технічних засобів
культура та етика професійної поведінки
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності
сольфеджіо
спеціальний музичний інструмент
народна музична творчість
диригування та читання партитур
зарубіжна музична література
оркестровий клас та диригентська практика
українська музична література
інструментознавство та інструментовка
ансамбль
вивчення оркестрових інструментів
безпека життєдіяльності
методика роботи з оркестром
охорона праці
фортепіано
навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності
теорія музики
навчальна практика зі спеціалізації
гармонія
виробнича практика
аналіз музичних творів
Дисципліни за вибором навчального закладу
методика та практика керівництва фольклорним інструментальним ансамблем
хорознавство
концертмейстерський клас
НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ)
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи правознавства
економічна теорія
фізичне виховання
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
культурологія
історія мистецтв
народознавство
екологія
основи педагогіки і психології
менеджмент соціально -культурної сфери
дисципліни за вибором навчального закладу
комплексне використання технічних засобів
культура та етика професійної поведінки
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності
сольфеджіо
спеціальний музичний інструмент
аналіз музичних творів
диригування та читання партитур
народна музична творчість
оркестровий клас та диригентська практика
зарубіжна музична література
інструментознавство та інструментовка
українська музична література
вивчення оркестрових інструментів
безпека життєдіяльності
методика роботи з оркестром
охорона праці
фортепіано
навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності
теорія музики
навчальна практика зі спеціалізації
гармонія
виробнича практика
дисципліни за вибором навчального закладу
практичні заняття з ремонту духових інструментів
естрадний ансамбль
ансамбль духових інструментів
ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи правознавства
економічна теорія
фізичне виховання
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
культурологія
історія мистецтв
народознавство
екологія
основи педагогіки і психології
менеджмент соціально -культурної сфери
дисципліни за вибором навчального закладу
комплексне використання технічних засобів
культура та етика професійної поведінки
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності
основи акторської майстерності
режисура театралізованих заходів
грим і макіяж
сценарна майстерність
методика роботи з аматорським колективом
історія свят та обрядів
музична грамота і сольфеджіо
історія українського костюма
музичний інструмент
сценічна мова
безпека життєдіяльності
сценічна пластика
охорона праці
декоративно-художнє оформлення театралізованих заходів
навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності
звукове та музичне оформлення театралізованих заходів
навчальна практика зі спеціалізації
основи хореографії
виробнича практика
Дисципліни за вибором навчального закладу
сольний спів
театр естрадних мініатюр
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи правознавства
економічна теорія
фізичне виховання
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
культурологія
дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
історія образотворчого мистецтва
педагогіка
історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту
шрифти і проектна графіка
основи кольорознавства
основи комп’ютерної графіки
пластична анатомія
екологія
креслення і перспектива
основи підприємництва і менеджменту
психологія
дисципліни за вибором навчального закладу
вікова психологія
теорія виховання
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
рисунок
безпека життєдіяльності
живопис
охорона праці
ліплення
практика з декоративно-прикладної творчості
композиція
педагогічна практика
декоративно-прикладна творчість
виконання дипломної роботи
методика викладання фахових дисциплін
виробнича практика
методика керівництва художнім колективом
Дисципліни за вибором навчального закладу
дизайн
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ”
Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
історія України
соціологія
українська мова (за професійним спрямуванням)
основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
економічна теорія
основи правознавства
культурологія
іноземна мова (за професійним спрямуванням)
дисципліни за вибором навчального закладу
основи підприємництва і менеджменту
Цикл дисциплін професійно орієнтованої підготовки
педагогіка
історія хореографічного мистецтва
психологія
історія театру
музична грамота
історія костюма
історія зарубіжної музики
грим
історія української музики
екологія
дисципліни за вибором навчального закладу
культура та етика професійної поведінки
музичний інструмент
народознавство
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
класичний танець
методика викладання фахових дисциплін
народно-сценічний танець
майстерність актора
український танець
безпека життєдіяльності
композиція і постановка танцю
охорона праці
історико-побутовий танець
сценічна практика (ансамбль)
дуетний танець (класичний)
педагогічна практика
сучасна хореографія та її напрямки
виробнича практика
дисципліни за вибором навчального закладу
сучасний та бальний танець
практика керівництва хореографічним колективом
методика роботи з хореографічним колективом
виконання випускної роботи

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Спеціалізація “Декоративно-прикладне мистецтво”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • людина в соціокультурному середовищі
 • основи підприємництва та менеджменту
 • безпека життєдіяльності
 • основи охорони праці
 • фізична культура

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • вікова психологія
 • історія декоративно-прикладного мистецтва
 • основи педагогіки
 • історія образотворчого мистецтва
 • основи композиції

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • композиція
 • декоративно-прикладна творчість
 • декоративно-прикладна творчість (курсова робота)
 • рисунок
 • основи живопису
 • методика викладання фахових дисциплін
 • педагогічна практика
 • виробнича практика

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • шрифти і проектна графіка
 • основи комп’ютерної графіки
 • ліплення
 • виконання випускної роботи
 • основи дизайну
 • основи кольорознавства
 • креслення і перспектива
 • основи пластичної анатомії
 • основи реставрації
 • практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації
 • орнамент

2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • основи ораторської майстерності
 • іноземна мова
 • історія культури
 • ділова українська мова
 • бальний танець
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • українська література
 • основи маркетингу
 • культура професійної поведінки
 • організація дозвілля
 • сучасна хореографія та її напрямки
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологі

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 024 “ХОРЕОГРАФІЯ”

Спеціалізація “Народна хореографія”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • безпека життєдіяльності
 • людина в соціокультурному середовищі
 • основи охорони праці
 • основи підприємництва та менеджменту

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • історія зарубіжної культури
 • народознавство (курсова робота)
 • історія української культури
 • музичні стилі та жанри
 • основи психології та педагогіки
 • основи соціокультурного підприємництва
 • історія мистецтв
 • основи акторської майстерності
 • народознавство
 • основи макіяжу

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • соціокультурна діяльність
 • декоративно-художнє оформлення масових заходів
 • культурно-дозвіллєва діяльність
 • навчальна практика
 • методика роботи з аматорським колективом
 • технологічна практика
 • основи сценарної майстерності
 • виробнича практика
 • основи сценічного мовлення

 2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • режисура театралізованих заходів
 • сценічна пластика
 • сценарна майстерність
 • акторська майстерність
 • сценічна мова
 • звукове та музичне оформлення театралізованих заходів
 • музичний інструмент
 • декоративно-художнє оформлення театралізованих заходів
 • музична грамота і сольфеджіо
 • історія свят та обрядів
 • постановка голосу
 • історія українського костюма
 • основи гриму
 • театр мініатюр

2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • сольний спів
 • іноземна мова
 • сучасна хореографія та її напрямки
 • ділова українська мова
 • ведення урочистих подій
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • українська література
 • основи маркетингу
 • культура професійної поведінки
 • історико-побутовий танець
 • основи хореографії
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологій

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 028 “МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • безпека життєдіяльності
 • людина в соціокультурному середовищі
 • основи охорони праці
 • менеджмент соціально – культурної сфери
 • фізична культура

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • історія зарубіжної культури
 • народознавство (курсова робота)
 • історія української культури
 • музичні стилі та жанри
 • основи психології та педагогіки
 • основи соціокультурного підприємництва
 • історія мистецтв
 • основи акторської майстерності
 • народознавство
 • основи макіяжу

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • соціокультурна діяльність
 • декоративно-художнє оформлення масових заходів
 • культурно-дозвіллєва діяльність
 • навчальна практика
 • методика роботи з аматорським колективом
 • технологічна практика
 • основи сценарної майстерності
 • виробнича практика
 • основи сценічного мовлення

 2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • хоровий клас та диригентська практика
 • хорознавство
 • сольфеджіо
 • ансамбль
 • постановка голосу
 • музична література
 • спеціальний музичний інструмент
 • основи гармонії та аналізу
 • теорія музики
 • хорове аранжування
 • додатковий музичний інструмент
 • розшифровка народних пісень
 • основи диригування та читання партитур
 • хорова література
 • народна музична творчість

 2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • сольний спів
 • іноземна мова
 • основи гриму
 • ділова українська мова
 • ведення урочистих подій
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • додатковий музичний інструмент
 • основи маркетингу
 • українська література
 • фольклорний ансамбль
 • культура професійної поведінки
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологій
 • основи хореографії

Спеціалізація “Народне інструментальне мистецтво”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • безпека життєдіяльності
 • людина в соціокультурному середовищі
 • основи охорони праці
 • менеджмент соціально – культурної сфери
 • фізична культура

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • історія зарубіжної культури
 • народознавство (курсова робота)
 • історія української культури
 • музичні стилі та жанри
 • основи психології та педагогіки
 • основи соціокультурного підприємництва
 • історія мистецтв
 • основи акторської майстерності
 • народознавство
 • основи макіяжу

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • соціокультурна діяльність
 • декоративно-художнє оформлення масових заходів
 • культурно-дозвіллєва діяльність
 • навчальна практика
 • методика роботи з аматорським колективом
 • технологічна практика
 • основи сценарної майстерності
 • виробнича практика
 • основи сценічного мовлення

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • оркестровий клас та диригентська практика
 • народна музична творчість
 • сольфеджіо
 • ансамбль
 • вивчення оркестрових інструментів
 • музична література
 • спеціальний музичний інструмент
 • основи гармонії та аналізу
 • теорія музики
 • інструментознавство та інструментовка
 • додатковий музичний інструмент (фортепіано)
 • основи хорознавства
 • основи диригування та читання партитур

2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • сольний спів
 • іноземна мова
 • основи гриму
 • ділова українська мова
 • ведення урочистих подій
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • додатковий музичний інструмент
 • основи маркетингу
 • українська література
 • фольклорний ансамбль
 • культура професійної поведінки
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологій
 • основи хореографії

Спеціалізація “Видовищно-театралізовані заходи”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • людина в соціокультурному середовищі
 • менеджмент соціально – культурної сфери
 • безпека життєдіяльності
 • основи охорони праці
 • фізична культура

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • історія зарубіжної культури
 • народознавство (курсова робота)
 • історія української культури
 • музичні стилі та жанри
 • основи психології та педагогіки
 • основи соціокультурного підприємництва
 • історія мистецтв
 • основи акторської майстерності
 • народознавство
 • основи макіяжу

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • соціокультурна діяльність
 • декоративно-художнє оформлення масових заходів
 • культурно-дозвіллєва діяльність
 • навчальна практика
 • методика роботи з аматорським колективом
 • технологічна практика
 • основи сценарної майстерності
 • виробнича практика
 • основи сценічного мовлення

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • режисура театралізованих заходів
 • сценічна пластика
 • сценарна майстерність
 • акторська майстерність
 • сценічна мова
 • звукове та музичне оформлення театралізованих заходів
 • музичний інструмент
 • декоративно-художнє оформлення театралізованих заходів
 • музична грамота і сольфеджіо
 • історія свят та обрядів
 • постановка голосу
 • історія українського костюма
 • основи гриму
 • театр мініатюр

2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • сольний спів
 • іноземна мова
 • сучасна хореографія та її напрямки
 • ділова українська мова
 • ведення урочистих подій
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • українська література
 • основи маркетингу
 • культура професійної поведінки
 • історико-побутовий танець
 • основи хореографії
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологій

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • соціологія культури
 • людина в соціокультурному середовищі
 • основи підприємництва та менеджменту
 • безпека життєдіяльності
 • основи охорони праці
 • фізична культура

1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки

 • основи психології та педагогіки
 • основи архівознавства
 • соціальні комунікації
 • діловодство
 • основи документознавства

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • основи аналітико-синтетичної обробки
 • організація потоків і масивів документів
 • бібліографічна діяльність
 • інформаційно-пошукові системи
 • автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи
 • навчальна практика
 • виробнича практика

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 • мультимедійні технології
 • історія книги
 • українська література
 • зарубіжна література
 • дитяча література
 • етика ділового спілкування
 • управління бібліотекою
 • бібліотечне обслуговування
 • бібліографічна діяльність дитячої бібліотеки

2.2. Дисципліни самостійного вибору студента

 • основи комунікативного менеджменту
 • іноземна мова
 • ділова українська мова
 • історія України ХХ-ХХІ ст.
 • основи маркетингу
 • організація дозвілля
 • технічні засоби, основи комп’ютерних технологій
 • основи ораторської майстерності
 • історія культури
 • бальний танець
 • українська література