ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ПАРТИТУР (НІМ)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізаціЇ «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник – Л.А.Підгайна

ІІ курс ІІІ семестр (1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1.

Зміст роботи:
мета та завдання курсу, особливості професії диригента.
поняття про техніку диригування, структура та постановка диригентського апарату;
поняття диригування і тактування. Типи рухів рук;
структура диригентського жесту. Амплітуда жесту.
диригентські схеми на «2,3,4»;
затакт та ауфтакт. Види ауфтактів;
функції рук. Активний та пасивний жест.
поняття про основні штрихи (легато, нон легато, стаккато);
три положення рук в просторі;
музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
продиригувати напам’ять 3 твори (2, 3, 4, дольних розмірах);
динамічні відтінки та їх відображення в диригентському жесті;
темпи та їх відображення в диригентському жесті;
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (2, 3, 4-дольних);
виконання вправ у вивчених диригентських схемах;
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості професії диригента;
 • визначення понять «диригування», «тактування», «позиція», «діапазон», «план», «активний» та «пасивний жест», «амплітуда жесту»;
 • структуру диригентського апарату;
 • структуру диригентського жесту;
 • типи рухів рук;
 • функції рук;
 • основні засоби музичної виразності;
 • послідовність муз. теоретичного аналізу твору.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені в семестрі;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано основні теми вивчених творів;
 • самостійно читати з аркуша по клавіру твори нескладної фактури у вивчених розмірах;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (8 тиждень)
музично-теоретичний аналіз вивченного твору;
продиригувати твір напам’ять в 4-дольному розмірі (з програми семестру);
програвання на фортепіано основних тем вивченого твору;
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивченому 4-х дольному розмірі.
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
продиригувати напам’ять два твори (2-3-х дольний розмір) з програми семестру;
програвання на фортепіано основних тем вивчених творів;
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених 2-3   дольному розмірах.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІІ курс ІV семестр (1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Зміст роботи:
партитура, як вид запису твору, партитури для різних видів ансамблів;
фактура. Функції оркестрової фактури;
фермата, види фермат. Правила показу фермат;
музично-теоретичний аналіз вивчених творів. Диригентська паличка і її призначення;
ауфтакт до неповної долі такту;
акцент. Правила формування акценту в жесті диригента;
відображення жестів диригента «crecendo» та «diminuendo», поступової зміни темпів
продиригувати напам’ять один твір (2, 4 голосна партитура), 2 різнохарактерних твори (3,6, голосна партитура) 2 різнохарактерних твори (по партитурі для ансамблів будь-якого складу).

Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах ( 2 – 6 голосні партитури);
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості запису партитур для ансамблів різних складів та кількості виконавців;
 • визначення поняття «фактура», «crecendo» та «diminuendo», «акцент», «фермата»;
 • позначення поступової зміни темпів.

Студент повинен вміти:

 • продиригуваати напам’ять твори вивчені протягом семестру;
 • виконати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі голоси партитур вивчених творів;
 • самостійно читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (3-6-голосні партитури);
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
продиригувати напам’ять один твір (2-4-голосна партитура).
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (2-4 голосна партитура).
Контрольний урок №2 (13 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два різнохарактерних твори (3-6-голосна партитура);
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (3-6 голосна партитура).
Контрольний урок №3 (19 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два різнохарактерних твори (по партитурі для ансамблів будь-якого складу та кількості виконавців).

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, 3, самостійна робота

ІІІ курс V семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Зміст роботи:
партитура для оркестрів народних інструментів;
типи партитур та види запису партитурної стрічки;
фермата на різні долі такту з «crecendo» та «diminuendo», над паузою, над тактовою рискою;
відображення в жесті диригента раптової зміни темпів;
відображення в жесті диригента раптової зміни динаміки;
синкопа, правила формування синкоп в жесті диригента.
продиригувати напам’ять один твір, що входить до змісту програми НПС, та два різнохарактерні твори по партитурі для оркестра народних інструментів.
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості запису партитур для оркестрів народних інструментів;
 • основні правила підготовки диригента до роботи з оркестром;
 • визначення поняття «синкопа та правила формування синкоп в жесті диригента;
 • правила формування в жесті диригента фермат з «crecendo» та «diminuendo», над паузою, над тактовою рискою;
 • правила формування в жесті раптової зміни темпів та динаміки.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • самостійно читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (8 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два твори (один з яких входить до програми НПС);
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два твори, один з яких з оркестром;
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІІІ курс VІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Зміст роботи:
складні та мішані розміри. Загальні правила пристосування основних диригентських схем до різних розмірів;
диригентські схеми на «раз», «5,6,7,8,9,12»;
виразні жести лівої руки;
робота над розвитком координації рук;
продиригувати напам’ять один твір, що входить до програми з НПС, та один твір (6,9, 12-дольний розмір), та один твір (5, 7-дольний)
Самостійна робота:
виконання музично-теоретичного, виконавського  аналізу вивчених творів;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних тем твору;
проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру.

Студент повинен знати:

 • загальні правила пристосування основних диригентських схем до різних розмірів (5,6,7,8,9,12-дольних), та правила диригуваня на «раз».

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори, вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять один твір (6,9,12-дольний розмір), один твір з фортепіано, що входить до програми з НПС;
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
Контрольний урок №2 (13 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять один твір (5,7-дольний розмір);
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІV курс VІІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Зміст роботи:
перемінні розміри;
особливості диригування партитур творів для соліста у супроводі оркестру народних інструментів;
про диригувати один твір, самостійно вивчений з оркестром на заняттях з НПС, одного твору вивченого з оркестром, та одного твору по клавіру ( з програми семестру).
Самостійна робота: – виконання музично-теоретичного та виконавського аналізів вивчених творів;
гра на фортепіано функцій оркестрової фактури ( твори семестрової програми)
аналіз, вивчення та підготовка до роботи з оркестром одного твору;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів. .

Студент повинен знати:

 • особливості диригування оркестрових супроводів солістові.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

 Контрольний урок №1 (8 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
концертне виконання твору самостійно вивченого з оркестром на заняттях з НПС;
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів.
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
концертне виконання одного твору напам’ять з фортепіано (з програми семестру);
самостійна робота: аналіз, вивчення, та підготовка до роботи з оркестром одного твору.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІV курс VІІІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Зміст роботи:
удосконалення техніки диригувння;
робота над творами програми державного екзамену;
музично-теоретичний та виконавський аналіз творів, що вивчатиметься з оркестром та виноситиметься на державний екзамен (один з них власної інструментовки);
гра на фортепіано окремих функцій оркестрової фактури та партитури в цілому;
перевірка рівня практичного виконання програмових вимог у творах, що виносяться на державний екзамен ( 2 твори, один з яких власної інструментовки)
Самостійна робота:
музично-теоретичний та виконавський аналіз вивчених творів;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних функцій оркестрової фактури вивчених творів.

Студент повинен знати:

 • теоретичні матеріали курсу дисципліни «Диригування та читання партитур».

Студент повинен вміти:

 • аналізувати, розбирати, готувати до роботи та вивчити з оркестром (ансамблем) партитуру будь-якого твору;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії, окремі функції оркестрової фактури та партитуру в цілому;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • застосовувати на практиці знання, отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру;
 • продемонструвати в концертному виступі та в процесі репетиційної (чорнової) роботи всі набуті за час навчання знання, вміння та практичні навички.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
перевірка рівня виконання програмових вимог у творах, що виносяться на державний екзамен (диригування оркестром по партитурі).
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
Контрольний урок №2 (14 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського; аналізу вивчених творів;
прослуховування творів, вивчених з оркестром на державний екзамен.
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів.

 

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

 

 

 

 

 

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу