ПРАКТИКА З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
Розробники – І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії, О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії

Зміст навчальних модулів

Розділ І. Робота з папером.

Навчальний модуль №1.
Тема 1: Витинанки.
Практична робота№1.  Завдання: Виконати сюжетно-тематичну витинанку.
Тема 2: Пап’є-маше. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 3: Паперова та картонна пластика.
Практична робота№2.  Завдання :  Виконати ескіз декоративної композиції для техніки паперової та картонної пластики.
Практична робота№3.  Завдання :  Виконати декоративну композицію в техніці паперової та картонної пластики.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для виклеювання композиції.
Студент повинен вміти:
–          виконувати різні види витинанок;
–          розробляти ескізи композицій для паперової та картонної пластики;
–          виготовляти різні   ужиткові речі в техніці пап’є-маше;
–          виконувати композиції в техніці паперової та картонної пластики;
–          оформляти роботи, виконані в техніці паперової та картонної пластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-3), домашнього практичного завдання (№1), самостійних практичних робіт (№1). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          правильність виготовлення елементів композиції;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ ІІ. Аплікація соломкою.

Навчальний модуль №2.
Тема 4: Підготовка соломки. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 5: Декоративна рослинно-квіткова композиція.
Практична робота№4.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-квіткової композиції для аплікації соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№5.  Завдання : Виконати декоративну рослинно-квіткову композицію в техніці аплікація соломкою.
Тема 6: Декоративна рослинно-зооморфна композиція.
Практична робота№6.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-зооморфної композиції для аплікації соломкою.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№7.  Завдання : Виконати декоративну рослинно-зооморфну композицію в техніці аплікація соломкою.
Студент повинен вміти:
–          готувати та фарбувати соломку для аплікації;
–          розробляти ескізи композицій для техніки аплікація соломкою;
–          виконувати різні композиції в техніці аплікація соломкою;
–          оформляти роботи,  виконані в техніці аплікація соломкою.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№4-7), домашніх практичних завдань (№2, 3), самостійних практичних робіт (№2).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

Навчальний модуль №3.
Тема 1: Декоративна композиція в техніці соломопластики.
Практична робота№8.  Завдання : Виконати ескіз декоративної дзеркально-симетричної композиції для техніки соломопластики.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№9.  Завдання : Виконати декоративну композицію в техніці соломопластики.
Тема 2: Рослинно-квіткова композиція в техніці соломопластики.
Практична робота№10.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-квіткової урівноваженої композиції для техніки соломопластики.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№11.  Завдання : Виконати рослинно-квіткову композицію в техніці соломопластики.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки соломопластики;
–          виконувати різні композиції в техніці соломопластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№8-11), домашніх практичних завдань (№4, 5). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якість підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компоновки елементів на робочій основі. Відповідність виклеяного зображення до ескізу;
–          вдалий вибір колірної гами композиції;
–          якість підготовки соломки;
–          правильність виклеювання соломки. Відповідність напрямку соломки формі малюнка;
–          охайність виконання роботи в цілому

Розділ ІІІ. Флористика.

Навчальний модуль №4.
Тема 3: Декоративна композиція з різноманітного природного матеріалу.
Практична робота№12.  Завдання : Виконати декоративну композицію з різноманітного природного матеріалу.
Домашнє практичне завдання №6: Підготувати основу для композиції.
Тема 4: Пейзажні композиції. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 5: Декоративно-тематична композиція.
Практична робота№13.  Завдання : Виконати декоративно-тематичну композицію з використанням різного природного матеріалу.
Домашнє практичне завдання №7: Підготувати основу для композиції.
Студент повинен вміти:
–          виконувати декоративні, пейзажні та тематичні композиції з найрізноманітнішого природного матеріалу.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№12, 13), домашніх практичних завдань (№6, 7), самостійних практичних робіт (№3).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування елементів твору;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          різноманітність природного матеріалу;
–          якість засушеного природного матеріалу;
–          якість, охайність наклеювання природного матеріалу та виконання роботи в цілому.

Розділ ІV. Писанкарство.

Навчальний модуль №5.
Тема 1. Декоративна писанка геометричного мотиву в техніці аплікації соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота №1. Завдання: Виконати ескіз декоративної писанки геометричного мотиву для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати яйце для оздоблення в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №2. Завдання: Виконати декоративну писанку геометричного мотиву в техніці аплікації соломкою.
Тема 2. Декоративна писанка (техніка – за вибором студента). На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 3. Декоративна писанка рослинного мотиву в техніці аплікації соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота №3. Завдання: Виконати ескіз декоративної писанки рослинного мотиву для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати яйце для оздоблення в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №4. Завдання: Виконати декоративну писанку рослинного мотиву в техніці аплікації соломкою.
Студент повинен вміти:
–          виконувати писанку в техніці аплікації соломкою;
–          декорувати писанку різноманітними способами;
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-4), домашніх практичних завдань (№1, 2), самостійних практичних робіт ( №1, 2, 3). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №6
Тема 4. Писанка-дряпанка. Рослинний мотив.
Практична робота №5. Завдання: Виконати ескіз писанки дряпанки рослинного мотиву.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати яйце для техніки шкрябання.
Практична робота №6. Завдання: Виконати писанку – дряпанку  рослинного мотиву.
Тема 5. Виконання декоративної писанки з використанням двох технік ДПТ. На самостійне вивчення. Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи).
Завдання: Виконати декоративну писанку з використанням двох технік ДПТ.
Тема 6. Писанка-дряпанка. Сюжетний мотив.
Практична робота №7. Завдання: Виконати ескіз писанки дряпанки сюжетного мотиву.
Домашнє практичне завдання №6: Підготувати яйце для техніки шкрябання.
Практична робота №8. Завдання: Виконати писанку – дряпанку сюжетного мотиву.
Тема 7. Писанка-мальованка..
Практична робота №9. Завдання: Виконати ескіз писанки – мальованки. Мотив за вибором (рослинний, рослинно-зооморфний, сюжетний, пейзажний).
Домашнє практичне завдання №7: Підготувати яйце для даної техніки.
Практична робота №9. Завдання: Виконати писанку – мальованку. Мотив за вибором (рослинний, рослинно-зооморфний, сюжетний, пейзажний).
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи писанок для різних технік виконання;
–          правильно продряпувати малюнок на шкаралупі яйця;
–          правильно наносити малюнок фарбами на поверхню яйця.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№5-9), домашніх практичних завдань (№5-7), самостійних практичних робіт ( №4). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          вибір характеру мотиву. Оригінальність та якість малюнка писанки;
–          композиція малюнка. Правильність розміщення малюнка на поверхні яйця;
–          вдалий вибір колірної гами писанки;
–          професійне, якісне виконання техніки виконання;
–          охайність та чистота виконання роботи в цілому.

Розділ V. Художні розписи.

Навчальний модуль №7.
Тема 1. Декоративний розпис композиції змішаного мотиву.
Практична робота №1. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції змішаного мотиву.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №2. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції змішаного мотиву.
Тема 2. Декоративний розпис композиції «Дерево життя». На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 3. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції «Дерево життя».
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота № 4. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції «Дерево життя»
Тема 3. Декоративний розпис. Рослинно-квітковий мотив.
Практична робота № 5. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції рослинно-квіткового мотиву.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота № 6. Завдання: Виконати підлаковий декоративний розпис рослинно-квіткового мотиву.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для даної техніки;
–          правильно готувати основу для підлакового розпису;
–          переносити малюнок-ескіз на основу;
–          виконувати розпис на тонованій основі ДВП.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-6), домашніх практичних завдань (№1-3),  самостійних практичних робіт ( №1). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №8
Тема 4. Декоративний розпис композиції сюжетного мотиву.
Практична робота №7. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції сюжетного мотиву.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №8. Завдання: Виконати підлаковий декоративний розпис сюжетного мотиву.
Тема 5. Виконання підлакового розпису декоративної композиції в мініатюрі. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції в мініатюрі.
Тема 6. Підлаковий розпис декоративної тарілі.
Практична робота №9. Завдання: Виконати ескіз композиції для декоративної тарілі.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №10. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної тарілі.
Студент повинен вміти:
–   розробляти ескізи композицій для даної техніки;
–   виконувати підлаковий розпис.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7-10), домашніх пратичних завдань (№4, 5), самостійних практичних робіт ( №2). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          декоративність малюнка;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          якість, професійність виконання техніки розпису;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ VІ. Повторення  художніх технік.

Навчальний модуль №9.
Тема 1: Паперова пластика. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№1.  Завдання : Виконати ескіз сюжетно-тематичної композиції для техніки паперової пластики.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для виконання композиції в техніці паперової пластики.
Практична робота№2.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію в техніці паперової пластики.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки паперової пластики;
–          виконувати різні види композицій в техніці паперової пластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1, 2), домашньої практичної роботи (№1), самостійних практичних робіт (№1).

Навчальний модуль №10.
Тема 2: Аплікація соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№3.  Завдання : Виконати ескіз композиції для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для виконання композиції в техніці аплікація соломкою.
Практична робота№4.  Завдання : Виконати декоративну композицію в техніці аплікація соломкою.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки аплікація соломкою;
–          виконувати різні види композицій в техніці аплікація соломкою.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№3, 4), домашніх практичних завдань (№2), самостійних практичних робіт (№2).

Навчальний модуль №11.
Тема 3: Художні розписи. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№5.  Завдання : Виконати ескіз сюжетно-тематичної композиції для техніки художнього розпису.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для виконання композиції в техніці художнього розпису.
Практична робота№6.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію в техніці художнього розпису.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки художнього розпису;
–          виконувати різні види композицій в техніці художнього розпису.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№5, 6), домашніх практичних завдань (№3), самостійних практичних робіт (№3).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

Навчальний модуль №12.
Тема 1: Флористика. На самостійне вивчення. Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№7.  Завдання : Виконати декоративну композицію з насіння.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для виконання флористичної композиції композиції з насіння.
Практична робота№8.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію з різноманітного природного матеріалу.
Студент повинен вміти:
–          виконувати різні види композицій в техніці флористики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7, 8), домашніх практичних завдань (№4), самостійних практичних робіт (№4).

Навчальний модуль №13.
Тема 2: Писанкарство. На самостійне вивчення. Самостійна робота №5. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№9.  Завдання : Виконати писанку в техніці воскового розпису за власним ескізом.
Практична робота№10.  Завдання : Виконати писанку-шкрябанку за власним ескізом.
Практична робота№11.  Завдання : Виконати писанку-мальованку за власним ескізом.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи писанок;
–          виконувати писанки в різних художніх техніках.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№9-11), самостійних практичних робіт (№5).

Навчальний модуль №14.
Тема 3: Ткацтво. На самостійне вивчення. Самостійна робота №6. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№11.  Завдання : Виконати ескіз міні-гобелену.
Практична робота№12.  Завдання : Виконати технічний малюнок міні-гобелену.
Практична робота№13.  Завдання : Виткати міні-гобелен.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескіз та технічний малюнок для тканого виробу;
–          виконувати тканий виріб.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№11-13), самостійних практичних робіт (№6).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу