МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (баян, акордеон)

Програма навчальної дисципліни за вибором студентапідготовки молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізацій «Народне пісенне мистецтво» та «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник: Костогриз.О.М.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1    Метою викладання навчальної дисципліни за вибором студента «Музичний інструмент» є: розвиток музичних даних, формування елементарних навичок гри на інструменті.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Музичний інструмент» є: розвиток початкових навичок гри на баяні, акордеоні;удосконалення знань з музичної грамоти і сольфеджіо;формування навичок підбору на слух;виховання вмінь самоаналізу і аналізу виконуваного музичного твору.

1.3.Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

аплікатуру: одноголосних, в терцію та сексту – мажорних та мінорних гам;

короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;

музичні терміни, які зустрічаються в п’єсах;

послідовність дій з підбору на слух мелодії;

використання лівої руки баяна з визначення головних тризвуків ладу до мелодії;

слова пісні, мелодію якої студент виконує.

вміти:

читати ноти з аркуша;

сольмізувати нотний текст, який студент виконує;

виконати гами: одноголосні – «До», «Соль», «Фа» – мажор, «ля», «мі»,  «ля», «мі», «ре» – мінор (мелодичні та гармонічні),  в терцію – «До», «Соль», «Фа – мажор, «ля», «мі», «ре» – мінор,  в секту  «До», «Соль», «Фа» – мажор, «ля», «мі», «ре» – мінор короткі та довгі арпеджіо, акорди цих гам;

підібрати на слух одноголосну мелодію в правій руці, з гармонізацією в лівій руці;

визначити розмір виконуваного по слуху нотного тексту;

рахувати вголос;

по слуху визначити кількість тактів у нотному тексті;

закомпанувати українську народну пісню солісту у спрощеній фактурі;

виконати українську народну польку, щедрівку чи колядку, дитячу пісню.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль №1

 1. Формування основних аплікатурних принципів. Вдосконалення гри одноголосних  гам: «До, «Соль», «Фа» – мажор,», «ля», «мі», «ре» – мінор (мелодичних та гармонічних,  До», «Соль», «Фа» в терцію,  коротких та довгих арпеджіо, акордів цих гам.
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:1. Вдосконалення гри мажорних гам: «Соль», «Фа» (одноголосні, в терцію, в сексту, мінорних гам: «мі», «ре» (одноголосні, в терцію, в сексту), арпеджіо та акордів цих гам.

Навчальний модуль №2

 1. Формування основних аплікатурних принципів. Вивчення в терцію мінорних мелодичних гам: «ля», «мі», «ре».
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:2. Підбір на слух українських народних пісень

Навчальний модуль №3

 1. Формування основних аплікатурних принципів.Вивчення в сексту мажорних гам: «До», «Соль», «Фа».
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс. Самостійна робота №:3 Вивчення колядки.Акоманемент солісту-вокалісту української народної  пісні.

Навчальний модуль №4

 1. Формування основних аплікатурних принципів.Вивчення мінорних  гам: «ля», «мі», «ре» – в сексту
 2. Вивчення 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:4 Вивчення дитячих пісень.

3. Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Баян. Підготовча група : учб. репертуар для підготовчої групи дитячих музичних шкіл . –Київ : Музична Україна, 1973. – 98 с.
 2. Баян.І клас: учб. репертуар для дитячих музичних шкіл.-К.:Музична Україна, 1976.-110с.
 3. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару.  –Київ :Музична Україна, 1995.–32с. – (Вип.1)
 4. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 1995.–28с. – (Вип.2)
 5. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 1995.–28с. – (Вип.3)
 6. Баян. 2 клас: учбо. репертуар дитячих музичних шкіл. – 13-е вид.–Київ : Музична Україна, 1987.–176с.
 7. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне / М.Двилянский.– Москва :Советский композитор, 1988.–120с.
 8. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне / П. Лондонов. – Москва :Музыка, 1985.–158с.
 9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне / В. Лушников. – переиздание.–Москва : Советский композитор, 1988.–192с.
 10. Наумов Г.Школа игры на аккордеоне / Г.Наумов, П.Лондонов.–Москва : Музыка, 1973.–174с.
 11. Панайотов Л. Самоучитель игры на аккордеоне / Л.Панайотов. – Москва :Музыка, 1978. – 192с.
 12. Акимов Ю. Школа игры на баяне / Ю.Акимов.– переиздание. – Москва :Сов.композитор,1990.–208с.
 13. Басурсманов А. Самоучитель игры на баяне / А.Басурманов. – переиздание.–Москва :Сов.композитор,1987.–118с.
 14. Якимец Н. Система начального обучения игре на баяне / Н.Якимец. –Москва :Музыка, 1990.–62с.

ДОПОМІЖНА

 1. Говорушко П.И. Школа игры на баяне / П.И. Говорушко. – Ленинград, 1990
 2. .Популярні мелодії в перекладенні для баяна / Ред.-упорядн. І.І. Бурий, М.І. Корецький. – Київ: Муз. Україна, 1993. – (Супутник баяніста. Вип. 5)
 3.  Агафонов О.Ф. Самоучитель игры на баяне. Ч. 1. / О.Ф.Агафонов, П.П.Лондонов, П.П.Соловьев.– Москва : Музыка, 1983.
 4. Старинные русские вальсы:в переложении для баяна или аккордеона/сост.П.П.Лондонов.–Москва, Музыка, 1979.–44с.
 5. Твори української класики для баяна/упоряд. та перекл.М.Різоль.–2-е вид.–Київ :Музична Україна, 1968.–100с.
 6. Українські народні пісні:в легкому викладі для баяна/гарм. та обр. Петро Різоль. – Київ, 1961. – 48с.
 7. Українські народні пісні: в обр для готово-виборного баяна М.Ризоля. – 2-е вид.– Київ :Музична Україна, 1983. – 88с.
 8. Українські народні танці в обробці для баяна. – Київ: Музична Україна, 1993. – 48с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 1. Ноты для баяна. – Режим доступа: http://kniganot.ru/met/
 2. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:    http://bayanac.narod.ru/
 3. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:    http:/www.abbia.by/show.php?show=notes
 4. 3282 произведения для баяна или акордеона. – Режим доступа:   http://www.bayanac.com/
 5. Ноты, Аккорды – Спутник ученика-баяниста. – Режим доступа:   http://ale07.narod.ru/music/notes/song/bayan/sputnik_uchenika.htm
 6. Орловская гармонь. – Режим доступа:  .ru/репертуар  http://orlovskayagarmon.narod.ru/
 7. Нотный архив Бориса Тараканова. – Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/
 8. Профессор-баянист Владимир Ушенин: ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:  http://www.ushenin.com/
 9. Українські пісні. – Режим доступу:  http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
 10. Украинские песни. – Режим доступа:  http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html
 11. Електронна бібліотека Збірник українських пісень. – Режим доступа:   http://elib.nplu.org/object.html?id=143

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік

 1. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
smalllogo

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу