МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПІАНО)          

Програма  навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Укладач: Скляр  О. В.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою   викладання    навчальної    дисципліни   «Музичний    інструмент»   (фортепіано)  є  формування  навичок  гри на фортепіано, аналізу  музичного  тексту  та  читання  з  нот.

1.2.Основними   завданнями   вивчення  дисципліни  «Музичний  інструмент» (фортепіано) є: закріплення та удосконалення знань з музичної грамоти; формування  навичок  роботи  з  музичним текстом; формування навичок гри на фортепіано; формування  навичок  читання  з  нот.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти  повинні:

знати :

‐  музичні терміни та поняття;

‐  основні принципи підбору аплікатури при грі на фортепіано;

‐  послідовність  аналізу та вивчення музичного тексту;

‐  основні принципи акомпанування (ансамблювання);

вміти :

‐  володіти основними прийомами та навичками гри на фортепіано;

‐  дотримуватись основних аплікатурних  принципів гри на фортепіано;

‐  читати з нот та алізувати музичні приклади;

‐  виконувати напам’ять та в характері вивчені музичні твори.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120  години/ 4  кредитів  ЄКТС

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни самостійного вибору студента

Навчальний модуль № 1

V семестр (1 кредит – 30 годин)

Розвиток технічних навичок гри та засвоєння основних аплікатурних принципів гри на фортепіано.

Формування основних навичок роботи з музичним текстом: аналіз, розбір, вивчення напам’ять та виконання в характері.

Закріплення знань з музичної грамоти: повторення музичних термінів, що позначають темп, динамічні відтінки та характер звуковедення.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення технічного матеріалу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 2

VI семестр 1 кредит – 30 годин)

Розвиток технічних навичок гри та удосконалення навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів. Формування основних умінь роботи над акомпанементом.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 3

VII семестр (1 кредит – 30 годин)

Удосконалення технічних навичок гри та основних навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів.

Формування умінь акомпанування.

Розвиток поліфонічного слуху та мислення.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 4

VIII семестр (1 кредит – 30 годин)

Удосконалення технічних навичок гри та основних навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів.

Удосконалення умінь акомпанування, розвиток навичок ансамблювання.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу (ансамблю), читання з нот, вивчення двох творів, один з яких вивчається студентом самостійно.

3. Рекомендована література:

 1.  Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой : учебное пособие : из опыта работы педагога – пианиста с детьми дошк. и мл. шк. возраста / А. Артоболевская. – Изд. 5 – е – Москва : Сов. композитор, 1989. – 103 с.
 2. Брилін Е. Б. Сонячне намисто [Ноти] : укр. народ. пісні в обробці для ф-но / Едуард Брилін. – Вінниця : Нова книга, 2015. – 92 с.
 3.  Етюди [Ноти] : для фортепіано на різні види техніки : 2-й кл. : учб. репертуар ДМШ / ред. упоряд. Р. С. Гіндін, М. Н. Карафінка. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 79 с.
 4.  Заспіваймо пісню веселеньку [Ноти] : укр. народ. пісні в полегшеному перекладі для фортепіано / упоряд. та авт. перекладань  Ю. В. Соколовський. – Київ : Муз. Україна, 1991. – 32 с.
 5.   Милич Б. О. Маленькому піаністу / Б. Милич. – Київ : Муз. Україна, 1975. – 81 с.
 6.  Милич Б. Е. Фортепиано [Ноти] : 3-й кл. / Б. Милич. – Москва : Кифара, 2005. – 136. с. – (Детская музыкальная школа).
 7.  Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз : для серед. і ст. класів ДМШ / перекладання для ф-но Жульєвої Л. В. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 38 с.
 8.  Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей [Ноты] : для начинающих / cост. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. – ч. 1, 2 перераб. – Ленинград : Музыка, 1990. – 134 с.
 9.    Фортепіано для початківців / упоряд. Ганна Краснощок. – Київ : Глобал АDV, 2010. – 72 с. – (Музична школа; вип. № 22-23).
 10.  Фортепіано : 4-й  кл. : учб. Репертуар для ДМШ / упоряд. – ред. Милмч Б. О. – Вид. 8-ме. – Київ : Муз. Україна, 1976. – 175 с.
 11.  Фортепіано [Ноти] 2-й кл. : учб. Репертуар для учнів ДМШ / упоряд. – ред. Милич Б. О. – Вид. 6-те, доповн.  – Київ : Муз. Україна, 1974. – 144 с.
 12. Хіт – парад XVIII – XIXстоліть : ансамблі для ф-но : (мол. та серед. класи) / упоряд. Г. Сотник. – Київ : Глобал АDV, 2016. – 56 с. – (Музична школа; вип. № 38).
 13. Черни К. Этюды для начинающих [Ноты] : для фортепиано / К. Черни; сост. Н. Терентьева. – Москва : Музыка. Ленингр. отд-е, 1979. – 68 с.
 14. Шмитц М. Джазовый Парнас [Ноты] : 111 этюдов, пьес и набросков для ф-но / Манфред Шмитц. – Leipzig : VEBDeutscherVerlagfurMusik, 1987. – 100 с. – (Том 1).

Інформаційні ресурси:

 1. Ноты. – Режим доступа:  http://kniganot.ru/met/
 2. Ноты для фортепиано . – Режим доступа: http://www. Meloduforever.ru/
 3. Ноты для фортепиано. – Режим доступа:  http:/www.abbia.by/show.php?show=notes
 4. Нотный архив. – Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/
 5. Ноти для фортепіано. – Режим доступа: www. notonlu. ru

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диференційований залік

5.Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.

 

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу