Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичний пакет дисципліни Розробник: О.В.Базавлук Навчальний модуль № 1 Тема.Державна мова – мова професійного спілкування Вступ. Мета і завдання курсу ділова українська мова. Мова як засіб спілкування. Функції мови. Основні вимоги до мовлення. Література 1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К. , 2006. – С.13 -19 . 2. Козачук, Г.О....

Детальніше

СОЦІОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво», 5.02010401 «Народна художня творчість» (на основі базової та повної загальної середньої освіти) Розробник – Боцула Н.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ                                 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1 Тема : СОЦІОЛОГІЯ, ЇЇ...

Детальніше

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» та 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» Укладач: С.П.Мосякіна Навчальний модуль № 1  Тема 1.Сутність та організація підприємництва Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної справи. Основні способи організації власного бізнесу. 1. Підприємництво – організація виробництва, під­приємницька здатність до...

Детальніше

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Методичний пакет дисципліни Розробник - І.М.Горбань Тема : Норми поведінки та спілкування. Вступна бесіда про дисципліну «Англійська мова за професійним спрямуванням». Вивчення нової лексики: вітання, звертання. (Letmeintroduce; howareyou…) Читання тексту. Робота з граматичним матеріалом: вживання артикля з власними назвами . Література: БорисенкоІ.І., Медвєдєва Л.М. Англо-український розмовник -К2005.-с.7-8. (вивчити нові слова) 2005.-с.7-8. (вивчити нові слова) Голіцинський ...

Детальніше

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Історія України" Розробник –  Коростіль Олена Анатоліївна,викладач вищої категорії Мета вивчення дисципліни "Історія України": Забезпечити відповідно сучасним вимогам знання студентів про події і явища вітчизняної історії ХХ- початку ХХІ століття; сприяти розвитку  в них  критичного мислення, навичок самостійної роботи, вміння сформувати і обґрунтувати власну точку зору, виховувати патріотичні та державницькі...

Детальніше

Основи філософських знань (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Основи філософських знань"  Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів різнобічних знань про світ в цілому, про місце і роль людини в ньому, про шляхи гармонізації відносин між людиною і світом. Вивчення даного курсу зробить студента  спроможним підійти до вирішення таких важливих для кожного проблем, як сенс життя, праці, місце...

Детальніше

КУЛЬТУРОЛОГІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільностей 5.02020201 "Хореографія", 5.02020801 "Декоративно-прикладне мистецтво2, 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Розробник – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Г.Г. Сидоренко Мета дисципліни: сформувати систему знань проособливості розвитку світової і української культури на кожному з історичних етапів для їх застосування в практичній діяльності фахівця галузі культури. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ ІІІ курс...

Детальніше