Методичні матеріали

Навчальні дисципліни

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ Спеціалізація "Декоративно-прикладне мистецтво" 1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни соціологія культури людина в соціокультурному середовищі основи підприємництва та менеджменту безпека життєдіяльності основи охорони праці фізична культура 1.2. Дисципліни загально-професійної підготовки вікова психологія історія декоративно-прикладного мистецтва основи педагогіки історія образотворчого мистецтва основи композиції 1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки композиція декоративно-прикладна творчість

Детальніше

Загальноосвітня підготовка

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)Методичний пакет для студентів з дисципліни "Зарубіжна література" Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  І курс І семестр Навчальний модуль №1 Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд: Загальна характеристика епохи. Розвиток культури і мистецтва. Основні напрями літератури ХІХ століття.  Література: Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10

Детальніше

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВАМетодичний пакет дисципліни Розробник: О.В.Базавлук Навчальний модуль № 1 Тема.Державна мова – мова професійного спілкування Вступ. Мета і завдання курсу ділова українська мова. Мова як засіб спілкування. Функції мови. Основні вимоги до мовлення. Література 1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К. , 2006. – С.13 -19 . 2.

Детальніше

Дисципліни загально-професійної підготовки

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ (методичний пакет)МЕТОДИЧНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ VIII семестр Навчальний модуль № 1 Тема: Сутність та організація підприємництва. Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної справи. Основні способи

Детальніше

Дисципліни професійної та практичної підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (самостійна робота)Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни  «Український танець» Тема №1. Характеристика побутових танців Тема №2.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю. Тема №3.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України. Тема №4.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Детальніше

Дисципліни самостійного вибору студента

Ділова українська моваПрограма навчальної дисципліни за вибором студента 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором  є: формування системи знань та навичок володіння нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні. 1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами правил і норм сучасної української літературної мови, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної

Детальніше