Навчально-методичні матеріали

Перелік освітніх компонентів

Освітньо-професійна програма "Декоративно-прикладне мистецтво" Цикл загальної підготовки соціологія культури основи підприємництва та менеджменту безпека життєдіяльності основи охорони праці людина в соціокультурному середовищі фізична культура вікова психологія основи педагогіки історія образотворчого мистецтва історія декоративно-прикладного мистецтва Цикл професійної підготовки основи композиції рисунок композиція декоративно-прикладна творчість основи живопису практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації методика викладання фахових дисциплін

Детальніше

Загальноосвітня підготовка

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)Методичний пакет для студентів з дисципліни "Зарубіжна література" Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  І курс І семестр Навчальний модуль №1 Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд: Загальна характеристика епохи. Розвиток культури і мистецтва. Основні напрями літератури ХІХ століття.  Література: Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10

Детальніше

Цикл дисциплін загальної підготовки

Людина в соціокультурному середовищіНавчальна програма Укладач: Г.Г.Сидоренко 1. Мета, завдання, зміст навчальної дисципліни 1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Людина в соціокультурному середовищі»: формування системи знань про людину в культурному просторі та опанування нею культурних цінностей.  1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: розуміння місця і ролі людини в суспільстві та конкретних формах культурної діяльності. 1.3. Зміст навчальної

Детальніше

Дисципліни загально-професійної підготовки

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ (методичний пакет)МЕТОДИЧНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ VIII семестр Навчальний модуль № 1 Тема: Сутність та організація підприємництва. Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної справи. Основні способи

Детальніше

Дисципліни професійної та практичної підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (самостійна робота)Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни  «Український танець» Тема №1. Характеристика побутових танців Тема №2.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю. Тема №3.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України. Тема №4.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Детальніше

Дисципліни самостійного вибору студента

Ділова українська моваПрограма навчальної дисципліни за вибором студента 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором  є: формування системи знань та навичок володіння нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні. 1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами правил і норм сучасної української літературної мови, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної

Детальніше