Дисципліни професійної та практичної підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (самостійна робота)

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни  «Український танець» Тема №1. Характеристика побутових танців Тема №2.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю. Тема №3.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України. Тема №4.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю. Тема №5. Танцювальні

Детальніше

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Розробник – О.І.Терещенко ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1. Роль декоративно-художнього оформлення в постановці театралізованих свят та обрядів Завдання художника при створенні театралізованого заходу. Основні підходи до оформлення заходу. Нерозривний зв’язок роботи режисера і художника. Література: Козлинский В.И. Художник и театр.

Детальніше

АНСАМБЛЬ (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів на базі 9 класів) Розробник - Є.Г. Мосякін ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ III курс VI семестр  Навчальний модуль № 1 Самостійна робота № 1.Виконати завдання для позааудиторних групових занять з розучування ансамблевих партій твору(за завданням викладача). Форма і термін контролю: Перевірка повідомлення. Термін перевірки – 5-й тиждень. Програмові

Детальніше

ВИВЧЕННЯ ОРКЕСТРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   (для студентів на базі 11 класів) Розробник: Є.Г. Мосякін ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ II курс III семестр Навчальний модуль № 1 Самостійна робота № 1. Виконати на великому барабані та тарілках по одному оркестровому творові(або уривку з оркестрових творів). Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з

Детальніше

ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ОРКЕСТРОВИХ ПАРТИТУР (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів на базі 11 класів) Розробник: Є.Г. Мосякін ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ II курс III семестр Навчальний модуль № 1 Самостійна робота № 1. Підготувати письмове повідомлення про видатних вітчизняних та зарубіжних диригентів. Форма і термін контролю: Перевірка повідомлення. Заняття № 12 Програмові вимоги: Знати короткий творчий шлях

Детальніше

ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Розробник: Є.Г.Мосякін ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ II курс III семестр Навчальний модуль № 1 Самостійна робота № 1 – виготовити таблиці та схеми розташування музикантів духового оркестру на сцені(концертному майданчику)і в строю для гри на місці та у русі. Форма і термін контролю: співбесіда, знайомлення з виготовленими таблицями та

Детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Розробник: Є.Г.Мосякін ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ I курс I семестр Навчальний модуль № 2 Самостійна робота № 1. Проаналізувати один з творів запланованих викладачем для вивчення в семестрі. Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз твору)14-й тиждень. Програмові вимоги: Знати особливості аналізу та вивчення музичних творів(етапи роботи над твором, читання з

Детальніше

НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.0202021 «Хореографія" спеціалізації «Народна хореографія» (на основі базової загальної середньої освіти)  Розробник: Островний Г. О., Заслужений працівник культури України, викладач вищої категорії Мета вивчення дисципліни :  ознайомлення з танцювальною культурою народів світу, вивчення лексичного матеріалу, формування практичних навичок побудови і виконання екзерсису біля станка,  танцювальних комбінацій на середині зали,

Детальніше

СУЧАСНИЙ ТА БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільності 5.02020201 «Хореографія» Розробник – викладач  О.Г.Островна ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема 1. Мета та завдання дисципліни  «Сучасний та бальний танець», її місце в системі підготовки хореографічних кадрів. Сучасний та бальний танець – як предмет вивчення. Мета і завдання курсу. Сучасний та бальний танець  його роль в естетичному вихованні

Детальніше

РИСУНОК (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема 1. Вступ. Основи спостережної перспективи. Мета та завдання курсу. Характеристика матеріалів та інструментів. Основи спостережної перспективи. Метод візування. Закони перспективи. Література: Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 5-22. 28-34. Питання до самоконтролю:

Детальніше

КОМПОЗИЦІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» Розробники:  І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії,   О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Розділ І. Основи композиції. Навчальний модуль №1 Тема 1. Вступ. Що таке композиція. Види композицій. Загальні поняття про композицію. Види композицій. Композиційний центр. Основні закони композиції. Основні елементи композиції. Виражальні засоби композиції. Література: С.А.Антонович та інші. Декоративно прикладне

Детальніше

Методичні рекомендації з дисципліни «Спеціальний інструмент» (баян)

Методичні рекомендації для студентів спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» до підготовки та проведення ККР з дисципліни «Спеціальний інструмент» (баян) Питання комплексної контрольної роботи складені згідно вимог навчальної програми і охоплюють всі головні етапи підготовки молодшого спеціаліста. Завдання ККР формалізовані, однакової складності, мають 20 варіантів. Кожний  варіант складається з двох завдань.       Перше – усна відповідь на питання з

Детальніше

Ж И В О П И С (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво», спеціалізації «Декоративно прикладне мистецтво» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Розділ І. Техніка і технологія живопису аквареллю і гуашшю НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема 1. Матеріали та обладнання для живописних робіт Матеріали для живопису водяними фарбами. Інструменти та обладнання для живопису. Вимоги до підготовки та організації робочого місця для занять живописом.

Детальніше

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» (баян, акордеон)

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» (баян, акордеон) для студентів спеціальності 024 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації  «Народне інструментальне мистецтво» (денна форма навчання, на основі базової загальної  середньої освіти) Самостійна робота студента № 1: І курс, І семестр (перевіряється на контрольному уроці №3) Гама Фа – мажор, арпеджіо, акорди. Перевірка навичок читки нот з аркуша:

Детальніше

Додатковий музичний інструмент (баян, акордеон)

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент» (баян, акордеон) для студентів спеціальності 024 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Самостійна робота студента№1: І курс, 1-й семестр (перевіряється на контрольному уроці №3) Вивчення п’єси напам’ять (денна форма навчання) Методичні рекомендації до виконання студентами самостійної роботи №1 Працюючи самостійно над музичним

Детальніше

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» Розробники – І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії, О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії Зміст навчальних модулів Розділ І. Паперова пластика. Навчальний модуль №1. Тема 1. Вступ. Декоративно-прикладне мистецтво. Традиційні народні ремесла Полтавщини. Види декоративного мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво та його види. Декоративно-прикладне мистецтво та його значення в житті людини. Напрямки

Детальніше

Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність»

Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність» для студентів IIкурсу заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Варіант I Завдання 1. Охарактеризуйте основні функції та критерії СКД. Завдання 2. Вкажіть на принципові засади організації сімейного дозвілля. Завдання 3. Розкрийте сутність поняття анімації. Завдання 4. Дайте характеристику сучасній формі дозвілля  - буккроссингу. Завдання 5.Поясніть особливості організації конференцій. Література

Детальніше

ПРАКТИКА З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» Розробники – І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії, О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії Зміст навчальних модулів Розділ І. Робота з папером. Навчальний модуль №1. Тема 1: Витинанки. Практична робота№1.  Завдання: Виконати сюжетно-тематичну витинанку. Тема 2: Пап’є-маше. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи). Тема 3: Паперова

Детальніше

ЛІПЛЕННЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Розділ I. Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Тема 1. Вступ. Види і жанри скульптури. Обладнання та матеріали для ліплення. Види скульптури. Жанри скульптури. Обладнання, інструменти та матеріали для ліплення. Література Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. –

Детальніше

ФОРТЕПІАНО (методичний пакет) НПМ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Розробник – О.В.Скляр, спеціаліст вищої категорії Iсеместр Навчальний модуль № 1 Початковий етап : Вивчити назви октав,відтворювати звуки на клавіатурі фортепіано. Сольмізація музичних прикладів. Читання з нот простих мелодій з рахунком у голос. Вправи з вироблення навичок виконання на фортепіано музичних

Детальніше

ФОРТЕПІАНО (методичний пакет) НІМ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» Розробник – О.В.Скляр, спеціаліст вищої категорії Iсеместр Навчальний модуль № 1 Початковий етап : Вивчити назви октав,відтворювати звуки на клавіатурі фортепіано. Сольмізація музичних прикладів. Читання з нот простих мелодій з рахунком у голос. Вправи з вироблення навичок виконання на фортепіано музичних прикладів

Детальніше

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Розробник – Р.Д. Шестопал, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  Загальні методичні поради Контрольна робота наІІІ курсі передбачає виконання студентом чотирьох завдань на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу (література вказана після методичних вказівок до завдань) та практичного досвіду. Варіант

Детальніше

ФОРТЕРІАНО (методичний пакет) НІМД

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» духові інструменти Розробник – О.В.Скляр, спеціаліст вищої категорії Iсеместр Навчальний модуль № 1 Початковий етап : Вивчити назви октав,відтворювати звуки на клавіатурі фортепіано. Сольмізація музичних прикладів. Читання з нот простих мелодій з рахунком у голос. Вправи з вироблення навичок виконання на фортепіано музичних прикладів

Детальніше

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бібліотечне обслуговування» Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виконують дві контрольні роботи. Контрольна робота з дисципліни є самостійною творчою роботою студена. Зміст завдань зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Загальні вимоги до контрольної роботи:

Детальніше

Хоровий клас та практика роботи з хором

Зміст роботи та семестрові вимоги для студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на базі 9 класів) Укладач - Н.І. Горбачик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист IIIкурс V семестр (1 кредит) Зміст роботи: робота над набуттям студентами знань та практичних навиків: поглиблене вивчення методики правильного дихання та звукоутворення; розвиток слухових навиків диригента – аналіз хорової звучності; особливості роботи над

Детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (Гітара)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти) Розробник – Л.І. Остапенко Програмові та семестрові вимоги ІІІ курс V семестр (І кредит – 54 години) НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5  (всього годин – 54, з них 34 – індивідуальні, 20 – самостійна робота) Зміст роботи: Подальша робота над розвитком

Детальніше

СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (бандура)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності .02010401 Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» Розробник - А.М.Гоменко ІІІ курс, семестр (1 кредит-54 годин) НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5 Зміст роботи: Відпрацювання прийому гри «удар»  на бандурі. Вдосконалення техніки гри на бандурі. Виконання гам А-dur таfis –moll обома руками разом (подвійними нотами,секстами, акордами та арпеджіо) в межах трьох

Детальніше

ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ПАРТИТУР (НІМ)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізаціЇ «Народне інструментальне мистецтво» Розробник - Л.А.Підгайна ІІ курс ІІІ семестр (1 кредит – 54 години) НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1. Зміст роботи: мета та завдання курсу, особливості професії диригента. поняття про техніку диригування, структура та постановка диригентського апарату; поняття диригування і тактування. Типи рухів рук; структура диригентського

Детальніше

ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНСТРУМЕНТОВКА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» Розробник: Л.І.Остапенко ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ III курс VI семестр НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Розділ І. Інструментознавство ТЕМА: Дисципліна «Інструментознавство та інструментовка», мета та завдання курсу. Визначення понять «інструментовка», «переклад», «аранжировка», «транскрипція». Оркестрові групи сучасних оркестрів народних інструментів. Група трьохструнних домр: виконавські можливості,

Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Розробник - Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищоїкатегорії, викладач -методист, ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ V семестр Навчальний модуль № 1 Вступ. Тема1. Інформаційно-пошукові системи, їхпризначення, види Завдання та зміст дисципліни, її структура. Зв'язок з іншими дисциплінами циклу. Огляд основної навча­льної літератури. Інтернет-ресурси. Форми навчальної та самостійної роботи. Поняття

Детальніше

АВТОМАТИЗОВАНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Розробник: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ V семестр Навчальний модуль № 1 Вступ. Тема 1. Основні тенденції розвитку автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій Предмет, завдання, мета, зміст, структура навчальної дисципліни «АБІС», її значення в підготовці фахівця бібліотечної справи. Базові поняття навчальної дисципліни. Автоматизовані

Детальніше

ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ “МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ” 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ» (2018 рік) Укладач Харковина Г.Г. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист План Вступ. Місце і значення дисципліни у підготовці майбутнього керівника аматорського вокально-хорового колективу Орієнтовний перелік завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни Методичні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи Критерії оцінювання виконання комплексної контрольної роботи

Детальніше

Організація потоків і масивів документів

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Розробник - Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ III семестр Навчальний модуль № 1 Тема 1. Вступ. Документні потоки, масиви та фонди як складові документної комунікації Предмет, мета, завдання, зміст, структура навчальної дисципліни «Організація потоків і масивів документів», її значення в підготовці

Детальніше

ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів заочної форми навчання) Розробник: С.П.Мосякіна Загальні методичні поради Навчальним планом передбачається 120 години на вивчення дисципліни, з них – 28 годин аудиторних, які студент опрацьовує протягом настановної сесії та одного навчального семестру й 92 години самостійної роботи, яку студент виконує в міжсесійний період так і на сесії.

Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Охорона праці" Укладач – спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Харлан Н.П. Метою вивчення дисципліни є  формування системи знань про правові засади організації безпечних умов праці на виробництві. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь  ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням

Детальніше

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість»  Розробник - Р.Д. Шестопал, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист                                    Варіант I Завдання 1. Охарактеризуйте видовищні форми КДД. Завдання 2. Розкрийте особливості організації КДД для

Детальніше

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (рекомендовані інтернет-джерела до вивчення окремих розділів, тем навчальної дисципліни, підготовки до семінарів, практичних занять) Розробник - Н.І.Горбачик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Семінарське заняття №1. Тема: Творчість Семена Гулака-Артемовського Охарактеризуйте виконавську діяльність С.Гулака-Артемовського. Охарактеризуйте сюжетні лінії опери «Запорожець за Дунаєм». Проаналізуйте зв’язок музики опери з народною музичною творчістю (на прикладах музичних характеристик

Детальніше

ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ПАРТИТУР (НПМ)

Зміст роботи та семестрові вимоги для студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на основі базової загальної середньої освіти) Укладачі: Свирид О.П., Харковина Г.Г. Вивчивши курс «Диригування та читання партитур» майбутній керівник аматорського вокально-хорового колективу повинен: знати: -    кращі зразки пісенно-хорової творчості; -    хорову термінологію, умовні музичні позначення, їх вимову та значення; вміти: -    володіти основним прийомами

Детальніше

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  «Хореографія» Розробник: Л.П.Магазій, спеціаліст вищої категорії Навчальний модуль №1 Тема 1. Вступ. Мета і завдання вивчення дисципліни «Класичний танець». Становлення та розвиток системи класичного танцю. Мета та завдання вивчення дисципліни. Складові навчального заняття класичного танцю та необхідні умови для його проведення. Питання до самоконтролю: Що таке класичний танець? Походження

Детальніше

НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво» Розробник – О.М.Березенко, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Вступ. Обрядовий пісенний фольклор. Родинно-обрядові пісні Тема 1. Народна музична творчість Предмет вивчення дисципліни «Народна музична творчість». Первісне мистецтво - витоки народної творчості. Фольклор, його загальні

Детальніше

СОЛЬФЕДЖІО (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальність 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво духове» ІІІ курс V семестр (1 кредит 54 години) Навчальний модуль №9 Тема 1. Інтонування Д7 від даного звука з розв’язанням в мажорі та мінорі. Побудова Д7 від основних ступенів звукоряду та його розв’язання в

Детальніше

ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на основі повної загальної середньої освіти) Укладач: Свирид О.П. ІІ курс ІІІ семестр (54 години – 1 кредит) Навчальний модуль №1. Будова голосового апарату. Співацька постава. Процес звукоутворення. Типи дихання. Співацьке дихання. Опора дихання. Звукова атака. Види атак. Регістри. Формування голосних

Детальніше

ХОРОВА ЛІТЕРАТУРА

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Розробник – О.М.Березенко, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Хорова література Тема 1. Основні жанри хорової музики. Зародження професійної хорової музики Київської Русі. Знаменне багатоголосся, кантова та партесна музика. М.Дилецький «Граматика мусикійська» 1.Поняття музичного жанру, типи жанрової класифікації.

Детальніше

АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  5.02010401 "Народна художня творчість" Розробник О.М.Богомол III курс V семестр Навчальний модуль № 1 Розділ І. Формотворчі засоби музики Тема: Виражальне значення мелодії, метроритму. Гармонія і її значення. Фактура Основна мета та завдання курсу "Аналіз музичних форм". Музичний стиль і жанр Виражальні значення мелодії, метро-ритму. Гармоніяі її значення. Фактура. Самостійна

Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності 5. 02010401 "Народна художня творчість" Розробник Харлан Н.П. Самостійна робота №1 (Практична робота 1) Тема: Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя  людини. Мета: Визначити небезпечні та шкідливі чинники для життя людини, що найчастіше трапляються шляхом соціологічного опитування. Завдання: На підставі соціологічного підходу провести статистичну оцінку небезпечних чинників для

Детальніше

Українські народні пісні в обробці О.Свирида

Українські народні пісні в обробці О.Свирида

Детальніше

Основи кольорознавства (методичні поради до самостійної роботи)

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 ТЕМА: Кольоровий круг. Тепла і холодна гама. Практичне завдання : Виготовити 18-ступінний кольоровий круг і написати назви кольорів. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: На аркуші паперу формат А3 намалювати коло d 15см, поділити його на 18 секторів. Кольори, які використані для 6-ступінного кола : червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, розташувати в крузі так,

Детальніше

Управління бібліотекою (методичні поради до контрольної роботи)

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Загальні методичні поради Зміст завдань контрольної роботи зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Контрольна робота передбачає виконання студентом чотирьох практичних завдань на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу (література буде вказана

Детальніше

Дитяча література (методичні поради до контрольної роботи)

Контрольна робота № 1 Варіант 1. Завдання 1. Розкрийте, як Т.Г.Шевченко змальовує картини рідної природи на прикладі двох поетичних творів. Для виконання першого завдання використайте схему аналізу ліричного твору (Див. дод. № 1.) Об’єм першого завдання – 4-5 стор. рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту. Завдання 2. Охарактеризуйте загадки-відгадки Л.Глібова. Виконуючи друге завдання, необхідно звернути

Детальніше

ІСТОРІЯ КНИГИ

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Розробник - Л.Д.Голуб ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ Записати в словник визначення базових термінів. Заповнити таблицю, в якій навести приклади застосування дописемних форм передачі інформації та використання їх у теперішній час. Рукописна книга в Стародавньому світі Історичне значення

Детальніше

ОСНОВИ АРХІВОЗНАВСТВА

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Розробник - Л.Д.Голуб  ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ Історія архівної справи. Основні віхи становлення українського архівознавства Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Знайомство з Законом України «Про Національний архівний фонд

Детальніше

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА (Методичний пакет)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.020206 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Розробник: Терещенко О.І. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Тема 1. Український костюм як джерело вивчення етнічної історії. 1. Костюм як історичне явище. 2. Основні аспекти дослідження традиційного українського костюма. Література: Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. - Київ : Наукова думка, 1977р. –

Детальніше

РЕЖИСУРА ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  Розробники: Л.Є.Фастовець; О.А.Перебийніс  Навчальний модуль №1 Розділ: Вступ. Елементи режисерської майстерності і у роботі над вправами та етюдами. Театр як вид мистецтва. Особливості театрального мистецтва Предмет, структура та завдання курсу. Зміст дисципліни «Режисура театралізованих заходів». Місце курсу в системі підготовки режисера-постановника масових свят, обрядів та інших театралізованих видовищ. Взаємозв’язок дисципліни «Режисура театралізованих заходів» з

Детальніше

КОМПОЗИЦІЯ ТА ПОСТАНОВКА ТАНЦЮ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізація «Народна хореографія» (на основі базової загальної середньої  освіти) Розробник – Заслужений працівник культури України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист М.Є.Гузій Мета дисципліни: формування системи фахових знань та практичних умінь і навичок створення хореографічного твору, постановки та репетиційної роботи у хореографічному колективі. Зміст навчальних модулів  НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема:

Детальніше

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ВТЗ)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Розробник: Л.Є. Фастовець  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ ІІІ курс Vсеместр НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема:Місце та завдання дисципліни в системі підготовки фахівця ВТЗ. 1. Інтегрованість змісту навчальної дисципліни, її сновні завдання. 2. Зміст роботи керівника аматорського театрального колективу. 3. Особливості роботи керівника аматорського дитячого театрального колективу.

Детальніше

СЦЕНІЧНА МОВА

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Розробник: Л.Є.Фастовець Навчальний модуль №1. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Сценічна мова». Місце дисципліни в підготовці фахівця за спеціалізацією «Видовищно-театралізовані заходи». Історія виникнення жанру художнього слова. Словесна дія в мистецтві читця, ведучого. Видатні майстри українського театру: В.С.Василько, І.О.Мар’яненко, А.М. Бучма – продовжувачі культури сценічного мовлення. Вчення К.С Станіславського та В.І.Немировича –

Детальніше

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1. Тема 1. Методика викладання хореографії та її місце у підготовці фахівця хореографії. Методи навчання хореографії План 1. Структура та основні завдання дисципліни «Методика викладання хореографії». 2. Особливості формування хореографічних знань. 3. Школи мистецтв та студії естетичного виховання –

Детальніше

СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності 5.02010401 "Народна художня творчість" спеціалізації "Видовищно-театралізовані заходи". Розробник –  Н.О.Назаренко          Самостійна робота № 1. Тема: Аналіз специфіки драматургічного твору (практичне завдання). 1. Прочитати багатоактну п’єсу (за вибором студента), бажано українських драматургів – класиків (І.П. Котляревського, Т.Г. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. Тобілевича. М. Кропивницького та

Детальніше

УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» Розробник: Ляшенко Є.П., викладач першої категорії Мета вивчення дисципліни: формування системи знань про регіональні стилістичні та композиційні особливості  українського танцю, формування практичних навичок володіння лексикою українського танцю, характером та манерою його виконання. НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Розділ І. Хореографія українських народних танців Тема1. Вступ.  Мета

Детальніше