АНСАМБЛЬ (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів на базі 9 класів)

Розробник – Є.Г. Мосякін

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

III курс VI семестр 

Навчальний модуль № 1

Самостійна робота № 1.Виконати завдання для позааудиторних групових занять з розучування ансамблевих партій твору(за завданням викладача).

Форма і термін контролю: Перевірка повідомлення. Термін перевірки – 5-й тиждень.

Програмові вимоги:

Знати: позначення штрихів, динамічних відтінків, темпів, види атаки звуку, типи виконавського дихання, аплікатуру інструментів; способи настроювання духових інструментів; ансамблеву функцію свого інструменту; схему музично-теоретичного аналізу твору.

Вміти: здійснювати настроювання інструментів, що входять до складу ансамблю духових інструментів; володіти технікою гри на інструменті; користуючись різними джерелами відшукати та надати інформацію про твір та його автора(ів).

Навчальний модуль № 2

Самостійна робота № 2. Провести позааудиторні репетиції з розучування ансамблевих партій твору(виконання завдань викладача у вілповідності зі змістом етапів роботи над твором).

Форма і термін контролю: Репетиційна робота над ансамблевими творами(групові заняття). Термін перевірки – 10-й тиждень.

Програмові вимоги:

Знати: способи настроювання інструментів, що входять до складу ансамблю; ансамблеву функцію свого інструменту; особливості організації та здійсненя репетиційної роботи з ансамблями духових інструментів.

Вміти: здійснювати настроювання інструментів, що входять до складу ансамблю; володіти технікою гри на інструменті інструменті(в межах ансамблевого репертуару визначеного ступеня складності, що планується на семестр).

Навчальний модуль № 3

Самостійна робота № 3. Провести позааудиторні репетиції з розучування ансамблевих партій твору(виконання завдань викладача у вілповідності зі змістом етапів роботи над твором).

Форма і термін контролю: Репетиційна робота над ансамблевими творами(групові заняття). Термін перевірки – 18-й тиждень.

Програмові вимоги:

Знати: ансамблеву функцію свого інструменту; особливості організації та здійсненя репетиційної роботи з естрадними ансамблями.

Вміти: здійснювати настроювання інструментів, що входять до складу естрадного ансамблю; володіти технікою гри на інструменті(в межах ансамблевого репертуару визначеного ступеня складності, що планується на семестр).