ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»

Розробник – О.І.Терещенко

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Тема 1. Роль декоративно-художнього оформлення в постановці театралізованих свят та обрядів

 1. Завдання художника при створенні театралізованого заходу.
 2. Основні підходи до оформлення заходу.
 3. Нерозривний зв’язок роботи режисера і художника.

Література:

 1. Козлинский В.И. Художник и театр. – М.: Советский художник, 1975. –с.98-99
 2. Неллі В.О. Про режисуру. – К.: Мистецтво, 1977. – с.170-177
 3. Шарварко Б.Г. Режисура театралізованого масового дійства. – К.: ДАКККіМ, – 2004р. с. 30-34

Питання для самоконтролю

 1. Яке значення відіграє декоративно-художнє оформлення в створенні театралізованих заходів?
 2. Які існують вимоги до оформлення театралізованого заходу?

Тема 2. Основи композиції

 1. Поняття «композиція». Основні закони композиції.
 2. Загальні особливості композиційних різновидів.
 3. Композиційні співвідношення.

Література:

 1. Антонович Є.А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів. В-во «Світ», 1992. – с.243-250
 2. Френкель М. Современная сценография. –К., Мистецтво, 1980. – с.115-131

Питання для самоконтролю

 1. Які існують різновиди композиції?
 2. Які загальні особливості композиційних різновидів?
 3. В чому суть симетрії і асиметрії в композиції?

Тема 3. Основні поняття кольорознавства

 1. Колір та його роль у нашому житті.
 2. Характеристика кольору.
 3. Психофізіологічний вплив кольору. Кольорові гармонії.
 4. Колір в інтер’єрі.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №1.

Література:

 1. Кириченко М.А., Кириченко І.М.. Основи образотворчої грамоти: Навч.посібник.-К.:Вища школа, 2002. – с.98-103
 2. Стильные украшения для дома своими руками.-Х.: Книжный клуб, 2007.-с.192-193

Питання для самоконтролю

 1. Яку роль відіграє колір в художньому оформленні театралізованого заходу?
 2. Які існують основні закони змішування кольорів?
 3. В чому роль кольору в інтер’єрі?

Тема 4. Поняття про перспективу

 1. Поняття про перспективу.
 2. Закони перспективи.
 3. Визначення лінії горизонту інтер’єра.
 4. Масштаб.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №2.

Література :

 1. Кириченко М.А., Кириченко І.М.. Основи образотворчої грамоти: Навч.посібник.-К.:Вища школа, 2002. – с.29-41
 2. Стильные украшения для дома своими руками.-Х.: Книжный клуб, 2007.-с.214-219
 3. Соловйов О.М. та ін.. Навчальний рисунок. – К.: 1956, с.28-46

Питання для самоконтролю

 1. Які існують основні закони перспективи?
 2. Які є три основні поля зору?
 3. Які бувають перспективні зміни масштабу?

Тема 5. Макет і підмакетник

 1. Роль макета в підготовці заходу.
 2. Види і призначення макетів.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №3.

Зміст індивідуального заняття з теми «Макет і підмакетник»

Робота над елементами макету (виготовлення вікон, тину)

Література:

 1. Акимов Н. Художник и сцена. – М.:Искусство. – 92-97
 2. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство. – 183-202
 3. Сосунов Н.Н. Театральный макет. М.: Искусство. – с.20-59

Питання для самоконтролю

 1. Що таке макет?
 2. Яку роль відіграє макет в підготовці видовищно-театралізованого заходу?
 3. Які бувають види театральних макетів та їх призначення?

Тема 6. Костюм та його значення у ВТЗ

 1. Виникнення одягу та основні джерела його вивчення.
 2. Завдання сценічного костюма та його види.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцени. – Л.: Искусство, 1976г, с.219-222
 2. Оформлення вистави. – К.: Мистецтво, 1964, с.133-164
 3. Плучек, Товстоногов, Єкимов – театральной самодеятельности. – М.: Искусство, 1962 – с.98-99

Питання для самоконтролю

 1. Які завдання вирішує сценічний костюм?
 2. В чому полягають художні особливості виготовлення костюма?

Тема 7. Виготовлення костюма та його трансформація

 1. Значення сценічного кольору костюма.
 2. Прийоми трансформації елементів костюма.
 3. Виготовлення костюма та його елементів.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №4.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцени. – Л.: Искусство, 1976г, с.219-222
 2. Оформлення вистави. – К.: Мистецтво, 1964, с.133-164
 3. Плучек, Товстоногов, Єкимов – театральной самодеятельности. – М.: Искусство, 1962 – с.98-99

Питання для самоконтролю

 1. Яке значення сценічного кольору костюма?
 2. Які існують прийоми трансформації костюма?

Тема 8. Виготовлення м’якого та твердого декоративного оформлення сцени

 1. Характеристика м’яких декорацій.
 2. Основні елементи твердого декоративного оформлення.
 3. Маркіровка і кріпленя декорацій.
 4. Театральні меблі.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №5.

Зміст індивідуального заняття з теми «М’яке та тверде декоративне оформлення сцени» – Виготовлення елементів м’якого декоративного оформлення (куліси, половики).

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. – с.86-147.
 2. Соломарський О. Як створюється вистава. – К.: образотворче мистецтво, 1961. – с.37- 43

Питання до самоконтролю

 1. Які декорації називають одягом сцени?
 2. Які елементи відносяться до твердого декоративного оформлення?

Студент повинен знати:
–         роль декоративно-художнього оформлення у створенні ВТЗ;
–         що таке композиція, та її різновиди;
–         поняття про симетрію та асиметрію у композиції;
–         що таке перспектива та закони перспективи;
–         види та призначення макетів;
–         завдання художника в оформленні масового заходу.
–         прийоми створення м’якого оформлення сцени (куліс, падуг, задника, завіси, тюлі, чорного оксамиту).
Студент повинен вміти:
–         створити ескіз декоративно-художнього оформлення видовища до певної святкової дати;
–         виготовити підмакетник майданчика (стадіон, парк, сцена);
–         виконати ескіз сценічного майданчика в кольорі з урахуванням законів перспективи.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 9.Прийоми використання української національної символіки у декоративно-художньому оформленні театралізованого заходу

 1. Використання герба, прапора, гімну у ВТЗ.
 2. Виникнення орнаменту.
 3. Види орнаментів, їх побудова.

Література:

1. Історія України /під ред. Б.Д.Лановика. – Київ : Знання, 2000.
2. Е.А.Антонович “Декоративно-прикладне мистецтво”. – Львів, 1992.

Питання для самоконтролю

 1. Яка символіка використовується для оформлення яких заходів використовується українська національна символіка?
 2. Які існують основні види орнаментів?

Тема 10. Бутафорія, її значення у оформленні заходу. Виготовлення бутафорії

 1. Поняття «бутафорія».
 2. Основні прийоми та методи виготовлення бутафорії.
 3. Освітлювальна бутафорія.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №6.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафори. – М.: Искусство, 1959. – с.3-93

Питання для самоконтролю

 1. Що таке бутафорія?
 2. Які існують основні прийоми та методи виготовлення бутафорії?
 3. Яка освітлювальна бутафорія використовується в заходах?

Тема 11. Реквізит, його значення у оформленні заходу. Виготовлення реквізиту.

 1. Поняття «реквізит».
 2. Функції реквізиту.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №7.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Оформлення вистави. – М.: К., 1964. – с. 98-130

Питання для самоконтролю

 1. Що таке реквізит?
 2. Які основні функції реквізиту?

Тема 12. Художня обробка та імітація тканин і матеріалів

 1. Художня обробка тканин.
 2. Матеріали та інструменти.
 3. Трафарет.
 4. Фарби для обробки тканин.
 5. Імітація укрупнених фактур.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.181-182
 2. Народные ремесла/ ЮГ.Легенький, В.Н. Сковронский, А.Г.Мороз и др.. – К.: Урожай, 2003. – с. 135-146

Питання для самоконтролю

 1. Що таке художній розпис тканин?
 2. Які особливості розписів гарячим та холодним батиком?
 3. Які фарби використовуються для роботи з трафаретом?
 4. Якими способами досягається на сцені укрупнення фактур?

Тема13. Засоби рекламування театралізованої заходу (плакат, афіша, запрошення тощо)

 1. Визначення поняття «афіша» та основні типи афіш.
 2. Виникнення та розвиток плакату, як одного із засобів реклами.
 3. Вимоги до написання запрошення.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №8.

Література:

 1. Глущак С.В. та інші. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2001. – с.88-90

Питання для самоконтролю

 1. Які існують основні типи афіш?
 2. Які етапи розвитку пройшов театральний плакат?
 3. Які основні вимоги до написання запрошення?

Тема 14. Робота над художнім оформленням постановки випускної роботи

 1. Замальовка кількох можливих ескізів оформлення, узгоджених з темою заходу і режисерським задумом.
 2. Створення чорнового ескізу оформлення сцени, костюмів, запрошення, афіші.
 3. Переведення чорнового ескізу у колір, враховуючи закони кольорознавства, постійно пам’ятаючи тему і режисерський задум заходу.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №9.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Оформлення вистави. – М.: К., 1964. – с. 98-130

Зміст індивідуального заняття №1 з теми «Робота над художнім оформленням постановки випускної роботи».

 1. Робота над створенням чорнового ескізу сцени, костюмів.

Зміст індивідуального заняття №2 з теми «Робота над художнім оформленням постановки випускної роботи».

 1. Робота над переведенням чорнового ескізу сцени, костюмів в колір.

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягають основи кольорознавства?
 2. Які існують закони створення композиції сцени?
 3. Які вимоги до написання запрошення, афіші?

Студент повинен знати:
–         способи виготовлення бутафорії із різних матеріалів;
–         прийоми виготовлення бутафорії з пап’є- марше;
–         способи виготовлення набивної бутафорії;
–         як використовується українська символіка у ВТЗ;
–         як застосовується орнамент у ВТЗ.
–         основні етапи роботи над художнім оформленням випускної роботи.
Студент повинен уміти:
– виготовляти бутафорські вироби: посуд, штучні квіти.
– створити декоративно-художнє оформлення постановки випускної роботи: ескіз,
– оформлення, підмакетник, макет, ескіз костюмів.

Зміст самостійної роботи

Самостійна робота №1. Тема: Основні поняття кольорознавства

 1. Колір та його роль у нашому житті.
 2. Характеристика кольору.
 3. Психофізіологічний вплив кольору. Кольорові гармонії.
 4. Колір в інтер’єрі.

Література:

 1. Кириченко М.А., Кириченко І.М.. Основи образотворчої грамоти: Навч.посібник.-К.:Вища школа, 2002. – с.98-103
 2. Стильные украшения для дома своими руками.-Х.: Книжный клуб, 2007.-с.192-193

Методичні поради

Працюючи над цією темою необхідно звернути увагу на те, що в природі нічого немає безколірного. Студент повинен розрізняти ахроматичні і хроматичні кольори, знати закони змішування кольорів.Створюючи оформлення сцени студент повинен пам’ятати що, колір може заспокоювати, хвилювати, радувати, печалити, пригнічувати й веселити, викликати відчуття теплоти й холоду, бадьорості й втоми, розширювати та звужувати простір, стимулювати зір, мозок, нерви.Необхідно знати ,що одноколірність у рішенні оформлення сцени призводить до монотонності, а безпорядкове використання великої кількості кольорів створює враження переживання.

Питання для самоконтролю

 1. Яку роль відіграє колір в художньому оформленні видовищного заходу?
 2. Які існують основні закони змішування кольорів?
 3. Розкрийте значення кольору в інтер’єрі.

Самостійна робота №2. Тема: Поняття про перспективу

 1. Закони перспективи.
 2. Визначення лінії горизонту інтер’єра.
 3. Масштаб.

Література:

 1. Кириченко М.А., Кириченко І.М.. Основи образотворчої грамоти: Навч.посібник.-К.:Вища школа, 2002. – с.29-41
 2. Стильные украшения для дома своими руками.-Х.: Книжный клуб, 2007.-с.214-219
 3. Соловйов О.М. та ін. Навчальний рисунок. – К.: 1956, с.28-46

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен звернути уваги на перспективні зміни та повітряну перспективу. Знаючи і враховуючи перспективне скорочення і повітряну перспективу в зображенні предметів, будинків, людей театральний художник створює ілюзію простору, організовує свою композицію, втілює художні замисли.

Питання для самоконтролю

 1. Які існують основні закони перспективи?
 2. Охарактеризуйте три основні поля зору.
 3. Які бувають перспективні зміни масштабу?

Самостійна робота №3. Тема: Макет і підмакетник

 1. Роль макета в підготовці заходу.
 2. Види і призначення макетів.

Література:

 1. Акимов Н. Художник и сцена. – М.:Искусство. – 92-97
 2. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство. – 183-202
 3. Сосунов Н.Н. Театральный макет. М.: Искусство. – с.20-59

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен зрозуміти що робота над макетом – це своєрідна лабораторія, в якій художник і режисер продовжують творчі шукання зовнішньої форми вистави. У макеті художник продумує також всю технічну сторону вистави, накреслює можливості перестановок і перевіряє розташування підвісних і приставних декорацій. Студент повинен знати всі закони створення макету, для того щоб було зручно за допомогою макету планувати всі мізансцени майбутньої постановки.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке макет?
 2. Яку роль відіграє макет в підготовці видовищно-театралізованого заходу?
 3. Які бувають види театральних макетів та їх призначення?

Самостійна робота №4. Тема: Виготовлення костюма та його трансформація

 1. Значення сценічного кольору костюма.
 2. Прийоми трансформації елементів костюма.
 3. Виготовлення костюма та його елементів.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцени. – Л.: Искусство, 1976г, с.219-222
 2. Оформлення вистави. – К.: Мистецтво, 1964, с.133-164
 3. Плучек, Товстоногов, Єкимов – театральной самодеятельности. – М.: Искусство, 1962 – с.98-99

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен звернути увагу на те, що костюм і грим актора повинні відповідати образу, характеру персонажа, який створює актор своєю грою, а також костюм повинен гармонійно сполучатись з усім художнім рішенням вистави, відповідати життєвій правді. Студент повинен звернутися до пам’яток мистецтва, а саме на те, що костюми для різних персонажів вистави створюють єдиний ансамбль, взаємодіють, залежать один від одного, костюм підсилює характеристику персонажу.

Питання для самоконтролю

 1. Які завдання вирішує сценічний костюм?
 2. В чому полягають художні особливості виготовлення костюма?
 3. 1. Яке значення сценічного кольору костюма?
 4. 2.Які існують прийоми трансформації костюма?

Самостійна робота №5. Тема: Виготовлення м’якого та твердого декоративного оформлення сцени

 1. Характеристика м’яких декорацій.
 2. Основні елементи твердого декоративного оформлення.
 3. Маркіровка і кріпленя декорацій.
 4. Театральні меблі.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. – с.86-147.
 2. Соломарський О. Як створюється вистава. – К.: образотворче мистецтво, 1961. – с.37- 43

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен навчитися характеризувати окремі елементи одягу сцени та твердого декоративного оформлення, розуміти технологію їх виготовлення. Також студент повинен звернути увагу на специфіку створення театральних меблів, матеріал з якого їх виготовляють для театральних постановок. Студент повинен знати які тканини використовують для виготовлення одягу сцени.

Питання до самоконтролю

 1. Які декорації називають одягом сцени?
 2. Які елементи відносяться до твердого декоративного оформлення?

Самостійна робота №6. Тема: Бутафорія, її значення у оформленні заходу

 1. Поняття «бутафорія».
 2. Основні прийоми та методи виготовлення бутафорії.
 3. Освітлювальна бутафорія.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Сосунов Н.Н. Изготовление бутафори. – М.: Искусство, 1959. – с.3-93

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен вивчити з яких матеріалів виконують бутафорські роботи, повинен знати, що для виготовлення бутафорських робіт необхідно мати велику кількість інструментів, і яких самих. Студент повинен охарактеризувати бутафорські вироби, які використовувалися в різних постановках, зокрема в постановці випускної дипломної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке бутафорія?
 2. Які існують основні прийоми та методи виготовлення бутафорії?
 3. Яка освітлювальна бутафорія використовується в заходах?

Самостійна робота №7. Тема: Реквізит, його значення у оформленні заходу

 1. Поняття «реквізит».
 2. Функції реквізиту.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Оформлення вистави. – М.: К., 1964. – с. 98-130

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен знати що входить в поняття реквізит театральний, а також розуміти і характеризувати функції реквізиту. Необхідно звернути увагу на те, що в якості реквізиту використовуються предмети і речі, як спеціально зроблені майстрами бутафорського цеху, так і взяті безпосередньо з навколишньої дійсності і лише в міру необхідності художньо оброблені, пристосовані до сцени. Нарешті, реквізитом (з додаванням епітету “вихідний”) в театрі називають все те, що актор під час своєї гри-дії споживає: їжу, напої, тютюн і т.п.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке реквізит?
 2. Які існують основні функції реквізиту?

Самостійна робота №8. Тема: Засоби рекламування театралізованого заходу

(плакат, афіша, запрошення тощо)

 1. Визначення поняття «афіша» та основні типи афіш.
 2. Виникнення та розвиток плакату, як одного із засобів реклами.
 3. Вимоги до написання запрошення.

Література:

 1. Оформлення вистави. – М.: К., 1964. – с. 98-130
 2. Глущак С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2001. – с.88-90

Методичні поради

Працюючи над цією темою студент повинен звернути увагу на те, коли виникли перші театральні афіші, які типи афіш існують. Потрібно ознайомитися з тим, як розвивався театральний плакат. Потрібно знати вимоги до оформлення запрошення і які його основні реквізити.

Питання для самоконтролю

 1. Які існують основні типи афіш?
 2. Які етапи розвитку пройшов театральний плакат?
 3. Які основні вимоги до написання запрошення?

Самостійна робота №9. Тема: Робота над художнім оформленням постановки випускної роботи

 1. Замальовка кількох можливих ескізів оформлення, узгоджених з темою заходу і режисерським задумом.
 2. Створення чорнового ескізу оформлення сцени, костюмів, запрошення, афіші.
 3. Переведення чорнового ескізу у колір, враховуючи закони кольорознавства, постійно пам’ятаючи тему і режисерський задум заходу.

Література:

 1. Базанов В. Техника и технология сцены. – Л.: 1976 г. – с.147-170
 2. Оформлення вистави. – М.: К., 1964. – с. 98-130

Методичні поради

Художнє оформлення випускної роботи доволі відповідальний етап її підготовки. Саме тепер студенту знадобляться отримані знання з законів перспективи, кольорознавства, правила виготовлення бутафорії і реквізиту, костюмів, тощо.

Рекомендується така послідовність оформлення випускної роботи:
– замальовка кількох можливих ескізів оформлення, узгоджених з темою заходу і режисерським задумом;
– зупинившись на одному ескізі, приступити до створення чорнового ескізу оформлення сцени, костюмів, запрошення, афіші;
– чорновий ескіз оформлення перевести у колір, враховуючи закони кольорознавства, постійно пам’ятаючи тему і режисерський задум заходу;
– готовий ескіз оформлення занести до папки випускної роботи

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягають основи кольорознавства?
 2. Які існують закони створення композиції сцени?
 3. Які вимоги до написання запрошення, афіші?