ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

Розробники – І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії, О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії

Зміст навчальних модулів

Розділ І. Паперова пластика.

Навчальний модуль №1.

Тема 1. Вступ. Декоративно-прикладне мистецтво. Традиційні народні ремесла Полтавщини.

Види декоративного мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво та його види. Декоративно-прикладне мистецтво та його значення в житті людини. Напрямки розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Україні. Центри народних промислів на Україні. Традиційні народні ремесла Полтавщини. Майстри народної творчості Полтавщини.

Література:

 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.С. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, «Світ», 1992. – с. 9-24.

Питання до самоконтролю:

 1. Поняття декоративного мистецтва. Декоративно-прикладне мистецтво, яке його значення в житті людини.
 2. У яких напрямках здавна розвивалось декоративно-прикладне мистецтво України.
 3. Що сприяло розвитку народних ремесел в різних регіонах України.
 4. Де на Полтавщині знаходяться відомі центри народних ремесел.

Тема 2. Папір. Способи тонування та наклеювання на різні основи.

Види паперу. Властивості паперу. Барвники та інструменти для тонування паперу. Способи тонування паперу. Способи наклеювання паперу на різні основи.

Практична робота №1. Завдання: Потонувати папір різними способами.

Література:

 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.С. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, «Світ», 1992. – с. 9-24.
 2. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: «Просвещение», 1982. – с. 22-33.
 3. Савиных В.П. поделочные материалы. Справочник мастера. – М.: – ООО «ХЭЛТОН», 1999. с. 242 – 245, 253 – 256.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є види та властивості паперу.
 2. Які інструменти та фарбуючі речовини можна використовувати для тонування паперу.
 3. Які є способи тонування паперу.
 4. Як правильно визначити напрямок волокна у паперу.
 5. Якими способами можна наклеювати папір на паперову та картонну основи.

Тема 3. Паперова аплікація.

Аплікація та її види. Матеріали та інструменти для аплікації. Технологія виконання паперових аплікацій.

Практична робота №2. Завдання: Виконати предметну аплікацію.

Література:

 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.С. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, «Світ», 1992.
 2. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: «Просвещение», 1982. – с. 34-40, 41-83.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке аплікація.
 2. На які види поділяється аплікація за своїм змістом та технікою виконання.
 3. Які матеріали та інструменти використовують в аплікації.
 4. На які етапи поділяється виконання аплікації.

Тема 4. Витинанки.

Історія виникнення витинанок. Історія розвитку силуетних витинанок. Основні види витинанок. Матеріали та інструменти для виготовлення витинанок. Техніки виготовлення витинанок. Технологія виготовлення витинанок.

Практична робота №3. Завдання: Виконання розетових витинанок.

Практична робота №4. Завдання: Виконання силуетних витинанок.

Література:

 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.С. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, «Світ», 1992. – с. 99-101.
 2. Мельник В.М., Трач С.К. Витинанки на уроках образотворчого мистецтва: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004. – с.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке витинанки, де виникли перші паперові прикраси.
 2. Коли паперові витинанки набули значного поширення в українському народному мистецтві.
 3. Які інструменти, матеріали використовують для виготовлення витинанок.
 4. Які техніки використовують для виготовлення витинанок.
 5. На які види поділяються витинанки за технологічними та художніми особливостями.
 6. На які види поділяються витинанки за функціональними особливостями.
 7. На які групи поділяються настінні витинанки як вид прикрас.

Тема 5. Пап’є-маше. Матеріали та інструменти для виготовлення пап’є-маше. Технологія виклеювання. Вимоги до виклеювання.

Практична робота №5. Завдання: Виклеїти в техніці пап’є-маше куряче яйце.
Домашнє практичне завдання №1: Виклеїти 4-й – 6-й шари паперу та відшліфувати виріб.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке пап’є-маше.
 2. Які матеріали використовують для виготовлення пап’є-маше.
 3. Що може слугувати основою для виготовлення пап’є-маше.
 4. Які етапи виготовлення пап’є-маше.
 5. Який папір використовують для виклеювання пап’є-маше.
 6. Які клеючі речовини використовують при виконанні пап’є-маше.

Студент повинен знати:
–     види декоративного та декоративно-прикладного мистецтва;
–     значення декоративно-прикладного мистецтва у житті людини та напрямки його розвитку;
–     центри народних ремесел на Україні та Полтавщині;
–     імена відомих майстрів народної творчості Полтавщини;
–     види та властивості паперу, способи його тонування та наклеювання на різні основи;
–     види аплікації та технологію її виконання;
–     історію виникнення витинанок та типологію витинанок;
–     техніки виготовлення витинанок та технологію їх виконання;
–     технологію виконання пап’є-маше.
Студент повинен вміти:
–     тонувати папір в різні способи та наклеювати його на різні основи;
–     виготовляти різні види витинанок;
–     виготовляти роботи в техніці пап’є-маше.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-5), домашніх практичних завдань (№1), самостійних практичних робіт (№1).

Навчальний модуль №2.

Тема 6. Паперові рельєфи «на ребро». Види паперових рельєфів. Матеріали та інструменти для техніки «на ребро». Технологія виконання паперових рельєфів «на ребро».

Практична робота №6. Завдання: Виконати орнаментальну розетову композицію в техніці паперової пластики «на ребро».
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для розетової композиції.
Домашнє практичне завдання №3: Сформувати необхідну кількість елементів композиції відповідно до ескізу.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке рельєф.
 2. Які є види паперових рельєфів.
 3. Який матеріал використовують для рельєфних композицій.
 4. Який матеріал слугує основою для рельєфних композицій «на ребро».
 5. З яких етапів складається виконання робіт в даній техніці.
 6. Які зображення можна виконувати в даній техніці.

Тема 7. Способи оформлення робіт з паперу.

Література:

 1. Савиных В.П. поделочные материалы. Справочник мастера. – М.: – ООО «ХЭЛТОН», 1999. с. 257 – 260.
 2. Витвицкая М.Э. Икебана, аранжировка, флористика: искусство составления букетов. – М.: ООО «ИКТЦ ЛАДА», 2007. – с. 184 – 185.

Практична робота №7. Завдання: Виготовлення об’ємної картонної рамки.
Домашнє практичне завдання №4: Оформити репродукцію або фото в паспорту.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке паспорту.
 2. З якого матеріалу виготовляють рамки для оформлення робіт виконаних в техніці паперових рельєфів.
 3. Яким вимогам повинна відповідати рамка для паперових рельєфів.
 4. Які інструменти використовують для виготовлення рамок.
 5. З яких етапів складається виготовлення рамки.

Тема 8. Паперова пластика. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. ( дивись комплекс самостійної роботи).

Матеріали та інструменти для техніки паперової пластики. Послідовність виконання робіт. Технологія виконання робіт в техніці паперової пластики.

Практична робота №8. Завдання: Виконати квіткову композицію в техніці паперової пластики.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу для композиції.
Домашнє практичне завдання №6: Виготовити необхідну кількість елементів композиції відповідно до ескізу.

Питання до самоконтролю:

 1. Яким вимогам повинен відповідати папір для паперової пластики
 2. Які інструменти використовують для виконання рельєфних композицій.
 3. В якій послідовності виконують роботи в техніці паперових рельєфів.
 4. В якій послідовності виклеюють композиції в техніці паперових рельєфів.
 5. Які зображення можна виконувати в техніці паперових рельєфів.

Студент повинен знати:
–          технологію виготовлення паперових рельєфів «на ребро»;
–          технологію виготовлення пластичних елементів.
Студент повинен вміти:
–          виготовляти окремі елементи в техніці паперових рельєфів «на ребро»;
–          виготовляти рельєфні паперові композиції;
–          виконувати об’ємні рамки для оформлення рельєфних композицій.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№6-8), домашніх практичних завдань (№2-6), самостійних практичних робіт (№2).

Контрольна робота №1. Тестові завдання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, контрольну роботу№1, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          правильність виготовлення елементів композиції;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ ІІ. Аплікація соломкою.

Навчальний модуль №3.

Тема 1. Аплікація соломкою. Особливості соломки, її заготівля, сортування та фарбування. Властивості соломки різних злаків. Технологія заготівлі соломки. Технологія обробки та зберігання соломки. Фарбування соломки. Матеріали та інструменти для аплікації соломкою.

Література:

 1. Аплікація соломкою. Теоретичний матеріал до вивчення розділу. Розробник Кисіль Г.О. -2002.
 2. Стеченко О.Ф. Плетиво із соломи та рогозу. – К.: Урожай, 1994. – с. 3 – 7.
 3. Методичні рекомендації до вивчення теми «Підготовка соломки». Розробник Середа І.Г. – 2005.
 4. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005 – с. 70 – 78.

Практична робота №1. Завдання: Видалити у стеблах соломи вузли та посортувати міжвузля.

Питання до самоконтролю:

 1. Соломку яких злаків можна використовувати для аплікації.
 2. На якій стадії дозрівання злакової рослини можна заготовляти соломку.
 3. Яка частина стебла соломки є найкращою для аплікації.
 4. В чому полягає обробка та сортування соломки.
 5. В який спосіб соломку можна вибілити.
 6. Який спосіб фарбування соломки використовують для отримання жовтого кольору.
 7. В який спосіб можна підтемнити соломку.

Тема 2. Технологія підготовки соломки до аплікації. Технологія підготовки соломки до аплікації. Підготовка основи для аплікації соломкою.

Практична робота №2. Завдання: 1) Підготувати для аплікації солом’яні смуги холодним способом 2) Потоншати солом’яні смуги.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати для аплікації солом’яні смуги гарячим способом.

Питання до самоконтролю:

 1. В чому полягає гарячий спосіб підготовки соломки для аплікації.
 2. В чому полягає холодний спосіб підготовки соломки для аплікації.
 3. Що таке потоншання соломки.
 4. Які є способи потоншання соломки.
 5. Що таке ущільнення соломки.
 6. Які матеріали використовують як основу для аплікації соломкою.
 7. Що таке ґрунтування основи.
 8. Які фарби та інструменти використовують для тонування основи.
 9. Які інструменти використовують в аплікації.

Тема 3. Технологія виконання геометризованих мотивів. Вправи в аплікації соломкою. Обрізування країв соломки. Підготовка модульної сітки. Вирізування геометричних елементів. Виклеювання елементів.

Література:

 1. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – с. 79 – 86.
 2. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: «Просвещение», 1982. – с. 147 – 149.

Питання до самоконтролю:

 1. За допомогою яких інструментів та матеріалів вирівнюють краї солом’яних смуг.
 2. Які інструменти використовують для виготовлення із сомки кружалець різного діаметру.
 3. Якими інструментами користуються при вибиранні геометричних елементів.
 4. Звідки розпочинають виклеювання геометричних розеткових композицій.
 5. Як переноситься на основу малюнок-ескіз геометричної композиції.

Практична робота №3. Завдання: Виконати геометризовані мотиви в техніці аплікація соломкою.

Тема 4. Виконання геометричної розетки.

Практична робота №4. Завдання: Виконати геометричну розетову композицію в техніці аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Потонувати основу для розетової композиції.
Домашнє практичне завдання №3: Виготовити геометричні елементи композиції відповідно до ескізу.

Тема 5. Декоративно-орнаментальна композиція геометричного мотиву.

Практична робота №5. Завдання: Виконати декоративно-орнаментальну композицію геометричного мотиву в техніці аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для орнаментальної композиції.
Домашнє практичне завдання №5: Виготовити геометричні елементи композиції відповідно до ескізу.

Студент повинен знати:
–          властивості соломки різних злаків та технологію її заготівлі і обробки;
–          технологію підготовки соломки до аплікації;
–          технологію підготовки основи для аплікації соломкою;
–          технологію виготовлення геометризованих елементів із соломки;
–          технологію виклеювання орнаментально-геометризований композицій в даній техніці.
Студент повинен вміти:
–          заготовляти обробляти та зберігати соломку різних злаків;
–          правильно користуватися відповідними для аплікації інструментами;
–          готувати соломку для аплікації різними способами;
–          правильно підбирати колір основи та готувати основу для аплікації соломкою;
–          виготовляти геометризовані елементи із соломки;
–          виклеювати орнаментально-геометризовані композиції в даній техніці.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-5), домашніх практичних завдань (№1-5), самостійних практичних робіт (№1).

Навчальний модуль №4.

Тема 6. Технологія виконання рослинних мотивів. Вправи в аплікації соломкою. Виготовлення шаблонів. Виклеювання соломки на кальку. Вирізування рослинних елементів. Компонування елементів на основі. Виклеювання рослинних елементів.

Питання до самоконтролю:

 1. В який спосіб наклеюють соломку на кальку.
 2. Що таке шаблон та з якого матеріалу його виготовляють.
 3. Які є способи виготовлення рослинних елементів із соломки.
 4. В якій послідовності виготовляються із соломки квіткові елементи композиції.
 5. В якій послідовності виготовляються із соломки листя.
 6. Які існують способи перенесення на основу малюнку-ескізу рослинно-квіткової композиції.
 7. В якій послідовності виклеюються рослинно-квіткові композиції.

Практична робота №6. Завдання: Виконати зображення різноманітних квітів в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №7. Завдання: Виконати зображення різноманітного листя в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №8. Завдання: Виконати зображення різноманітних ягід в техніці аплікація соломкою.

Тема 7. Рослинно-квіткова композиція.

Практична робота №9. Завдання: Виконати рослинно-квіткову композицію в техніці аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу (наклеїти тканину) для рослинно-квіткової композиції.
Домашнє практичне завдання №6: Виготовити елементи композиції відповідно до ескізу.

Тема 8. Декоративно-квіткова композиція рослинного мотиву.

Практична робота №10. Завдання: Виконати декоративно-квіткову композицію рослинного мотиву в техніці аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №7: Підготувати основу (наклеїти тканину) для декоративно-квіткової композиції.
Домашнє практичне завдання №8: Виготовити елементи композиції відповідно до ескізу.

Студент повинен знати:
–          технологію підготовки соломки до аплікації;
–          технологію підготовки основи для аплікації соломкою;
–          технологію виготовлення рослинних елементів із соломки;
–          технологію виклеювання рослинно-квіткових композицій в даній техніці.
Студент повинен вміти:
–          готувати соломку для аплікації різними способами;
–          правильно підбирати колір основи та готувати основу для аплікації соломкою;
–          виготовляти рослинні елементи із соломки;
–          виклеювати рослинно-квіткові композиції в даній техніці.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№6-10), домашніх практичних завдань (№5-8).
Контрольна робота №2. Тестове опитування.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, контрольну роботу №2, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якість підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компоновки елементів на робочій основі. Відповідність виклеяного зображення до ескізу;
–          вдалий вибір колірної гами композиції;
–          якість підготовки соломки;
–          правильність виклеювання соломки. Відповідність напрямку соломки формі малюнка;
–          охайність виконання роботи в цілому.

Розділ ІІІ. Флористика.

Навчальний модуль №5.

Тема 1. Вступ. Флористика. Технологія заготівлі природного матеріалу. Визначення флористики та особливість даної техніки. Види робіт. Основні вимоги до збирання природного матеріалу. Способи засушування природного матеріалу. Сортування та зберігання природного матеріалу. Матеріали та інструменти для роботи в даній техніці.

Література:

 1. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: «Просвещение», 1982. – с. 151 – 159.
 2. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО»Издательство АСТ»,; Донецк: «Сталкер», 2003. – с. 7 – 19.
 3. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – с. 14 – 22.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке флористика.
 2. Яких вимог потрібно дотримуватись при заготівлі рослин.
 3. Що характерно для площинного засушування.
 4. Які є способи площинного засушування рослинного матеріалу.
 5. Що характерно для об’ємного засушування.
 6. Які є способи об’ємного засушування.
 7. В чому полягає особливість засушування насіння різних плодів і злаків.
 8. Де і як потрібно зберігати засушений матеріал.
 9. Які інструменти потрібні для роботи в даній техніці.

Тема 2. Підготовка основи для флористичних композицій. Матеріали, які можуть слугувати основою для флористичних композицій. Ґрунтування основи. Технологія тонування картонної основи. Технологія наклеювання на картонну основу різних матеріалів.

Практична робота №1. Завдання: Підготувати картонну основу різними способами для флористичних композицій.

Питання до самоконтролю:

 1. Який матеріал використовують як основу для флористичних композицій.
 2. Чим і як грунтують основу.
 3. Які фарби та інструменти використовують для тонування основи.
 4. Якими способами можна потонувати картонну основу для флористики.
 5. Які матеріали можна використати як фон для основи.
 6. Як наклеюють тканину на картонну основу.
 7. Як наклеюють папір на картонну основу.

Тема 3. Технологія виконання флористичних композицій. Елементи та засоби композиції у флористичних роботах. Варіанти розміщення елементів у флористичних композиціях. Технологія виконання флористичних робіт. Технологія виклеювання флористичних композицій. Технологія наклеювання природного матеріалу.

Практична робота №2. Завдання: Викласти урівноважену композицію з плоско засушеного природного матеріалу.

Питання до самоконтролю:

 1. Що характерно для симетричної квіткової композиції.
 2. Що характерно для радіальної квіткової композиції.
 3. Що характерно для асиметричної квіткової композиції.
 4. З чого розпочинають викладання квіткової композиції.
 5. Які природні матеріали краще використовувати для викладання верхньої частини квіткової композиції.
 6. В якій послідовності виклеюється квіткова композиція.
 7. Що потрібно враховувати при виклеюванні рослин.
 8. Як наноситься клей на ажурні рослини.
 9. Як наноситься клей на ребристу поверхню рослин.
 10. Як наноситься клей на дрібні елементи.
 11. Як наклеюються квіти з прозорими пелюстками.

Тема 4. Квіткова композиція з плоских рослинних елементів.

Практична робота №3. Завдання: Виклеїти урівноважену квіткову композицію з плоско засушеного природного матеріалу.

Питання до самоконтролю:

 1. Що характерно для урівноваженої квіткової композиції.
 2. З чого розпочинають компонування елементів.
 3. Що таке пропорція у композиції
 4. В чому проявляється ритм у композиції.
 5. В чому проявляється акцент композиції.
 6. Яку клеючу речовину використовують для виклеювання композиції з плоско засушеного природного матеріалу.
 7. Якими інструментами можна наносити клей на плоско засушені рослини.
 8. Як рекомендується висушувати виклеєні композиції з плоских рослинних елементів.

Тема 5. Оформлення флористичних композицій із плоских рослинних елементів під скло. Способи оформлення флористичних робіт. Особливості оформлення різних видів флористичних робіт. Технологія оформлення флористичних композицій під скло.

Практична робота №4. Завдання: Оформити під скло способом окантовки флористичну композицію з плоских рослинних елементів.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є способи оформлення флористичних композицій із плоских рослинних елементів.
 2. Який матеріал використовують для окантовки роботи під скло.
 3. Якої ширини повинні бути окантовочні смуги.
 4. Як окантовочні смуги наклеюються на роботу.
 5. Які види рамок можна використовувати для оформлення флористичних композицій із плоских рослинних елементів.
 6. Скло якої товщини бажано використовувати для оформлення флористичних композицій.
 7. Які композиції з природного матеріалу потрібно оформляти в паспорту.

Тема 6. Квіткова композиція з плоских та об’ємних рослин.

Практична робота №5. Завдання: Виконати квіткову композицію з використанням плоских та об’ємних рослин.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для квіткової композиції.

Тема 7. Букетно-квіткова композиція з використанням різних природних матеріалів. Види букетів. Вимоги до букетів у вазах. Вимоги до форми, розміру та кольору вази. Основні правила компонування букетів.

Практична робота №6. Завдання: Виконати букетно-квіткову композицію з використанням різних природних матеріалів.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для букетно-квіткової композиції.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке букет та які є види букетів.
 2. Що таке акцент, в чому він проявляється.
 3. Що таке «золотий перетин», в чому він проявляється..
 4. В чому проявляється пропорційність букету квітів у вазі.

Студент повинен знати:
–          технологію заготівлі різноманітного природного матеріалу для даної техніки;
–          способи та технологію підготовки основи для флористичних робіт;
–          технологію оформлення флористичних композицій;
–          технологію виконання флористичних композицій із різноманітного природного матеріалу.
Студент повинен вміти:
–          заготовляти природний матеріал різними способами;
–          готувати основу для флористичних робіт різними способами;
–          виклеювати композиції з плоских та об’ємних рослинних матеріалів;
–          оформляти флористичні композиції.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-6), домашніх практичних завдань (№1, 2), самостійних практичних робіт (№1, 2).

Навчальний модуль №6.

Тема 8. Декоративно-квіткова композиція з використанням насіння різних плодів та злаків.

Практична робота №7. Завдання: Виконати декоративно-квіткову композицію з використанням насіння різних плодів та злаків.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для квіткової композиції.

Тема 9. Пейзажні композиції.

Роль ескізу у пейзажних композиціях. Основа для пейзажних композицій. Підбір рослинного матеріалу для зображення пейзажу. Послідовність виклеювання пейзажу. Способи оформлення пейзажних композицій.

Література:

 1. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО»Издательство АСТ»,; Донецк: «Сталкер», 2003. – с. 50 – 59.
 2. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – с. 50 – 58.

Питання до самоконтролю:

 1. Що слугує основою у пейзажних композиціях з природного матеріалу.
 2. В чому полягає особливість виконання ескізу пейзажної композиції.
 3. За допомогою яких рослин можна зображувати небо.
 4. Як зображуються водоймища.
 5. В якій послідовності виклеюється пейзаж.
 6. В який спосіб можна оформити пейзаж.

Тема 10. Сюжетно-тематична композиція з використанням різних природних матеріалів.

Практична робота №8. Завдання: Виконати сюжетно-тематичну композицію з використанням різних природних матеріалів.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для квіткової композиції.

Студент повинен знати:
–          технологію виконання композицій з насіння та пейзажних композицій;
–          особливості наклеювання різного природного матеріалу.
Студент повинен вміти:
–          виконувати композиції з різного насіння, пейзажні та сюжетні композиції;
–          оформляти різні флористичні композиції.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7, 8), домашніх практичних завдань (№3, 4), самостійних практичних робіт (№3).
Контрольна робота №3. Тестове опитування.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, контрольну роботу №3, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування елементів твору;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          різноманітність природного матеріалу;
–          якість засушеного природного матеріалу;
–          якість, охайність наклеювання природного матеріалу та виконання роботи в цілому.

Розділ ІV. Писанкарство.

Навчальний модуль №7.

Тема 1 Вступ. Писанкарство. Українська писанка. Матеріали та інструменти для писанкарства. Історія писанки та писанкарства. Легенди про писанку. Відродження писанкарства на Україні. Орнаментальні мотиви писанок та символіка писанок. Фарби для писанок. Природні та хімічні барвники. Основні способи і прийоми оздоблення писанок. Технологія воскового розпису. Матеріали та інструменти для писанкарства.

Література:

 1. Писанкарство. Теоретичний матеріал       та методичнірекомендації до практичних занять. Розробник: Г.О.Кисіль.
 2. Антонович С.А.та інші. Декоративно прикладне мистецтво. – Л., 1992. – ст.102, 217 .
 3. Дейсун С Українська писанка”. Кременчук., 2000.
 4. .Свид С.П. Художні техніки. К., 1977
 5. Манько В.Українська писанка. Львів., 2001.
 6. Шевчук О. Пасхальная радуга.- К.: Дніпро, 2004.
 7. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006.

Практична робота №1. Завдання: Видути яйце, приготувати фарби.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке писанка та писанкарство.
 2. В чому полягають особливості орнаментальних мотивів в писанкарстві?
 3. Барвники, які використовуються в писанкарстві, та способи їх приготування.
 4. Які матеріали, інструменти та пристосування, використовуються в писанкарстві.
 5. Як підготувати яйце до воскового розпису.
 6. Які особливості виконання писанки в техніці воскового розпису. Організація робочого місця писанкаря.
 7. Які особливості таких видів оздоблення писанки як: писанки-дряпанки, писанки-мальованки, декоративної писанки.

Тема 2. Техніка воскового розпису. Нанесення малюнка на яйце. Нанесення воскових ліній писачком. Послідовність фарбування. Зняття воску з писанки.

Література:

 1. Лекційний материал та методичнірекомендації до практичных занять. Розробник: Г.О.Кисіль.
 2. Білоус О., Сташук З, Школа писанкарства: Навчально-методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.4-5.

Практична робота №2. Завдання: Навчитися правильно виконувати поділ поверхні яйця та наносити воскові лінії на його поверхню.

Домашнє практичне завдання №1: Виконати поділ яйця за заданою схемою.

Питання до самоконтролю:

 1. В якій послідовності фарбується писанка.
 2. Які існують способи зняття воску з писанки, їх особливості.

Тема 3. Писанка-крапанка. Неорганізований мотив. Техніка крапання. Поняття неорганізованого мотиву. Легенди та значення символу «крапки» на писанці.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.10-11.

Практична робота №3. Завдання: Виконати писанку-крапанку неорганізованого мотиву.
Домашнє практичне завдання №2: Виконати багатоколірну писанку-крапанку неорганізованого мотиву.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення символу «крапка» на писанці.
 2. Які є легенди про символ «крапка».
 3. Що таке «капанка», походження назви.
 4. Які є способи нанесення крапок на поверхню яйця.

Тема 4. Писанка-крапанка. Організований мотив. Створення різноманітних орнаментальних мотивів за допомогою крапки.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З, Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.10-11..

Практична робота №4. Завдання: Виконати писанку-крапанку організованого мотиву.
Домашнє практичне завдання №3: Виконати багатоколірну писанку-крапанку організованого мотиву за власним ескізом.

Тема 5. Символи в писанкарстві. Поняття про символ. Символи Води, Вогню, Сонця на писанках. Їх значення та графічне позначення.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З, Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.11-15.

Практична робота №5. Завдання: Виконати писанку з символами Води та Вогню.
Домашнє практичне завдання №4: Виконати писанку з символами Сонця, Зорі користуючись каталогом зразків писанок.

Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль Води у давніх віруваннях народу.
 2. Яке графічне зображення символу Води.
 3. Яке значення символу Вогню.
 4. Як графічно позначається вогонь на писанках.
 5. Як позначається Сонце на писанках.

Тема 6. Символіка геометричних орнаментальних мотивів в писанкарстві. Найпоширеніші і найдавніші символи на писанці. Значення символів та їх графічне позначення. Символи «трикутник», «трійця», «тризуб», їх значення.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З, Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.15, 18,19.

Практична робота №6. Завдання Виконати писанку з символами «Хрест» та «Сварга».
Домашнє практичне завдання №5: Виконати писанку «сорок клинців».
Практична робота №7. Завдання Виконати писанку з символами «трикутник», «трійця», «тризуб».
Домашнє практичне завдання №6: Виконати писанку з символом «Хрест».

Питання до самоконтролю:

 1. Що символізує Хрест та Сварга на писанках.
 2. Яке значення символів «трикутник», «трійця», «тризуб».

Тема 7. Геометричні орнаментальні мотиви Полтавської писанки. Історичні відомості про полтавську писанку. Характерні особливості орнаментів та символіка полтавської писанки.

Практична робота №8. Завдання: Виконати писанку Полтавщини геометричного орнаментального мотиву.
Домашнє практичне завдання №7: Виконати писанку Полтавщини користуючись каталогом зразків.

Питання до самоконтролю:

 1. Який розподіл домінує на полтавських писанках.
 2. Які символи були поширені на полтавській писанці.

Студент повинен знати:
–     історію, символи в писанкарстві, легенди;
–     матеріали, інструменти, пристосування та барвники, що використовуються у писанкарстві;
–     особливості виконання писанки в техніці воскового розпису;
–     технологію воскового розпису;
–     значення символу «крапка» на писанці;
–     легенди про символ «крапка»;
–     способи нанесення крапок;
–     значення символів Води, Вогню і Сонця та їх графічне позначення на писанках;
–     значення символів та їх графічне позначення на писанках;
–     характерні особливості та символіку полтавської писанки.
Студент повинен вміти:
–     підготувати яйце та барвники до воскового розпису;
–     наносити крапки, цятки, плями на поверхню яйця;
–     за допомогою крапок будувати різноманітні орнаментальні мотиви;
–     виконувати писанки із символами Води та Вогню;
–     ділити поверхню яйця на 24, 48 частин;
–     виконувати писанки із геометричними символами;
–     виконувати писанку Полтавщини.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№3-8), домашніх практичних завдань (№1-7), самостійних практичних робіт (№1, 2).

Модульна контрольна робота №4. Виконання практичного завдання.

Навчальний модуль №8

Тема 9. Символіка рослинних орнаментальних мотивів в писанкарстві. Рослинні символи на писанках, їх символічний зміст. Символи землі та родючості на писанках.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.21,22.

Практична робота №9. Завдання: Виконати писанку з рослинними символами.
Домашнє практичне завдання №8: Виконати писанку з рослинними мотивами за власним ескізом.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є рослинні писанкові мотиви і що вони символізують.
 2. Які знаки символізують землю і родючість на писанках.
 3. Яке значення символу «дерево життя» на писанках.

Тема 10. Рослинні орнаментальні мотиви Полтавської писанки.

Практична робота №10. Завдання: Виконати писанку Полтавщини рослинного орнаментального мотиву.
Домашнє практичне завдання №9: Виконати писанку Полтавщини користуючись каталогом зразків.

Тема 11. Символіка зооморфних мотивів в писанкарстві. Зооморфні символи, їх символічне значення. Особливості позначення зооморфних мотивів на писанках.

Література:

 1. Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства: Навчально – методичнірекомендації. – 3-те вид. – К.: РВЦ КПДЮ, 2008. – с.23,24.

Практична робота №11. Завдання: Виконати писанку з зооморфним мотивом.
Домашнє практичне завдання №10: Виконати писанку зооморфного мотиву за власним ескізом.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є зооморфні символи на писанках, їх значення.
 2. Що символізують птахи на писанках.

Тема 12. Особливості зооморфних мотивів Полтавської писанки.

Практична робота №12. Завдання: Виконати писанку Полтавщини зооморфного мотиву.
Домашнє практичне завдання №11: Виконати писанку Полтавщини користуючись каталогом зразків.

Тема 13. Писанки регіонів України. На самостійне вивчення. Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи).

Питання до самоконтролю: В чому характерні особливості писанок різних регіонів України.

Студент повинен знати:
–          мотиви та значення рослинних символів на писанках;
–          мотиви та значення зооморфних символів на писанках;
–          характерні орнаментальні мотиви та кольори писанок різних регіонів України.
Студент повинен вміти:
–          виконувати писанку з рослинними мотивами;
–          виконувати писанку Полтавщини з зображенням рослинних символів;
–          виконувати писанку з зооморфним мотивом;
–          виконувати писанку Полтавщини з зображенням зооморфних символів;
–          виконувати писанки різних регіонів України.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№9-12), домашніх практичних завдань (№8-11), самостійних практичних робіт (№3, 4).
Модульна контрольна робота №5. Виконання практичного завдання.

Навчальний модуль №9

Тема 15. Сюжетно-тематичні мотиви в писанкарстві. На самостійне вивчення. Самостійна робота №5. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота №13. Завдання: Виконати писанку сюжетно-тематичного мотиву.
Домашнє практичне завдання №12: Виконати Великодню писанку.

Тема 16. Писанка за власною композицією. На самостійне вивчення. Самостійна робота №6. (дивись комплекс самостійної роботи).

Тема 17. Виконання писанки способом травлення.

Практична робота №14. Завдання: Виконати писанку способом травлення.
Домашнє практичне завдання №13: Виконати писанку способом травлення.

Тема 18. Писанка в техніці розпису писачком «цвяшок».

Практична робота №15, 16. Завдання: Виконати писанки в техніці розпису писачком «цвяшок».

Домашнє практичне завдання №14: Виконати писанки в техніці розпису писачком «цвяшок» за власним ескізом.

Студент повинен знати:
–     способи травлення поверхні яйця;
–     характерні малюнки для розпису писачком «цвяшок»;
–     технологію розпису писачком «цвяшок» та способом травлення.
Студент повинен вміти:
–     виконувати писанки із зображенням «церкви-вежі»;
–     виконувати писанки за власними ескізами;
–     виконувати писанки способом травлення;
–     виконувати писанки писачком «цвяшок».

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№13-16), домашніх практичних робіт (№12-14), самостійних практичних робіт (№5, 6).
Модульна контрольна робота №6. Виконання тестових завдань.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          вибір характеру мотиву, оригінальність та якість малюнка писанки;
–          композиція малюнка, правильність розміщення малюнка на поверхні яйця;
–          вдалий вибір колірної гами писанки;
–          професійне, якісне виконання техніки розпису;
–          охайність та чистота виконання роботи в цілому.

Розділ VІ. Художні розписи.

Навчальний модуль №10

Тема 1 Вступ. Народні розписи. Петриківський розпис. Декоративний розпис. Українське народне малювання. Петриківський декоративний розпис та його особливість. Технологія петриківського розпису. Матеріали, інструменти для розписів. Робота над малюнком-ескізом. Підлаковий розпис на дереві та ДВП.

Література:

 1. Декоративно-прикладна творчість. Теоретичний матеріал та методичнірекомендації до практичних занять. Розробник: Г.О.Кисіль
 2. Антонович С.А та інші. Декоративно прикладне мистецтво. – Л., 1992. – ст.102, 217
 3. Свид С.П, Проців В.І.: Художні техніки.. – К : Радянська школа. 1979.
 4. Художні промисли України. К. 1979.
 5. Прикрась свій дім. К. 1990.
 6. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. – Л. “Афіша», 2000.
 7. Ружицький В.А., Малиніна А.О. Основи Петриківського розпису: навч.-метод. посібник. – Х.: «Скорпіон», 2003. – 49с.
 8. Мельник Володимир Декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 64с.
 9. Кириченко М.А.Український народний декоративний розпис: Навч. посіб. – К.:Знання-Прес, 2006. – 228с.
 10. Катерина Білокур. Фото книга. Київ, ТОВ «Спалах», 2001.
 11. Марія Приймаченко. Альбом. К. «Мистецтво» 1994.
 12. Кара-Васильєва Тетяна, Чегусова Зоя. Декоративне мистецтво України ХХ ст.
 13. У пошуках «великого стилю». – К.Либідь, 2005.

Практична робота №1. Завдання: Підготовка інструментів і матеріалів для розпису

Питання до самоконтролю:

 1. Яка символіка народного розпису.
 2. В чому особливість петриківського розпису.
 3. Який характер орнаментальних мотивів та техніки письма петриківського розпису.
 4. Які фарби та інструменти використовуються для виконання розписів.

Тема 2. Основи петриківського розпису.

Практична робота №2. Завдання: Виконати вправи на засвоєння основних мазків петриківського розпису.
Домашнє практичне завдання № 1. Виконати вправи на засвоєння основних мазків петриківського розпису.

Питання до самоконтролю:

 1. Які назви мають основні мазки Петриківського розпису.
 2. Як виконуються основні мазки.

Тема 3. Малювання листя в техніці петриківського розпису. Виконання перехідного мазка. Практична робота №3. Завдання: Виконати зображення різноманітного листя за допомогою простих мазків. Виконати вправи на вивчення «перехідного мазка».

Домашнє практичне завдання № 2.Виконати зображення різноманітного листя.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке стилізація.
 2. Як виконується техніка розпису «перехідним мазком».

Тема 4. Малювання квітів в техніці петриківського розпису.

Практична робота №4. Завдання: Виконати зображення різноманітних квітів за допомогою різних мазків.
Домашнє практичне завдання № 3. Виконати зображення різноманітних квітів.

Тема 5. Малювання рослинно-квіткових мотивів в техніці петриківського розпису.

Практична робота №5. Завдання: Виконати композиції розпису, що складаються із квітів, листя, стебел та дрібних елементів.

Тема 6. Виконання орнаментальних композицій в смужці.

Практична робота №6. Завдання: Виконати варіанти стрічкового орнаменту.
Домашнє практичне завдання № 4. Виконати 7 варіантів стрічкового орнаменту на форматі А3.

Студент повинен знати:
–          історію, символіку народного розпису;
–          матеріали, інструменти та фарби, що використовуються у розписах;
–          особливість петриківського розпису;
–          технологію розпису основними мазками та «перехідним мазком»;
–          послідовність виконання рослинно-квіткових мотивів;
–          особливості виконання основних елементів;
–          основу побудови стрічкових орнаментів;
–          послідовність виконання основних елементів «бігунця».
Студент повинен вміти:
–          готувати інструменти і матеріали для розпису;
–          виготовляти пензлики для розпису.
–          виконувати основні мазки петриківського розпису
–          виконувати зображення різноманітного листя в техніці петриківського розпису.
–          виконувати малюнок «перехідним мазком».
–  виконувати зображення різноманітних квітів за допомогою простих мазків.
–          виконувати рослинно-квіткові мотиви в техніці петриківського розпису.
–          виконувати композиції в смужці.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних (№1-6) та домашніх практичних робіт (№1-4), самостійних практичних робіт (№ 1, 2, 3).

Навчальний модуль №11

Тема7. Виконання орнаментальних композицій в прямокутнику.

Практична робота №7. Завдання: Виконати вільну урівноважену композицію в прямокутнику. Домашнє практичне завдання № 5.Виконати вільну урівноважену композицію в прямокутнику в теплій і холодній гамі.
Практична робота №8. Завдання: Виконати дзеркально-симетричну композицію в прямокутнику.

Тема 8. Виконання орнаментальних композицій в квадраті.

Практична робота №9. Завдання: Виконати вільну урівноважену композицію в квадраті.
Домашнє практичне завдання № 6.Виконати дзеркально-симетричну композицію в квадраті.

Тема 9. Виконання орнаментальних композицій в крузі..

Практична робота №10. Завдання: Виконати вільну урівноважену композицію в крузі.
Домашнє практичне завдання № 7. Виконати композицію по колу на тонованій основі.
Практична робота №11. Завдання: Виконати розеткову композицію в крузі.

Тема 10. Оформлення вітальної листівки. На самостійне вивчення. Самостійна робота № 4. (дивись комплекс самостійної роботи).

Тема 11. Виконання орнаментальних композицій в овалі.

Практична робота №12,13. Завдання: Виконати вільну урівноважену композицію в овалі.

Тема 12. Малювання птахів та тварин.

Практична робота №14. Завдання: Виконати зображення птаха засобами петриківського розпису.

Студент повинен знати:
–          елементи і засоби, за допомогою яких врівноважується композиція;
–          послідовність виконання композиції.
Студент повинен вміти:
–          застосовувати засоби рівноваги в асиметричних композиціях;
–          виконувати дзеркально-симетричну композицію в прямокутнику;
–          виконувати орнаментальні композиції на основі різноманітних геометричних форм;
–          виконувати зображення птахів та тварин засобами петриківського розпису.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7-14), домашніх практичних робіт (№5-7 ), самостійна робота №4.
Контрольна робота №7. Виконання тестових завдань. Виконання практичного завдання.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, контрольну роботу №7, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          декоративність малюнка;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          якість, професійність виконання техніки розпису;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ VІ. Ткацтво.

Навчальний модуль №12.

Тема 1. Вступ. Художнє ткацтво. Матеріали, обладнання та інструменти для закладного ручного ткацтва. Ткацтво. Види тканих виробів. Основне та допоміжне ткацьке обладнання. Технологія ткацтва. Підготовчі та завершальні роботи у ткацтві. Види технік ткання. Оздоблення тканих виробів.

Література:

 1. Антонович Є.А. та інші. Декоративно прикладне мистецтво. – Л., 1992. – ст. 29-36.
 2. Для дому і сім’ї /упоряди. Л.О.Шушуріна/. – К.: Реклама, 1981. – с. 49-63.
 3. Основы декоративного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1981. – с. 83-90.
 4. Прикрась свій дім. Ткацтво. – К.: Техніка, 1990. – с. 5-27.
 5. Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки. – К., 1977. – с. 75-77.

Практична робота №1. Завдання: Підготувати матеріали та інструменти для ткацтва.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке художнє ткацтво.
 2. На які типи поділяються килими за способом виготовлення.
 3. Що відноситься до основного та допоміжного ткацького обладнання.
 4. Що включають у себе підготовчі роботи у ткацтві.
 5. На які види поділяються техніки ткацтва.
 6. Які є способи оздоблення тканих виробів.

Тема 2. Підготовка станка-рами до ткання.

Практична робота №2. Завдання: Виконати підготовчі роботи у ткацтві.

Питання до самоконтролю:

 1. Якими повинні бути нитки для снування основи.
 2. Що таке кіска та її призначення у ткацтві.
 3. Що таке чин та для чого він потрібен.
 4. Що таке ремізки та їх призначення.
 5. Для чого призначена вирівнювальна смуга.
 6. Що таке попередня смуга.

Тема 3. Закладне ручне ткацтво. Виконання вправ.

Практична робота №3. Завдання: Виконати вправи у рахунковій техніці.
Практична робота №4. Завдання: Виконати різні способи переплетень при тканні округлих форм.
Практична робота №5. Завдання: Виконати різні способи ворсової техніки ткання та виконати ткання з використанням різним матеріалів.
Практична робота №6. Завдання: Виконати завершальні роботи у ткацтві та варіанти оздоблення тканих виробів.

Студент повинен знати:
–          особливості матеріалів, інструментів та обладнання для закладного ручного ткацтва;
–          що таке чин і для чого він потрібен;
–          що входить у підготовчі роботи у ткацтві;
–          що входить у завершальні роботи у ткацтві;
–          способи оздоблення тканих виробів.
Студент повинен вміти:
–          правильно підготувати станок-раму до ткання;
–          підбирати нитки для основи і піткання;
–          знімати тканий виріб із станка;
–          оздоблювати тканий виріб в різний спосіб.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-6).
Навчальний модуль №13.

Тема 4. Ткання декоративної доріжки. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1, 2. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота №7. Завдання: Виткати килимову доріжку.

Студент повинен знати:
–          послідовність підготовки станка-рами до роботи;
–          технологію ткання виробів у рахунковій техніці ткання;
–          способи оздоблення тканих виробів.
Студент повинен вміти:
–          засновувати станок відповідно до технічного малюнка;
–          виконувати двох та триколірний геометричний візерунок у рахунковій техніці ткання;
–          вдало підбирати вид оздоблення та правильно оздоблювати тканий виріб.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторної практичної роботи (№7), самостійних практичних робіт (№1, 2).

Навчальний модуль №14.

Тема 5. Ткання міні-гобелена. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3, 4. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота №8. Завдання: Виткати міні-гобелен.

Студент повинен знати:
–          історію виникнення гобелену;
–          особливість даного виду тканих виробів;
–          види технік, що використовуються у гобеленах та способи оздоблення гобеленів.
Студент повинен вміти:
–          виконувати міні-гобелен;
–          відповідно оздоблювати даний вид тканого виробу.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторної практичної роботи (№8), самостійних практичних робіт (№3, 4).
Контрольна робота №8. Виконання тестових завдань.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, контрольну роботу №8, семестровий перегляд практичних робіт.

Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          правильність прокладання ниток піткання;
–          відповідність тканого виробу технічному малюнку;
–          колористика тканого виробу;
–          якість оформлення виробу;
–          оригінальність оформлення виробу;
–          охайність виконання роботи.