ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ОРКЕСТРОВИХ ПАРТИТУР (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів на базі 11 класів)

Розробник: Є.Г. Мосякін

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

II курс III семестр

Навчальний модуль № 1
Самостійна робота № 1. Підготувати письмове повідомлення про видатних вітчизняних та зарубіжних диригентів.
Форма і термін контролю: Перевірка повідомлення. Заняття № 12
Програмові вимоги:
Знати короткий творчий шлях видатних українських та зарубіжних диригентів та уміти надати про них інформацію.

Навчальний модуль № 2
Самостійна робота № 2. Підготувати інформацію про авторів творів, які студенти готують на модульну контрольну роботу № 2
Форма і термін контролю: Перевірка повідомлення. Заняття № 15
Програмові вимоги:
Знати короткий творчий шлях авторів творів та уміти надати про них інформацію.

II курс IV семестр (1 кредит – 54 год.)

Навчальний модуль № 3
Самостійна робота № 3. Підготувати музично-теоретичний аналіз двох різнохарактерних творів, що не вивчаються в класі, але включені до семестрового робочого плану викладача з дисципліни для самостійного опрацювання студентами.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз творів). Заняття № 15
Програмові вимоги:
Знати особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою.

Навчальний модуль № 4

Самостійна робота № 4. Підготувати музично-теоретичний аналіз твору, винесеного на самостійне опрацювання(схема тактування на «2»).
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз творів). Заняття № 32
Програмові вимоги:
Знати схему тактування на «2» та розміри, в яких вона може бути застосована; особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою.

III курс V семестр (1 кредит – 54 год.)

Навчальний модуль № 5
Самостійна робота № 5. Підготувати музично-теоретичний аналіз твору, винесеного на самостійне опрацювання(схема тактування на «6»).
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз творів). Заняття № 15
Програмові вимоги:
Знати схему тактування на «6» та розміри, в яких вона може бути застосована; особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою.

Навчальний модуль № 6

Самостійна робота № 6. Прочитати за фортепіано окремі ансамблеві партії, ансамблеву партитуру твору в цілому.
Форма і термін контролю: Співбесіда(читання ансамблевої партитури). Заняття № 31
Програмові вимоги:
Знати види партитур для духового оркестру, що таке оркестрова фактура, її головні елементи; транспонуючі духові інструменти строю Сі бемоль та Мі бемоль, їх розміщення в оркестровій партитурі для духового оркестру малого мідного складу.
Уміти прочитати будь-яку ансамблеву партію за фортепіано, ансамблеву партитуру в цілому.

ІІІ курс VI семестр

Навчальний модуль № 7
Самостійна робота № 7. Підготувати виконавський аналіз оркестрової партитури твору для малого складу духового оркестру, прочитати за фортепіано окремі оркестрові партії, оркестрову партитуру твору в цілому.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз оркестрової партитури). Заняття № 18
Програмові вимоги:
Знати види партитур для духового оркестру, що таке оркестрова фактура, її головні елементи; складну схему тактування на «3» з дробленням та розміри, в яких вона може бути застосована; різні види фермат та правила їх тактування; методику читання окремих оркестрових партій транспонуючих духових інструментів.
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою; прочитати за фортепіано оркестрову партитуру для духового оркестру малого мідного складу.

Навчальний модуль № 8

Самостійна робота № 8. Підготувати виконавський аналіз оркестрової партитури твору для малого складу духового оркестру, прочитати за фортепіано окремі оркестрові партії, оркестрову партитуру твору в цілому.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз оркестрової партитури). Заняття № 38
Програмові вимоги:
Знати складні схеми тактування на «9», «12» з дробленням та розміри, в яких вони можуть бути застосовані; методику читання окремих оркестрових партій транспонуючих та нетранспонуючих духових інструментів, оркестрових партитур для духового оркестру малого складу за фортепіано.
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою; прочитати за фортепіано окремі оркестрові партії і оркестрову партитуру для духового оркестру малого мідного складу.

IV курс VII семестр

Навчальний модуль № 9

Самостійна робота № 9:
Завдання № 1. Підготувати музично-теоретичний аналіз одного з творів(схема тактування на «раз»).
Завдання № 2. Підготувати для виконання в класі твір малої форми по партитурі для духового оркестру малого мішаного складу та підготувати виконавський аналіз цього твору, прочитати за фортепіано будь-яку оркестрову партію, оркестрову партитуру твору в цілому.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз твору; виконання твору). Заняття № 15
Програмові вимоги:
Знати схему тактування на «раз», розміри, в яких вона може бути застосована; критерії вибору схем тактування; засоби диригентської виразності; особливості аналізу та вивчення музичних творів; транспонуючі духові інструменти строю Фа; розміщення інструментів та оркестрових груп у партитурі для малого(середнього)мішаного духового оркестру; методику читання оркестрових партій, груп та оркестрової партитури для духового оркестру визначеного складу за фортепіано;
Уміти проаналізувати музичні твори за запропонованою схемою; продиригувати твір малої форми; прочитати за фортепіано окремі оркестрові партії і оркестрову партитуру для духового оркестру малого мішаного складу.

Навчальний модуль № 10

Самостійна робота № 10. Підготувати для виконання в класі твір малої форми по партитурі для духового оркестру малого мішаного складу та підготувати виконавський аналіз цього твору, прочитати за фортепіано будь-яку оркестрову партію
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз твору; виконання твору). Заняття № 17
Програмові вимоги:
Знати нерівномірно – складні(мішані)схеми тактування на «5» і «7» та розміри, в яких вони можуть бути застосовані; критерії вибору схем тактування; розміщення інструментів та оркестрових груп у партитурі для малого(середнього)мішаного духового оркестру; методику читання оркестрових партій, груп та оркестрової партитури для духового оркестру визначеного складу за фортепіано; особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти продиригувати твір малої форми по партитурі для духового оркестру малого мішаного складу; проаналізувати його та прочитати за фортепіано оркестрову партію.

IV курс VIII семестр (1 кредит – 54 год.)

Навчальний модуль № 11
Самостійна робота № 11. Підготувати нотний матеріал(розписування оркестрових партій за необхідності)та виконавський аналіз оркестрової партитури твору з програми державного іспиту з дисципліни.
Форма і термін контролю: Перевірка нотного матеріалу. Співбесіда(аналіз твору). Заняття № 6
Програмові вимоги:
Знати усі схеми тактування, що вивчались у попередніх семестрах та критерії їх вибору(за визначеними ознаками); особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти розписати оркестрові партії; зробити виконавський аналіз оркестрової партитури.

Навчальний модуль № 12
Самостійна робота № 12. Підготувати виконавський аналіз оркестрової партитури твору для малого мішаного складу духового оркестру(власна інструментовка студента), прочитати за фортепіано будь-яку оркестрову партію, партитуру твору в цілому.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз твору; виконання твору). Заняття №
Програмові вимоги:
Знати усі схеми тактування, що вивчались у попередніх семестрах та критерії їх вибору(за визначеними ознаками); особливості аналізу та вивчення музичних творів.
Уміти аналізувати оркестрові партитури творів для духового оркестру малого мішаного складу; прочитати за фортепіано оркестрові партитури творів для духового оркестру малого мішаного складу.