ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ПАРТИТУР (НІМ)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізаціЇ «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник – Л.А.Підгайна

ІІ курс ІІІ семестр (1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1.

Зміст роботи:
мета та завдання курсу, особливості професії диригента.
поняття про техніку диригування, структура та постановка диригентського апарату;
поняття диригування і тактування. Типи рухів рук;
структура диригентського жесту. Амплітуда жесту.
диригентські схеми на «2,3,4»;
затакт та ауфтакт. Види ауфтактів;
функції рук. Активний та пасивний жест.
поняття про основні штрихи (легато, нон легато, стаккато);
три положення рук в просторі;
музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
продиригувати напам’ять 3 твори (2, 3, 4, дольних розмірах);
динамічні відтінки та їх відображення в диригентському жесті;
темпи та їх відображення в диригентському жесті;
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (2, 3, 4-дольних);
виконання вправ у вивчених диригентських схемах;
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості професії диригента;
 • визначення понять «диригування», «тактування», «позиція», «діапазон», «план», «активний» та «пасивний жест», «амплітуда жесту»;
 • структуру диригентського апарату;
 • структуру диригентського жесту;
 • типи рухів рук;
 • функції рук;
 • основні засоби музичної виразності;
 • послідовність муз. теоретичного аналізу твору.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені в семестрі;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано основні теми вивчених творів;
 • самостійно читати з аркуша по клавіру твори нескладної фактури у вивчених розмірах;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (8 тиждень)
музично-теоретичний аналіз вивченного твору;
продиригувати твір напам’ять в 4-дольному розмірі (з програми семестру);
програвання на фортепіано основних тем вивченого твору;
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивченому 4-х дольному розмірі.
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
продиригувати напам’ять два твори (2-3-х дольний розмір) з програми семестру;
програвання на фортепіано основних тем вивчених творів;
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених 2-3   дольному розмірах.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІІ курс ІV семестр (1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Зміст роботи:
партитура, як вид запису твору, партитури для різних видів ансамблів;
фактура. Функції оркестрової фактури;
фермата, види фермат. Правила показу фермат;
музично-теоретичний аналіз вивчених творів. Диригентська паличка і її призначення;
ауфтакт до неповної долі такту;
акцент. Правила формування акценту в жесті диригента;
відображення жестів диригента «crecendo» та «diminuendo», поступової зміни темпів
продиригувати напам’ять один твір (2, 4 голосна партитура), 2 різнохарактерних твори (3,6, голосна партитура) 2 різнохарактерних твори (по партитурі для ансамблів будь-якого складу).

Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах ( 2 – 6 голосні партитури);
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості запису партитур для ансамблів різних складів та кількості виконавців;
 • визначення поняття «фактура», «crecendo» та «diminuendo», «акцент», «фермата»;
 • позначення поступової зміни темпів.

Студент повинен вміти:

 • продиригуваати напам’ять твори вивчені протягом семестру;
 • виконати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі голоси партитур вивчених творів;
 • самостійно читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (3-6-голосні партитури);
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
продиригувати напам’ять один твір (2-4-голосна партитура).
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (2-4 голосна партитура).
Контрольний урок №2 (13 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два різнохарактерних твори (3-6-голосна партитура);
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах (3-6 голосна партитура).
Контрольний урок №3 (19 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два різнохарактерних твори (по партитурі для ансамблів будь-якого складу та кількості виконавців).

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, 3, самостійна робота

ІІІ курс V семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Зміст роботи:
партитура для оркестрів народних інструментів;
типи партитур та види запису партитурної стрічки;
фермата на різні долі такту з «crecendo» та «diminuendo», над паузою, над тактовою рискою;
відображення в жесті диригента раптової зміни темпів;
відображення в жесті диригента раптової зміни динаміки;
синкопа, правила формування синкоп в жесті диригента.
продиригувати напам’ять один твір, що входить до змісту програми НПС, та два різнохарактерні твори по партитурі для оркестра народних інструментів.
Самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних тем твору.

Студент повинен знати:

 • особливості запису партитур для оркестрів народних інструментів;
 • основні правила підготовки диригента до роботи з оркестром;
 • визначення поняття «синкопа та правила формування синкоп в жесті диригента;
 • правила формування в жесті диригента фермат з «crecendo» та «diminuendo», над паузою, над тактовою рискою;
 • правила формування в жесті раптової зміни темпів та динаміки.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • самостійно читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (8 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два твори (один з яких входить до програми НПС);
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять два твори, один з яких з оркестром;
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІІІ курс VІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Зміст роботи:
складні та мішані розміри. Загальні правила пристосування основних диригентських схем до різних розмірів;
диригентські схеми на «раз», «5,6,7,8,9,12»;
виразні жести лівої руки;
робота над розвитком координації рук;
продиригувати напам’ять один твір, що входить до програми з НПС, та один твір (6,9, 12-дольний розмір), та один твір (5, 7-дольний)
Самостійна робота:
виконання музично-теоретичного, виконавського  аналізу вивчених творів;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних тем твору;
проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру.

Студент повинен знати:

 • загальні правила пристосування основних диригентських схем до різних розмірів (5,6,7,8,9,12-дольних), та правила диригуваня на «раз».

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори, вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять один твір (6,9,12-дольний розмір), один твір з фортепіано, що входить до програми з НПС;
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
Контрольний урок №2 (13 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано окремі голоси партитури;
продиригувати напам’ять один твір (5,7-дольний розмір);
Самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІV курс VІІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Зміст роботи:
перемінні розміри;
особливості диригування партитур творів для соліста у супроводі оркестру народних інструментів;
про диригувати один твір, самостійно вивчений з оркестром на заняттях з НПС, одного твору вивченого з оркестром, та одного твору по клавіру ( з програми семестру).
Самостійна робота: – виконання музично-теоретичного та виконавського аналізів вивчених творів;
гра на фортепіано функцій оркестрової фактури ( твори семестрової програми)
аналіз, вивчення та підготовка до роботи з оркестром одного твору;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів. .

Студент повинен знати:

 • особливості диригування оркестрових супроводів солістові.

Студент повинен вміти:

 • продиригувати напам’ять твори вивчені протягом семестру з оркестром та фортепіано;
 • виконувати музично-теоретичний аналіз вивчених творів;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • самостійно проаналізувати, вивчити та підготувати до роботи з оркестром один з творів програми семестру;
 • застосовувати на практиці знання отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру.

 Контрольний урок №1 (8 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
концертне виконання твору самостійно вивченого з оркестром на заняттях з НПС;
самостійна робота: продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів.
Контрольний урок №2 (16 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
концертне виконання одного твору напам’ять з фортепіано (з програми семестру);
самостійна робота: аналіз, вивчення, та підготовка до роботи з оркестром одного твору.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота

ІV курс VІІІ семестр(1 кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Зміст роботи:
удосконалення техніки диригувння;
робота над творами програми державного екзамену;
музично-теоретичний та виконавський аналіз творів, що вивчатиметься з оркестром та виноситиметься на державний екзамен (один з них власної інструментовки);
гра на фортепіано окремих функцій оркестрової фактури та партитури в цілому;
перевірка рівня практичного виконання програмових вимог у творах, що виносяться на державний екзамен ( 2 твори, один з яких власної інструментовки)
Самостійна робота:
музично-теоретичний та виконавський аналіз вивчених творів;
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
програвання на фортепіано основних функцій оркестрової фактури вивчених творів.

Студент повинен знати:

 • теоретичні матеріали курсу дисципліни «Диригування та читання партитур».

Студент повинен вміти:

 • аналізувати, розбирати, готувати до роботи та вивчити з оркестром (ансамблем) партитуру будь-якого твору;
 • грати на фортепіано окремі оркестрові партії, окремі функції оркестрової фактури та партитуру в цілому;
 • читати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
 • застосовувати на практиці знання, отримані протягом семестру;
 • володіти професійною термінологією в обсязі тем семестру;
 • продемонструвати в концертному виступі та в процесі репетиційної (чорнової) роботи всі набуті за час навчання знання, вміння та практичні навички.

Контрольний урок №1 (7 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського аналізу вивчених творів;
програти на фортепіано функції оркестрової фактури вивчених творів;
перевірка рівня виконання програмових вимог у творах, що виносяться на державний екзамен (диригування оркестром по партитурі).
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів;
Контрольний урок №2 (14 тиждень)
співбесіда з питань диригування та музично-теоретичного та виконавського; аналізу вивчених творів;
прослуховування творів, вивчених з оркестром на державний екзамен.
самостійна робота:
продиригувати з аркуша твори нескладної фактури у вивчених розмірах по клавіру, партитурах для ансамблю та оркестру народних інструментів.

 

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №1, 2, самостійна робота