Дитяча література (методичні поради до контрольної роботи)

Контрольна робота № 1

Варіант 1.

Завдання 1. Розкрийте, як Т.Г.Шевченко змальовує картини рідної природи на прикладі двох поетичних творів.
Для виконання першого завдання використайте схему аналізу ліричного твору (Див. дод. № 1.) Об’єм першого завдання – 4-5 стор. рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту.

Завдання 2. Охарактеризуйте загадки-відгадки Л.Глібова.
Виконуючи друге завдання, необхідно звернути увагу на те, якого значення надавав Л.Глібов народній загадці. Пояснити особливості віршованих загадок створених поетом, розкрити їх композиційну побудову, особливості розвитку сюжету. «Технологію» створення можна показати на прикладі однієї загадки. Об’єм другого завдання 3-4 стор. рукописного або 1-1,5 стор. машинописного тексту.

Завдання  3. Розкрийте сюжет творів С.Васильченка «Дощ», «Басурмен», «Свекор»
Сюжéт (фр. sujet — тема, предмет від лат. subjectum — підмет, суб’єкт) —
сукупність подій, дій, що визначають характер зображуваного; система подій у літературному творі, через які письменник розкриває характери персонажів і весь зміст твору
Основні елементи композиції сюжету: пролог (не завжди), експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, постпозиція, епілог (не завжди).
Об’єм третього завдання 2-3 стор. рукописного або 1-1,5 стор. машинописного тексту.

Література:

 1. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література : навч. посібник /Л.М.Кіліченко .- К., 1988 .- С. 71-86.
 2. Неділько Г. Твори Л.Глібова для дітей /Г.Неділько // Література. Діти. Час. – К., 1981. – Вип. 6 –  С. 121-128.
 3.  Майстер прози поетичної Степан Васильченко: збірник / За ред. М.Грицюти.– К., 1983.
 4.  Олійник В. Творчість С.Васильченка / В.Олійник. – К., 1979.
 5.  Шумило Н. Проза Степана Васильченка. Питання поетики / Н.Шумило. – К., 1986.

Варіант 2.

Завдання 1. Розкрийте, як Т.Г.Шевченко змальовує картини знедоленого дитинства на прикладі двох поетичних творів.
Для виконання першого завдання використайте схему аналізу ліричного твору (Див. дод. № 1.)
Об’єм першого завдання – 4 – 5 стор. Рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту.

Завдання 2. Охарактеризуйте збірку казок І.Я.Франка «Коли ще звірі говорили»
Виконуючи друге завдання, зверніть увагу на особливості переробки І.Я.Франком відомих фольклорних сюжетів. Поясніть: чому усі казки збірки без винятку мають викривальний характер; які риси прагнув виховати великий письменник у підростаючого покоління; на яких мотивах побудована більшість казок. Об’єм другого завдання 3-4 стор. рукописного або 1-1,5 стор. машинописного тексту.

Завдання  3. Розкрийте сюжет п’яти казок О.Іваненко зі збірки «Лісові казки» (за вибором студента) (див. метод.поради до завдання № 3, варіанту № 1)

Література:

 1. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література : навч. посібник /Л.М.Кіліченко .- К., 1988 .- С. 71-77 ; 86-96.
 2. Закревська Я. Казки Івана Франка : мовно-художній аналіз / Я.Закревська . – К., 1966.
 3. Казкова творчість Івана Франка [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/18224. – 12.04.2011.
 4.  Іванюк С. Відображення казки О.Іваненко //  Іванюк С. Адресат – Майбутнє. Герой і концепція адресата української радянської прози для дітей (1917-1941). – К., 1990. – С. 86-107.

Варіант № 3

Завдання 1. Охарактеризуйте твори І.Я.Франка про дітей «Малий Мирон», «Грицева шкільна наука»; «Красне писання»
Для виконання першого завдання використайте схему аналізу епічного твору (Див. дод. № 2.)
Об’єм першого завдання – 4 – 5 стор. Рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту.

Завдання № 2. Охарактеризуйте цикл поезій Лесі Українки «В дитячому крузі».
Виконуючи друге завдання, зверніть увагу на жанр творів, що увійшли до циклу, провідні мотиви творів, композиційні етапи почуття; ключові образи творів; мовні засоби, які сприяють емоційному наснаженню кожного твору (схема аналізу ліричного твору – див. дод. № 1)
Об’єм другого завдання 3-4 стор. рукописного або 1-1,5 стор. машинописного тексту.

Завдання  3. Розкрийте сюжет  поеми-казки Н.Забіли «Троянові діти» (див. метод.поради до завдання № 3, варіанту № 1)

Література:

 1. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: навч. посібник /Л.М.Кіліченко .- К., 1988 .- С. 86-96 ; 105-114.
 2. Хропко П. Світ дитини в автобіографічних оповіданнях І.Франка  / П.Хропко // Література. Діти. Час. – К., 1981. – Вип. 6.– С. 111-120.
 3. Вітренко Р. Твори Лесі Українки для дітей / Р.Вітренко // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 8. – С. 56-63.
 4. Таранюк Т. Леся Українка – дітям / Т.Таранюк  //  Початкова школа. – 1998. – №  2. – С. 19-20.
 5. Тарасинська І.З. Л.В. Леся Українка і діти  [Електронний ресурс] : творча робота . –/ І.З.Тарасинська, Л.В. Нечепоренко [Черкаси ],[2008-2011 ]. –  Режим доступу: www.chl.kiev.ua/userfiles/file/vipusk21/tarasinska.doc

Варіант № 4

Завдання 1. Охарактеризуйте твори М.Коцюбинського «Харитя», «Ялинка», «Маленький грішник»
Для виконання першого завдання використайте схему аналізу епічного твору (Див. дод. № 2.)
Об’єм першого завдання – 5-6 стор. Рукописного, або 1,5-2 стор. машинописного тексту.

Завдання 2. Розкрийте жанрову та композиційну специфіку акровіршів Л.Глібова.
Виконуючи друге завдання, зверніть увагу на особливості форми загадки-акровірша. Наведіть приклади загадок.
Об’єм другого завдання 2-3 стор. рукописного або 1-1,5 стор. машинописного тексту.

Завдання  3. Розкрийте сюжет  казок П.Воронька «Казка про Суховія», «Чотири вітри», «Казка про Чугайстра» (див. метод.поради до завдання № 3, варіанту № 1)