ФОРТЕРІАНО (методичний пакет) НІМД

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» духові інструменти

Розробник – О.В.Скляр, спеціаліст вищої категорії

Iсеместр

Навчальний модуль № 1

Початковий етап :

 1. Вивчити назви октав,відтворювати звуки на клавіатурі фортепіано.
 2. Сольмізація музичних прикладів.
 3. Читання з нот простих мелодій з рахунком у голос.
 4. Вправи з вироблення навичок виконання на фортепіано музичних прикладів штрихами legato,nonlegato,staccato.

Самостійна робота:читання нот з аркуша, дотримуючись правильного виконання зазначених штрихів.

Література: збірник Б.Милича «Маленькому піаністу»№№1,2,5,6,7,8,9,10,12.

Студент повинен знати:

Визначення:

 • термінів та понять: скрипковий ключ, басовий ключ, метр, метрична доля, розмір, такт, ритм, дієз,бемоль, сольмізація, октава, аплікатура, темп, динаміка, штрихи.
 • штрихів: legato,non legato,staccato,
 • динамічних відтінків: Forte,piano,mezzo forte,mezzo piano,diminuendo,crescendo,
 • музичних темпів: Largo,Lento,Adagio,Grave, Allegro,Vivo,Presto,Andante,Andantino,Moderato,Sostenuto,Allegretto

Студент повинен вміти:

 • Знайти і відтворити на клавіатурі ноти.
 • Сольмізувати одноголосні мелодії;
 • Прочитати з нот одноголосні мелодії;
 • Продемонструвати виконання штрихів:legato,nonlegato,staccato на прикладі гами C – dur.
 • Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота.
 • МКР № 1 (виконання тесту).
 • Термін проведення: 6-й тиждень.

Навчальний модуль № 2

 1. Вивчення гам C-dur,a-moll, G-dur, e- moll (прямий рух на 2-і октави).
 2. Вивчення етюда.
 3. Вивчення однієї п’єси з програми семестру.
 4. Вивчення другої п’єси з програми семестру.
 5. Вивчення ансамблю.
 6. Повторення музичних термінів та понять( див.модуль № 1).
 7. Вивчення музичних термінів: marcato, marcando, leggiero, espressivo, dolce, ace- lerando, allargando.

Самостійна робота: читання нот з аркуша

Література: зб. Б.Милича «Маленькому піаністу» №№ 1- 12 (IIрозділ).

Студент повинен знати:

 • визначення поняття «етюд», «ансамбль»;
 • короткі відомості про композиторів,твори яких виконуються студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватись основних аплікатурних принципів при виконання гам в темпі andante.
 • виконати напам’ять етюд;
 • виконати напам’ять дві різнохарактерні п’єси;
 • виконати ансамбль;
 • читати з аркуша.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота (перевірка завдання на індивідуальних заняттях).

Контрольний урок № 1:

 1. Виконати гами C- dur, a- moll.
 2. Виконати етюд.
 3. Виконати п’єсу.
 4. Знати музичні терміни (див. модуль № 1).

Контрольний урок № 2:

 1. Виконати гами G- dur, e- moll.
 2. Виконати п’єсу.
 3. Виконати ансамбль.
 4. Знати музичні терміни.

Термін проведення: к/у № 1 – 11-й тиждень; к/у № 2 – 16-й тиждень.

IIсеместр

Навчальний модуль №3

Самостійна робота: вивчення п’єси (з рекомендованого переліку музичних творів та за планом вивчення п’єси самостійно див. додаток).
Вивчення музичних термінів: molto, alla, all, alla Marcia, alla polacca, a poco a poco.

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композитора, твір якого виконується студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять та в характері п’єсу, вивчену самостійно;
 • визначити темп та тональність п’єси;
 • виконати правильно штрихи та динамічні відтінки вказані в п’єсі;
 • підібрати аплікатуру, згідно основних принципів;
 • проаналізувати мелодичну лінію.

Модульна контрольна робота № 3.

 1. Виконати п’єсу, вивчену самостійно.
 2. Знати музичні терміни.

МКР № 3 – термін проведення: 5-й тиждень.

Навчальний модуль № 4

 1. Вивчення гам F-dur, d-moll, D-dur, h-moll(прямий рух на 2-і октави, тризвучні акорди, короткі арпеджіо).
 2. Вивчення етюда.
 3. Вивчення музичних термінів: assai, atempo, ritenuto, ritardando, rallentando.

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композитора, твір якого виконується студентом;
 • визначення поняття «етюд»;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватись основних аплікатурних принципів при виконанні гам в темпі an-dante;
 • виконати основні штрихи, зазначені в етюді;
 • дотриматись зазначеного темпу в етюді.

Модульна контрольна робота № 4

 1. Виконати гами F- dur, d- moll, D- dur, h- moll.
 2. Виконати напам’ять етюд.
 3. Знати музичні терміни.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання
МКР № 4 – термін проведення: 11-й тиждень.

Навчальний модуль № 5

 1. Вивчення поліфонічної п’єси.
 2. Вивчення ансамблю.
 3. Вивчення музичних термінів: adlibitum, conaffetto, con anima, animato, amoroso.

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;
 • визначення поняття «ансамбль», «поліфонія»;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять поліфонічну п’єсу;
 • виконати ансамбль.

Модульна контрольна робота № 5

 1. Виконати поліфонічну п’єсу.
 2. Виконати ансамбль.
 3. Знати музичні терміни, вивчені протягом Iта IIсеместрів.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.
МКР № 5 – термін проведення: 21-й тиждень.

IIIсеместр

Навчальний модуль № 6

 1. Вивчення гам B-dur, g-moll, Es- dur, c- moll (прямий рух на 2-і октави, тризвучні акорди, короткі арпеджіо).
 2. Вивчення етюда.
 3. Вивчення п’єси.
 4. Вивчення музичних термінів: allsegno, sottovoce, appassionato, mоrendo, cantabile, Da capo al Fine, Dal segno al Fine, con moto.

Самостійна робота: читання з аркуша читання з аркуша окремих партій оркестрової партитури

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;
 • визначення поняття «етюд»;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватись основних аплікатурних принципів при виконанні гам в темпі mo- derato;
 • дотримуватись правильного групування, рівності та якості звука при виконанні гам (акордів, арпеджіо);
 • виконати напам’ять етюд;
 • виконати в характері та напам’ять п’єсу;
 • читати з аркуша окремі партії оркестрової партитури.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання; самостійна робота (перевірка завдання на індивідуальних заняттях).

Контрольний урок № 1:

 1. Виконати гамиB- dur, g- moll.
 2. Виконати етюд.
 3. Знати муз. Терміни.

Контрольний урок № 2:

 1. Виконати гами Es- dur, c- moll.
 2. Виконати п’єсу.
 3. Знати музичні терміни.

Термін проведення: к/у № 1 – 5-й тиждень; к/у № 2 – 8-й тиждень.

Навчальний модуль № 7

 1. Вивчення поліфонічної п’єси.
 2. Вивчення ансамблю.
 3. Вивчення музичних термінів: forza, conforza, meno, menomosso, subito.

Самостійна робота: читання нот з аркуша

Література: зб. Б.Милича «Маленькому піаністу» №№ 1 – 12 (IIрозділ).

Студент повинен знати:

 • визначення поняття «поліфонія», «ансамбль»;
 • короткі відомості про композиторів,твори яких виконуються студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять поліфонічну п’єсу;
 • виконати ансамбль;
 • читати з аркуша хорові партитури.

Модульна контрольна робота № 7

 1. Виконати поліфонічну п’єсу.
 2. Виконати ансамбль.
 3. Знати музичні терміни та поняття, вивчені протягомсеместру.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота (перевірка завдання на індивідуальних заняттях).

МКР № 7 – термін проведення: 16-й тиждень.

IVсеместр

Навчальний модуль №8

 1. Самостійна робота: вивчення п’єси (з рекомендованого переліку музичних творів та за планом вивчення п’єси самостійно див. додаток).
 2. Вивчення музичних термінів: tenuto, parlando, brio, conbrio, capriccioso.

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композитора, твір якого виконується студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять та в характері п’єсу, вивчену самостійно;
 • визначити темп та тональність п’єси;
 • виконати правильно штрихи та динамічні відтінки вказані в п’єсі;
 • підібрати аплікатуру, згідно основних принципів;
 • проаналізувати мелодичну лінію.

Модульна контрольна робота № 8

 1. Виконати п’єсу, вивчену самостійно.
 2. Знати музичні терміни.

МКР № 8 – термін проведення: 7-й тиждень.

Навчальний модуль № 9

 1. Вивчення гам A-dur, fis-moll, As-dur, f-moll(прямий рух на 2-і октави, тризвучні акорди, короткі арпеджіо).
 2. Вивчення ансамблю.
 3. Вивчення музичних термінів: сon dolore, con fuoco, giocoso, grandioso.

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композитора, твір якого виконується студентом;
 • визначення поняття «ансамбль»;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватись основних аплікатурних принципів при виконанні гам в темпі mo-derato;
 • дотримуватись правильного групування, рівності та якості звука при виконанні гам (акордів, арпеджіо);
 • виконати ансамбль (НІМД).

Модульна контрольна робота № 9

 1. Виконати гами A- dur, fis- moll, As- dur, f- moll.
 2. Виконати ансамбль.
 3. Знати музичні терміни.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання

МКР № 9 – термін проведення: 10-й тиждень.

Навчальний модуль № 10

 1. Вивчення п’єси.
 2. Вивчення твору крупної форми.
 3. Вивчення музичних термінів: grazioso, maestoso, mesto, conmoto.

Студент повинен знати:

 • визначення поняття «крупна музична форма»;
 • короткі відомості про композиторів,твори яких виконуються студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять п’єсу;
 • виконати в характері та напам’ять твір крупної форми.

Модульна контрольна робота № 10

 1. Виконати п’єсу.
 2. Виконати твір крупної форми.
 3. Знати музичні терміни та поняття, вивчені протягомсеместру.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.
МКР № 10 – термін проведення: 19-й тиждень.

Vсеместр

Навчальний модуль № 11

 1. Вивчення гам E-dur, cis-moll, Des- dur, b- moll (прямий рух на 2-і октави, тризвучні акорди, короткі арпеджіо).
 2. Вивчення етюда.
 3. Вивчення п’єси.
 4. Вивчення музичних термінів: nontroppo, rallentando, sempre, tranqullo, piumosso, piu, semplice, con semplicita, con spirito.

Самостійна робота: читання з аркуша партій окремих інструментів та груп інструментів оркестрових партитур

Студент повинен знати:

 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;
 • визначення поняття «етюд»;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватись основних аплікатурних принципів при виконанні гам в темпі allegretto;
 • дотримуватись правильного групування, рівності та якості звука при виконанні гам (акордів, арпеджіо);
 • виконати напам’ять етюд;
 • виконати в характері та напам’ять п’єсу;
 • читати з аркуша партії окремих інструментів та груп інструментів оркестрових партитур.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання; самостійна робота (перевірка завдання на індивідуальних заняттях).

Контрольний урок № 1:

 1. виконати гами E- dur, cis- moll.
 2. виконати етюд.
 3. знати музичні терміни.

Контрольний урок № 2:

 1. виконати гами Des- dur, b- moll.
 2. виконати п’єсу.
 3. знати музичні терміни.

Термін проведення: контрольний урок №1 – 5-й тиждень; контрольний урок № 2 – 8-й тиждень.

Навчальний модуль № 12

 1. Вивчення п’єси.
 2. Вивчення акомпанементу.
 3. Вивчення музичних термінів: elegico, energico, eroico, funebre.

Самостійна робота: читання з аркуша партій окремих інструментів та груп інструментів оркестрових партитур

Студент повинен знати:

 • визначення поняття «акомпанемент»;
 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;
 • музичні терміни.

Студент повинен вміти:

 • виконати напам’ять та в характері п’єсу;
 • володіти навичками акомпанування;
 • читати з аркуша партії окремих інструментів та груп інструментів оркестрових партитур.

Модульна контрольна робота № 12

 1. Виконати п’єсу.
 2. Заакомпонувати виконавцю.
 3. Знати музичні терміни та поняття, вивчені протягомсеместру.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота (перевірка завдання на індивідуальних заняттях).
МКР № 12 – термін проведення: 16-й тиждень.

Рекомендований перелік музичних творів для самостійного вивчення студентами

Фортепіано (додатковий інструмент)

 1. В.Курочкін «Вальс»
 2. Л.Колодуб «Гопак»
 3. Ж..Рамо «Тамбурін»
 4. Д.Львів – Компанієць «Бульба»
 5. Укр.нар.пісня «Ой, лопнув обруч»
 6. І.Беркович «Українська танцювальна»
 7. Ф.Рибицький «Кіт та миша»
 8. І.Гуммель «Екосез»
 9. Старовинний танець «Контрданс»
 10. .Л.Кніппер «Степова кавалерійська»

Фортепіано (спец. інструмент)

 1. В.Косенко «Дощик», «Вальс»
 2. П.Чайковський «Вальс», «Старовинна французька пісенька»
 3. Д.Шостакович «Марш»

План вивчення музичного твору:

 1. Визначення тональності твору, розміру. Ознайомлення з основними тональностями, штрихами.
 2. Підбір правильної аплікатури.
 3. Розбір пофразово у повільному темпі з рахунком у голос, з правильним виконанням штрихів (додаткове фортепіано, розбір кожною рукою).
 4. Вивчення напам’ять.
 5. Виконання у темпі та характері твору.