ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНСТРУМЕНТОВКА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник: Л.І.Остапенко

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

III курс VI семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Розділ І. Інструментознавство

ТЕМА: Дисципліна «Інструментознавство та інструментовка», мета та завдання курсу. Визначення понять «інструментовка», «переклад», «аранжировка», «транскрипція». Оркестрові групи сучасних оркестрів народних інструментів. Група трьохструнних домр: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

 1. Дисципліна «Інструментознавство та інструментовка», мета та завдання курсу.
 2. Визначення понять «інструментовка», «перекладення», «аранжировка», «транскрипція».
 3. Оркестрові групи сучасних оркестрів народних інструментів.
 4. Група трьохструнних домр: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 20-32.
 2. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С. 41-43.
 3. Онуфрієнко А. Читання партитур для оркестру народних інструментів / А.Онуфрієнко, І.Дяк, Ю Сливинський. . – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 6.
 4. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 3, 76.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Записати для інструментів групи трьохструнних домр ( пікколо, мала І, мала ІІ, альтова І, альтова ІІ, басова І, басова ІІ) послідовність акордів T, S, D7 ,T у мелодичному положенні прими, терції чи квінти, у одній з тональностей мажору: C-dur ,G-dur, A-dur, E-dur, F-dur, та у одній з тональностей мінору: a-moll, e-moll, fis-moll, cis-moll, d-moll, враховуючи виконавські можливості інструментів групи.

Питання для самоконтролю

 1. Що вивчає дисципліна « Інструментознавство та інструментовка»?
 2. Поясніть суть понять «інструментовка», «переклад», «аранжировка», «транскрипція». Що між ними є спільного, у чому полягають відмінності?
 3. Назвіть оркестрові групи сучасних оркестрів народних інструментів різних складів.
 4. Назвіть інструменти, що входять до групи трьохструнних домр. Розкажіть про їх виконавські можливості, використання в оркестрі.

ТЕМА: Група чотирьохструнних домр, група кобз, струнно-смичкові інструменти: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів груп.

 1. Група чотирьохструнних домр: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 2. Група кобз: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 3. Група струнно-смичкових інструментів: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

Література:

 1. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П.Іванов. – Київ : Музична Україна, 1981.- С. 7, 81-85.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 29-32, 36.
 3. Онуфрієнко А. Читання партитур для оркестру народних інструментів / А.Онуфрієнко, І.Дяк, Ю Сливинський. . – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 4.
 4. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 32- 39, 64-67, 109-113.
 5. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / М.Чулаки. – Москва : Музыка, 1972. – С. 32, 48, 51, 60.
 6. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Кузнецов. – Москва : Музыка, 1981. – С. 31-33.
 7. Барсова І. Книга про оркестр / І.Барсова. – Київ : Муз. Україна, 1988. – С. 22, 31-32, 34, 37-39, 41-42.
 8. Газарян С.В мире музыкальных инструментов / С.В.Газарян. – Москва :Просвещение,1985. – С. 139-144.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом. Підготуватись до відповіді на питання.
 2. Записати для інструментів групи чотирьохструнних домр (пікколо, прима І, прима ІІ, альт, тенор, бас, контрабас) послідовність акордів T, S, D7 ,T у мелодичному положенні прими, терції чи квінти, у одній з тональностей мажору: C-dur ,G-dur, A-dur, E-dur, F-dur, враховуючи виконавські можливості інструментів групи.
 3. Записати для інструментів групи кобз (прима І, прима ІІ, альт, тенор, гітара, контрабас) послідовність акордів t, s, D7 ,t у мелодичному положенні прими, терції чи квінти, у одній з тональностей мінору: a-moll, e-moll, d-moll, враховуючи виконавські можливості інструментів групи.
 4. Записати для струнно-смичкових інструментів один з номерів, які ви вивчаєте на заняттях з сольфеджіо, враховуючи виконавські можливості інструментів групи.

Питання для самоконтролю

 1. Які інструменти входять до групи чотирьохструнних домр? Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі інструментів групи.
 2. Які інструменти входять до групи кобз? Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі інструментів групи.
 3. Які інструменти входять до групи струнно-смичкових інструментів? Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі інструментів групи.

ТЕМА: (самостійне опрацювання)

Група балалайок: виконавські можливості, використання в оркестрі. Бандура, цимбали, гуслі: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для зазначених інструментів.

 1. Група балалайок: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 2. Бандура: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 3. Цимбали: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 4. Гуслі: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 39-57.
 2. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С.43-45.
 3. Онуфрієнко А. Читання партитур для оркестру народних інструментів / А.Онуфрієнко, І.Дяк, Ю. Сливинський. . – Київ : Музична Україна, 1980. – С.5.
 4. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 36-37, 41.
 5. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П.Іванов. – Київ : Музична Україна, 1981.- С. 86-88.
 6. Барсова І. Книга про оркестр / І.Барсова. – Київ : Муз. Україна, 1988. – С. 105-109.
 7. Газарян С.В мире музыкальных инструментов / С.В.Газарян. – Москва :Просвещение,1985. – С. 121-129.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Записати для інструментів групи балалайок (прима, секунда, альт, бас, контрабас) послідовність акордів T, S, D7 ,T у мелодичному положенні прими, терції чи квінти, у одній з тональностей мажору: C-dur ,G-dur, A-dur, E-dur, F-dur, та у одній з тональностей мінору: a-moll, e-moll, fis-moll, cis-moll, d-moll, враховуючи виконавські можливості інструментів групи.
 4. Знайти партитури, у яких є партії бандури, цимбалів, гуслів та проаналізувати використання виконавських можливостей цих інструментів у даних партитурах.

Питання для самоконтролю

 1. Які інструменти входять до групи балалайок? Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі інструментів групи.
 2. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі бандури.
 3. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі цимбалів.
 4. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі гуслів.

 ТЕМА: Баяни. Група оркестрових баянів. Темброві гармоніки. Акордеон. Виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

 1. Баян готовий, виборний, готово-виборний.
 2. Баян: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для баяна.
 3. Група оркестрових баянів: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.
 4. Темброві гармоніки: виконавські можливості, використання в оркестрі.
 5. Акордеон. Діапазон, виконавські можливості, використання в оркестрі.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 83-87.
 2. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С.47-48.
 3. Газарян С.В мире музыкальных инструментов / С.В.Газарян. – Москва :Просвещение,1985. – С. 33-50.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Записати для баяна з використанням правої та лівої рук послідовність акордів Т, S, D7, T у мелодичному положенні прими, терції чи квінти, у одній з тональностей мажору: C-dur ,G-dur, A-dur, E-dur, F-dur, та у одній з тональностей мінору: a-moll, e-moll, fis-moll, cis-moll, d-moll, враховуючи виконавські можливості інструмента: для правої руки акорди у 4-голосному викладі, для лівої руки бас + акорд одночасно.

Питання для самоконтролю

 1. Які види баянів ви знаєте?
 2. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі баяна.
 3. Назвіть різновиди тембрових гармонік.
 4. Назвіть склад групи оркестрових (баянів) гармонік.
 5. Проаналізуйте спільне та відмінне між групами оркестрових та тембрових гармонік.
 6. Проаналізуйте виконавські можливості та особливості використання в оркестрі (ансамблі) акордеона.

ТЕМА: Духові інструменти: виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи.

 1. Дерев’яні духові інструменти (флейта, гобой, кларнет, фагот): стрій, діапазон, виконавські можливості, використання в оркестрі.
 2. Характерні мідні духові інструменти(валторна, труба, тромбон, туба): стрій, діапазон, виконавські можливості, використання в оркестрі.
 3. Основні мідні духові інструменти (корнет, альт, тенор, баритон, бас).

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 90-102.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 38, 40-41.
 3. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П.Іванов. – Київ : Музична Україна, 1981.- С. 89.
 4. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / М.Чулаки. – Москва : Музыка, 1972. – С. 163-169.
 5. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Кузнецов. – Москва : Музыка, 1981. – С. 33-35.
 6. Барсова І. Книга про оркестр / І.Барсова. – Київ : Муз. Україна, 1988. – С. 91- 101.
 7. Газарян С.В мире музыкальных инструментов / С.В.Газарян. – Москва :Просвещение,1985. – С. 144-148, 156-158.
 8. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С.52
 9. Кожевников Б. Инструменты духового оркестра / Б. Кожевников. – Москва : Музыка, 1984. – С. 28-112.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Записати для дерев’яних духових інструментів запропоновану мелодію враховуючи виконавські можливості інструментів групи.
 4. Записати для характерних мідних духових інструментів запропоновану мелодію враховуючи виконавські можливості інструментів групи.
 5. Записати реальне звучання запропонованих партій духових інструментів, враховуючи особливості запису партій для цих інструментів.

Питання для самоконтролю

 1. Які інструменти входять до групи балалайок? Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі інструментів групи.
 2. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі бандури.
 3. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі цимбалів.
 4. Назвіть стрій, діапазон, виконавські можливості та особливості використання в оркестрі гуслів.

ТЕМА: (самостійне опрацювання)

Група ударних інструментів: виконавські можливості, використання в оркестрі. Класифікація оркестрів та ансамблів малих форм.

 1. Ударні інструменти без визначеної висоти звучання: виконавські можливості, використання в оркестрі.
 2. Ударні інструменти з визначеною висотою звучання: виконавські можливості, використання в оркестрі.
 3. Класифікація оркестрів.
 4. Класифікація ансамблів.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 7-8, 89-90, 102-103, 105-107.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 39-40.
 3. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П.Іванов. – Київ : Музична Україна, 1981.- С. 15-17, 89, 92-94, 97-106.
 4. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / М.Чулаки. – Москва : Музыка, 1972. – С. 163-174.
 5. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Кузнецов. – Москва : Музыка, 1981. – С.22-25, 33-35.
 6. Барсова І. Книга про оркестр / І.Барсова. – Київ : Муз. Україна, 1988. – С.11-21, 91- 101.
 7. Газарян С.В мире музыкальных инструментов / С.В.Газарян. – Москва :Просвещение,1985. – С. 144-148, 156-158.
 8. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С. 52, 107-108, 156-157.
 9. Андреєва Е. Ударные инструменты современного симфонического оркестра / Е.Андреєва. – Київ : Музична Україна. – С. 8-22, 30-37, 42-43.
 10. Кожевников Б. Инструменты духового оркестра / Б. Кожевников. – Москва : Музыка, 1984. – С. 133-140.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Знайдіть у нотній літературі та проаналізуйте приклади використання ударних інструментів з визначеною та не визначеною висотою звучання.
 4. Знайдіть у нотній літературі зразки партитур для оркестрів та ансамблів різних складів та скопіюйте перші сторінки з цих партитур.

Питання для самоконтролю

 1. Чому певну групу ударних інструментів називають шумовими?
 2. Назвіть ударні інструменти, які не мають визначеної висоти звучання.
 3. Яка специфіка звучання та використання в оркестрі шумових ударних інструментів?
 4. Назвіть ударні інструменти з визначеною висотою звучання.
 5. Які групи інструментів входять до складу симфонічного, камерного оркестру, духового оркестру, естрадно-симфонічного оркестру та оркестру народних інструментів? Яку музику вони переважно виконують?
 6. Які інструменти входять до складу класичних ансамблів, естрадних ансамблів, ансамблів народних інструментів? Яку музику переважно виконують такі ансамблі.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота, конспект.

Модульна контрольна робота № 1: виконання тестових та практичних завдань.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Розділ ІІ. Основи інструментовки

ТЕМА: Партитура. Правила оформлення партитур.

 1. Партитура. Типи партитур (повна, скорочена, дирекціон).
 2. Партитури для оркестру народних інструментів (порядок розташування оркестрових груп та інструментів в групах).
 3. Партитура для оркестру українських народних інструментів (порядок розташування оркестрових груп та інструментів в групах).
 4. Правила оформлення партитур.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 114-115, 131-135.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 75-76.
 3. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П.Іванов. – Київ : Музична Україна, 1981.- С.107-110.
 4. Онуфрієнко А. Читання партитур для оркестру народних інструментів / А.Онуфрієнко, І.Дяк, Ю. Сливинський. . – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 7.
 5. Хащеватська С. С. Читання партитур / С.С.Хащеватська. – Київ : ДМЦНЗКіМУ, 2003. – С. 33-35.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке партитура?
 2. Які ви знаєте типи партитур?
 3. Назвіть порядок розташування оркестрових груп та інструментів у групах у партитурах для оркестру народних інструментів за Андрєєвським зразком, за зразком симфонічної партитури
 4. Назвіть порядок розташування оркестрових груп та інструментів у групах у партитурах для оркестру українських народних інструментів.
 5. Яких правил треба дотримуватись при оформленні партитур?

ТЕМА: Фактура. Типи фактур.

 1. Фактура.
 2. Види фактур.

Література:

 1. Розанов В. Инструментоведение /В.Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 116.
 2. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов / Н.Чайкин. – М.: Музыка, 1966. – С. 8-12.
 3. Хащеватська С. С. Читання партитур / С.С.Хащеватська. – Київ : ДМЦНЗКіМУ, 2003. – С.36-39.
 4. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / В. Зиновьев. – Москва : Советский композитор, 1980. – С. 68-77.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Визначити фактуру творів, що вивчаються на заняттях зі спец. інструменту, фортепіано, диригування.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке фактура?
 2. Які види фактур ви знаєте?
 3. Яку фактуру називають монодичною? Чому?
 4. Яку фактуру називають гомофонно-гармонічною? Чому?
 5. Яку фактуру називають поліфонічною? Чому?
 6. Яку фактуру називають акордовою? Чому?
 7. Яку фактуру називають мішаною? Чому?

ТЕМА: Функції оркестрової фактури.

 1. Мелодія.
 2. Способи виділення мелодії.
 3. Контрапункт. Інші елементи поліфонії, що зустрічаються у оркестровій фактурі.
 4. Гармонічна педаль.
 5. Бас.
 6. Фігурація та її види.

Література:

 1. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985. – С. 5-24.
 2. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов / Н.Чайкин. – М.: Музыка, 1966. – С. 8-12.
 3. Хащеватська С. Читання партитур. – К.: ДМЦНЗКіМУ, 2003. – С. 36-39.
 4. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / В. Зиновьев. – Москва : Советский композитор, 1980. – С. 77-103.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Визначити фактуру творів, що вивчаються на заняттях зі спец. інструменту, фортепіано, диригування. Виділити функції фактури та проаналізувати їх виклад.

Питання для самоконтролю

 1. Які функції фактури ви знаєте?
 2. Що таке мелодія?
 3. Які способи виділення мелодії ви знаєте?
 4. Що таке контрапункт?
 5. Якими функціями може бути представлена гармонія у фактурі твору?
 6. Що таке гармонічна педаль?
 7. Що таке бас?
 8. Що таке фігурація? Які види фігурацій ви знаєте?

ТЕМА: Елементарні прийоми інструментовки.

 1. Дублювання. Види дублювань.
 2. Зміна та чергування тембрів.
 3. Фактурно-динамічне утворення crescendo та diminuendo.
 4. Співставлення епізодів solo та tutti.
 5. Ярусний виклад матеріалу.

Література:

 1. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985. – С. 62-72.
 2. Гуцал В. Інструментовка дл
 3. я оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 10-28.
 4. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / В. Зиновьев. – Москва : Советский композитор, 1980. – С. 103-112.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Проаналізувавши партитури творів, що вивчаються на заняттях з диригування, визначити прийоми інструментовки та обґрунтувати доцільність їх використання.

Питання для самоконтролю

 1. Які прийоми інструментовки ви знаєте?
 2. Які види дублювань ви знаєте?
 3. Поясніть суть фактурно-динамічного утворення crescendo та diminuendo.
 4. З якою метою застосовується при інструментуванні зміна та чергування тембрів?
 5. Як створюється при інструментуванні ярусний виклад матеріалу?
 6. Що таке tutti?
 7. У яких випадках застосовується прийом співставлення епізодівsolo та tutti?

ТЕМА: Аналіз клавіру (самостійне опрацювання). План інструментовки. Ескіз.

 1. Етапи підготовки до виконання інструментовки твору.
 2. Аналіз клавіру.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Запис оркестрового ескізу.

Література:

 1. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985. – С. 55-62.

Завдання

 1. Вивчити опорний конспект за поданим планом.
 2. Підготуватись до відповіді на питання.
 3. Проаналізувавши клавір твору за поданим планом (самостійна робота).

План аналізу клавіру.

 1. Назва твору, жанр. Відомості про автора (країна, епоха).
 2. Музично-теоретичний аналіз: темп, характер, тональність, розмір, динамічний план.
 3. Аналіз форми твору (з розстановкою цифр): кількість частин, структура кожної частини.
 4. Аналіз фактури твору: визначення та виділення функцій фактури, визначення виду фактури.
 5. Аналіз драматургії твору: специфіка драматургічного розвитку, визначення кульмінації.

Питання для самоконтролю

 1. Які етапи підготовки до виконання інструментовки ви знаєте?
 2. На які параметри варто звернути увагу, аналізуючи клавір майбутньої інструментовки?
 3. Поясніть суть плану інструментовки та назвіть складові частини плану.
 4. Що таке оркестровий ескіз? З якою метою його складають?
 5. У яких випадках складання оркестрового ескізу може бути необов’язковим?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота, конспект.

Модульна контрольна робота № 2: виконання тестових та практичних завдань.

 Розділ ІІІ. Практична інструментовка

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

ТЕМА: Інструментовка для однорідного струнного ансамблю (домри, балалайки)

 1. Вибір складу ансамблю.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 5. Перевірка партитури за фортепіано.

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 4-5, 37-67, 83-101.
 2. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985. – С.98-101.
 3. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С.157.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для однорідного ансамблю за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Методичні поради до виконання роботи

Виконуючи роботу, обов’язково дотримуйтесь послідовності, вказаної у плані.

При виборі складу ансамблю, способів викладу функцій фактури та способів інструментовки орієнтуйтесь на драматургію твору та виконавські можливості інструментів.

Повторіть теми «Група трьохструнних домр» , «Група чотирьохструнних домр», «Група балалайок». Зверніть увагу на строї та виконавські можливості інструментів цих груп. Враховуйте особливості запису акордів для інструментів з квартовим та квінтовим строєм. Памятайте, що у кожній групі є транспонуючі інструменти.

Повторіть тему «Баяни. Акордеон. Виконавські можливості, використання в оркестрі. Запис партій для інструментів групи». Зверніть увагу на особливості запису музичного матеріалу (баса та акорда) для лівої руки баяніста.

Зверніть увагу на особливості пристосування для виконання струнними інструментами нот, написаних для баяна та фортепіано.

Пам’ятайте, що один штрих на різних інструментах виконується різними прийомами гри, які, відповідно до інструментів, мають різне позначення.

Питання для аналізу виконаної роботи

 1. Що таке «ансамбль»?
 2. Які ансамблі називають однорідними?
 3. Для ансамблю якого складу ви виконали інструментовку?
 4. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого ансамблю.
 5. Яка фактура вашого твору?
 6. Скільки частин у вашому творі?
 7. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 8. Як викладена мелодія у вашій інструментовці?
 9. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 10. Чи є у вашому творі ще якісь мелодичні голоси, крім основної мелодії? Як вони викладені у вашій партитурі?

ТЕМА: (самостійна робота)

Інструментовка для однорідного струнного ансамблю (кобзи, бандури, струнно–смичкові інструменти ) з епізодичним інструментом (баян, сопілка, контрабас та ін.).

 1. Вибір складу ансамблю.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 5. Перевірка партитури за фортепіано.

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів. – К.: Музична Україна, 1980. – С. 4-5, 12-21, 27-31, 37-55, 67-87, 98-101.
 2. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. –Л.: Музыка, 1985. – С. 98-101.
 3. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1987. – С. 157.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для однорідного ансамблю з епізодичним інструментом за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для аналізу виконаної роботи

 1. Що таке «ансамбль»?
 2. Які ансамблі називають однорідними?
 3. Для ансамблю якого складу ви виконали інструментовку?
 4. Який епізодичний інструмент ви використали? Чому саме цей інструмент?
 5. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого ансамблю.
 6. Яка фактура вашого твору?
 7. Скільки частин у вашому творі?
 8. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 9. Як викладена мелодія у вашій інструментовці?
 10. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 11. Чи є у вашому творі ще якісь мелодичні голоси, крім основної мелодії? Як вони викладені у вашій партитурі?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання (включаючи самостійну роботу).

Модульна контрольна робота № 3: усний аналіз двох виконаних практичних робіт.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

ТЕМА: Інструментовка для мішаного ансамблю

 1. Вибір складу ансамблю.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 5. Перевірка партитури за фортепіано.

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 98-101.
 2. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985. – С. 98-101.
 3. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народних инструментов /А.Каргин. – Москва : Музыка, 1987. – С. 157.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для мішаного ансамблю за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для аналізу виконаної роботи

 1. Що таке «ансамбль»?
 2. Які ансамблі називають мішаними?
 3. Для ансамблю якого складу ви виконали інструментовку?
 4. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого ансамблю.
 5. Яка фактура вашого твору?
 6. Скільки частин у вашому творі?
 7. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 8. Як викладена мелодія у вашій інструментовці?
 9. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 10. Які види фігурацій ви застосували і чому?
 11. Чи є у вашому творі ще якісь мелодичні голоси, крім основної мелодії? Як вони викладені у вашій партитурі?

 

Навчальний модуль №5

ТЕМА: (самостійна робота) 

Інструментовка твору для оркестру українських народних інструментів.

 1. Вибір складу оркестру.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Визначення доцільності написання оркестрового ескізу.
 5. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 6. Перевірка партитури за фортепіано.

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С.113-116.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 29-32, 36.
 3. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для оркестру українських народних інструментів за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке оркестр?
 2. Для оркестру якого складу ви виконали інструментовку?
 3. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого оркестру.
 4. Яка фактура вашого твору?
 5. Скільки частин у вашому творі?
 6. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 7. Як викладена мелодія у вашій інструментовці?
 8. Чи є у вашому творі ще якісь мелодичні голоси, крім основної мелодії? Як вони викладені у вашій партитурі?
 9. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 10. Які види фігурацій ви застосували і чому?
 11. Які засоби оркестрової виразності ви застосували для досягнення кульмінації твору?
 12. Які способи інструментовки ви застосовували?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.

Модульна контрольна робота № 5: усний аналіз виконаної практичної роботи.

Навчальний модуль №6

ТЕМА: Інструментовка твору для оркестру народних інструментів.

 1. Вибір складу оркестру.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Визначення доцільності написання оркестрового ескізу.
 5. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 6. Перевірка партитури за фортепіано.
 7. Перевірка партитури в оркестрі.
 8. Корекція  партитури (при необхідності)

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С.113-116.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 29-32, 36.
 3. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для оркестру народних інструментів за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке оркестр?
 2. Для оркестру якого складу ви виконали інструментовку?
 3. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого оркестру.
 4. Яка форма твору?
 5. Яка фактура вашого твору?
 6. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 7. Як викладена мелодія у вашій інструментовці?
 8. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 9. Які види фігурацій ви застосували і чому?
 10. Які засоби оркестрової виразності ви застосували для досягнення кульмінації твору?
 11. Які способи інструментовки ви застосовували?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.

Модульна контрольна робота № 6: усний аналіз виконаної практичної роботи.

Навчальний модуль №7

ТЕМА: (самостійна робота) Переклад твору для баяна.

 1. Аналіз форми та фактури твору.
 2. Спрощення фактури, пристосування до можливостей баяна: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів (гармонічна педаль, бас, фігурація).
 3. Запис перекладу.
 4. Перевірка перекладу на баяні.

Література:

 1. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов / Н.Чайкин. – М.: Музыка, 1966. – С.8-72.
 2. Хащеватська С. С. Читання партитур / С.С.Хащеватська. – Київ : ДМЦНЗКіМУ, 2003. – С. 36-40.
 3. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 31-37.
 4. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / В. Зиновьев. – Москва : Советский композитор, 1980. – С. 15-22, 35-38.

Завдання

 1. Виконати переклад для фортепіано (баяна) за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для аналізу виконаної роботи

 1. Яка форма твору?
 2. Яка фактура твору?
 3. Порівняйте викладення мелодії у партитурі та у перекладі.
 4. Порівняйте викладення гармонії у партитурі та у перекладі.
 5. Проаналізуйте особливості запису баса та гармонії для баяна.
 6. До яких способів спрощення фактури ви вдавалися під час роботи над перекладом?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.

Модульна контрольна робота № 7: усний аналіз виконаної практичної роботи.

Навчальний модуль №8

ТЕМА:Інструментовка оркестрового супроводу солісту (вокальне, інструментальне соло).

 1. Вибір складу оркестру.
 2. Аналіз форми та фактури твору.
 3. Складання плану інструментовки.
 4. Визначення доцільності написання оркестрового ескізу.
 5. Виконання інструментовки: виклад мелодії; виклад інших мелодичних голосів; виклад гармонічних голосів.
 6. Перевірка партитури за фортепіано.

Література:

 1. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів / Д. Пшеничний. – Київ : Музична Україна, 1980. – С.5-12, 110-116.
 2. Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних інструментів / В.Гуцал. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 29-32, 36.
 3. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка, 1985.

Завдання

 1. Виконати інструментовку для оркестру народних інструментів за поданим планом.
 2. Підготуватись до аналізу виконаної роботи.

Питання для самоконтролю

 1. Які види супроводу ви знаєте? Який вид супроводу у вашому творі?
 2. Поясніть різницю між інструментовкою твору для оркестру та інструментовкою оркестрового супроводу солісту?
 3. Для оркестру якого складу ви виконали інструментовку?
 4. Назвіть транспонуючі інструменти у складі вашого оркестру.
 5. Яка форма твору?
 6. Яка фактура вашого твору?
 7. Як ви розподілили функції фактури по інструментах? Чому саме так?
 8. Як викладена мелодія у вашій інструментовці? Чи є у вашому творі ще якісь мелодичні голоси, крім основної мелодії? Як вони викладені у вашій партитурі?
 9. Як викладена гармонія у вашій інструментовці?
 10. Які види фігурацій ви застосували і чому?
 11. Які засоби оркестрової виразності ви застосували для досягнення кульмінації  твору?
 12. Які способи інструментовки ви застосовували?

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання.

Модульна контрольна робота № 8: усний аналіз виконаної практичної роботи.