ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА (Методичний пакет)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.020206 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»

Розробник: Терещенко О.І.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Тема 1. Український костюм як джерело вивчення етнічної історії.

1. Костюм як історичне явище.
2. Основні аспекти дослідження традиційного українського костюма.

Література:

 1. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ : Наукова думка, 1977р. – С.9-24
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996р.-С.21-27

Питання для самоконтролю

 1. В чому роль костюма як історичного явища?
 2. В яких аспектах розглядалося дослідниками традиційне українське вбрання?
 3. Які основні етнографічні класифікаційні ознаки традиційного костюма?

Тема 2. Формування українського народного одягу.

 1. Основні етапи виникнення основних компонентів комплексу українського костюма.
 2. Форма одягу як показник соціального статусу.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №1

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг/ К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.27-44
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.-С.21-27

Питання до самоконтролю

 1. Які існують етапи виникнення основних компонентів українського костюма?
 2. В чому полягає соціальна різниця в різних формах українського одягу?
 3. Які основні риси українського одягу Х-ХІІІ століття?
 4. Як формувалися основні форми одягу селян та заможніх людей?

Тема 3. Функції українського одягу.

 1. Основні функції одягу.
 2. Характеристика функцій.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №2.

Література :

1.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996р. – С.18-27

Питання до самоконтролю

 1. Які існують функції одягу?
 2. В чому суть основних функцій українського одягу?

Тема 4. Класифікація традиційного одягу.

 1. Основні класифікаційні групи народного одягу.
 2. Характеристика основних компонентів народного вбрання.

Література :

 1. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографіч­ний нарис / О.Воропай. – Київ, 1991.- С.484-567.
 2. Матейко К. І.Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р. – С.48-142

Питання до самоконтролю

 1. Які існують етнографічні класифікаційні ознаки українського костюма?
 2. Які основні компоненти народного вбрання?

Тема 5. Символіка українського костюма.

 1. Костюм як знакова система.
 2. Етнічна та регіональна символіка костюма.
 3. Статева та вікова знаковість костюма.
 4. Соціальна та обрядова символіка костюма.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №3.

Література :

 1. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид./ А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. -Київ : Либідь, 1994. – С.133-138.
 2. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис / О.Воропай. – Харків : Фоліо, 2004. – С. 5- 11.

Питання до самоконтролю

 1. В чому суть етнічної та регіональної символіки костюма?
 2. Які існують статеві та вікові особливості костюма?
 3. В чому суть соціальної та обрядової символіки костюма?

 Тема 6. Матеріали, з яких виготовляється одяг та їх роль у формуванні одягу.

 1. Сировина для виготовлення традиційного одягу.
 2. Техніки виготовлення матеріалів для одягу та їх художня обробка.
 3. Способи використання різноманітних матеріалів для виготовлення одягу.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №4.

Література:
1.Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис / О.Воропай. – Харків : Фоліо, 2004р. – С. 480-484.
2. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.54-59

Питання до самоконтролю

 1. Яка сировина використовується для виготовлення традиційного одягу?
 2. Які існують техніки виготовлення матеріалів для одягу?
 3. В чому суть художньої обробки матеріалів для одягу?
 4. Які матеріали використовуються для виготовлення одягу?

Студент повинен знати:
–         особливості історії виникнення та формування українського костюма;
–         основні функції українського костюма;
–         символіку українського національного костюма;
–         роль матеріалів у формуванні одягу.
Студент повинен вміти:
–         розрізняти елементи українського вбрання в залежності від крою та матеріалів з яких виготовляється одяг.

Складові модульного оцінювання – поточне опитування, самостійна робота №1, №2, №3, №4

Навчальний модуль №2

Тема 7. Сорочка – найдавніший вид одягу.

 1.  Сорочка – основна складова частина одягу українців, найдавніший вид шитого одягу. Локальні особливості сорочок різних регіонів України.
 2. Різноманітності крою жіночих та чоловічих сорочок.
 3. Регіональні особливості орнаментики та кольорової гами в вишивці українських сорочок.

Література

 1.  Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.48-69
 2.  Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.59-68

Питання до самоконтролю

 1. Які основні локальні особливості українських сорочок?
 2. В чому полягає різноманітність крою жіночих та чоловічих сорочок?
 3. Які орнаменти використовують в вишивці українських сорочок?
 4. В чому особливості кольорової гами в вишивці українських сорочок?

Тема 8. Поясний та нагрудний одяг українців

 1. Способи створення жіночого та чоловічого поясного одягу.
 2. Характеристика основних елементів нагрудного одягу українців.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №5.

Література:

 1. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.70-97
 2. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996. – С.68-81

Питання до самоконтролю

 1. Які є типи крою поясного чоловічого одягу різних регіонів України.
 2. Які основні типи поясного жіночого одягу.
 3. Які основні компоненти нагрудного одягу українців.

Тема 9. Верхній одяг та його характеристика

1. Класифікаційні типи верхнього одягу.
2. Характеристика основних варіантів традиційного верхнього одягу.

Література :
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.-С.97-117
2.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р. – С. 81-96

Питання до самоконтролю
1. Які існують класифікаційні типи верхнього одягу?
2. Охарактеризуйте основні варіанти старовинного верхнього одягу.

Тема 10. Взуття та головні убори українців, їх характеристика.

1. Види взуття за характером прикриття ноги та за матеріалом виготовлення.
2. Зачіски та головні убори жінок.
3. Чоловічі зачіски та головні убори.
На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №6.

Література :
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.123-137
2.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.97-102

Питання до самоконтролю

 1. Які існують різновиди найпоширеніших в Україні головних уборів?
 2. В чому полягає роль зачісок та головних уборів в обрядових дійствах українців?
 3. Які є основні види взуття?

 Тема 11. Прикраси – одне з найяскравіших доповнень українського костюма

 1. Особливості вушних прикрас.
 2. Шийні та нагрудні прикраси як особливе художнє явище в українському костюмі.
 3. Характеристика доповнень до українського костюма, виготовлених з металу.

Література :
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.138-142
2.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.-С.105-109

Питання до самоконтролю

 1. Які існують найдавніші види жіночих вушних прикрас?
 2. Який основний вид шийних та нагрудних прикрас українського костюма?
 3. Які вироби з металу відносяться до прикрас українського вбрання?

Тема 12. Одяг населення Полісського регіону.

 1. Полісся – найбільш архаїчний регіон України.
 2. Основні комплекси полісського вбрання.
 3. Характеристика основних елементів українського вбрання Полісся.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №7.

Література:
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С. 146-153
2.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.122-125

Питання до самоконтролю

 1. В чому особливості колориту поліського регіону України?
 2. Які елементи українського костюма входять до комплексу поліського вбрання?
 3. Які особливості основних елементів полісського народного вбрання?

 Тема 13. Костюм населення південної частини України

 1. Жіночий одяг Донеччини.
 2. Чоловічий костюм півдня України.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №8.

Література
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977р.- С.174-177
2.Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.-С.135-140

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості жіночого вбрання Донеччини?
 2. Які основні елементи входять до комплексу чоловічого вбрання півдня України?

 Тема 14. Традиційний одяг населення Полтавщини

 1. Етнографічні особливості Полтавського регіону.
 2. Характеристика жіночого одягу Полтавщини.
 3. Основні елементи чоловічого костюма.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977. – С.146-153
 2.  Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.125-128

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості жіночого одягу Полтавщини?
 2. Які основні елементи чоловічого костюма ?

 Тема 15. Традиційний одяг населення Поділля

 1. Особливості жіночого одягу населення Поділля.
 2. Характеристика основних елементів чоловічого костюма.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №9.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977 – С.178-189
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ.: Либідь, 1996р.- С.116-122

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості жіночого одягу Поділля?
 2. Які основні елементи чоловічого костюма ?

 Тема 16. Одяг населення Середньої Наддніпрянщини.

 1. Наддніпрянщина – ядро українського етносу.
 2. Особливості жіночого одягу Наддніпрянщини.
 3. Основні елементи чоловічого костюма.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №10.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977 – С.154-173
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996р.- С.110-116

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості жіночого одягу Наддніпрянщини?
 2. Які основні елементи чоловічого костюма ?

 Тема 17. Одяг населення Карпатського регіону.

 1. Основні локальні особливості комплексу традиційного одягу населення Карпат.
 2. Комплекси чоловічого та жіночого вбрання Карпатського регіону.

Література
1.Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. – Київ: Наукова думка, 1977 – С.190-205
2.Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т.Ніколаєва. – Київ: Либідь, 1996.- С.128-135

Питання до самоконтролю

 1. Які основні елементи традиційного вбрання Карпат.
 2. Які особливості комплексів жіночого та чоловічого закарпатського одягу .
 3. Які існують відмінності окремих елементів костюма в одязі різних етнічних груп Карпат.

Студент повинен знати:
–   основні елементи українського костюма та їх особливості
–   регіональні особливості українського костюма
Студент повинен вміти:
– розрізняти елементи українського вбрання різних регіонів.
– визначати необхідність елементів українського костюма відповідно до тематики масового заходу
Складові модульного оцінювання – поточне опитування, самостійна робота №5, №6, №7, №8, №9