КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  «Хореографія»

Розробник: Л.П.Магазій, спеціаліст вищої категорії

Навчальний модуль №1

Тема 1. Вступ. Мета і завдання вивчення дисципліни «Класичний танець».

 1. Становлення та розвиток системи класичного танцю.
 2. Мета та завдання вивчення дисципліни.
 3. Складові навчального заняття класичного танцю та необхідні умови для його проведення.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке класичний танець?
 2. Походження школи класичного танцю.
 3. Назвати основні принципи класичного танцю.
 4. Які складові заняття класичного танцю?
 5. Назвіть літературу для вивчення класичного танцю.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007. – С. 27-30.

Тема2. Методика вивчення вправ екзерсису біля станка: постановка корпусу, позиції ніг, demi plie з I, II, V позиції  ніг, battementtendu, нахили корпусу з I позиції обличчям до станка, підготовче portdebras, battementtendu  jete, passé parterre,   поняття  напрямків en dehors і en dedans, demironddejambeparterreendehorsiendedans , battementtendu з V позиції, battementtendujеte з Vnозиції, battement tеndu з demiplie з Vnозиції, battement  tendujete з demiplie з  Vnозиції.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема3. Методика вивчення екзерсису на середині зали: позиції  рук і підготовче положення, положення і рухи голови, координуючі рухи голови, підготовче portdebras,  demiplie з I, II, V позиції.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№1:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– постановку корпусу, голови, рук та ніг;
– методику виконання вправ біля станка;
– методику виконання вправ на середині зали.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати та пояснити правильне виконання вправ з методичною розкладкою.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна  робота №1: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми« Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №2

Тем:1. Методика вивчення вправ екзерсису біля станка: releve з I, II, V позиції, battement tendu pour  lepied  в підлогу і в повітря, battementtendujetepigue,  grandplie по I, II, Vnозицій,   tempsreleveparterreendehors і endedans, ronddejambeparterreendahorsiendedans.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2. Методика вивчення вправ екзерсису на середині зали: Iportdebras,battement tendu з I позиції, demirond  dejambeparterreendahorsiendedans.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3. Методика вивчення allegro: трамплінні стрибки. tempslevesauté.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№2:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– постановку корпусу, голови, рук та ніг;
– методику виконання вправ біля станка;
– методику виконання вправ на середині зали.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати та пояснити правильне виконання вправ з методичною розкладкою.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна  робота №2: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми« Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №3

Тема 1.Методика вивчення екзерсису біля станка: положення  ноги на surlecou-de-pied (основне), battementfrappe, battementrelevelent,battementdoublefrappe, положення ноги на sur  lecou-de-pied (умовне),battement  fondu, battementretire, petitbattement.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: battement tendu jete, ronddejambe par terre, port de bras № 2.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: changement de pieds.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№3:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка;
– методику виконання вправ на середині зали;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ з методичною розкладкою.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №3: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми  «Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №4

Тема: 1. Методика вивчення вправ біля станка: pasdebourree, grandbattementjete,  demiplie і grandplie з IV позиції, releve з IV позиції, pas degage  з II і IVпозиції, battementfondu  на 45°, battementfrappe  на 30°, battement double frappe на 30°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: положення корпусу, battement frappe, IIIportdebras,

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: paseshappe.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№4:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №4: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №5

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: rond de jambe par terre en dehors і dedans на demiplie,  battement  releve lent на 90°, battementdeveloppe , battementsоutenu в підлогу,  fouetteendehors і endedans 1/4 і 1/2 кола в підлогу, напівоберти у V позиції.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали:пози класичного танцю.

Питання до самоконтролю:

 1. Назви поз класичного танцю.
 2. Що розвивають пози?
 3. Який музичний розмір ?
 4. Який характер музичного супроводу до вправ?
 5. Пояснити методичну розкладку виконання поз.
 6. Які типові помилки під час виконання поз класичного танцю та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: pasglissade  з просуванням вбік.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№5:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №5: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №6

Тема 1. Методика вивчення вправ біля станка; pliereleve  з ногою на 45°, III port de bras  з ногою назад на носок з plie, III port de bras  з ногою вперед на носок з plie,    pas balance,   demironddejambeendehorsendedans на 45°, pas coupe.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2. Методика вивчення екзерсису на середині зали: tempslie  вперед і назад, pasdebourreesimple, battementtendu в позах класичного танцю.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: pasassemble вбік,  sissonne simple.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№6:

Практично відпрацювати   вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №6: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №7

Тема 1. Методика вивчення вправ біля станка: battementsautenu на 45°,pas tombe, pas de bourree decote, підготовча вправа дoronddejambeen  l’air.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: arabesquesI,II,III, battementtendujete  в позах класичного танцю,  battementfrappe  на 30° в позах класичного  танцю, grandbattementjete.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro:  pasjete,  tempslevesaute з IVnозиції, paseshappe в IVnозицію.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№7:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №7: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №8

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: battementdeveloppepassé, grandbattementjetepointe,  petitbattement з акцентом  вперед і назад,  battementtendujetebalancoir, releve на одній нозі, ronddejambeendehorsiendedans на 45°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: пози croisee, effacee, ecarfee   на 45°,  battementfondu  на 45° в позах.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: paschasse, tempsleve з ногою  наsurlecou-de-pied.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№8:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №8: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №9

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: battement double fondu,  поза attitudeвперед і назад, battementsoutenu на 90°, поворот fouette en dehors i en dedans на  1/2 і 1/4кола на demi plie,  tempsreleveendehors і endedans на 45°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: battementdeveloppe, battement develope passe на 90°, tempslie з перегинанням корпусу вперед і  назад, battementsoutenu в позах класичного танцю.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3. Методика вивчення allegro:assemble вперед і назад, double assemble.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№9:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №9: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №10

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: rond de jambe en l’air endehorsiendedans, IVarabesgues,  поворот на 360° , поворот fouette en dehors i en dedans на 1/4  і 1/2  кола з ногою витягнутою попереду або позаду на 45°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: IV portdebras,  battementrelevelent  в позах класичного танцю.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro:pas eshappe en tournant на 1/4 і 1/2 кола,  sissonneferme вбік, changement de pieds en tournant.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№10:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №10: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №11

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: battement developpe з demi plie,   battementsoutenu  на 45° на півпальцях,  battementfrappe  на 30° на півпальцях, battementdoublefrappe на півпальцях, -battementfondu на 45°на півпальцях, battementdoublefondu на 45°на півпальцях, petitbattementsurlecoudepied на півпальцях.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: grandbattementjete  в позах класичного танцю, battementtenduentournant на 1/8 кола ,  пози I,II,III arabesgues на 45°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: paschasse в позах  croisse і efface,  sissonneferme вперед, назад .

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№11:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №11: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №12

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: preparation до pirouette з V позиції,  grandronddejambedeveloppeendehorsі endedans, tombe  з півобертом surlecou-de-pied.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: battementtendujeteentournant  на 1/8 кола,  preparationдopirouetteII, IV позицій, pasdebourrree  dessus-dessous.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення  allegro:sissonne ouverte, pas emboite.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№12:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №12: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №13

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: – battementdeveloppe на півпальцях, ronddejambeen  l’air з закінченням в demiplie, battementbattu, tempsreleve на 45° на півпальці endehorsetendedans, ronddejambeenlair на 45° на півпальцях en dehors en dedans.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: ronddejambeparterreentournant, поза attitudeeffacee, croisee.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№13:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання вправ на півпальцях біля станка та на середині зали;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ, стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №13: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №14

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка:  – grandbattementjetepasse .

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: battement battu, battement frappe en tournants,  pasdebourreeballotte, adagio.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: temps leve в позі I arabesgues,  pasdechat, pas ballonne, pas ballotte.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№14:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №14: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №15

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: battementfondu на 90°,   grandbattementjetedeveloppe,  grandbattementjetebalance, battementdeveloppe  tombe, battementdeveloppe  tombe в позах класичного танцю, grand battement jete passé.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: pirouette з V позиції  endehors і endedans,  pirouette з II позиції endehors і endedans.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: assemble з просуванням.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№15:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №15: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №16

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: grandronddejambejete, battementdeveloppeballotte,  поворот fouette en dehors і endedansна 90°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: pirouetteз IVпозиції  endehorsiendedans,  Vportdebras,  tempslieна 90°,  pasdebourreesimpleentournant.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro:grand і petit changement de pied, grand і petit pas eshappe,  grand assemble, sissone simple  з закінченням в assemble .

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№16:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №16: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №17

Тема 1. Методика побудови екзерсису біля станка.

Питання до самоконтролю:

 1. Пояснити характер музичного супроводу вправи.
 2. Які рухи можуть поєднуватися в даній комбінації?
 3. Назвати рухи, використані в складеній комбінації.
 4. Пояснити принципи складання комбінації.
 5. Продемонструвати складену комбінацію.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№17: Скласти та записати комбінацію на задану вправу.

Студент повинен знати:
– музичний розмір та характер музичного супроводу вправ класичного  екзерсису;
– принципи поєднання вправ при побудові комбінацій;
– принципи запису побудованих комбінацій;
Студент повинен вміти:
– визначити типові помилки при складанні комбінацій;
– добирати музичний супровід до вправ класичного екзерсису;
– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації;
– складати комбінації .

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №17: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №18

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: grandtempsreleveendehorsendedans,  ronddejambeenl’airendehorsiendedans на 90°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: battementfonduentournant, пози effacee, croisee, ecartee на 90°, tourchaine.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro:eshappe battu, grand changment de pied  en tournants, grand echappe en tournants , sissonne fondu, pas de bosques, roual,   cabriolle.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№18:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №18: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №19

Тема 1. Методика вивчення екзерсису біля станка: plie-releve з ногою на 90°.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення екзерсису на середині зали: пози I, II,IIIarabesgues на 90°, pirouette en dehors з degage, поза IVarabesgue на 90°, pirouette en dedans з coupe кроку.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3.  Методика вивчення allegro: entrechat-guatre, sissonneourverte в позах, sisonnesimpleentournant на 1/2 кола, paseshappeentournant  на 360°,    sisonneouverteentournant на 1/2 кола.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№19:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №19: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №20

Тема 1. Методика  побудови екзерсису на середині зали.

Питання до самоконтролю:

 1. Пояснити характер музичного супроводу вправи.
 2. Які рухи можуть поєднуватися в даній комбінації?
 3. Назвати рухи, використані в складеній комбінації.
 4. Пояснити принципи складання комбінації.
 5. Продемонструвати складену комбінацію.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№20: Скласти та записати комбінацію на задану вправу.

Студент повинен знати:
– музичний розмір та характер музичного супроводу вправ класичного  екзерсису;
– принципи поєднання вправ при побудові комбінацій;
– принципи запису побудованих комбінацій;
Студент повинен вміти:
– визначити типові помилки при складанні комбінацій;
– добирати музичний супровід до вправ класичного екзерсису;
– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації;
– складати комбінації .

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №20: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №21

Тема 1. Методика вивчення  екзерсису біля станка: demironddejambedeveloppe на 90° на півпальцях,  en dedans i en dehors , grandronddejambedeveloppe на 90°на півпальцях.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 2.  Методика вивчення  екзерсису  на середині зали:  VIportdebras, pirouette з II позиції (2 оберти), pirouetteз IVпозиції (2 оберти), tourlent.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Тема 3. Методика вивчення allegro: pas glissade en tournant, grandsissoneouverte з просуванням, pasfailli, перекидне jete.

Питання до самоконтролю:

 1. Як перекладається назва вправи.
 2. Що розвиває вправа?
 3. Який музичний розмір вправи?
 4. Який характер музичного супроводу вправи?
 5. Пояснити методичну розкладку вправи.
 6. Які типові помилки під час виконання вправи та шляхи їх усунення?

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№21:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання вправ біля станка та на середині зали;
– методику виконання стрибків;
– термінологію вивчених вправ.
Студент повинен вміти:
– продемонструвати правильне виконання вправ , стрибків з методичною розкладкою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №21: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №22

Тема 1. Методика побудови частини заняття з класичного танцю (adagio).

Питання до самоконтролю:

 1.  Пояснити характер музичного супроводу вправи.
 2.  Які рухи можуть поєднуватися в даній комбінації?
 3.  Назвати рухи, використані в складеній комбінації.
 4.  Пояснити принципи складання комбінації.
 5. Продемонструвати складену комбінацію.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№22: Скласти та записати комбінацію на задану вправу.

Студент повинен знати:
– особливості побудови adagio;
– типові помилки при виконанні adagio та прийоми їх подолання;
– музичний розмір та характер музичного супроводу adagio.
Студенти  повинен  вміти:
– виправляти помилки при виконанні adagio;
– добирати музичний супровід до adagio;
– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №22: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №23

Тема1. Методика побудови частини заняття з класичного танцю (allegro).

Питання до самоконтролю:

 1. Пояснити характер музичного супроводу вправи.
 2. Які рухи можуть поєднуватися в даній комбінації?
 3. Назвати рухи, використані в складеній комбінації.
 4. Пояснити принципи складання комбінації.
 5. Продемонструвати складену комбінацію.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№23: Скласти та записати комбінацію на задану вправу.

Студент повинен знати:
– особливості побудови стрибкових комбінацій;
– типові помилки при виконанні allegro та прийоми їх подолання;
– музичний розмір та характер музичного супроводу до комбінацій;
– принципи запису побудованих комбінацій.
Студент повинен вміти:
– виправляти помилки при виконанні allegro;
– добирати музичний супровід доallegro;
– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №23: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №24

Тема1. Повторення та закріплення вправ біля станка, вправ на середині зали та allegro.

Питання до самоконтролю:

 1. Пояснити методику виконання вправ біля станка.
 2. Пояснити призначення вправ.
 3. Яка послідовність вивчення вправ біля станка.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№24:

Практично відпрацювати вивчені вправи до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:
– методику виконання  вправ біля станка згідно етапів вивчення.
Студент повинен вміти:
– правильно виконувати елементи, вправи, сполучення та віртуозну техніку.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №24: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №25

Тема 1.  Методика побудови заняття з класичного танцюбіля станка.

Питання до самоконтролю:

 1. Пояснити характер музичного супроводу вправ.
 2. Які рухи можуть поєднуватися в даних комбінаціях?
 3. Назвати рухи, використані в складених комбінаціях.
 4. Пояснити принципи складання комбінацій.
 5. Продемонструвати складені комбінації.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№25: Скласти та записати комбінації екзерсису біля станка.

Студент повинен знати:

– музичний розмір та характер музичного супроводу вправ класичного  екзерсису;

– принципи поєднання вправ при побудові комбінацій;

– принципи запису побудованих комбінацій;

Студент повинен вміти:

– визначити типові помилки при складанні комбінацій;

– добирати музичний супровід до вправ класичного екзерсису;

– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації;

– складати комбінації ;

– записувати комбінації;

– розучувати складені комбінації з групою.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №25: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.

Навчальний модуль №26

Тема1. Методика побудови заняття з класичного танцю на середині залу та allegro.

Питання до самоконтролю:

1. Пояснити характер музичного супроводу вправ.

2. Які рухи можуть поєднуватися в даних комбінаціях?

3. Назвати рухи, використані в складених комбінаціях.

4. Пояснити принципи складання комбінацій.

5. Продемонструвати складені комбінації.

Література:

ЦвєтковаЛ.Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2007.

Самостійна робота№26: Скласти та записати комбінації   до завершення вивчення модуля.

Студент повинен знати:

– музичний розмір та характер музичного супроводу вправ класичного  екзерсису;

– принципи поєднання вправ при побудові комбінацій;

– принципи запису побудованих комбінацій;

Студент повинен вміти:

– визначити типові помилки при складанні комбінацій;

– добирати музичний супровід до вправ класичного екзерсису;

– добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання в комбінації;

– складати комбінації ;

– записувати комбінації;

– розучувати складені комбінації з групою.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінки за самостійну роботу.

Модульна контрольна робота №26: практичний показ, тестові завдання (із застосуванням програми«Itʹsquiz»), усна відповідь.