МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ
НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1.

Тема 1. Методика викладання хореографії та її місце у підготовці фахівця хореографії. Методи навчання хореографії
План
1. Структура та основні завдання дисципліни «Методика викладання хореографії».
2. Особливості формування хореографічних знань.
3. Школи мистецтв та студії естетичного виховання – основні типи позашкільних навчальних закладів, де навчають хореографії.
4. Поняття про метод у хореографічній педагогіці.
5. Класифікація методів навчання хореографії:
Література

  1. Бондаренко Л.А. Методика хореографічної роботи з дітьми в школі і позашкільних закладах. – К.: «Музична Україна», 1985.
  2. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005, ст. 11-16.
  3. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. – К.: «Музична Україна», 1982, ст. 3-10.
  4. Голдрич О. Методика викладання хореографії. – Львів: «Сполом», 2006, ст. 10-11, 23-26.

Питання до самоконтролю
1. З яких розділів складається дисципліна «Методика викладання хореографії»?
2. Які основні завдання дисципліни?
3. В чому полягають особливості формування хореографічних знань?
4. Які основні типи позашкільних навчальних закладів, де навчають хореографії, ви знаєте?
5. Що таке метод навчання у хореографічній педагогіці?
6. Які основні методи навчання з хореографії ви знаєте?
Тема 2. Методика роботи з дітьми у підготовчій хореографічній групі.
План
1. Поняття про вікові хореографічні групи.
2. Фізіологічні основи рухової діяльності дітей підготовчої групи.
3. Особливості організації занять у підготовчій групі.
4. Зміст занять у підготовчій хореографічній групі.
5. Тренувальні вправи на розвиток відчуття ритму, просторової орієнтації, стрибків, координації рухів для дітей підготовчої групи. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 1)
Література
Г. Березова. Хореографічна робота з дошкільнятами. К.: «Музична Україна», 1982.
Питання до самоконтролю
1. Скільки існує хореографічних груп і які їх вікові межі?
2. На скільки підгруп і за якими ознаками поділяється підготовча хореографічна група?
3. Які фізіологічні особливості дітей цих підгруп?
4. Яка тривалість занять для дітей підготовчої групи?
5. Якої структури занять слід дотримуватись в роботі з дітьми підготовчої хореографічної групи?
6. Який зміст занять у підготовчій хореографічній групі?
7. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей підготовчої групи та музичний супровід до них?

Тема 3. Особливості методики викладання класичного танцю у молодшій хореографічній групі.
План
1. Фізіологічні основи рухової діяльності дітей молодшої хореографічної групи.
2. Особливості організації занять з класичного танцю у молодшій групі.
3. Періоди початкової роботи з дітьми молодшої хореографічної групи:
а) на середині зали;
б) біля станка;
в) етюдна робота;
4. Етапи вивчення рухів класичного танцю.
5. Зміст занять у молодшій хореографічній групі.
6. Тренувальні вправи біля станка у молодшій хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 2)
Література
1. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: «Музична Україна», 1990, ст.. 4-17, 18-20.
2. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005. ст. 27-30, 76.
Питання до самоконтролю
1. Які вікові межі дітей молодшої хореографічної групи?
2. Які фізіологічні особливості дітей молодшої хореографічної групи?
3. Яка тривалість занять для дітей молодшої групи?
4. Які періоди початкової роботи з дітьми молодшої групи?
5. За якими етапами вивчаються рухи класичного танцю?
6. Який зміст занять у молодшій хореографічній групі?
7. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей молодшої групи та музичний супровід до них?
Тема 4. Особливості методики викладання класичного танцю у середній хореографічній групі.
План
1. Фізіологічні основи рухової діяльності дітей середньої хореографічної групи.
2. Особливості організації занять з класичного танцю у середній групі.
3. Зміст занять у середній хореографічній групі.
4. Тренувальні вправи на середині зали у середній хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 3)
Література
1. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: «Музична Україна», 1990, ст. 115-126.
2. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005, ст. 108-111, 118-122.
Питання до самоконтролю
1. Які вікові межі дітей середньої хореографічної групи?
2. Які фізіологічні особливості дітей середньої хореографічної групи?
3. Яка тривалість занять для дітей середньої групи?
4. Чим відрізняється заняття середньої та молодшої хореографічних груп?
5. Який зміст занять у середній хореографічній групі?
6. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей середньої групи та музичний супровід до них?

Тема 5. Особливості методики викладання класичного танцю у старшій хореографічній групі.
План
1. Фізіологічні основи рухової діяльності дітей старшої хореографічної групи.
2. Особливості організації занять у старшій групі.
3. Зміст занять у старшій хореографічній групі.
4. Тренувальні вправи на середині зали у старшій хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 4)
Література
1. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: «Музична Україна», 1990, ст. 154-177.
2. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005, ст. 143-147, 163-165, 188-191.
Питання до самоконтролю
1. Які вікові межі дітей старшої хореографічної групи?
2. Які фізіологічні особливості дітей старшої хореографічної групи?
3. Яка тривалість занять для дітей старшої групи?
4. Які особливості екзерсису у старшій хореографічній групі?
5. Який зміст занять у старшій хореографічній групі?
6. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей старшої групи та музичний супровід до них?

Студент повинен знати:
– класифікацію методів навчання хореографії та їх характеристику;
– вікові межі дітей різних хореографічних груп;
– фізіологічні основи рухової діяльності дітей різних хореографічних груп;
– особливості організації занять у різних хореографічних групах;
– етапи вивчення рухів класичного танцю; – зміст занять у різних хореографічних групах.

Студент повинен вміти:
– підібрати розвиваючі вправи для дітей підготовчої групи;
– підібрати музичний супровід для занять з дітьми у підготовчій групі;
– підібрати вправи для занять з класичного танцю для різних хореографічних груп;
– обґрунтувати доцільність підбору вправи для занять з класичного танцю в різних хореографічних групах;
– підібрати музичний супровід до занять з класичного танцю в різних хореографічних групах.

Складові модульного оцінювання:
1. Поточне оцінювання.
2. Самостійна робота №1, №2, №3, №4.
Модульна контрольна робота (тестові завдання)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2.

Тема 6. Особливості методики викладання народно-сценічного танцю у молодшій хореографічній групі.
План
1. Особливості побудови уроку з народно-сценічного танцю у молодшій хореографічній групі.
2. Особливості вивчення вправ з народно-сценічного танцю.
3. Основні завдання навчання у молодшій хореографічній групі.
4. Зміст занять у молодшій хореографічній групі.
5. Тренувальні вправи біля станка у молодшій хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 5)
Література
Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: «Мистецтво», 1976, ст. 3-16.
Питання до самоконтролю
1. З яких частин складається урок народно-сценічного танцю?
2. За якими принципами будуються вправи біля станка?
3. З чого складається робота на середині залу?
4. Які головні завдання навчання у молодшій хореографічній групі?
5. Який зміст занять у молодшій хореографічній групі?
6. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей молодшої групи та музичний супровід до них?

Тема 7. Особливості методики викладання народно-сценічного танцю у середній хореографічній групі.
План
1. Особливості проведення занять у середній групі.
2. Основні завдання навчання у середній хореографічній групі
3. Зміст занять у середній хореографічній групі.
4. Танцювальні комбінації на середині залу у середній хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 6)
Література
Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: «Мистецтво», 1976, ст. 123-141.
Питання до самоконтролю
1. Яка тривалість вправ біля станка з народно-сценічного танцю у середній хореографічній групі?
2. В чому різниця між комбінаціями на середині залу молодшої та середньої хореографічних груп?
3. Які головні завдання навчання у середній хореографічній групі?
4. Який зміст занять у середній хореографічній групі?
5. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей середньої групи та музичний супровід до них?

Тема 8. Особливості методики викладання народно-сценічного танцю у старшій хореографічній групі.
План
1. Особливості проведення занять у старшій групі.
2. Основні завдання навчання у старшій хореографічній групі.
3. Зміст занять у старшій хореографічній групі.
4. Танцювальні етюди в характері національностей, що вивчаються у старшій хореографічній групі. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 7)
Література
Володько В.Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – К.: «ДАКККіМ»,2003, ст. 3-8.
Питання до самоконтролю
1. Яка тривалість вправ біля станка з народно-сценічного танцю у старшій хореографічній групі?
2. Яким чином ускладнюється виклад матеріалу з народно-сценічного танцю у старшій хореографічній групі?
3. Які головні завдання навчання у старшій хореографічній групі?
4. Який зміст занять у старшій хореографічній групі?
5. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей старшої групи та музичний супровід до них?

Тема 9. Особливості методики викладання сучасного та бального танцю у молодшій хореографічній групі.
План
1. Основні принципи навчання бальної хореографії.
2. Методи і прийоми навчання бальної хореографії.
3. Особливості організації занять з сучасного та бального танцю.
4. Основні правила етикету у бальному танці.
5. Зміст занять з сучасного та бального танцю у молодшій хореографічній групі.
6. Танцювальні комбінації на основі рухів європейської та латино-американської програми для молодшої хореографічної групи. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 8)
Література
1. Ги Дени, Люк Дассвиль Все танцы. – К.: «Музична Україна», 1983, ст. 7-26.
2. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец. – М.: «Просвещение», 1978, ст. 13-15.
Питання до самоконтролю
1. Які основні принципи навчання бальної хореографії?
2. Які існують методи і прийоми навчання бальної хореографії?
3. З яких частин складається урок із сучасного та бального танцю в молодшій хореографічній групі та в чому їх призначення?
4. Який вплив на формування загальної культури людини має сучасний та бальний танець?
5. Який зміст занять у молодшій хореографічній групі?
6. Що потрібно враховувати, підбираючи вправи для дітей молодшої групи та музичний супровід до них?

Тема 10. Особливості методики викладання сучасного та бального танцю у середній хореографічній групі.
План
1. Особливості проведення занять з сучасного та бального танцю у середній хореографічній групі.
2. Завдання тренажної частини уроку із сучасного та бального танцю.
3. Послідовність розучування танцювального репертуару.
4. Зміст занять у середній хореографічній групі.
Література
1. Ги Дени, Люк Дассвиль Все танцы. – К.: «Музична Україна», 1983, ст. 27-93.
2. Стриганова В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец. – М.: Просвещение, 1978, ст. 21-26.
Питання до самоконтролю
1. В чому полягають особливості заняття із сучасного та бального танцю у середній хореографічній групі?
2. Яка роль тренувальних вправ при вивченні бального танцю?
3. Які завдання має тренажна частина уроку?
4. Яка послідовність розучування танцювального репертуару?
5. Який зміст занять у середній хореографічній групі?

Тема 11. Особливості методики викладання сучасного та бального танцю у старшій хореографічній групі.
План
1. Особливості проведення занять у старшій групі.
2. Зміст занять у старшій хореографічній групі.
3. Основні види навчальних зауважень.
Література
1. Ги Дени, Люк Дассвиль Все танцы. – К.: «Музична Україна», 1983, ст. 139-270.
2. Голдрич О.Методика викладання хореографії. – Львів: «Сполом», 2006, ст. .
Питання до самоконтролю
1. Які основні відмінності структури уроку із сучасного та бального танцю у молодшій та старшій хореографічній групах?
2. Який зміст занять у старшій хореографічній групі?
3. Які види навчальних зауважень може використати вчитель хореографії?

Студент повинен знати:
– особливості побудови та проведення занять з народно-сценічного танцю у різних хореографічних групах;
– особливості вивчення вправ з народно-сценічного танцю;
– основні завдання навчання у різних хореографічних групах;
– зміст занять у різних хореографічних групах;
– основні принципи, методи і прийоми навчання бальної хореографії;
– особливості організації та проведення занять з сучасного та бального танцю у різних хореографічних групах;
– зміст занять з сучасного та бального танцю у різних хореографічних групах;

Студент повинен вміти:
– підібрати вправи для занять з народно-сценічного танцю для різних хореографічних груп;
– обґрунтувати доцільність підбору вправи для занять з народно-сценічного танцю в різних хореографічних групах;
– підібрати музичний супровід до занять з народно-сценічного танцю в різних хореографічних групах.
– пояснити методику розучування рухів європейської та латино-американської програми у різних хореографічних групах;
– підібрати музичний матеріал до занять із сучасного та бального танцю для різних хореографічних груп.

Складові модульного оцінювання:
1. Поточне оцінювання.
2. Самостійна робота №5, №6, №7, №8.
Модульна контрольна робота (тестові завдання).

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Тема 12. Вчитель хореографії. Підготовка вчителя до уроку.

План

1. Професійний портрет вчителя хореографії.
2. Планування занять:  визначення теми, мети, типу уроку, складання плану;  вибір оптимальних методів і прийомів;
підбір музичного матеріалу.

Література
1. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005, ст. 22-24.
2. Голдрич О.Методика викладання хореографії. – Львів: «Сполом», 2006, ст. 3-5, 30-36.
Питання до самоконтролю
1. Якими професійними якостями повинен володіти вчитель хореографії?
2. Що таке професійні знання?
3. Що таке професійні уміння?
4. На які групи поділяються педагогічні навички?
5. Що повинен знати вчитель хореографії плануючи заняття?

Тема 13. Урок хореографії, його структура.
План
1. Урок як основна форма навчання хореографії.
2. Триєдина мета уроку.
3. Основна вимога до уроку хореографії.
4. Типи і структура уроку хореографії.
5. Приміщення та обладнання танцювального залу.
Література
Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі та позашкільних закладах. – К.: «Музична Україна», 1986.
Питання до самоконтролю
1. Яка основна форма навчання хореографії?
2. Що таке мета уроку?
3. Які основні вимоги до уроку хореографії?
4. Які найбільш поширені типи уроків хореографії?
5. Яку структуру має комбінований урок хореографії?
6. Які вимоги пред’являються до приміщення та його обладнання в хореографії?

Тема 14. Параметри та критерії оцінювання знань і вмінь учнів на уроках хореографії.

План
1. Види контролю на уроках хореографії.
2. Види оцінювання знань та вмінь учнів.
3. Параметри оцінювання знань та вмінь на уроках хореографії.
4. Критерії оцінювання знань та вмінь на уроках хореографії.
5. Критерії оцінювання знань та вмінь з дисципліни «Народно-сценічний танець» учнів дитячої студії естетичного виховання. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 9)

Література
Барышникова Т. Азбука хореографии. – Санкт-Петербург: «РЕСПЕКС» «ЛЮКСИ», 1996, ст. 37-50.

Питання до самоконтролю
1. Які існують форми контролю знань та вмінь?
2. Які існують види контролю на уроках хореографії?
3. Які існують види оцінювання знань та вмінь учнів?
4. Як характеризуються параметри оцінювання знань та вмінь на уроках хореографії?
5. З урахуванням чого розробляються критерії оцінювання знань та вмінь на уроках хореографії?

Тема 15. Аналіз уроку з хореографії.
План
1. Зміст аналізу уроку з хореографії, його завдання.
2. План аналізу уроку з хореографії:
3. Аналіз відвіданих занять на студії. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 10)
4. Обговорення аналізу відвіданих занять на студії.
Література
Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі та позашкільних закладах. – К.: «Музична Україна», 1986.

Питання до самоконтролю
1. Який зміст аналізу уроку з хореографії та його завдання?
2. Які основні вимоги до аналізу уроку хореографії?
3. Як складається план аналізу уроку з хореографії?

Тема 16. Позаурочні форми роботи з хореографії.

План
1.Види та характеристика позаурочної хореографічної роботи.
2. Види та характеристика позакласної хореографічної роботи.

Література
1. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі та позашкільних закладах. – К.: «Музична Україна», 1986.
2. Цветкова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К.: «Альтерпрес», 2005, ст. 17.

Питання до самоконтролю
1. Що таке позаурочна хореографічна робота?
2. Які існують види позаурочної хореографічної роботи?
3. Що таке позакласна хореографічна робота?
4. Які існують види позакласної хореографічної роботи?

Студент повинен знати:
– основні вимоги до уроку хореографії;
– типи і структуру уроку хореографії;
– параметри та критерії оцінювання знань і вмінь учнів;
– вимоги до аналізу уроку хореографії;
– план аналізу уроку хореографії;
– позаурочні форми роботи з хореографії.
Студент повинен вміти:
– планувати заняття;
– визначати тип уроку;
– розробити критерії оцінювання на уроках хореографії; – скласти план аналізу уроку чи його частин; – аналізувати заняття з хореографії.

Складові модульного оцінювання:
1. Поточне оцінювання.
2. Самостійна робота №9, №10.
Модульна контрольна робота (тестові завдання).

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема 17. Навчальна програма. Структура навчальних програм з хореографічних дисциплін в студіях естетичного вихованні.

План
1. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.
2. Структурні частини навчальної програми з хореографічних дисциплін студіях естетичного виховання.
● Вступна частина.
● Навчально-методична частина.
● Контрольна частіша.
● Довідникова частина.
3. Обговорення змісту навчальної програми з хореографічних дисциплін.
4. Написання частини навчальної програми з дисциплін “Класичний танець” та «Народно-сценічний танець» в студіях естетичного виховання. (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 11)

Питання до самоконтролю
1. Що таке програмне забезпечення і в чому полягає його важливість та проблемність?
2. Яким має бути сучасне програмне забезпечення?
3. Що міститься у вступній частиш?
4. З чого складається навчально-методична частина?
5. Контрольна та довідникова частини – їх зміст.

Тема 18. Календарно – тематичний план, його зміст.

План
1. Принципи складання календарно-тематичного плану.
2. Схема календарно-тематичного плану.
3. Календарно-тематичний план з дисципліни « Класичний танець», «Народно-сценічний танець», (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 12)
4. Обговорення змісту календарно-тематичних планів.

Питання до самоконтролю
1. На основі чого складається календарно-тематичний план?
2. Яка схема календарно-тематичного плану?

Тема 19. Поурочний план, його зміст.

План
1. Структура поурочного плану.
2. Зміст поурочних планів з дисциплін «Класичний танець», «Народно-сценічний танець». (на самостійне вивчення, див. комплекс сам. роботи, самостійна робота № 13)
3. Обговорення змісту поурочних планів.
Питання до самоконтролю
1. На основі чого пишеться поурочний план?
2. Яку структуру має поурочний план?

Тема 20. Будова скелета людини. Професійні травми суглобів у танцівників.

План
1. Значення скелета. Постава.
2. Будова хребта і його рухомість.
3. Будова суглобів. Рухи в суглобах.
4. Основні професійні травми суглобів:
● Гомілкостопного.
● Колінного.
● Тазостегнового.

Питання до самоконтролю
1. Яке значення скелета у житті людини?
2. Яку будову має хребет?
3. Які най розповсюджені вади хребта дітей ви знаєте?
4. Яку будову має суглоб?
5. Які ви знаєте основні професійні травми суглобів?

Тема 21. Робота м’язів під час танцю. Стани м’язів. Дихання і рух.

План
1. Види та значення м’язів.
2. Стани м’язів. Робота м’язів під час танцю.
3. Система органів дихання.
4. Дихання під час танцю.

Питання до самоконтролю
1. Які види м’язів ви знаєте?
2. Яке значення має сила м’язів у роботі танцівника?
3. В яких станах можуть бути м’язи?
4. Як працюють м’язи під час танцю?
5. Що входить до системи органів дихання?
6. Який механізм вдиху та видиху під час танцю?

Тема 22. Вплив типу вищої нервової діяльності на процес навчання танцю.

План
1. Роль нервової системи в роботі танцівника.
2. Співвідношення типів нервової діяльності і темпераментів.
3. Вплив видів темпераменту на оволодіння професійними навичками танцівника.

Питання до самоконтролю
1. Яка роль нервової системи в роботі танцівника?
2. Як співвідносяться тип нервової діяльності і темперамент?
3. Як впливає вид темпераменту на оволодіння професійними навичками танцівника?

Студент повинен знати:
– основні документи вчителя хореографії та вимоги до них;
– структуру навчальних програм;
– структуру календарно-тематичного та поурочного планів;
– будову скелета та різноманітні відхилення в поставі;
– стани м’язів та закономірності їх розміщення;
– систему органів дихання та їх значення;
– співвідношення типів нервової діяльності і темпераментів людини.
Студент повинен вміти:
– скласти робочу програму;
– оформляти основну документацію вчителя хореографії;
– планувати заняття з хореографії;
– підібрати вправи для виправлення певних вад постави;
– підібрати вправи для розвитку певних частин тіла;
– показати вправи для дихання.
Складові модульного оцінювання:
1. Поточне оцінювання.
2. Самостійна робота №11, №12, №13.
Модульна контрольна робота (тестові завдання).

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Методика викладання хореографії»

Високий
12 балів: Студент дає бездоганну відповідь на будь-яке запитання з навчального матеріалу. Під час відповіді виявляє творче мислення, уміння нестандартно та оригінально розкрити питання із достатньою аргументацією та яскравими прикладами, використовує спеціальну термінологію, вміє адаптувати знання до життєвої ситуації. Знає методику викладання танцювальних рухів. Вміло планує заняття з хореографії у різних хореографічних групах.
11 балів: Студент дає ґрунтовну відповідь на будь-яке запитання з навчального матеріалу, грамотно і логічно будує відповідь, самостійно оцінює проблемні ситуації, виявляючи власну позицію, вільно користується спеціальною термінологією, робить власні висновки, добре їх обґрунтовує і творчо застосовує. Знає методику викладання танцювальних рухів. Вміло планує заняття з хореографії у різних хореографічних групах.
10 балів: Студент має міцні знання з навчального матеріалу дисципліни, користується спеціальною термінологією. Його відповідь повна, грамотна, логічна. Знає методику викладання танцювальних рухів. Вдало використовує знання при плануванні занять з хореографії у різних хореографічних групах, але часом може допускатися незначних помилок у відповідях.
Достатній
9 балів: Студент має ґрунтовні знання з навчального курсу дисципліни, користується спеціальною термінологією в усній відповіді та плануванні занять, але відчуває складності, підводячи підсумки відповіді. Знає методику викладання танцювальних рухів, але допускає неточності при її поясненні.
8 балів: Студент має міцні знання з навчального матеріалу, вживає спеціальну термінологію, може обґрунтувати сплановане заняття з хореографії, але допускає помилки при поясненні методики викладання танцювальних рухів.
7 балів: Студент достатньо володіє навчальним матеріалом, може будувати свою відповідь логічно, але часто допускає помилки у використанні спеціальної термінології, у плануванні занять з хореографії та поясненні методики викладання танцювальних рухів.
Середній
6 балів: Студент знає лише основні питання навчального матеріалу, його відповідь логічна. Без допомоги викладача не може
спланувати заняття з хореографії, зробити висновки та пояснити методику викладання танцювальних рухів.
5 балів: Студент сприймає та відтворює більшу частину основних питань навчального матеріалу на репродуктивному рівні, рідко вживає спеціальну термінологію, не вміє правильно спланувати заняття з хореографії та пояснити методику викладання багатьох танцювальних рухів.
4 бали:  Студент сприймає та відтворює незначну частину навчального матеріалу, не володіє спеціальною термінологією. Не може спланувати заняття, знає та пояснює методику викладання лише окремих танцювальних рухів.
Початковий
3 бали: Студент володіє матеріалом фрагментарно, дає примітивну і непереконливу відповідь у вигляді кількох речень.
2 бали: Студент не володіє матеріалом, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
1 бал: Студент не володіє матеріалом, не здатний відтворити його на елементарному рівні.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота № 1 Тема. Методика роботи з дітьми у підготовчій хореографічній групі. Тренувальні вправи на розвиток відчуття ритму, просторової орієнтації, стрибків, координації рухів для дітей підготовчої групи.

Практичне завдання: Підібрати тренувальні вправи на розвиток відчуття ритму, просторової орієнтації, стрибків, координації рухів та музичний супровід до них для дітей підготовчої хореографічної групи.

Методичні рекомендації: Тренувальні вправи на розвиток відчуття ритму, просторової орієнтації, стрибків, координації рухів повинні бути в ігровій формі, що є характерним для дітей даного віку. Підбираючи музичний супровід, обов’язково врахувати його відповідність даним вправам та психофізичним особливостям дітей підготовчої хореографічної групи.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 5.
Самостійна робота № 2 Тема. Методика викладання класичного танцю у молодшій хореографічній групі. Тренувальні вправи біля станка у молодшій хореографічній групі.
Практичне завдання:
Скласти комбінації з тренувальних вправ біля станка для молодшої хореографічної
групи:
– demi plie;
– battement tendu;
– battement tendu jete;
– rond de jambe par terre. Та підібрати музичний супровід до них.

Методичні рекомендації: Комбінації мають складатися не більш ніж із двох чи трьох вправ, що вивчаються в даній групі. Тривалість комбінації в цілому не повинна перевищувати 8-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 16-и тактів при розмірі 2/4. Записується комбінація за такою схемою: – назва даної комбінації; – музичний розмір; – загальна тривалість комбінації; – вихідне положення; – підготовка; – опис комбінації по тактах; – закінчення. Звернути увагу на відповідність складності танцювальної комбінації та музичного супроводу до неї психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 7.
Самостійна робота № 3 Тема. Методика викладання класичного танцю у середній хореографічній групі. Тренувальні вправи на середині зали у середній хореографічній групі.
Практичне завдання:
Скласти комбінації з тренувальних вправ на середині зали для середньої
хореографічної групи:
– demi plie;
– battement tendu;
– стрибки;
– por de bras. Та підібрати музичний супровід до них.

Методичні рекомендації: Комбінації мають складатися не менш ніж із трьох вправ, що вивчаються в даній групі. Тривалість комбінації в цілому не менше 16-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 32-х тактів при розмірі 2/4. Записується комбінація за такою схемою: – назва даної комбінації; – загальна тривалість комбінації; – музичний розмір; – вихідне положення; – підготовка; – опис комбінації по тактах; – закінчення. Звернути увагу на відповідність складності танцювальної комбінації та музичного супроводу до неї психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 8.
Самостійна робота № 4 Тема. Методика викладання класичного танцю у старшій хореографічній групі. Тренувальні вправи на середині зали у старшій хореографічній групі.
Практичне завдання:
Скласти adagio на середині зали для дітей старшої хореографічної групи, що має
включати в себе такі тренувальні вправи:
– battement releve lent з робочою ногою на 90˚
– battement developpe з робочою ногою на 90˚
– пози класичного танцю з робочою ногою на 90˚ Та підібрати музичний супровід до нього.

Методичні рекомендації: adagio може включати і інші вправи класичного танцю. Його тривалість не менше 16-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 32-х тактів при розмірі 2/4.
Записується adagio за такою схемою:
– назва;
– загальна тривалість;
– музичний розмір;
– вихідне положення;
– підготовка (якщо така передбачена) або музичний вступ;
– опис по тактах, малюнки (якщо потрібно);
– закінчення.
Звернути увагу на відповідність складності даного adagio та музичного супроводу до нього психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.

Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 9.
Самостійна робота № 5 Тема. Методика викладання народно-сценічного танцю у молодшій хореографічній групі. Тренувальні вправи біля станка у молодшій хореографічній групі.
Практичне завдання:
Скласти комбінації з тренувальних вправ біля станка для молодшої хореографічної
групи:
– demi plie;
– battement tendu №4;
– rond de jambe par terre;
– підготовку до вірьовочки. Та підібрати музичний супровід до них.

Методичні рекомендації:

Комбінації мають складатися не більш ніж із двох чи трьох вправ, що вивчаються в даній групі. Тривалість комбінації в цілому не повинна перевищувати 8-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 16-и тактів при розмірі 2/4. Записується комбінація за такою схемою:
– назва даної комбінації;
– загальна тривалість комбінації;
– музичний розмір;
– в характері якого якого танцю виконується;
– вихідне положення;
– підготовка;
– опис комбінації по тактах;

Звернути увагу на відповідність складності танцювальної комбінації та музичного супроводу до неї психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 11.

Самостійна робота № 6 Тема. Методика викладання народно-сценічного танцю у середній хореографічній групі. Танцювальні комбінації на середині залу у середній хореографічній групі.

Практичне завдання:
Скласти танцювальні комбінації на середині зали для середньої хореографічної групи на основі рухів українського та російського народних танців та підібрати музичний супровід до них.

Методичні рекомендації: Комбінації мають складатися не менш ніж із трьох вправ, що вивчаються в даній групі. Тривалість комбінації в цілому не менше 16-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 32-х тактів при розмірі 2/4.
Записується комбінація за такою схемою:
– назва даної комбінації;
– загальна тривалість комбінації;
– музичний розмір;
– в характері якого танцю виконується;
– вихідне положення;
– підготовка;
– опис комбінації по тактах;
– закінчення.
Звернути увагу на відповідність складності танцювальних комбінацій та музичного супроводу до них психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.

Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 12.

Самостійна робота № 7 Тема. Методика викладання народно-сценічного танцю у старшій хореографічній групі. Танцювальні етюди в характері національностей, що вивчаються у старшій хореографічній групі.

Практичне завдання:
Скласти танцювальний етюд в характері іспанського чи циганського танцю (за вибором викладача) та підібрати музичний супровід до нього.

Методичні рекомендації: Етюд може бути парним або окремо для юнаків чи дівчат. Його тривалість не менше 16-и тактів при музичному розмірі 4/4 та 32-х тактів при розмірі 2/4.
Записується етюд за такою схемою:
– назва; – загальна тривалість етюду;
– музичний розмір;
– в характері якого танцю виконується;
– вихідне положення;
– підготовка (якщо така передбачена) або музичний вступ;
– опис по тактах, малюнки (якщо потрібно);
– закінчення.
Звернути увагу на відповідність складності даного етюду та музичного супроводу до нього психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.

Форма і термін контролю:
перевірка і оцінювання письмових записів;
до заняття № 13.

Самостійна робота № 8 Тема. Методика викладання сучасного та бального танцю у молодшій хореографічній групі. Танцювальні комбінації на основі рухів європейської та латино-американської програми для молодшої хореографічної групи.

Практичне завдання: Скласти танцювальні комбінації для молодшої хореографічної групи на основі рухів латино-американського та європейського стандарту: – ча-ча-ча; – повільний вальс. Та підібрати музичний супровід до них.

Методичні рекомендації: Тривалість даних танцювальних комбінацій – 16-ть тактів. Звернути увагу на відповідність складності танцювальних комбінацій та музичного супроводу до них психо-фізичним особливостям дітей даної хореографічної групи.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 15.

Самостійна робота № 9 Тема. Параметри та критерії оцінювання знань і вмінь учнів на уроках хореографії. Критерії оцінювання знань та вмінь з дисципліни «Народно-сценічний танець» учнів дитячої студії естетичного виховання.

Практичне завдання: Розробити критерії оцінювання на уроках хореографії з дисципліни «Народно- сценічний танець» для дитячої студії естетичного виховання. Методичні рекомендації: Звернути увагу на те, що діти повинні вміти і знати з дисципліни «Народно- сценічний танець».
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 19.

Самостійна робота № 10 Тема. Аналіз уроку з хореографії. Аналіз відвіданих занять на студії. Практичне завдання: Написати аналіз відвіданих уроків з хореографії, які проводяться в дитячій студії естетичного виховання. Методичні рекомендації: Звернути увагу на відповідність змісту заняття віковій групі, в якій проводиться заняття, тип та етапи уроку, мову вчителя та вміння володіти класом, організовувати його діяльність, зовнішній вигляд дітей та вчителя, відповідність музичного супроводу даній хореографічній групі. У висновках відмітьте позитивні і негативні моменти уроку, висловіть свої пропозиції.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 20.

Самостійна робота № 11 Тема. Навчальна програма. Структура навчальних програм з хореографічних дисциплін в студіях естетичного виховання.
Навчальні програми з дисциплін «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Бальний танець».
Практичне завдання:
Написати частини навчальних програми з дисциплін «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Бальний танець» для першого року навчання дитячої студії естетичного виховання (за вибором викладача).

Методичні рекомендації: При написанні певної частин програми звернути увагу на послідовність викладу матеріалу, відповідність його заданій хореографічній групі.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 25.

Самостійна робота № 12 Тема. Календарно-тематичний план, його зміст. Календарно-тематичний план занять на І рік з дисципліни «Класичний танець» («Народно-сценічний танець») для дитячої студії естетичного виховання.

Практичне завдання: Скласти календарно-тематичний план занять на І рік з дисципліни «Класичний танець» чи «Народно-сценічний танець» для будь-якого класу дитячої студії естетичного виховання (за вибором викладача).

Методичні рекомендації: При написанні календарно-тематичного плану звернути увагу на послідовність викладу тем, відповідність їх певній хореографічній групі.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 28.

Самостійна робота № 13 Тема. Поурочний план, його зміст. Поурочні плани з дисципліни «Класичний танець» та «Народно-сценічний танець» для дитячої студії естетичного виховання. Практичне завдання: Скласти поурочні плани з дисципліни «Класичний танець» та «Народно-сценічний танець» для будь-якого класу дитячої студії естетичного виховання (за вибором викладача) у відповідності до календарно-тематичних планів.

Методичні рекомендації:
При написанні поурочних планів зверніть увагу на відповідність теми уроку календарно-тематичному плану та хореографічній групі, мети уроку – темі, структури уроку – типу.
Форма і термін контролю:
– перевірка і оцінювання письмових записів;
– до заняття № 29.