НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник – О.М.Березенко, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Вступ. Обрядовий пісенний фольклор. Родинно-обрядові пісні

Тема 1. Народна музична творчість

 1. Предмет вивчення дисципліни «Народна музична творчість».
 2. Первісне мистецтво – витоки народної творчості.
 3. Фольклор, його загальні та музичні особливості.

Література

 1. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І.Іваницький.   –  К., 1990. -К., 1990.- С.5-15.
 2. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І.  Іваницький.  –  Вінниця: Нова книга, 2004. – С.5-8, 11-12.
 3. Лановик, М.Б., Українська усна народна творчість [Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 17-21, 30, 56-57, 94.
 4. Перлини української народної пісні [Ноти] : пісенник / упоряд. М.М. Гордійчук. – К.: Муз. Україна, 1989. – С. 3-5.
 5. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст ] / С.Й. Лісецький. – К.: Муз.Україна, 1991. – С. 5-6.
 6.  Потапенко, О.І. Шкільний словник з українознавства  [Текст ] / О.І. Потапенко, В.І.Кузьменко. –  К., 1995. – С.241-243.

Питання до самоконтролю

 1. Що вивчає дисципліна «Народна музична творчість»?
 2. Що ми називаємо народною творчістю?
 3. Що таке фольклор? Хто і коли ввів цей термін? Яка наука вивчає фольклор?
 4. Назвіть загальні особливості фольклору.
 5. Які музичні особливості фольклору вказують на його зв’язок з працею людини?
 6. У чому полягають оригінальні особливості фольклору?
 7. Хто є збирачами та дослідниками українського фольклору?

Тема 2. Класифікація народних ліричних пісень за жанрами

 1. Народна пісня – дивовижне явище у пісенній культурі українського народу.
 2. Рід, жанр пісенного фольклору.
 3. Класифікація народних ліричних пісень за жанрами.

Література

 1. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість  [Текст ] / А.І. Іваницький.  – К., 1990. – С.16.
 2. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор  [Текст ] / А.І. Іваницький.   – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.13-15.
 3. Потапенко, О.І.Шкільний словник з українознавства [Текст ] / О.І. Потапенко, В.І.Кузьменко.  – К., 1995. – С.194 – 196.
 4. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б.  Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 74 – 75, 113 – 137, 159, 173, 229.
 5. Нудьга, Г.А. Українська пісня в світі  [Текст ]  / Г.А. Нудьга.– К., 1989.
 6. Перлини української народної пісні [Ноти] : пісенник / упоряд. М.М. Гордійчук. – К.: Муз. Україна, 1989. – С. 3.
 7. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст ]  / С.Й.  Лісецький. – К.: Муз. Україна, 1991. – С. 5.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке пісня, народна пісня?
 2. Хто з видатних діячів культури збирав і вивчав українську народну пісню?
 3. Поясніть поняття роду, жанру в музичній фольклористиці.
 4. Як класифікуються народні ліричні пісні роду лірики за жанрами?

Тема3. Фольклор в житті та творчості Лесі Українки – самостійна робота №1(див. комплекс сам. роботи)

Тема 4. Пісні зимового календаря

 1. Походження і розвиток пісень зимового календаря.
 2. Тематика новорічних пісень та їх різновиди.
 3. Структура колядок та щедрівок.
 4. Особливості пісень зимового календаря.
 5. Особливості виконання колядок та щедрівок.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор  [Текст ] / А.І. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.50-58.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький. -К.,1990.-С.67-75.
 3. Квитка, К.В. Избранные труды [Текст ].  В 2 т. Т.1./ К.В. Квитка.  – М.,1971. – С.99.
 4. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б.
 5. Лановик – К.:Знання-Прес.-2003.–С.106-134.
 6. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст] / С.Й. Лісецький.- К.: Муз.Україна,1991.-С.6-10.

Питання до самоконтролю

 1. Як називається найдавніший пласт народних пісень, пов’язаних з порами року?
 2. Що таке колядки і щедрівки?
 3. Яка тематика новорічних пісень, особливості їх виконання?
 4. Яка структура та музичні особливості колядок і щедрівок?

Тема 5. Весняні обрядові пісні

 1. Походження весняних обрядових пісень.
 2. Різновиди весняних обрядових творів.
 3. Зміст весняних танків і пісень.
 4. Музичні особливості: форма, мелодика, ладова будова.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.60-67.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.- К., 1990. – С. 77-85.
 3. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість[Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 134-155.
 4. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст] / С.Й. Лісецький.– К.: Муз.Україна, – 1991. – С.10-13.
 5. Мороз, М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки [Текст] / М.О. Мороз. – К.:Наук. думка, 1992. – С.12.
 6. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст]. Ч.1/ О.Я. Шреєр-Ткаченко. – К.: Муз. Україна,1980.–С. 25-29.

Питання до самоконтролю

 1. Звідки походять весняні обрядові пісні?
 2. Що ми називаємо веснянками? Яка їхня тематика?
 3. Що таке гаївки, їх відмінність від веснянок?
 4. У чому полягають найголовніші музичні особливості весняних обрядових пісень?

Тема 6. Літні обрядові пісні

 1. Походження літніх обрядових пісень.
 2. Тематика та особливості купальсько-петрівчаних пісень.
 3. Музичні особливості літніх обрядових пісень.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.73-81.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.  -К.,1990. – С.93-101.
 3. Лановик, М.Б.  Українська усна народна творчість [Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. -К.: Знання-Прес, 2003.-С.163-169.
 4. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст] / С.Й. Лісецький. -К.:Муз.Україна.,1991.-С.13-16.
 5. Линёва, Е.Э. Опыт записи фонографом украинских песен [Текст] / Е.Э. Линёва. – М.,1991.- С.26.
 6. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст]. Ч.1/ О.Я. Шреєр-Ткаченко.- К.: Муз. Україна,1980.-С.29-30.

Питання до самоконтролю

 1. З’ясуйте походження літніх обрядових пісень.
 2. Як називаються різновиди літніх обрядових пісень?
 3. Назвіть мотиви, що зустрічаються в купальсько-петрівчаних піснях.
 4. Вкажіть на  музичні особливості купальсько-петрівчаних пісень.

Тема 7. Жнивні  пісні

 1. Походження жнивних пісень, їх класифікація та зміст.
 2. Музичні особливості жнивних  пісень.
 3. Пісні на косовиці,  зміст та музичні особливості.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.81-88.
 2. Іваницький,А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.  – К.,1990.- С.101- 107.
 3. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б.  Лановик. –   К.: Знання-Прес, 2003.- С.173-182.
 4. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст] / С.Й. Лісецький. – К.: Муз.Україна., 1991.- С.16-17.
 5. Розлилися круті бережечки[Текст]: українські народні пісні та думи / упоряд. О.І.Микитенко; вступ.ст. О.І.Дея. – К.: Веселка, 1976. – С.10-11.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке жнивні пісні?
 2. Які групи жнивних пісень, поясніть їх тематику.
 3. Які музичні особливості жнивних пісень?
 4. Назвіть особливості жанру косарських пісень.

Тема 8. Родинно-обрядові пісні.  Весільні пісні

 1. Історія розвитку весільних пісень.
 2. Пісні «Дівич-вечора» (I частина весілля).
 3. Особливості весільних пісень II частини весільного дійства.
 4. Весільні пісні в українському фольклорі.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.88-105.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість   [Текст ] / А.І. Іваницький.  – К., 1990. – С.107-123.
 3. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість[Текст ]  / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003.- С.193-221.
 4. Лісецький, С.Й. Українська музична література. [Текст] / С.Й. Лісецький. – К.:Муз.Україна., 1991. – С.17-20.
 5. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст]. Ч.1./ О.Я. Шреєр-Ткаченко. – К.: Муз.Україна, 1980.- С.38-41.

Питання до самоконтролю

 1. У чому полягають особливості пісень Iчастини весілля «Дівич-вечір»?
 2. Який характер пісень IIчастини весілля?
 3. У чому полягає виховне значення весільних пісень?

Тема 9. Весільні пісні на Полтавщині – самостійна робота №2(див. комплекс сам. роботи)

Тема 10. Родини. Хрестини. Поховання

 1. Загальна характеристика пісень, що виконувалися при народженні дитини та на хрестинах.
 2. Характеристика жанру голосінь, його музичні особливості.
 3. Значення поховальних голосінь.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.   – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.105-114.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.   – К., 1990. – С.124- 132.
 3. Колесса, Ф.М. Речитативні форми в українській народній поезії [Текст ] / Ф.М. Колесса     //  Музикознавчі праці. –К., 1970. – С.300.
 4. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість  [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003.- С. 221-238.
 5. Лісецький,С.Й. Українська музична література [Текст ] / С.Й. Лісецький. -К.: Муз.Україна, 1991.- С.21-22.
 6. Розлилися круті бережечки [Текст ]  : українські народні пісні та думи / упоряд. О.І.Микитенко; вступ.ст. О.І.Дея. – К.: Веселка, 1976. – С.12.
 7. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст ].  Ч.1./  О.Я. Шреєр-Ткаченко. – К.: Муз. Україна, 1980.- С.35- 37.

Питання до самоконтролю

 1. Який  зміст пісень, що виконувалися при народженні дитини?
 2. У чому своєрідність жанру голосінь, їх музичні особливості?
 3. В якій формі голосіння збереглися до сьогодні?

Модульна контрольна робота №1 (виконується в системі компʼютерного тестування Вооlean)

Студент повинен знати:
–   особливості первісного мистецтва;
–   що таке фольклор;
–   музичні особливості фольклору;
–   різновиди народних пісень, за якими вони класифікуються;
–   загальні особливості календарних пісень;
–   тематику календарних пісень;
–   походження колядок і щедрівок;
–   музичні особливості, характер виконання обрядових пісень;
–   історію розвитку весільних пісень;
–   зв’язок весільних пісень з обрядом;
–   особливості наспівів голосінь.
Студент повинен вміти:
–   охарактеризувати роди фольклорного твору;
–   назвати і проаналізувати жанри народних пісень;
–   пояснити, в чому різниця між колядками та щедрівками;
–   визначити складочислову структуру обрядової пісні;
–  проспівати або зіграти на інструменті мелодію обрядової пісні;
–   дати загальну характеристику пісням певного обряду;
–       проспівати пісню певного родинного обряду.

Складові модульного  оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №1, №2.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Український пісенний епос. Лірика

Тема 11. Український пісенний епос

 1. Пісенний епос – одна зі сторінок українського фольклору.
 2. Думи. Музичні особливості жанру.
 3. Особливості жанру історичних пісень.
 4. Значення дум та історичних пісень.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.   – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.116-141.
 2. Іваницький, А.І.Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.   – К., 1990. – С.132 -138, 145 -146, 152 -155.
 3. Корній, Л.П. Історія української музики [Текст ]. / Ч.2./ Л.П. Корній.– К.;-Х.;-Нью-Йорк, 1998. – С.51-54.
 4. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.243, 258-298.
 5. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст ] / С.Й. Лісецький. – К.: Муз. Україна., 1991. – С.22- 29.
 6. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст ].  Ч.1./  О.Я. Шреєр-Ткаченко. – К.: Муз. Україна., 1980. – С.42- 56.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке пісенний епос?
 2. Як називаються основні жанри українського пісенного епосу?
 3. Які спільні риси є характерними для дум та історичних пісень?
 4. Що ми називаємо думами? Яка їхня тематика і музичні особливості?
 5. Хто найвідоміші українські кобзарі, що володіли даром мелодичної імпровізації?
 6. Що таке історичні пісні?  Назвіть їхні музичні особливості?
 7. Хто з українських композиторів і виконавців звертався у своїй творчості до народного пісенного епосу?

Тема12. Кобзарська слава Полтавщини – самостійна робота №3 ( див. комплекс сам. роботи)

Тема 13. Соціально-побутова лірика. Козацькі та чумацькі пісні

 1. Поняття пісенної лірики.
 2. Соціально-побутові пісні,  загальна характеристика.
 3. Особливості козацьких пісень.
 4. Чумацькі пісні, їх музичні особливості.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор  [Текст ] / А.І. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.157-174.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична  творчість  [Текст ] / А.І. Іваницький. – К., 1990.-С.181-197.
 3. Іваницький, А.І. Ой ходив чумак…[Ноти ] / А.І. Іваницький. // Чумацькі пісні. – К.: Муз. Україна, 1989. – С.8.
 4. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б.Лановик.  – К.: Знання-Прес, 2003. – С.339-349.
 5. Степанишин, Б.І. Давня українська література в школі[Текст ] / Б.І. Степанишин.- К: Либідь, 2000. – С.226-230.

Питання до самоконтролю

 1. Що ми називаємо пісенною лірикою?
 2. Що таке соціально-побутові пісні?
 3. Яка тематика і музичні особливості козацьких пісень.
 4. Яка тематика і музичні особливості чумацьких пісень.

Тема14. Рекрутські та солдатські пісні – самостійна робота №4 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 15. Родинно-побутові пісні

 1. Родинно-побутові пісні. Загальна характеристика.
 2. Особливості тематики і поетики пісень про кохання.
 3. Головні теми пісень про родинний побут.
 4. Музичні особливості родинно-побутових пісень.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.154-157, 191-199.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І.Іваницький.  – К., 1990. – С.218-224.
 3. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б.Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.322-332.
 4. Лісецький, С.Й. Українська музична література [Текст ] / С.Й. Лісецький. – К.: Муз. Україна, 1991. – С.30-33.
 5. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст ].  Ч.1./  О.Я. Шреєр-Ткаченко.  – К.: Муз. Україна, 1980. – С.60-62.
 6. Франко,І.Я. Твори. В 20 т. Т.11. – К.: Держлітвидав, 1952. – С.282.

Питання до самоконтролю

 1. На які дві групи жанрів поділяються ліричні пісні?
 2. У чому особливості поетики пісень про кохання?
 3. Що таке родинно-побутові пісні, їхня тематика?
 4. Визначить музичні особливості  родинно-побутових пісень.

Тема 16. Побутова лірика. Дитячий фольклор

 1. Побутова лірика як різновид народної музичної творчості.
 2. Загальні особливості дитячого фольклору.
 3. Колискові пісні, їхні музичні особливості.
 4. Значення колискових пісень.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.16-18, 21-23.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький. – К., 1990.-С.211-214.
 3. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість  [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б.Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.567-574.
 4. Степанишин, Б.І. Давня українська література в школі  [Текст ] / Б.І. Степанишин. – К.: Либідь, 2000. – С.267-275.
 5. Шевченко, Т.Г. Якби ви знали, паничі…[Текст ] / Тарас Шевченко.// Кобзар. – К.:  Дніпро, 1987. – С.505.

Питання до  самоконтролю

 1. Які жанри пісень відносять до побутової лірики?
 2. Що таке «дитячий фольклор», у чому його специфіка?
 3. Які твори називаються колисковими піснями,  їх місце в побутовій ліриці?
 4. Визначіть музичні особливості колискових пісень.
 5. У чому полягає виховне значення колискових пісень?

Тема 17. Жартівливі, сатиричні пісні. Танцювальна пісенність: коломийки, частушки

 1. Походження жартівливих та сатиричних пісень. Загальна характеристика.
 2. Особливості тематики жартівливих і сатиричних пісень.
 3. Музичні особливості жартівливих і сатиричних  пісень.
 4. Коломийки. Музичні особливості жанру.
 5. Особливості жанру частушок.

Література

 1. Дей, О.І. Народно-пісенні жанри [Текст ] / О.І.Дей. – К.: Муз.Україна. 1977.-С.42-107.
 2. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор  [Текст ] / А.І. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.199-206, 214-220.
 3. Іваницький, А.І. Українська народна  музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький. – К.,1990.-С.225-230; 238-244.
 4. Колесса, Ф.М. Записки наукового товариства імені Шевченка  [Текст ]. Т.73./ Ф.М. Колесса. – К., 1906. – С.105.
 5. Лановик, М.Б.  Українська усна народна творчість [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б.
 6. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003.-С.334-338; 374-380; 382.
 7. Якубишин, О. Коломийки приріцької долини [Текст ] /  О.Якубишин // Мистецтво та освіта. – 2005. – №1. – С.61-63.

Питання до самоконтролю

 1. Вкажіть на походження жартівливих та сатиричних пісень.
 2. Які особливості тематики жартівливих і сатиричних пісень?
 3. Які прийоми композиції в жартівливих і сатиричних піснях?
 4. Які музичні особливості жартівливих і сатиричних пісень?
 5. Що таке «коломийки», музичні особливості жанру?
 6. Що таке частушка? Які музичні особливості жанру?
 7. Визначіть спільне та відмінне жанру коломийок і частушок.

Тема 18. Українська інструментальна музика

 1. Короткі дані з історії української інструментальної музики.
 2. Поняття про український  народний музичний інструмент.
 3. Класифікація українських музичних інструментів.
 4. Значення народної інструментальної музики в українській музичній культурі.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С.27-41.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.  -К., 1990.-С.244-257.
 3. Черкаський, Л.М. Українські народні музичні інструменти [Текст ] / Л.М. Черкаський. – К., 2003.-С.6-18; 48-50; 59-61; 62-65; 84-93.

Питання до самоконтролю

 1. Що ви знаєте з історії української інструментальної музики?
 2. Які інструменти називаються народними?
 3. Які інструменти належать до загально-національних?
 4. Які ви знаєте  регіональні народні інструменти?
 5. Дайте визначення автохтонного та автентичного  музичного інструмента?
 6. У чому полягає значення народної інструментальної музики для розвитку української народної творчості та національної культури?

Тема 19. Українські народні танці

 1. Історичний розвиток народного танцю.
 2. Класифікація та коротка характеристика українських народних танців.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  – Вінниця: Нова книга, 2004. – С. 41-42, 46-48.
 2. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький.  -К., 1990. – С.251 – 254.
 3. Голдрич, О.С.  Хореографія  [Текст ] / О.С. Голдрич. – Львів: Край, 2003. – С.7; 9 – 12; 33 – 37; 38 – 40.
 4. Українські народні танці / упоряд. А.І.Гуменюк. – К., 1962. – С.7-24.
 5. Шевченко, Т.Г. Гайдамаки[Текст ] /  Тарас Шевченко // Шевченко, Т.Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1987. – С.69.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке танець? Яка історія його розвитку?
 2. Які жанри українських народних танців належать до найдавніших?
 3. Що є визначальною рисою хороводного танцю?
 4. Назвіть основні групи побутових танців, їх музичні особливості?
 5. Які з побутових танців живуть в народному мистецтві до сьогодні?
 6. Яка тематика сюжетних танців?

Модульна контрольна робота №2

Студент повинен знати:
–     жанри пісенного епосу;
–     основні елементи композиції думи;
–     музичну характеристику дум, особливості їх виконання;
–     тематику історичних пісень;
–     імена найвідоміших українських кобзарів;
–     жанри родинно-побутових пісень;
–     основні групи соціально-побутових пісень;
–     класифікацію пісень дитячого фольклору;
–     музичні особливості колискових пісень;
–     особливості жанру коломийок і частушок;
–     види народної інструментальної музики;
–     найпоширеніші українські народні танці.
Студент повинен вміти:
–     проаналізувати композицію думи;
–     проспівати мелодію невеликої за обсягом думи;
–     розкрити музичні особливості історичних пісень;
–     визначати ладову будову пісень певного ліричного жанру;
–     проспівати мелодію пісні певного жанру родинно-побутових пісень.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №3, №4.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Пісні-романси. Народно-пісенна творчість XXст.

Тема 20. Українські пісні-романси. Семінарське заняття№1.

 1. Історія виникнення романсу.
 2. Найвідоміші творці українського старовинного романсу.
 3. Пісня-романс і інші музичні жанри.
 4. Вплив народної пісні на український романс  XIXст.
 5. Розквіт українського романсу  XX ст.

Література

 1. Зоре моя вечірняя [Текст ] : українські романси / упоряд. Т.П.Булат. – К.: Дніпро, 1982. – С.5-14.
 2. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький.  –
 3. Вінниця: Нова книга, 2004. – С.221-222, 229-236.
 4. Іваницький, А.І. Українська народна музична творчість [Текст ] / А.І. Іваницький. К.,1990.-С.258-271.
 5. Лисенко, М.В. Листи [Текст ] / М.В. Лисенко; авт.-упоряд. Р.М.Скорульська. – К. Муз.Україна, 2004. – С.83.
 6. Шреєр-Ткаченко, О.Я. Історія української музики [Текст ].  Ч.1./  О.Я. Шреєр-Ткаченко.  -К.: Муз. Україна, 1980.-С.142-147.
 7. Корній, Л.П. Історія української музики  [Текст ].  Ч.2./ Л.П. Корній. – К.-Х.-Нью-Йорк,1998. – С. 110-113.
 8. Чабада, М. Світова слава української пісні [Текст ] / М. Чабада  // Мистецтво та освіта.1999.-№3. – С.25-38, 37-39.

Тема 21. Стрілецькі пісні

 1. З історії виникнення стрілецьких пісень.
 2. Своєрідність жанру стрілецьких пісень, особливості, багатство тематики.
 3. Стрілецький романс як музичне явище. Романс «За твої, дівчино…».
 4. Українські пісні-гімни. Коротка історія та музична характеристика пісні-гімну «Ой, у лузі червона калина похилилася».
 5. Значення стрілецької пісенності.

Література

 1. Іваницький, А.І. Український музичний фольклор [Текст ] / А.І. Іваницький. Вінниця:Нова книга, 2004. – С.236-248.
 2. Лановик, М.Б. Українська усна народна творчість [Текст ] / М.Б. Лановик, З.Б. Лановик. – К.: Знання-Прес, 2003.  –  С. 290-291.
 3. Правдюк, О.А. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору //Народна творчість та етнографія.- 1995.- №2-3.-С. 24-35.
 4. Погребенник, Ф.П. Українські пісні-гімни [Ноти] / Ф.П. Погребенник. – К.: Т-во «Знання» України, 1992. –  С.3-4, 52-58.
 5. Розлилися круті бережечки[Текст ]: українські народні пісні та думи / упоряд. О.І.Микитенко; вступ.ст. О.І.Дея. – К.: Веселка, 1976. – С.13.
 6. Таємниці віків[Текст ]: українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки:навч.посібник / упоряд. О.Г.Мукомела. – К.: Грамота, 2001. – С.353-354.
 7. Українські народні пісні / упоряд. В.Єсипко. – К.: Техніка, 2003. – С. 3-17.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке стрілецькі пісні?
 2. Коли виникли стрілецькі пісні, з якими історичними подіями вони пов’язані?
 3. У чому виявляється своєрідність жанру стрілецьких пісень?
 4. Які найголовніші особливості стрілецьких пісень?
 5. Яка тематика стрілецьких пісень?
 6. У чому полягає своєрідність стрілецької пісні-романсу?
 7. Що таке пісні-гімни? Музична характеристика пісні-гімну «Ой у лузі червона калина».

Тема 22. Авторська пісня

 1. З історії розвитку жанру авторської пісні.
 2. Витоки української авторської пісні.
 3. Формування української авторської пісні.
 4. Жанрово-стильові ознаки бардівської пісні.
 5. О.Богомолець – одна з яскравих представників авторської пісні.
 6. Місце авторської пісні в сучасній українській естрадній музиці.

Література

 1. Клименко, В. Ольга Богомолець[Текст ]: найкраща моя кар’єра – четверо дітей / В.Клименко // Україна молода.-2006.-3-4 берез.-С.18-19; 9.
 2. Сапожнік, О.Популярна естрадна музика в Україні.Історичний екскурс [Текст] / О.Сапожнік// Мистецтво та освіта. – 2004.-№ 1- С.19-20.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке авторська пісня, які її витоки?
 2. Які жанрово-стильові ознаки бардівської пісні?
 3. Яке місце займає авторська пісня в сучасній українській естрадній музиці?

Модульна контрольна робота №3

Студент повинен знати:
–     що таке романс;
–     в чому відмінність романсу від народної пісні;
–     роль Т.Г.Шевченка у створенні української народної пісні-романсу;
–     найвідоміші імена творців українського старовинного романсу;
–     жанрово-тематичні групи українського романсу;
–     тематику стрілецьких пісень;
–     музичні особливості, характер виконання стрілецьких пісень;
–     що таке авторська пісня;
–     жанрово-стильові ознаки бардівської пісні;
–     імена найвідоміших українських бардів.
Студент повинен вміти:
–  проспівати романс;
–  проспівати авторську пісню улюбленого барда.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, семінарське заняття №1.