НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.0202021 «Хореографія” спеціалізації «Народна хореографія» (на основі базової загальної середньої освіти)

 Розробник: Островний Г. О., Заслужений працівник культури України, викладач вищої категорії

Мета вивчення дисципліни :  ознайомлення з танцювальною культурою народів світу, вивчення лексичного матеріалу, формування практичних навичок побудови і виконання екзерсису біля станка,  танцювальних комбінацій на середині зали, навичок побудови і проведення заняття з народно – сценічного танцю.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Тема. Джерела і розвиток народного хореографічного мистецтва.

План.
1.Джерела народної хореографії.
2.Етапи розвитку народної хореографії.
Література.
Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- І ч. С 3-7.
Голдрич О. Хореографія.-Львів, 2006.- С 7-9.

Питання до самоконтролю.

 1. Що являється джерелом народного танцю?
 2. Які фактори впливають на формування та розвиток народного танцю?
 3. З якими видами мистецтв найбільше пов’язаний народний танець?

Тема. Позиції ніг та положення рук у народно-сценічному танці. Танцювальні кроки та біги.

План.

Позиції ніг та положення рук у народно-сценічному танці.
Прості, потрійні та перемінні танцювальні кроки, біговий крок.
Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. I, II, V,VІ.
2. Ю.Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С. 52., 154-203С.22-24, 27, 63-68.

Питання до самоконтролю.

 1. Яка відмінність між позиціями рук і ніг у народно-сценічному і класичному танцях?
 2. На що потрібно звернути увагу при виконанні танцювальних кроків та бігів на середині зали?

Тема. Характерні особливості українського народного танцю. Методика виконання вправ біля станка: dеmі  рlіе по I, II, V,VІ.  battementtеndu №,1,2,4, battementtеndujete.

План.

 1. Призначення даних тренувальних вправ біля станка.
 2. Методика виконання тренувальних вправ біля станка.
 3. Розучування тренувальних вправ біля станка.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С. 16-24, 25-33.
 2. Які групи м’язів працюють при виконанні зазначених вправ?
 3. Які помилки допускаються при виконанні цих вправ?
 4. Який характер та музичний розмір притаманний для виконання цих вправ?

Тема. Характерні особливості  українського народного танцю. Основні положення рук, положення рук у парі.

План.
1.Характерні особливості  українського танцю.
2. Основні положення рук, положення рук у парі.
3. Основні кроки та біги.

Література.

 1. Гуменюк А: Українські народні танці.- К: Наукова думка, 1969.- С.16-65.
 2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю.- К: Мистецтво, 1968.- С.13-33.
 3. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1996.- С.12-102.
 4. Ю.Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С.154-156..
 5. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- II ч. – С.20-87.

Питання до самоконтролю.

 1. Пояснити, які фактори впливали на розвиток українського хореографічного мистецтва?
 2. Які характерні положення рук в танцях Центральної України?
 3. Які найпопулярніші танці Центральної України?

Студент повинен знати:
– мету дисципліни «Народно-сценічний танець»;
– джерела і напрямки розвитку народного хореографічного мистецтва;
– характерні особливості  українського танцю.
Студент повинен  продемонструвати:
– позиції ніг та положення рук у народно-сценічному танці;
– вивчені тренувальні вправи біля станка;
– основні положення рук, положення рук у парі в українському танці;
– танцювальні кроки та біги.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №1.

Модульна контрольна  робота № 1. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2.

Тема. Методика виконання  вправ біля станка bаttementtendu № 3, ronddejambparterre, підготовка до «вірьовочки»,  середній battemen.

 1.  Призначення даних тренувальних вправ біля станка.
 2. Методика виконання тренувальних вправ біля станка.
 3. Розучування тренувальних вправ біля станка.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С.22-24, 27, 63-68.
 2. Ю.Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С.

Питання до самоконтролю.

 1. Які групи м’язів працюють при виконанні зазначених вправ?
 2. Які помилки допускаються при виконанні цих вправ?
 3. Який характер та музичний розмір притаманний для виконання цих вправ?

         Тема. Основні рухи українського танцю.

 1. Основні рухи українського народного танцю.
 2. Танцювальні рухи для дівчат та юнаків.
 3. Комбіновані парні танцювальні рухи.

Література.

 1. Гуменюк А. Українські народні танці.- К: Наукова думка, 1969.- С.16-65.
 2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю.- К: Мистецтво, 1968.- С.13-33.
 3. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1996.- С.12-102.
 4. Ю.Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С.166-190.
 5. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- II ч. – С.20-87.
 6. Василенко К. Український танець.-К: ІПК ПК, 1997.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно у положенні рук при виконанні танцювальних рухів у дівчат та юнаків?
 2. Які характерні рухи для юнаків та дівчат?

Тема. Створення комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики.

 1. Постановка танцювальних комбінацій для дівчат.
 2. Постановка танцювальних комбінацій для юнаків.
 3. Постановка етюдів на основі вивченої лексики.

Література.

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К: Наукова думка, 1969.-  С.105-607.
 2. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1996.
 3. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч.- С.112-120.
 4. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С.379-409.
 5. Василенко К. Український танець.-К: ІПК ПК, 1997.

Питання до самоконтролю.
1. Що характерно для виконання жіночих та чоловічих партій в українському танці?
2. Яка лексика використовується в українських танцях : полька, гопак, козачок?
3. Які характерні  положення рук  притаманні вище вказаним танцям?

Студент повинен знати:
–     методику виконання вивчених тренувальних вправ біля станка;
–    назви вивчених рухів українського народного танцю.
Студент повинен  продемонструвати:
–    вивчені тренувальні вправи біля станка;
–  танцювальні комбінації та етюди на основі вивченої лексики українського танцю

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 2.

Модульна контрольна  робота № 2. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3.

       Тема. Творчість видатних діячів народної хореографії.

 1. Видатні діячі народної хореографії.
 2. Верховинець В. та його роль у розвитку української народної хореографії.
 3. Геній П. Вірського.

Література.

 1. Боримська Г. Самоцвіти України. – К: Мистецтво, 1986.- С.8-92.
 2. Кривохижа А. Гармонія танцю.- Кіровоград, 2002.- С.4-102.

Питання до самоконтролю

 1. Яка робота проведена В. Верховинцем по упорядкуванню української танцювальної лексики?
 2. Який особистий вклад вніс Павло Вірський в розвиток українського хореографічного мистецтва?

Тема. Методика виконання вправ біля станка: вистукування №1, flicflac, battement fondu, partoptille, battementdeveloppe, grandbаtementjete.

 1. Призначення даних тренувальних вправ біля станка.
2. Методика виконання тренувальних вправ біля станка.
3. Розучування тренувальних вправ біля станка.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С.26-75.
 2. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С. 67-116.

Питання для самоконтролю.
1. Які групи м’язів працюють при виконанні зазначених вправ?
2. Які помилки допускаються при виконанні заданих вправ?
3. Який характер та музичний розмір притаманний для виконання цих вправ?

Тема. Характерні особливості російського народного танцю. Основні положення рук, положення рук у парі. Основні рухи.

 1. Характерні особливості російського народного танцю.
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.
 3. Основні рухи російського народного танцю.

Література.
1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С. 16-33.
2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.  С.89-110.
3. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С.223-241.

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори впливали на розвиток російського хореографічного мистецтва?
 2. Які характерні положення рук у російському танці?
 3. Яка відмінність між виконанням пляски та переплясу?

Тема. Дріб, дрібні ходи, дрібушки. Плескання та плескачі в російському танці.

Питання до самоконтролю.
1.Що характерно для виконання дрібушок та плескачів ?
2.Які характерні рухи рук при виконанні цих рухів?

Студент повинен знати:
–  характерні особливості російського народного танцю;
–  назву вивчених рухів;
–  методику виконання вивчених тренувальних вправ біля станка.
–  назви дрібушок та частин тіла по яким плескам долонями.
Студент повинен  продемонструват:
–  вивчені  тренувальні вправи біля станка;
–  основні положення рук, положення рук в парі;
–  основні рухи російського танцю;
–  техніку виконання дрібушок та плескачів.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 3.

Модульна контрольна  робота № 3. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4.

Тема. Постановка комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики.

1. Розучування комбінацій для юнаків та дівчат.
2. Розучування парних комбінацій
3. Розучування етюдів.

Література.

1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С. 16-63.
2.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С. 62-87.
3.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С.68-70.

Питання до самоконтролю.
1. Які характерні положення рук у російському танці?
2.Яка відмінність між виконанням пляски та переплясу?
3. Який характер та музичний розмір притаманний для виконання цихкомбінацій та етюдів?
4. Які характерні рухи притаманні для виконання чоловічої та жіночої партії в російському танці?

 Студент повинен знати:
-назву вивчених рухів російського народного танцю;
– назву танців на основі рухів яких розучується комбінація або етюд.
Студент повинен  продемонструвати:
-вивчені комбінації з тренувальних вправ біля станка;
-технічно виконати  рухи російського народного танцю в комбінаціях та етюдах..

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 4.

Модульна контрольна  робота № 4. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5.

Тема. Взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танців.

 1. Визначення термінів «Народний танець» і «Класичний танець».
 2. Взаємозв’язок класичного та народного танців.
 3. Відмінність класичного і народного танців.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія.-Львів, 2006.- С 7-9.
 2. Методична рекомендація з теми «Взаємозв’язки та відмінність класичного та народного танців».

Питання до самоконтролю.

 1. Яка відмінність позицій рук і ніг у народному та класичному танцях?
 2. Який із танців є основою хореографії?

 Тема. Вивчення заданих комбінацій з тренувальних вправ біля станка:demigrandplie, battementtendu  1,2,4, battementjete, ronddejmbparterre, battementtendu  №3, віяло.

 1. Підбір музичного супроводу за характером.
 2. Постановка створених вище вказаних комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Робота над технікою та манерою виконання.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. — С.  16-34, 71-73.
2.Зайцев Є.,Колісніченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця, 2007р.

Питання до самоконтролю.
1.До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
2.Який характер притаманний для виконання цих вправ?

Тема. Характерні особливості  білоруського народного танцю. Основні положення рук, положення рук у парі.

1.Характерні особливості  білоруських народних танців
2.Роль танцю в розвитку національної культури Білорусії.
3.Провідні хореографічні колективи Білорусії.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч.- С.125-128.
2.Алексютович Л. Білоруські народі танці.- Мінськ 1978 р. 5-50 р.

Питання до самоконтролю
1.Які фактори впливали на розвиток білоруського хореографічного мистецтва.?
2.Які найпопулярніші білоруські танці?

Тема. Основні рухи білоруських народних танців.

1.Основні рухи танців «Крижачок», «Лявоніха» «Крутуха».
2.Робота над технікою та манерою виконання рухів.

Література до вивчення.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С.128-143.
 2. Алексютович Л. Білоруські народі танці.- Мінськ 1978 р. С. 28- 50.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання того чи іншого вище вказаного  танцю?
 2. Який за характером музичний супровід до цих танців?

Тема. Постановка комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів білоруського народного танцю.

 1.   Постановка комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики білоруських танців «Лявоніха» та «Крижачок» «Крутуха»
 2. Робота над технікою, характером та манерою виконання.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-І ч. — С.144-152.
 2. Алексютович Л. Білоруські народі танці.- Мінськ 1978р.

Питання до самоконтролю.

 1. Які за характером вище вказані танці?
 2. Яка лексика використовується у названих танцях?

Студент повинен знати:
-в чому полягає взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танців;
– характерні особливості білоруського народного танцю;
– основні положення рук , положення рук в парі;
Студент повинен  продемонструвати :
– техніку виконання вивчених комбінацій з тренувальних вправ біля станка;
– основні положення рук в парі;
– техніку виконання вивчених рухів на середині зали;
– техніку та характер виконання комбінацій та етюдів.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 5.

Модульна контрольна  робота № 5Усне опитування. Практичний показ.

Навчальний модуль № 6.

Тема. Вивчення заданих комбінацій з тренувальних вправ біля станка: підготовка до  вірьовочки», вистукування, середній battementflicflacpartoptille,battementdeveloppe, grandbаtementjete.

 1. Підбір музичного супроводу за характером.
 2. Постановка створених вище вказаних комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Робота над технікою та манерою виконання.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч.- С. 16-34, 71-73.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- : Л. Искусство, 1939. – С. 43- 50.
3.Зайцев Є. Колісніченко Ю.Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця,2007р.

Питання до самоконтролю.
1.До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
2.Який характер притаманний для виконання цих вправ?                                                                                                                                                                                                           Тема. Основні  рухи білоруського танцю «Веселуха».

1.Вивчення основних рухів танцю.
2.Відпрацювання техніки виконання рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч.- С.125-128.
2.Алексютович Л. Білоруські народі танці.- Мінськ ,1978 р.

Питання до самоконтролю
1.Які фактори впливали на розвиток білоруського хореографічного мистецтва.?
2.Які найпопулярніші білоруські танці?

Тема. Рухи білоруського  танцю «Веселуха».

1.Вивчення рухів танцю  «Веселуха» .
2.Робота над технікою та манерою виконання рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С.128-143.
2.Алексютович Л.  Білоруські народі танці.- Мінськ, 1978 р.

Питання до самоконтролю.
1.Що характерно для виконання  вище вказаного  танцю?
2.Який за характером музичний супровід до цього танців?

Тема. Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів білоруського народного танцю.

1.Постановка комбінацій та етюду на основі вивченої лексики білоруського танцю «Веселуха.
2.Робота над технікою характером та манерою виконання рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-І ч.- С.144-152.
2.Алексютович Л. Білоруські народі танці.- Мінськ, 1978р.
3.Що характерно для композиційної побудови цього танцю?

Студент повинен знати:
– назви основних рухів танцю;
– основні положення рук , положення рук в парі;
Студент повинен  продемонструвати :
– техніку виконання вивчених комбінацій з тренувальних вправ біля станка;
– основні положення рук в парі;
– техніку та характер виконання комбінацій та етюдів.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 6.

Модульна контрольна  робота № 6Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7.

  Тема. Вивчення заданих викладачем комбінацій з тренувальних вправ біля станка:  ronddejambeparterre,  вистукування,  середній battement, battement fondu, flikflak, pastortille, battementdeveloppe, grandbattementjete.

 1. Підбір музичного супроводу до комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 2. Постановка створених вище вказаних комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Робота над технікою та манерою виконання.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С. 48-84.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.
3.Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання до самоконтролю.

 1. До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
 2. Який характер притаманний для виконання цих вправ?

Тема. Характерні особливості  танців країн Балтії: Литва, Латвія, Естонія (за вибором викладача). Основні положення рук, голови, положення в парі.                      

 1. Характерні особливості  танців країн Балтії (за вибором викладача).
 2. Основні положення рук, голови, положення рук в парі.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С.313,383, 555.
 2. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори вплинули на розвиток хореографічного мистецтва народів Балтії?
 2. Які найрозповсюдженіші танці цих країн?

 Тема. Вивчення основних рухів танців країн Балтії, створення на них основі  комбінацій та етюдів.

 1. Вивчення лексики запланових танців.
 2. Постановка комбінацій на основі вивченої лексики.
 3. Постановка етюдів на основі вивченої лексики.
 4. Робота над технікою та манерою виконання.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С. 313,383, 555.
 2. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання танців народів Балтії?
 2. Який за характером музичний супровід до цих танців та його розмір?

Студент повинен знати:
– методику виконання вивчених  вправ біля станка;
– характерні особливості танців народів Балтії ;
– назву вивчених рухів.
Студент повинен  продемонструвати:
– техніку виконання комбінацій з тренувальних  вправ біля станка;
– техніку виконання вивчених рухів на середині зали;
– техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюдах.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 7.

Модульна контрольна  робота № 7. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8. 

Тема. Характерні особливості танців Молдови. Основні положення рук, положення рук у парі.                                  

1. Танець та його роль у національному розвитку культури народів  Молдови.
2. Характерні особливості  танців Молдови.

Література.
1. Курбет. В., Мордарь М. Молдавські народні танці. – Кишинів, 1969.- С 2-5, 6-14.
2. Ткаченко Т. Народний танець. – М: Искусство,1954.-І ч.- С.347-280.

Питання до самоконтролю

 1. Що вплинуло на розвиток народної хореографії  Молдови?
 2. Який за характером музичний супровід до найпопулярніших танців Молдови?

Тема. Основні рухи танців Молдови.

 1.  Основні рухи танцю «Хора».
 2. Основні рухи танцю «Молдовеняска».
 3. Основні рухи танцю «Мерунцика».

Література до вивчення.

 1. Курбет. В., Мордарь М. Молдавські народні танці.- Кишинів, 1969.- С 28-60.
 2. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання танців «Хора», «Молдовеняска» та «Мерунцика».
 2. Який за характером музичний супровід для цих танців.

  Тема. Створення танцювальних комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики.

 1. Постановка комбінацій та етюду на основі лексики народного танцю «Хора».
 2. Постановка комбінацій та етюду на основі лексики народного танцю «Молдовеняска».
 3. Постановка комбінацій та етюду на основі лексики народного танцю «Мерунцика».

Література.

 1. Курбет. В., Мордарь М. Молдавські народні танці.- Кишинів, 1969.
 2. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С.354-370.382.

Питання до самоконтролю.

 1. Який характер  виконання вище вказаних танців?
 2. Яка лексика використовується у вивчених танцях?

Студент повинен знати:
– характерні особливості молдавського народного танцю ;
– назви рухів використаних при створенні комбінацій та етюдів;
– характеристику танців на основі яких створені комбінації та етюди.
Студент повинен  продемонструвати:
– техніку виконання комбінацій з тренувальних  вправ біля станка;
– техніку виконання вивчених рухів на середині зали;
– техніку та характер виконання комбінацій та етюдів на середині зали.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 8.

Модульна контрольна  робота № 8. Усне опитування. Практичний показ.

                        НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №9.

Тема. Характерні особливості  танців Середньої Азії: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Основні положення рук, основні ходи.

 1. Характерні особливості  танців Середньої Азії (за вибором викладача).
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.
 3. Основні танцювальні ходи.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С.153, 197, 413, 433.
 2. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори вплинули на розвиток хореографічного мистецтва народів Середньої Азії?
 2. Які найрозповсюдженіші танці цієї

Тема. Вивчення основних рухів танців Середньої  Азії.

 1. Основні рухи жіночого танцю.
 2. Основні рухи чоловічого танцю.

Література

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч. – С. 153, 197, 413, 433.
 2. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Питання до самоконтролю

1. Що характерно для виконання того чи іншого руху в узбецькому танці?

Тема. Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів

 1. Підбір музичного супроводу до комбінацій та етюдів.
 2. Підбір вивченої лексики та комбінацій для створення етюдів.
 3. Робота над технікою та манерою виконання.

Література до вивчення.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-І ч. – С. 153, 197, 413, 433.
2Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання танців Середньої Азії?
 2. Який музичний розмір супроводу до танців?
 3. Які елементи національних костюмів притаманні для танців Середньої Азії?

Студент повинен знати:
– характерні особливості танців Середньої Азії;
– основні положення рук;
– назви вивчених рухів;
Студент повинен  продемонструвати:
– техніку виконання комбінацій з тренувальних  вправ біля станка;
– техніку виконання вивчених рухів на середині зали;
– техніку та характер виконання комбінацій та етюдів на середині зали.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 9.

Модульна контрольна  робота № 9. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №10.

Тема. Характерні особливості танців етнічних меншин України: єврейський,  болгарський та грецький танці. Основні положення рук.

 1. Характерні особливості  вище вказаних танців.
 2. Основні положення рук, положення рук в парі.

Література.
1.Методична рекомендація «Єврейський танець».
2.Відео матеріали з записами виступів відомих хореографічних колективів цих країн.

Питання до самоконтролю.

1.Які фактори впливали на хореографічне мистецтво вище вказаних танців.?

Тема. Вивчення  лексики єврейського,  болгарського та грецького танців та створення на основі їх танцювальних комбінацій.

 1. Вивчення танцювальної лексики вище вказаних танців.
 2. Створення комбінацій на основі вивченої лексики вище вказаних танців.

Література.

1.Відео матеріали з записами виступів відомих хореографічних колективів цих країн.

Питання до самоконтролю
1. Які характерні рухи рук притаманні при    виконанні вище вказаних танців.
12. Що характерно для виконання вивчених рухів того чи іншого танцю.

  Тема 33.Постановка етюду на основі вивченої танцювальної лексики.

1.Розкчування етюдів на основі лексики вище вказаних танців.
2.Робота над технікою,характером та манерою виконання рухів в етюдах.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-II ч. – С.59-61.
 2. Відео матеріали з записами виступів відомих хореографічних колективів цих країн.

Питання до самоконтролю.

 1. Який за характером та розміром музичний супровід до вивчених етюдів?
 2. Які елементи національних костюмів притаманні для виконання вивчених танців?

Студент повинен знати:
– характерні особливості танців етнічних меншин України;
– положення рук, положення рук в парі;
– назви вивчених рухів.
Студент повинен  продемонструвати:
– техніку виконання комбінацій з тренувальних  вправ біля станка;
– техніку та характер виконання комбінацій та етюдів на середині зали.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 10.

Модульна контрольна  робота № 10. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №11.

Тема. Музичний супровід заняття з народно-сценічного танцю.

 1. Роль музичного супроводу при проведенні заняття з народно-сценічного танцю.
 2. Принципи та прийоми підбору музичного супроводу для проведення заняття з народно-сценічного танцю.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. С 2-16
 2. Голдрич О. Хореографія.-Львів, 2006.- С 7-11.
 3. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 21 -35.

Питання до самоконтролю.

 1. Який взаємозв’язок музичного розміру з темпоритмічним рисунком виконання рухів?

Тема. Створення та розучування студентами комбінацій з тренувальних вправ біля станка.

 1. Підбір музичного супроводу до тренувальних вправ.
 2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Удосконалення техніки, характеру та манери виконання рухів у комбінаціях із тренувальних вправ біля станка.

Література.

Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113.

Питання до самоконтролю.

1. Яка методика використовується при створенні танцювальних комбінацій з тренувальних вправ біля станка .

Тема. Характеристика італійського народного танцю. Основні положення рук, положення рук у парі.

 1. Характеристика італійського народного танцю.
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.
 3. Костюм та музичний супровід.

Література .

 1. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.- С
 2. Методична рекомендація «Італійський народний танець».

Питання до самоконтролю.

 1. Які фактори впливали на розвиток хореографічної культури в Італії?

Тема 41. Основні рухи італійського танцю «Тарантела».

 1. Основні жіночі рухи італійського танцю «Тарантела».
 2. Основні чоловічі рухи італійського танцю «Тарантела».
 3. Основні рухи в парах.

Література

 1. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.- С .
 2. Методична рекомендація «Італійський народний танець».

Питання до самоконтролю

 1. Що характерно для виконання основних рухів танцю «Тарантела».

 Тема. Створення комбінацій та етюду на основі вивчених рухів танцю «Тарантела».

 1. Підбір музичного супроводу для комбінації та етюду.
 2. Створення комбінації на основі вивченої лексики.
 3. Створення етюду на основі вивченої лексики.

Література.

 1. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.- С .
 2. Методична рекомендація «Італійський народний танець».

Питання до самоконтролю

 1. Який за характером виконання танець «Тарантела»?
 2. Які версії щодо назви танцю?

Студент повинен знати:
–  методику побудови етюдів на основі вивченої лексики;
–  характеристику італійського народного танцю. Основні положення рук.
–  назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти :
– розучити з виконавцями самостійно створений етюд на основі вивченої лексики;
–  технічно виконати вивчені рухи;
–  технічно, в характері та манері виконати рухи в комбінаціях та етюді.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №11.

Модульна контрольна  робота № 11. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №12.

Тема. Створення та розучування студентами комбінацій  на середині зали на основі лексики вивчених танців.

 1. Підбір музичного супроводу до тренувальних вправ.
 2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Удосконалення техніки, характеру та манери виконання рухів в комбінаціях.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання до самоконтролю.

1. Яка методика використовується при створенні танцювальних комбінацій на основі вивченої лексики на середині зали?

Тема. Характерні особливості танців Кавказу (за вибором викладача).

 1. Характерні особливості танців  Кавказу (за вибором викладача).
 2. Положення рук, голови, корпусу.
 3. Основні ходи танців Кавказу.

Питання до самоконтролю.
1.Які фактори впливали на розвиток хореографічної культури Кавказу?
2.Які характерні положення рук в грузинському танці?

Література до вивчення.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 215-270.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 117-127.

Тема 41. Основні рухи танців народів Кавказу.

 1. Основні рухи жіночого танцю.
 2. Основні рухи чоловічого танцю.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 215-270.
 2. Відео матеріал з виступом Державного ансамблю Грузії під керівництвом Сухашвілі Р.

Питання до самоконтролю.

 1. Яке характерне положення рук в грузинському жіночому та чоловічому танці.

Тема. Створення комбінацій та етюду на основі вивченої лексики.

1.Створення комбінації на основі вивченої лексики.

2.Створення етюду на основі вивченої лексики.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 220-260.
 2. Відео матеріал з виступом Державного ансамблю Грузії під керівництвом Сухішвілі Р.

Студент повинен знати:
–  принципи підбору  музичного супроводу для проведення заняття з народно-сценічного танцю;
–  етапи роботи при створенню комбінацій з тренувальних вправ біля станка та комбінацій на середині зали;
–  характерні особливості танців народів Кавказу;
–  основні положення рук, положення рук в парі;
–  назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти :
– розучити з виконавцями самостійно створену комбінацію з тренувальної вправи біля станка;
– технічно виконати вивчені основні рухи танців народів Кавказу;
–  технічно в характері та манері виконати рухи в комбінаціях та етюді.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №12.

Модульна контрольна  робота № 12. 1.Усне опитування. 2.Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №13.     

Тема 44. Характеристика польського народного танцю.

Основні положення рук, положення рук у парі.

 1. Характеристика польського народного танцю.
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.
 3. Сценічний костюм до танців.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 141-180.
 2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 147-180.
 3. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 269-273.

Питання до самоконтролю

1. Які фактори впливали на розвиток хореографічної культури в Італії?  

Тема. Основні рухи польських народних танців.

 1. Основні рухи польського народних танцю «Полонез».
 2. Основні рухи польського народних танцю «Мазурка».
 3. Основні рухи польського народних танцю «Оберек».

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 141-180.
 2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 147-180.
 3. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 275-290.

Питання до самоконтролю.

 1. Які за характером виконання вищевказані танці.

Тема 46.Створення комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики.

 1. Підбір музичного супроводу для комбінації та етюду.
 2. Постановка етюду на основі рухів танцю «Полонез».
 3. Постановка комбінації та етюду на основі рухів танцю «Мазурка».
 4. Постановка комбінації та етюду на основі рухів танцю «Мазурка».

Література .

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 141-180
 2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 147-180.

Питання до самоконтролю.

 1. Яка манера виконання притаманна тому чи іншому танцю?
 2. Який характер музичного супроводу до танців?

Студент повинен знати:
– методику побудови танцювальних етюдів на основі вивченої лексики;
– характерні особливості польського народного танцю;
– назви вивчених рухів;
Студент повинен вміти:
– розучити з виконавцями самостійно створений етюд на основі вивченої лексики;
–  технічно виконати вивчені рухи;
– технічно, в характері та манері, виконати рухи в комбінаціях та етюді

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №13.

Модульна контрольна  робота № 13. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №14.

  Тема. Вивчення заданих викладачем комбінацій з  тренувальних вправ біля станка:  ronddejambeparterre,  вистукування,  середній battement, battement fondu, flikflak, pastortille, battementdeveloppe, grandbattementjete.

 1. Підбір музичного супроводу до комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 2. Постановка створених вище вказаних комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Робота над технікою та манерою виконання.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С. 48-84.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.
3.Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання до самоконтролю.

 1. До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
 2. Який характер притаманний для виконання цих вправ?

 Тема. Характеристика угорського танцю.

 1.  Характеристика угорського народного танцю.
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180 .

Питання до самоконтролю.
Які основні фактори впливали на розвиток народного танцю Угорщини?

Тема 49.  Основні рухи угорських народних танців

 1. Основні ходи в угорських народних танцях.
 2. Основні рухи угорського народного танцю «Чардаш».
 3. Основні рухи угорського народного танцю «Пантезоо».

Література

 1. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.- С 122 -130.
 2. Методична рекомендація «Угорський народний танець».

Питання до самоконтролю.
Хто з виконавців відіграє основну роль в угорському народному танці?

Тема. Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів.

 1. Створення комбінацій для юнаків та дівчат.
 2. Комбінації з хлопушок для юнаків.
 3. Створення етюдів на основі вивченої лексики.

Література.

 1. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу.- К:Наукова думка, 1976.- Іч.- С 124  130.
 2. Методична рекомендація «Угорський народний танець».

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання угорських танців «Пантезоо» і «Чардаш»?

Студент повинен знати:
–   методику побудови заняття з народно-сценічного танцю;
–    характерні особливості угорського народного танцю;
–   назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти:
–  підготувати та провести частину заняття з народно-сценічного танцю;
–  технічно виконати вивчені рухи;
–  технічно, в характері та манері, виконати рухи в комбінаціях, етюді

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 14.

Модульна контрольна  робота № 14. Усне опитування. Практичний

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №15.

Тема. Побудова та проведення студентами частини заняття з народно-сценічного танцю з подальшим його обговоренням.

1.Підбір музичного супроводу для проведення заняття.
2.Підготовка навчального матеріалу для проведення заняття.
3.Проведення заняття студентами.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78.

Питання до самоконтролю.

 1. З кількох частин складаються уроки народно-сценічного танцю?
 2. Яка послідовність тренувальних вправ біля станка, їх призначення?

Тема. Характерні особливості циганського  танцю.

 1. Характені особливості циганського народного танцю.
 2. Основні положення рук, положення рук у парі.

Література.

1. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180. 2. Методична рекомендація «Циганський танець».

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори впливали на розвиток народного циганського танцю?

Тема.  Основні рухи циганського танцю народних танців.

1. Основні ходи в циганському танці.
2. Основні чоловічі рухи в циганському танці.
3. Основні жіночі рухи в циганському танці.

Література.

 1. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180
 2. Методична рекомендація «Циганський танець»
 3. Відео матеріал.

Питання для самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання чоловічої та жіночої танцювальної партії в циганському танці.

Тема. Хлопки та хлопушки в циганському танці.

Література.

 1. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180.
 2. Методична рекомендація «Циганський танець» .
 3. Відео матеріал.

Питання для самоконтролю.

 1. Яка відмінність між виконанням російських та циганських хлопушок?

Студент повинен знати:
–  методику побудови та проведення заняття з народно-сценічного танцю;
–  характерні особливості циганського танцю;
–  назви основних рухів циганського танцю.
Студент повинен вміти:
–  підготувати та провести частину заняття з народно-сценічного танцю;
–  технічно виконати рухи циганського танцю;
–  технічно виконати  комбінації з хлопків та хлопушок.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №15.

Модульна контрольна  робота № 15. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №16.

Тема.  Побудова та проведення студентами частини заняття з народно-сценічного танцю з подальшим його обговоренням

 1. Підбір музичного супроводу для проведення заняття.
 2. Підготовка навчального матеріалу для проведення заняття.
 3. Проведення заняття студентами.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78.

Питання до самоконтролю.
1.З кількох частин складаються уроки народно-сценічного танцю?
2.Яка послідовність тренувальних вправ біля станка, їх призначення?

Тема. Створення комбінацій та етюду на основі вивченої лексики циганського танцю.

 1. Створення комбінацій на основі вивченої лексики.
 2. Створення етюду на основі вивченої лексики.
 3. Робота над удосконаленням техніки, манери та характеру виконання комбінацій та етюду.

Література.

 1. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180 .
 2. Методична рекомендація «Циганський танець» .
 3. Відео матеріал.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання парно-масового циганського танцю?

Студент повинен знати:
–  методику побудови та проведення заняття з народно-сценічного танцю;
–  назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти:
–  підготувати та провести частину заняття з народно-сценічного танцю;
– технічно, в характері та манері виконати рухи в танцювальних комбінаціях та етюді.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 16.

Модульна контрольна  робота № 16. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №17.

Тема. Створення та розучування студентами комбінацій з тренувальних вправ біля станка в характері танців народів світу.

 1. Підбір музичного супроводу для комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 2. Створення студентами комбінацій.
 3. Розучування комбінацій з виконавцями.
 4. Відпрацювання поставлених комбінацій.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138.
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання до самоконтролю.

 1. Який музичний розмір притаманний для виконання тієї чи іншої комбінації?
 2. Яка методика побудови та розучування комбінацій?

Тема. Характерні особливості  іспанського народного танцю. Основні положення рук, положення рук у парі.

 1. Характерні особливості іспанського народного танцю.
 2. Основні положення рук у юнаків.
 3. Основні положення рук у дівчат.
 4. Основні ходи.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 227-260.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Питання до самоконтролю.

1. Які характерні рухи кість при переведенні рук з позиції в позицію в іспанському танці?.

    Тема.   Основні рухи іспанського народного танцю

 1. Основні рухи академічного іспанського танцю «Арагонська хота».
 2. Основні рухи в стилі танцю фламенко.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 241-250.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 158-160.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для виконання рухів іспанського танцю для дівчат та юнаків.

Тема. Створення комбінацій  на основі  лексики іспанських танців.

 1. Підбір музичного супроводу до комбінацій.
 2. Постановка комбінацій на основі вивченої лексики іспанських танців.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Питання до самоконтролю.

 1. Який за характером музичний супровід у класичному іспанському танці та танці стилю фламенко?
 2. Які аксесуари використовуються при виконанні іспанських танців.

Студент повинен знати:
–  методику побудови комбінацій з тренувальних вправ біля станка;
–  характерні особливості іспанського танцю;
–  назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти:
–  розучити з виконавцями самостійно створену комбінацію з тренувальних вправ біля станка;
– технічно виконати вивчені рухи  іспанського танцю;
– технічно, в характері та манері, виконати рухи в  комбінаціях

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 17.

Модульна контрольна  робота № 17. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №18.

Тема. Створення та розучування студентами комбінацій з тренувальних прав біля станка в характері танців народів світу.

 1. Підбір музичного супроводу для комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 2. Створення студентами комбінацій.
 3. Розучування комбінацій з виконавцями.
 4. Відпрацювання поставлених комбінацій.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138
2.Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання до самоконтролю.

 1. Який музичний розмір притаманний для виконання тієї чи іншої комбінації?
 2. Яка методика притаманна для створення та розучування  комбінацій з тренувальних вправ біля станка?

 Тема. Створення та розучування етюдів на основі вивчених рухів іспанського танцю.

 1. Підбір музичного супроводу до етюдів.
 2. Постановка етюду на основі рухів іспанського танцю в класичному стилі.
 3. Постановка етюду на основі рухів іспанського танцю в стилі фламенко.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 332-343.

Питання до самоконтролю.

1. Яка відмінність в лексиці та характері виконання іспанських танців в класичному стилі та стилі фламенко?

Студент повинен знати:
–  методику побудови комбінацій з тренувальних вправ біля станка;
– характерні особливості іспанського танцю;
–  назви вивчених рухів.
Студент повинен вміти:
–  розучити з виконавцями самостійно створену комбінацію з тренувальних вправ біля станка;
–  технічно в характері виконати вивчені рухи  іспанського танцю;
–  технічно, в характері та манері, виконати рухи в етюдах

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 18.

Модульна контрольна  робота № 18. Усне опитування. Практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №19

Тема. Удосконалення техніки виконання комбінацій з тренувальних вправ біля станка.

1. Робота над удосконаленням техніки виконання рухів в комбінаціях з тренувальних вправ біля станка.
2. Робота над характером та манерою виконання рухів в комбінаціях з тренувальних вправ біля станка.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч.
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-113

Питання для самоконтролю.

1. Які характерні положення рук, корпусу, пози та ракурси тіла притаманні характеру танців, на основі рухів яких, створені комбінації?

Тема. Постановка студентами розгорнутих етюдів на основі вивченої лексики танців народів ближнього  зарубіжжя (Росії, Білорусії, Молдови, країн Балтії, Кавказу та Середньої Азії).

 1. Підбір та створення танцювальної лексики для заданого етюду.
 2. Підбір музичного супроводу.
 3. Розучування з виконавцями танцювального етюду.
 4. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 152-254.
 3. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90

Питання для самоконтролю.

1. Які характерні рухи для юнаків та дівчат в вище вказаних танцях народів світу?

Студент повинен знати:
–  особливості роботи над створенням танцювальних етюдів на основі вивченої лексики;
–  характеристику танцю, на основі якого створюється етюд;
–  основні положення рук, положення рук  в парі;
Студент повинен вміти:
– технічно, в характері виконувати комбінації з тренувальних вправ біля станка;
– розучити та відпрацювати  з виконавцями самостійно створений етюд.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота № 19

Модульна контрольна  робота № 19

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №20

Тема. Удосконалення техніки виконання комбінацій створених студентами тренувальних вправ біля станка.

 1. Робота над удосконаленням техніки виконання рухів в комбінаціях з тренувальних вправ біля станка.
 2. Робота над характером та манерою виконання рухів в комбінаціях з тренувальних вправ біля станка.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.

Питання для самоконтролю.

1. Які характерні положення рук, корпусу, пози та ракурси тіла притаманні характеру танців, на основі рухів яких, створені комбінації?

Тема. Постановка студентами розгорнутих етюдів на основі вивченої лексики танців народів ближнього  зарубіжжя (Італія, Польша, Угорщина, Греція, Іспанія, циганський танець).

 1. Підбір та створення танцювальної лексики для заданого етюду.
 2. Підбір музичного супроводу.
 3. Розучування з виконавцями танцювального етюду.
 4. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 227-260
 2. Зайцев Є., Колісніченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 260-345.
 3. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90

Питання для самоконтролю.

1. Які характерні рухи для юнаків та дівчат в вище вказаних танцях народів       світу?

Студент повинен знати:
–  особливості роботи над створенням танцювальних етюдів на основі вивченої лексики;
–  характеристику танцю, на основі якого створюється етюд;
–  основні положення рук, положення рук  в парі;
–  назви рухів які використовуються при постановці.
Студент повинен вміти:
–  технічно, в характері виконувати комбінації з тренувальних вправ біля станка;
–  розучити та відпрацювати  з виконавцями самостійно створений етюд.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №20.

Модульна контрольна  робота № 20. Практичний показ.

Перелік тем, винесених на самостійне вивчення дисципліни «Народно-сценічний танець»

 Тема. Позиції ніг, та положення рук в народно – сценічному танці. Танцювальні кроки та біги.
Тема. Методика виконання тренувальних вправ біля станка.
Тема. Характерні особливості українського народного танцю.
Тема. Творчість видатних діячів народної хореографії.
Тема. Характерні особливості російського народного танцю.
Тема. Взаємозв’язок  та відмінність народного та класичного танцю.
Тема. Вивчення заданих викладачем комбінацій з тренувальних вправ біля станка та комбінацій, етюдів на середині зали.
Тема. Характерні особливості білоруського народного танцю.
Тема. Характерні особливості танців народів Балтії.
Тема. Характерні особливості танців Молдови.
Тема. Характерні особливості танців народів Середньої Азії.
Тема. Характерні особливості танців етнічних меншин України.
Тема. Музичний супровід заняття з народно – сценічного  танцю.
Тема. Характерні особливості танців Кавказу.
Тема. Створення та розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка  та на середині зали.
Тема. Характерні особливості  Італійського танцю.
Тема. Характерні особливості  Польського танцю.
Тема. Побудова та проведення студентами частини заняття з народно- сценічного танцю.
Тема. Характерні особливості  Угорського танцю.
Тема. Характерні особливості  Циганського танцю.
Тема. Характерні особливості  Іспанського танцю.
Тема. Створення та розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка в характері танцю народів світу.
Тема. Створення студентами розгорнутих етюдів на основі вивченої лексики танців народів світу.

Зміст самостійних робіт з дисципліни «Народно-сценічний танець».

Самостійна робота № 1.

Тема . Основні положення рук, позиції ніг у народно-сценічному  танці. Методика виконання вправ біля станка (demiplie, battementtendu №4, №2).

Зміст завдання. Зафіксувати та описати позиції ніг, положення рук у народно-сценічному танці. Записати призначення та методику виконання вивчених тренувальних вправ біля станка та відпрацювати  техніку їх виконання.

Література.

 1. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975р.  ст.9-11.
 2. Зайцев Є., Колесниченко Ю.,Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 51-61.

Методичні поради. Відпрацьовуючи вправи на рухи рук, обов’язково дотримуйтесь положення кисті, поворотам голови, що притаманне народно-сценічному танцю, спрямовуючидолоню догори.
Відпрацьовуючи позиції ніг, намагайтесь досягнути глибокого заходження однієї ступні за іншу, оскільки це надає рельєфності рухам, сприяє виворітності стегнових суглобів і технічності виконання.
Відпрацьовуючи методику виконання вправ:
– demiplie –  слідкуйте за рівномірним розподілом ваги корпусу на обидві ступні;
– battementtendu №4 – намагайтесь досягнути чіткого переходу ступні з каблука на носок і навпаки, не скручуйте пальці, бо цим ви обмежите радіус руху ступні;
– battementtendu №2 – старайтесь правильно розвернути носок, а не стегно, корпус залишайте нерухомим.

Тема. Характерні особливості українського танцю. Основні положення рук, положення рук в парі. Прості та потрійні кроки. Основні рухи танців Центральної України.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему, зверніть увагу на основні фактори, які впливали на формування українського хореографічного мистецтва. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів, слід звернути увагу на відмінність у виконання жіночих та чоловічих рухів.

Зміст завдання. Записати характеристику українських народних танців та їх поділ на жанри. Зафіксувати основні положення рук в українському танці. Записати перелік основних рухів. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання основних рухів.

Література.

1. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1996.- С. 100-113
2.ГуменюкА: Українські народні танці.- К: Наукова думка, 1969.- С.7- 24.
3.Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 45-89
4.Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976р.ст.43-46.

Питання до самоконтролю.
1. Які найпопулярніші українські танці ви знаєте?
2.Які основні рухи українського танцю ви знаєте?
3. Як класифікуються українські народні танці?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 1

Самостійна робота № 2.

Тема. Методика виконання вправ біля станка: battementjete, battementtendu№3, ronddejambepаrterre, вистукування №1.

Зміст завдання. Записати  призначення вище вказаних тренувальних вправ біля станка та методику їх виконання на етапі вивчення, практично відпрацювати їх.

Література.

 1. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975 р.  ст. 24-25, 71-72, 33-34, 35-36, 27-28.
 2. Зайцев Є., Колесниченко Ю., Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С.66. 60.77.91..

Методичні поради. Відпрацьовуючи методику виконання вправ:
–         Battementtendujete – слідкуйте, щоб опорна нога була зігнута в коліні, а корпус, при відштовхуванні працюючої, залишався нерухомим;
–         Battementtendu №3 – слідкуйте, щоб верхня частина тіла, особливо плечі, була нерухомою і не реагувала на рухи ніг. Досягнути це можливо тим, що коли при відриванні від підлоги п’ятки опорної ноги, необхідно лише злегка збільшити згинання в коліні, а не підніматися всім корпусом.
–         Ronddejambeparterre – слідкуйте, щоб робоча нога рухалася по напрямку до станка зовнішнім ребром поряд з опорною ногою і виводилася у виворітньому положенні.
–         Вистукування №1 – слідкуйте за чіткістю та ритмічністю ударів всією ступнею та частиною ступні по підлозі

Тема. Створення комбінацій та етюдів на основі вивченої лексики.

Зміст завдання. Записати назву рухів які використовувалися при постановці комбінацій та етюдів. Відпрацювати техніку виконання рухів, синхронність та ансамблевість під час виконання комбінацій та етюдів.

Література.
1.Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975 р.  ст. 24-25, 71-72, 33-34, 35-36, 27-28.
2.Зайцев Є., Колесниченко Ю., Основи народно-сценічного танцю.-Вінниця,2007р. С. 154-179.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку виконання рухів у комбінаціях та етюдах, слід звернути увагу на характер їх виконання та на відчуття партнерства.

Зміст завдання. Записати назви використаних рухів та коротку характеристику танців, на основі яких будувалися комбінації та етюди. танці. Записати перелік основних рухів. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання основних рухів.

Література.
1. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1996.- С. 100-113
2.ГуменюкА: Українські народні танці.- К: Наукова думка, 1969.- С.7- 24.
3.Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976 р.  ст. 43-46

Питання до самоконтролю.
1. Які найпопулярніші українські танці ви знаєте?
2.Які ви знаєте основні рухи українського танцю для юнаків та дівчіт
3. Як класифікуються українські народні танці?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 2

Самостійна робота № 3

Тема . Творчість видатних діячів народно-сценічного танцю.

Зміст завдання. Записати основні сторінки творчого шляху видатних діячів хореографіїВ.Верховинця,П.Вірського.

Література.

 1. В.Верховинець. Теорія  українського народного танцю. – К: Наукова думка, 1963 р., ст. 9-28.
 2. Геній українського танцю // Урядовий кур’єр. – № 37 – 25.02.2005р.
 3. А. Кривохижа. Гармонія танцю.  – Кіровоград,  ст.85- 87

Методичні поради. Опрацьовуючи тему, зверніть увагу на творчий внесок   який внесли вони в розвиток українського хореографічного мистецтва.

Питання до самоконтролю.
1.Хто балетмейстер Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П. П. Вірського?
2.Хто балетмейстер заслуженого ансамблю народного танцю України «Ятрань»?
3.Хто засновник Державного академічного ансамблю танцю Росії?
4.Хто перший керівник – балетмейстер танцювальної групи при Національному заслуженому академічному  хорі  ім. Г. Вірьовки?

Тема. Тема. Методика виконання вправ біля станка: вистукування №1, flicflac, battement fondu partoptille, battementdeveloppe, grandbаtementjete.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.-1 ч. – С.26-75.
 2. Ю.Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно- сценічного танцю. – Вінниця, 2007.- С. 67-116.

 Зміст завдання. Записати призначення та методику виконання тренувальних вправ біля станка на етапі вивчення, практично відпрацювати їх.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку   виконання тренувальних вправ біля станка, потрібно починати в повільному темпі, перед дзеркалом враховуючи методику та призначення кожної із груп вправ:
–         підготовка до «вірьовочки»
–          слідкуйте, щоб  працююча нога при переведенні її назад, по опорній, опускалася всією ступнею  на підлогу, а коліно повинно бути направлене чітко в сторону;
–         вистукування – слідкуйте за чіткістю та силою ударів всією ступнею  та частинами її по підлозі, при цьому дотримуйтесь музично-ритмічної структури виконання;
–         battementfondu – слідкуйте, щоб м’язи  опорної та працюючої ніг одночасно скорочувалися і випрямлялися. Дотримуйтесь основного методу тренування у цій вправі – відпочинок одних частин м’язового апарату за рахунок інших, тобто переключення.
–         вправи з ненапруженою ступнею – слідкуйте, щоб мазки від себе, до себе виконувалися не пальцями , а подушечкою робочої ноги. При виконанні дубль- flicа слідкуйте, щоб ступня була розслаблена і при доторкуванні до підлоги виконувався подвійний мазок подушечкою від себе, до себе
–         рastortille – пам’ятайте, що у цій вправі працює вся нога, а не тільки ступня. Слідкуйте, щоб при виконанні руху на «раз», ви не втрачали виворотності, а при розвороті ноги всередину  не розвертали корпус. При виведенні ноги в другу позицію, не відривайте рано п’ятку від підлоги і не відставляйте тазостегновий суглоб.
–         – grandbattementjete – виконуючи grandbattementjete, слідкуйте за витягнутим коліном опорної ноги та за поставою  корпусу, особливо коли виконуєте кидки в сторону.

Тема . Характерні особливості російського народного танцю. Основні положення рук, положення рук в парі. Основні рухи російського танцю.

Зміст завдання. Записати характерні особливості російського танцю, описати основні положення рук в російському танці, записати назви вивчених рухів.  Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання вивчених рухів.

Література.

 1. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 45-89
 2. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976 р.  ст. 43-46

Методичні поради. Опрацьовуючи тему, зверніть увагу на основні фактори, які впливали на формування російського хореографічного мистецтва. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів, потрібно починати в повільному темпі, з поступовим  включенням в роботу частин тіла,  а саме: рук, корпусу, голови що надасть можливість розкрити характер та манеру.

Тема. Дрібушки та хлопушки в російському народному танці.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку та чіткість виконання дрібушок та хлопушок в російському танці заданих викладачем.

Література.

 1. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 45-89
 2. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976 р.  ст. 43-46

Методичні поради. Відпрацьовувати хлопушки потрібно починати  в повільному темпі, слідкуючи за силою та чіткістю ударів всією долонею рук по різних частинах тіла. Поступово прискорюючи темп до необхідного, зберігайте музично-ритмічну структуру виконання.
При виконанні дрібушок, слід звернути увагу, на чіткість,силу, ритмічність ударів частинами ступні, або всією ступнею, а поступове включення в роботу частин тіла,  а саме: рук, корпусу, голови дасть можливість розкрити характер та манеру виконання.

Питання до самоконтролю.
1. Які найпопулярніші російські танці ви знаєте?
2.Які основні рухи російського танцю ви знаєте?
3. Як класифікуються російські танці?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, прак. пок.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 3.

Самостійна робота №  4

Тема.  Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів російського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів у комбінаціях та етюдах.

Література.

 1. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 45-89
 2. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976 р.  ст. 43-46

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдах,  потрібно починати в повільному темпі, поступово, добиваючись технічності кожного елементу, включаючи виразність усіх частин тіла, а саме: рук, корпусу, голови.

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, прак. пок.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 4.

 Самостійна робота № 5

Тема. Взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танців.

Зміст завдання. Написати реферати про життєвий та творчий шлях видатних діячів в галузі народної хореографії.

Література.                                                                                   

1.Голдрич О. Хореографія.-Львів, 2006.- С 7-9.

2.Методична рекомендація з теми «Взаємозв’язки та відмінність класичного та народного танців».

Методичні поради. Під час опрацювання необхідного матеріалу слід звертати увагу на самі яскраві сторінки їх творчої діяльності.

Тема. Вивчення заданих викладачем комбінацій з тренувальних вправ біля станка: demiigrandplie, battementtendu №1, №2, №3 battementtendu №4, battementtendu  jete,ronddejambepаrterre.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер виконання комбінацій з тренувальних вправ  біля станка поставлених викладачем, відпрацювати техніку, характер та манеру  виконання вивчених рухів білоруських танців

Література.

 1. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975 р.  ст. 65-67, 27-28, 29-31, 71-72

Методичні поради. Розпочинати розучування комбінації потрібно з удосконалення техніки виконання самої  вправи, з урахуванням методики її виконання. Задані комбіновані рухи до цієї вправи,  потрібно починати вивчати в повільному темпі в поєднанні з самою вправою, контролюючи себе перед дзеркалом.

Тема. Характерні особливості білоруського народного танцю.

Основні положення рук, положення рук в парі. Основні рухи танців «Крижачок»,   «Лявониха», «Крутуха».

Зміст завдання. Записати характерні особливості білоруського танцю, описати основні положення рук, записати назву вивчених рухів, відпрацювати техніку, характер та манеру виконання вивчених рухів.

Література.

1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство, 1954.-І ч.- С.125-128.

2. Алексютович  Л. Білоруські народі танці.- Мінськ 1978.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів, потрібно починати в повільному темпі, з поступовим  включенням в роботу частин тіла,  а саме: рук, корпусу, голови що надасть можливість розкрити характер та манеру.

Тема.  Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів білоруських танців «Крижачок»,   «Лявониха», «Крутуха».

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів у комбінаціях та етюдах.

Література.

 1. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 45-89
 2. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  ІІ частина,  Київ: Мистецтво, 1976 р.  ст. 43-46

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдах,  потрібно починати в повільному темпі, поступово, добиваючись технічності кожного елементу, включаючи виразність усіх частин тіла, а саме: рук, корпусу, голови.

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, прак. пок.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 5.

Самостійна робота № 6.

Тема . Тренувальні вправи біля станка ( підготовку до «вірьовочки» вистукування , середній battement, flicflac, developpe, qrandbattementjete).). Основні рухи білоруського народного танцю «Веселуха». Створення комбінацій та етюду на основі вивчених рухів білоруських танцю«Веселуха».

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер виконання комбінацій з тренувальних вправ  біля станка поставлених викладачем, відпрацювати техніку, характер та манеру  виконання вивчених рухів білоруських танців

Література.

1. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975 р.  ст. 65-67, 27-28, 29-31, 71-72

Методичні поради. Розпочинати розучування комбінації потрібно з удосконалення техніки виконання самої  вправи, з урахуванням методики її виконання. Задані комбіновані рухи до цієї вправи,  потрібно починати вивчати в повільному темпі в поєднанні з самою вправою, контролюючи себе перед дзеркалом.
Відпрацьовувати техніку характер та манеру рухів білоруського танцю потрібно починати в повільному темпі, добиваючись технічності, а поступове включення в роботу частин тіла,  а саме: рук, корпусу, голови дасть можливість розкрити характер та манеру.

Питання до самоконтролю.
1. Що характерно для виконання рухів білоруського танцю?
2.Які характерні рухи для дівчат та юнаків?
3. Які білоруські танці  ви знаєте?
4. Як класифікуються білоруські народні танці?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, прак. пок.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 6.

 Самостійна робота № 7

Тема. Створення викладачем комбінації з тренувальних вправ біля станка : demi plie i grand plie, battement tendu 1,2,4 , battement, jeteronddejambepаrterre, підготовку до «вірьовочки», вистукування , середній battement, flicflac, developpe, qrandbattementjete.

Зміст завдання. Відпрацювати комбінації з тренувальних вправ біля станка. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання рухів в комбінаціях та етюдах. Записати вивченні комбінації та робочу схему етюду.

Література.

 1. Є.Зайцев. Основи народно-сценічного танцю.  І частина,  Київ: Мистецтво, 1975 р.  ст. 65-67, 27-28, 29-31, 71-72.

Методичні поради. Розпочинати розучування комбінації потрібно з удосконалення техніки виконання самої  вправи, з урахуванням методики її виконання. Задані комбіновані рухи до цієї вправи,  потрібно починати вивчати в повільному темпі в поєднанні з самою вправою, контролюючи себе перед дзеркалом. Поступово збільшуйте темп до необхідного, при  цьому слідкуйте за технічністю характером та манерою виконання.

Тема . Характерні особливості танців народів Балтії, Литва, Латвія, Естонія (за вибором викладача). Основні положення рук, положення рук в парі, основні рухи.

Зміст завдання. Записати характерні особливості танців народів Балтії. Описати основні положення рук, положення рук в парі. Записати назви вивчених рухів. Відпрацювати  техніку, характер та манеру виконання основних рухів.

Література.

 1. О. Голдрич. Хореографія.  – Львів, 2003. – ст. 313-344.
 2. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 313-344.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему, зверніть увагу на основні фактори, які впливали на формування хореографічного мистецтва  танців народів Балтії. Відпрацьовувати техніку, характер та манеру рухів потрібно починати в повільному темпі, добиваючись технічності, виразності, а  поступове включення в роботу частин тіла,  а саме: рук, корпусу, голови дасть можливість розкрити характер та манеру виконання.

Питання до самоконтролю.

 1. Що характерно для танців народів Балтії?
 2. Які танці відносяться до найдавніших?
 3. Які найвідоміші танців народів Балтії?

Тема. Створення комбінацій та етюду на основі  вивченої лексики танців народів Балії.

Зміст завдання. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання рухів в комбінаціях та етюдах. Записати вивченні комбінації та робочу схему етюду.

Література.

 1. О. Голдрич. Хореографія.  – Львів, 2003. – ст. 313-344
 2. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 313-344

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдах,  потрібно починати в повільному темпі, поступово, добиваючись технічності кожного елементу, включаючи виразність усіх частин тіла.

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування,прак. показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 7.

Самостійна робота №8

Тема . Характерні особливості молдавського народного танцю. Основні положення рук. Основні рухи молдавського народного танцю.

Зміст завдання. Записати характерні особливості молдавських танців, описати основні положення рук в молдавському танці, записати назви вивчених рухів. Відпрацювати техніку та характер, манеру виконання вивчених рухів.

Література.

 1. О. Голдрич. Хореографія.  – Львів, 2003. – ст. 52-55.
 2. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 345-383.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему, зверніть увагу на основні фактори, які впливали на формування хореографічного мистецтва Молдови. Працюючи над технікою виконання рухів притримуйтесь характерних положень рук, корпусу, положення рук в парі.

Питання до самоконтролю.

 1. Які найпопулярніші молдавські танці ви знаєте?
 2. Які основні рухи молдавських танців ви знаєте?

Тема. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів молдавського народного танцю.  

Зміст завдання. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання рухів в комбінаціях та етюдах.

Література.

 1. О. Голдрич. Хореографія.  – Львів, 2003. – ст. 52-55.
 2. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 345-383.

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдах,  потрібно починати в повільному темпі, та поступово, добиваючись технічності кожного елементу, включаючи виразність усіх частин тіла, а саме: рук, корпусу, голови.

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування,практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 8

Самостійна робота № 9

Тема .Характерні особливості танців народів Середньої Азії. Основні положення рук, основні рухи танців народів Середньої Азії.

Зміст завдання. Записати характерні особливостітанців Середньої Азії. Описати  основні положення рук. Записати назву основних рухів. Відпрацювати  техніку, характер та манеру виконання вивчених  рухів.

Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець. – М: Искусство, 1954.-І ч. – С.153, 197, 413, 433.
 2. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу. – К:Наукова думка, 1976.- Іч.

Методичні поради.Опрацьовуючи тему, звернітьувагу на основніфактори, яківпливали на формуванняхореографічногомистецтва Середньої Азії.  Відпрацьовуючи рухи рук, досягайте м’якості, плавності обертання кисті, заокруглюйте пальці, слідкуйте, щоб хвилеподібний рух кисті рук виконувався при  м’якому переводі із сторони в сторону, при цьому руки злегка то опускайте, то піднімайте.

Питання до самоконтролю
1.Які основні фактори вплинули на розвиток хореографічного мистецтва народів Середньої Азії?
2.Які найрозповсюдженіші танці цієї країни?

Тема.  Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців народів Середньої Азії.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюдах.

Література.

 1. О. Голдрич. Хореографія.  – Львів, 2003. – ст. 52-55.
 2. Т. Ткаченко. Народний танець. І частина. – М.; Искусство. 1975. – ст. 345-383.

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдах,  потрібно починати в повільному темпі, поступово, добиваючись технічності кожного елементу, включаючи виразність усіх частин тіла, а саме: рук, корпусу, голови. Працюючи над характером та манерою жіночого танцю ,зверніть увагу на синхронність рухів голови, шиї та плечей.

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 9.

Самостійна робота № 10

Тема. Характерні особливості танців етнічних меншин України;   єврейський, болгарський, грецький танці. Вивчення основних рухів вище вказаних народних танців. Основні положення рук, положення рук в парі. Постановка комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів.

Зміст завдання. ЗаписатихарактерніособливостітанціветнічнихменшинУкраїни. Описатиосновніположеннярук в парі. Записати назву вивчених рухів. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюдах.

Література.

1.Ткаченко Т. Народний танець. – М: Искусство, 1954.-IIч. – С.9-59.

2. Відео матеріали з записами виступів відомих хореографічних колективів цих країн.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування танцювального мистецтва танців етнічних меншин України, на їх взаємозбагачення з національною культурою та хореографічним мистецтвом народів, на території яких вони проживають.
Відпрацьовуючи рухи в комбінаціях та етюдах зверніть увагу на характерні положення рук, на своєрідну манеру виконання рухів в танцях цих народностей.

Питання до самоконтролю.

 1. Які фактори впливали на хореографічне мистецтво національних меншин України?
 2. Які єврейські, грецькі та болгарські танці ви знаєте?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 10.

Самостійна робота №  11

Тема. Музичний супровід заняття з народно-сценічного танцю. Створення та розучування студентами комбінацій з тренувальних вправ біля станка: demi plie i grand plie, battement tendu 1,2,4 , battement, jeteronddejambepаrterre, підготовку до «вірьовочки», вистукування , середній battement, flicflac, developpe, qrandbattementjete.

 Зміст завдання. Проаналізувати за якими принципами проводиться підбір музичного оформлення для створення комбінацій з тренувальних вправ біля станка, підібрати музичний супровід до них.

Література
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78

Методичні поради. Музичний супровід для тренувальних вправ біля станка слід добирати разом з концертмейстером  дуже прискіпливо і заздалегідь. Комбінації з тренувальних вправ біля станка мають бути короткими за часом та конкретними щодо поставлених завдань. При побудові комбінацій, з тренувальних вправ біля станка, потрібно включати характерні положення рук, голови, корпусу, рухи, пози, але при цьому не забувати про  основне призначення  вправи . При запису комбінації потрібно дотримуватися її методики.

Зразок запису комбінації:

Комбінація на demi та grand plié.
Виконується в характері російського танцю;
Музичний розмір –  2/4
Вихідне положення п’ята позиція ніг, права нога попереду, ліва рука на станку, права рука закрита на талію;
Вступ – 4 т.
1-й т. зберігаємо вихідне положення;
2-й т. на «і» піднімаємося на півпальці і розвертаємо корпус в положення                                                       epaulement crouse  до станка
– на «раз – і – два» з правої ноги виконуємо balance, права рука відкривається в II поз. а ліва рука в  III поз.
– на «і» піднімаємося на півпальці і повертаємося до станка на 90°, стаємо в п’яту    позицію, права рука на станку, ліва рука на талії.
3–й т. виконуємо demi plie по п’ятій позиції. В цей час ліва рука через підготовчу відкривається в другу позицію, голова повернута до лівого плеча.
4- й т. Піднімаємося на півпальці і виконуємо soutenu до станка, ліва рука тримається за станок, права рука закривається на талію.
5-6й т. виконуємо «два» demi plie по п’ятій позиції одночасно права рука на 1 т. відкривається в II поз. на 2 т. закривається, на кінець 6-го т. ступні переводяться в шосту поз.
7-й т. виконуємо grand plie по шостій позиції, руку через підготовчу позицію відкрити в III поз. і на кінець 7-го т. повернутися до станка і піднятися на півпальці.
8-й т. на «раз-і-два» тримаючись двома руками за станок виконуємо кільцеве присідання до станка.
на «і» праву ногу по принципу battementtendu  відкриваємо в другу позицію, права рука закривається на талію.
1-2т. виконуємо два demi plie рука повільно через підготовчу позицію в другу, а потім третю і закривається на талію.
3-4т. виконуємо повільно grandplie, руки через другу позицію піднімається в третю,       повертається в другу позицію і закривається на талію.
на «і» права нога переводиться в четверту поз.
5-6т. виконуємо grandplie і повільно розвертаємося до станка на 180°, права рука відкривається в другу позицію і при повороті кладеться на станок, ліва рука відкривається в другу позицію і закривається на талію.
7-8т. виконуємо рухи 5-6т. і повертаємося в вихідне положення.

Тема . Характерні особливості  італійського народного танцю. Основні положення рук. Основні рухи італійського народного танцю.

Зміст завдання. Записатихарактерні особливості  італійського народного танцю. Зафіксувати основні положення рук та положення рук в парі. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання вивчених рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А.  Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180

Методичні поради. . Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування та розвиток   італійського  хореографічного мистецтва.

Працюючи над технікою, характером та манерою виконання рухів, потрібно звернути увагу на положення рук відносно корпусу, та на  техніку різноманітних хлопків та ударів по уявному тамбурину.

Питання до самоконтролю.

 1. Які фактори впливали на розвиток хореографічної культури в Італії?
 2. Які італійські народні танці ви знаєте?

Тема . Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів італійського народного танцю «Тарантела».

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання  рухів в комбінаціях та етюді.

Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюді, слід звернути увагу на  техніку виконання різноманітних «ножиць», поз, та техніку виконання аттітюдів та арабесків.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 12. С/р№12

Самостійна робота №  12

ТемаСтворення та розучування студентами комбінацій  на середині зали на основі лексики вивчених танців.

Зміст завдання. Підібрати музичний супровід для створення комбінації на основі вивченої лексики. Створити комбінацію на основі вивченої лексики. Записати комбінацію.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78.

Методичні поради. Музичний супровід до створених комбінацій слід добирати разом з концертмейстером  дуже прискіпливо і заздалегідь.
Працюючи над створенням комбінацій на основі вивченої лексики танців на середині зали, слід звертати увагу на доцільність та узгодженість використовуваних рухів .
При побудові комбінацій на основі вивченої лексики, потрібно включати характерні положення рук, голови, корпусу, пози, ракурси, які б яскравіше допомагали передати характер та манеру виконання рухів в комбінаціях .
Під час запису комбінації дотримуйтеся її методики.

 Комбінація на основі вивченої лексики українського народного танцю «Козачок».

Зразок запису комбінації.

Вихідне положення: виконавці шикуються парами в лініях.
Права рука юнака зꞌєднана з правою рукою дівчини над її головою, ліві руки тримають перед собою на рівні талії.
Музичний розмір – 2/4.
Музичний вступ- 4 такта.
1-2 т. Виконавці виконують подвійні голубці з притупом (рух №1). Юнаки починають з правої ноги рухаються вправо, дівчата з лівої ноги рухаються в ліво.
3-4т. Виконавці повторюють рухи 1-2 такту, повертаючись в вихідне положення.
5-8 т. Виконавці повторюють рухи 1-4 тактів. На кінець 8 такту юнаки і дівчата закривають руки на талії.
9-11т. Дівчата виконують бігунець (рух №2) і обходять кругом юнаків, при цьому на 2 такти відкривають руки в другу позицію і  на 2 такти закривають.
Юнаки в цей час виконують бокову присядку з лівої ноги (рух №3)(два рази з лівої, один раз з правої.
12т. Виконавці виконують потрійний притуп (рух №4). Юнак лівою рукою бере ліву руку дівчини і відводить вперед, права рука відведена назад в третю позицію. Ліва рука дівчини на талії.
1-3т. Виконавці, зберігаючи положення, виконують  тинок (рух №5) рухаються вперед.
4т. Виконавці виконують потрійний притуп (рух №4).
5-8т. Відкривши руки в третю позицію виконавці виконують «вірьовочку»  – відходять назад.
9-12т. Виконавці виконують рухи 1-4 такту .
13-15т. Зберігаючи положення рук виконавці бігунцем (рух №2) обходять навколо себе.
16т. Виконавці виконують потрійний притуп.
1-4т. Дівчина, починаючи з правої ноги, а потім з лівої виконує «колупалочку» з угинанням (рух №6). Руки зігнуті в ліктях тримає перед собою.
Юнак в цей час виконує просту присядку (рух №7) руки відкриті в другу позицію.
5-7т. Виконавці виконують переступання, руки відкривають другу позицію.
8т. Виконавці виконують потрійний притуп (рух №4).
9-12т. Виконавці повторюють рухи 1-4 тактів.
13-17т. Виконавці стають обличчям один до одного кладуть  праві руки на талію, ліві руки відводять в третю позицію виконують бігунець (рух №2).
16т. Виконавці закривають руки на талію, обличчям до глядача, виконують потрійний притуп (рух №4).

Тема.Характерні особливості  танців Кавказу: Грузія, Вірменія, Азейбарджан ( за вибором викладача). Основні положення рук.

Зміст завдання. Записати характерні особливості танців народів Кавказу( за вибором викладача). Зафіксувати основні положення рук.

 Література

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А.  Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування та розвиток   хореографічного мистецтва Кавказу, та на які групи, за тематикою, поділяються танці. Працюючи над технікою переведення рук з позиції в позицію,  зверніть увагу на характерні положення рук в чоловічому та жіночому танцях, та на гордовиту витончену поставу корпусу.

Тема . Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів грузинського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання  рухів в комбінаціях та етюді.

 Література.

 1. Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 220-260.
 2. Відео матеріал з виступом Державного ансамблю Грузії під керівництвом Сухішвілі Р. . – С 37-78

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюді, слід звернути увагу на  техніку виконання різноманітних чоловічих ускладнених рухів, поз, та техніку руху рук в жіночому танці.

Питання до самоконтролю.

 1. Які фактори впливали на розвитокхореографічноїкультури Кавказу?
 2. Яке характернеположення рук в грузинськомужіночому та чоловічомутанцях?
 3. Які основні назви рухів грузинських танців ви знаєте?

Форма контролю. Перевірка конспекту, усне опитування, практичний показ.

1. Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 12

Самостійна робота № 13.

Тема. Характерні особливості  польського народного танцю. Основні положення рук. Основні рухи польських народних танців.

Зміст завдання. Записати характерні особливості польського народного танцю. Зафіксувати основні положення рук та положення рук в парі. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання вивчених рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 61-90.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування та розвиток   польського  хореографічного мистецтва, які  характерні риси надають можливість студентові набути благородної шляхетної манери виконання.
Працюючи над технікою, характером та манерою виконання рухів, потрібно звернути увагу на поставу корпусу, на характерні положення рук та корпусу відносно партнера, на чіткість руху рук при виконанні одинарного та подвійного ключа.

Питання до самоконтролю.

 1. Якіфакторивпливали на розвитокхореографічноїкультуриПольщі?
 2. Які основні назви рухів ви знаєте?

Тема . Створення комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів польського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання  рухів в комбінаціях та етюді.

 Література
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюді, слід звернути увагу на поважність, на поставу голови і шиї, на лицарське ставлення до дами, вміння несподівано, але з повагою опуститись перед нею на коліна.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 13.

Самостійна робота № 14

Тема. Характерні особливості угорського народного танцю. Основні положення рук. Основні рухи угорського народного танцю.

Зміст завдання. Записати характерні особливості угорського народного танцю. Зафіксувати основні положення рук, положення рук в парі. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів. Записати назви вивчених рухів.

Література.
1.Ткаченко Т. Народний танець.- М: Искусство,1954.-I ч.- С 141-180.
2.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 147-180.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування та розвиток   угорського  хореографічного мистецтва.
Працюючи над технікою, характером та манерою виконання рухів, потрібно звернути увагу на поставу корпусу в чоловічому танці, на ритмічність та чіткість хлопків та хлопушок, різновидність притупів, та на каскад різноманітних обертів в жіночому танці, які розкривають характер та передають манеру виконання.

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори впливали на розвиток народного танцю Угорщини?
 2. Які основні назви рухів ви знаєте?

Тема . Створення комбінацій та етюду на основі вивчених рухів угорського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання  рухів в комбінаціях та етюді.

 Література.
1.Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 227-260.
2.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюді, дотримуватись характерних положень рук та поворотів кісті.
Хлопки, хлопушки та різновидні притупи і ключі, потрібно виконувати чітко, ритмічно, дотримуючись музично-ритмічної структури.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ. С/р №14.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 14.

Самостійна робота № 15

Тема. Побудова та проведення студентами частини заняття з народно-сценічного тацю з подальшим його обговоренням.

Зміст завдання. Підготувати навчальний матері та підібрати музичний супровід для проведення частини заняття з народно-сценічного танцю. В короткій і змістовній формі здійснити аналіз проведеного заняття.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78.

Методичні поради. Працюючи над підготовкою навчального матеріалу для проведення частини заняття, звертайте увагу на доцільність та відповідність його поставленим завданням, з урахуванням методики побудови заняття. Музичний супровід слід добирати дуже прискіпливо, заздалегідь.  Разом з концертмейстером визначати національний характер, доступність, виразність, емоційність музичного супроводу. Під час здійснення самоаналізу, чітко аргументуйте і аналізуйте виконану роботу.

Тема . Характерні особливості циганського танцю. Основні положення рук, положення рук в парі. Основні рухи циганського танцю.

Зміст завдання. Записати характеристику циганського танцю. Зафіксувати основні положення рук, положення рук в парі. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів. Записати перелік основних рухів.

 Література.
1.Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С  143-180.

Методичні поради. Опрацьовуючи тему,зверніть  увагу на основні фактори, які впливали на формування та розвиток   циганського хореографічного мистецтва, яка відмінність між виконанням чоловічої та жіночої партією в циганських танцях. Працюючи над технікою, характером та манерою виконання рухів, потрібно звернути увагу на виразність усіх частин тіла, а  саме рухи рук, корпусу, які розкривають характер і передають  манеру виконання.

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні фактори впливали на розвиток народного циганського танцю?
 2. Що характерно для виконання циганських хлопків та хлопушок?
 3. Які основні назви рухів ви знаєте?

Тема. Хлопки та хлопушки в циганському танці.

Зміст завдання. Відпрацювання техніки, характеру та манери виконання, поєднаних з іншими характерними рухами хлопків та хлопушок .

 Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975. – С 121-138.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку виконання хлопків та хлопушок потрібно дотримуватись чіткості, ритмічності та виразності ударів долонями рук  по всіх частинах тіла.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ. С/р №15.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 15.

Самостійна робота № 16

Тема. Побудова та проведення студентами частини заняття з народно-сценічного тацю з подальшим його обговоренням.

Зміст завдання. Підготувати навчальний матері та підібрати музичний супровід для проведення частини заняття з народно-сценічного танцю. В короткій і змістовній формі здійснити аналіз проведеного заняття.

 Література
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138.
2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 31-70.

Методичні поради. Працюючи над підготовкою навчального матеріалу для проведення частини заняття, звертайте увагу на доцільність та відповідність його поставленим завданням, з урахуванням методики побудови заняття. Музичний супровід слід добирати дуже прискіпливо, заздалегідь. Разом з концертмейстером перевіряти його відповідність музичному розміру вправи, характеру та національним особливостям.

Тема. Створення комбінацій та етюду на основі вивчених рухів циганського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання  рухів в комбінаціях та етюді.

 Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 227-260.
2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Методичні поради. Відпрацьовуючи техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях та етюді, звернути увагу на виразність усіх частин тіла, а саме: рухи рук, корпусу, які розкривають характер та передають манеру виконання. Хлопки та хлопушки потрібно виконувати чітко, ритмічно, дотримуючись музично-ритмічної структури.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ. С/р №16

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 16.

Самостійна робота № 17

Тема . Створення та розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка в характері танців народів світу. Основні положення рук.

Зміст завдання. Підібрати музику та створити комбінації з тренувальних вправ біля станка. Записати комбінації.

Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260
2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163

Методичні поради.  Підбирати музику потрібно заздалегідь  з концертмейстером, визначаючи при цьому характер, музичний розмір її. Приступаючи до створення комбінацій з тренувальних вправ біля станка, слід звертати увагу на підбір характерних рухів, які б доповнювали один одного і розкривали характер та манеру виконання.

Тема. Характерні особливості іспанського танцю. Основні положення рук, основні рухи іспанського танцю.

Зміст завдання. Записати характеристику іспанського танцю. Зафіксувати основні положення рук та записати назву рухів.
Вивчення техніки, характеру та манери виконання рухів класичного  іспанського танцю та стилю фламенко.

 Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260.
2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Методичні поради. При опрацюванні цієї теми, слід звернути увагу на  відмінність танцювальних рухів, положенні рук, корпусу, голови у іспанських класичних танцях та танцях стилю фламенко. Вивчаючи основні положення рук, звернути увагу на техніку руху кість при переведенні з позиції в позицію.
Працюючи над вивченням техніки, характеру, та манери виконання рухів, потрібно зберігати  музично – ритмічну структури, витонченість поз та ракурсу корпусу.

Питання до самоконтролю.

 1. Які два види іспанських танців ви знаєте?
 2. Які аксесуари використовуються при виконанні іспанських танців?
 3. Що характерно для положення рук в іспанському танці?

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 17

Самостійна робота № 18

Тема. Створення та розучування комбінацій та етюду на основі вивчених рухів іспанського танцю.

Зміст завдання. Відпрацювати техніку, характер та манеру виконання рухів в комбінаціях.

 Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- IІ ч. – С 227-260.
2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 154-163.

Методичні поради. Відпрацьовувати та удосконалювати техніку виконання рухів в комбінаціях та етюдів потрібно поступово, перед дзеркалом, в уповільненому темпі, добиваючись технічності, характеру та манери виконання, а потім прискорювати темп до необхідного.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ. С/р №17.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 17.

Самостійна робота № 19

Тема . Удосконалення техніки виконання комбінацій з тренувальних вправ біля станка. Створення студентами розгорнутих етюдів на основі вивченої лексики танців народів ближнього зарубіжжя(України, Росії, танці країн Балтії, Молдови, Білорусії, танці Кавказу, танці Середньої Азії).

Зміст завдання. Відпрацювати  поставлені студентами комбінації біля станка. Створити на основі лексики вивчених танців етюд на середині зали, підібрати музичний супровід.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138.
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939.- С 31-70.

Методичні поради. Підбирати музику потрібно заздалегідь  з концертмейстером, визначаючи при цьому характер, музичний розмір її, та відповідність її характеру рухам, які будуть використані в етюді. Приступаючи до створення етюдів на середині зали, слід звертати увагу на підбір характерних рухів,жестів, поз які б доповнювали один одного і розкривали характер та манеру виконання.

 Зразок:

Етюд на основі вивченої лексики угорського народного танцю.

Етюд розрахований на 6 юнаків і 6 дівчат.
Музичний розмір 4/4.
Вихідне положення: виконавці шикуються в  третій правій кулісі поруч одне з одним.  Праві руки кладуть на плечі одне одному, а ліві руки – на талії.
Вступ – 4 такти.
Перша фігура (16т.)
1-15т. ЗIII- правої куліси  починаючи з правої ноги виконавці рухаються вздовж задника сцени (рух №1-виконуючи його сім разів). В кінці  15- такту   виконавці утворюють замкнуте коло (рис.№1). Перша дівчина та останній юнак кладуть руки на плечі один  одному.
На 16 -й такт виконавці роз’єднують руки. Дівчата на «раз – і» виконують два кроки вперед, повертаючись через праве плече обличчям до юнака . На «два – і» – виконують  обличчям до юнака зіскок по шостій позиції,юнаки в цей час виконують з правої ноги бокові переступання на каблук (рух №8 виконуючи його два рази),права рука в III-поз. (рис №2) на «три-і», «чотири –і». Виконавці  кладуть руки один одному на плечі  виконують ключ (рух №5 два рази)                               Друга фігура (16т.)
1-2т. Виконавці виконують чотири рази «моталочку» (рух №2) з лівої ноги.
3-4т.Виконують з правої ноги обертання з підбивкою(рух №3- чотири рази)повертаючись за годинниковою стрілкою.
5-8т. Виконавці повторюють рухи 1-4такту починаючи з лівої ноги і рухаються проти годинникової стрілки. І стають обличчям по лінії танцю за годинниковою стрілкою. Юнак правою рукою бере ліву руку дівчини.
9-15т.Виконавці рухаючись по колу, виконують бокові приставні кроки з поворотом корпусу на 900 (рух №4 виконують сім раз). На кінець 15 такту вони стають в дві лінії обличчям до один одного (рис.№4).
16-й. такт виконавці виконують «ключ» (рух №5-два раз   Третя фігура (16т.)
1-4т.  Виконавці через праве плечез правих ніг виконують бічний і перехресний хід та ключ (рух №5)  , міняються місцями. Права рука юнака в III-позиції, ліва за спиною, руки дівчини знаходяться на талії (рис.№5).
5-7т. Юнак виконує хлопки по халявах (рух №6) обличчям до дівчини. Дівчина, в цей час , виконує обертання з підбивкою (рух №3-три рази)  через праве плече навколо себе.
8т. Виконавці виконують  ключ (рух №5-два рази).
1-16т. Виконавці виконують  рухи 1-8 такту починаючи з лівої ноги  і стають в вихідне положення.
Четверта фігура (16т.)
1-4т. Виконавці виконують синкоповані підскоки з ударом каблука по підлозі (рух №7-чотири рази). Юнаки праву руку тримають в третій позиції, дівчата беруть руками спідницю и відводять в сторони. В такому положенні перша лінія рухається до задника сцени, а друга лінія до авансцени. І на кінець 4 такту пари стають обличчям один до одного. Юнаки беруть дівчат за талію, дівчата кладуть руки на плечі юнакам.
5-8т. Виконавці виконують з правої ноги оберти з підбивкою (рух №3-чотири рази) повертаючись через ліве плече навколо себе (рис. №6).
9-15т. Виконавці повертаються у вихідне положення виконують  рухи 1-7 тактів.
8т. Виконавці обличчям до глядача виконують подвійні голубці і ключ (рух №5- два рази). Права  рука юнака находиться в третій позиції, ліва рука

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 19.

Самостійна робота № 20

Тема. Удосконалення техніки виконання комбінацій з тренувальних вправ біля станка. Створення студентами розгорнутих етюдів на основі вивченої лексики танців народів далекого зарубіжжя( італійський, польський, угорський, грецький, іспанський, єврейський, циганський).

Зміст завдання Відпрацювати  поставлені студентами комбінації біля станка. Створити на основі лексики вивчених танців етюд на середині зали, підібрати музичний супровід.

Література.                                                              

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К: Мистецтво, 1975.- I ч. – С 121-138, ІІ ч. С 5-54
 2. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров А. Основи характерного танцю.- Л: Искусство, 1939. – С 37-78

Методичні поради. Підбирати музику потрібно заздалегідь  з концертмейстером, визначаючи при цьому характер, музичний розмір її, та відповідність її характеру рухам, які будуть використані в етюді. Приступаючи до створення етюдів на середині зали, слід звертати увагу на підбір характерних рухів,жестів, поз які б доповнювали один одного і розкривали характер та манеру виконання.

Форма контролю. Перевірка конспекту, практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля № 20.

Рекомендована література.

   Базова.

 1. Ткаченко Т. народний танець. – М.: Искусство, 1954.-1-2 частина.
 2. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю.- К.:Мистецтво, 1975. – 1-2 частина.
 3. Лопухов А., Ширяєв А., Бочаров. А. Основи характерного танцю. – Л.: Искусство, 1939.
 4. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Вид. друге, доповнене., Львів: СПОЛОМ, 1969.
 5. Зайцев Є.В., Колесніченко Ю.В. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І–ІV рівня акредитації/ видання 3/ Вінниця:Нова книга, 2007.
 6. Василенко К. Лексика українського, народно- сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1971.
 7. Александрович А. Білоруські народні танці. – Мінськ,1978.
 8. Курбит В., Модарь М. Молдавські народні танці. – Кишинів, 1969.
 9. Бердовський А., Бондаренко А. Композиції та етюди танців народів світу. – К.: Наукова думка, 1976. – 1 частина

Допоміжна

 1.  Балет. Енциклопедія. – М.: Совецкая Энциклопедия.
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969.
 3. Устінова Т. Беречь красоту русского танца. – М.: 1959.
 4. Бердовський А., Бондаренко А.

Інформаційні ресурси

1.http://knygy.com.ua/index.php?productID=2023107112825
2.http://studentam.net.ua/content/view/10438/100/
3.http://www.ukrainian-dancing.com/history17.html
4.http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10580/