НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ВТЗ)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»

Розробник: Л.Є. Фастовець 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

ІІІ курс Vсеместр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1
Тема:Місце та завдання дисципліни в системі підготовки фахівця ВТЗ.
1. Інтегрованість змісту навчальної дисципліни, її сновні завдання.
2. Зміст роботи керівника аматорського театрального колективу.
3. Особливості роботи керівника аматорського дитячого театрального колективу.
4. Ознайомлення з діяльністю діючих у місті, районі аматорських театральних колективів.

Література:
Коробов В.М. Розвиток виховної функції колектива. – М.,1974.
Ісаєнко В. Дитячі обєднання в клубах.- М., 1987.

 

Питання до самоконтролю:
1.В чому полягає зміст роботи керівника в аматорського театральному колективі?

Тема: Створення відгуку на переглянутий   видовищно-театралізований захід.

  1. Перегляд відеозаписів ВТЗ, створених студентами спеціалізації.
  2. Створення відгуку на переглянутий захід, за схемою.

Схема написання відгуку
1.Назва заходу.
2.Прізвище, імя режисера постановника;
3. стислий виклад змісту заходу;
4.Чим сподобався захід (Реж зад)
5.Що, на мою думку,можно було зробити інакше.
Література
С.В. Глущик,О.В.Дияк,С.В.Шевчук Сучасні ділові папери. – Київ:«А,С,К,» – 2006. – С. 80.
С.В.Шевчук Ділове мовлення.Київ.- АРІЙ,. 2008, стр.205(Послід аналізу реж.
 
Тема:Бесіда з метою залучення учасників до колективу.
1.Вимоги до змісту бесіди з метою залучення учасників до колективу.
2.Розробка змісту бесіди.
Орієнтовний план бесіди:
–         неповторність театрального мистецтва;
–         художнє слово;
–         Запланований зміст роботи колективу;
–         творчі перспективи колективу та кожного з учасників.
Література:
М.С. Терещенко «Режисер і театр»,.Мистецтво,Київ-1971, стр. 3-8.
С.В. Глущик,О.В.Дияк,С.В.Шевчук Сучасні ділові папери. Київ.- «А,С,К,» – 2006,стр208
С.В.Шевчук Ділове мовлення.Київ.- АРІЙ,. 2008, стр.354
Питання до самоконтролю:
1. З яких етапів складається бесіда?
 
Тема:Проведення бесіди Практична робота студентів.
План практичного заняття:
Виступ з бесідою.
Самоаналіз, аналіз проведеної бесіди.
 
Тема: Плани занять з акторської майстерності на І-ІІ півріччя.
План практичного заняття:
Вимоги до плану заняття з акторської майстерності.
Складання планів занять з акторської майстерності на І-ІІ півріччя.
Література:
Л.М. Шихматов Сценічні етюди. – Мистецтво., 1968.
Питання до самоконтролю:
1.За якими вимогами розробляються плани навчальних занять з акторської майстерності .

Тема:Планизанять з сценічної мови на І-ІІ півріччя
План практичного заняття:
Вимоги до плану заняття з сценічної мови.
Складання планів занять з складання плану заняття з сценічної мови на І-ІІ півріччя.
Література:
Кнебель М.О.Поезія педагогіки. – М.,1984.
Питання до самоконтролю:
1.За якими вимогами розробляються плани навчальних занять з сценічної мови. .
 
Тема: Оволодіння учасниками колективу основами акторської майстерності
та сценічної мови.
План практичного заняття:
Методичні вимоги до проведення практичних занять з оволодіння учасниками колективу основами акторської майстерності та сценічної мови згідно розроблених планів.
Проведення практичних занять з учасниками колективу.
Питання до самоконтролю:
Які особливості проведення занять з акторської майстерності та сценічної мови.
 
Студент повинен вміти:
–         аналізувати роботу відвіданих театральних колективів позашкільних чи дозвіллєвих закладів;
–         написати відгук на переглянутий масовий захід;
–         скласти текст бесіди з метою залучення учасників до колективу;
–         розробити плани-конспект навчального заняття з акторської майстерності, сценічної мови;
–         провести заняття з основ сценічної майстерності, сценічної мови;
–         провести самоаналіз проведеного заняття та аналіз відвіданого заняття.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота №1, №2, №3,№4; практичні робота №1- 6. Тексти відгуку, бесіди;          плани занять з акторської майстерності та сценічної мови.

Модульна контрольна робота № 1: Публічний виступ з бесідою.

Навчальний модуль №2
Тема:Формування режисерського задуму театралізованого концерту.
План практичного заняття
Пошуки актуальної теми майбутнього концерту.
Відбір художнього та документального матеріалу.
Література
Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ. – К.ДаКор,2003. – ст. 191-209
І.М. Туманов. Режисура масового свята і театралізованого концерту М.,Просвіта,1976
С.С. Клітін. Естрада Л.,Мистецтво1987
О.П.Конніков Світ естради.М.,Мистецтво,1980.
А.Д.Сілін. Площі – наші палітри .М.,Радянська Росія 1982
Є.Б.Шапіровський.Конферанс і конферансьє.М., Мистецтво.1971
І.Г.Шароєв Режисура естради та масових видовищ.М.,Просвыт,1986
Питання до самоконтролю:
У якій послідовності здійснюється формування режисерського задуму театралізованого концерту.
У чому полягає методика проведення занять з акторської майстерності та сценічної мови.

Тема:Сценарний план театралізованого концерту.
План практичного заняття:
Найголовніші вимоги до сценарного плану концерту:
–         дотримання співвідношення документального та художнього матеріалу.
–         дотримання співвідношення словесного і видовищного матеріалу.
Складання сценарного плану театралізованого концерту.
Література:
Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ. – К.ДаКор, 2003р.ст. 191-209
Ф.М. Каверін. Концерт художньої самодіяльності.М.,Молода Гвардія,1956
Питання до самоконтролю:
Чому важливо дотримуватися у сценарному плані співвідношення документального та художнього матеріалу, словесного і видовищного матеріалу.

Тема: Сценарій театралізованого концерту
1.Особливості драматургії естрадного видовища.
2.Правила складання концертної програми.
3.Складання сценарію театралізованого концерту.
Література
С.С .Клітін Режисура на концертній естраді.М, Мистецтво,1971.
В.М. Самойленко.Масові музичні видовища. Театралізований концерт. М.,Музика,1976.
Питання до самоконтролю:
Які особливості має драматургія естради?
Які найголовніші вимоги до складання концертної програми

Тема:Програма театралізованого концерту.
Прослуховування та відбір номерів.
Пошуки режисерського ходу.
Відбір виразних засобів.
Складання програми концерту.
Література:
М.Г.Германова. Естрадний номер. – М.,Радянська Росія,1986.
Питання до самоконтролю:
У якій послідовності формується програма театралізованого концерту?

Тема:Створення організаційно – виконавчої групи та розподіл обов’язків.

  1. Наявність організаційно – виконавчої групи – обов’язкова умова успіху концерту.
  2. Створення організаційно – творчої групи, розподіл творчих та організаційних навантажень.
  3. Визначення терміну виконання творчих та організаційних навантажень.

Література
І.Г.Шароєв Режисура естради та масових видовищ.М.,Просвыт,1986
Питання до самоконтролю:
Для чого створюється організаційно-виконавча група?
Які обов’язки покладаються на членів цієї групи.

Тема: Застільний період роботи над сценарієм концерту.
1.Робота режисера з ведучими над словесною дією.
2.Створення режисури окремих номерів.
Література
Питання до самоконтролю:
У чому полягає зміст роботи режисера у застільному періоді?

Тема: Художньо – образне оформлення концертної програми.
1.Пошуки зорового образу концерту.
2.Обговорення костюмів, гриму,бутафорії та реквізиту, необхідного для окремих номерів концерту.
3.Планування і використання сценічної площини окремими виконавцями та виконавцями.
Література
Є.Б.Шапіровський. Образи і маски естради. – М.: Радянська Росія,1976
Питання до самоконтролю:
Як створюється режисером зоровий образ концерту?
 
Тема: Музичне та шумове вирішення концертної програми.
Підготовка виписок музичного та шумового оформлення.
Запис фонограм виконавцям та окремим колективам в тому порядку, в якому вони виступають.
Створення звукової партитури.
Література
В.М. Самойленко. Масові музичні видовища. Театралізований концерт. М.,Музика,1976.
Питання до самоконтролю:
Що повинен врахувати режисер, створюючи музичне та шумове вирішення концертної програми.
 
Тема:Робота над окремими епізодами концертної програми.
План
1. Проведення керівником репетицій окремих епізодів концерту.
2Репетиція початку та фіналу концерту.
3.Робота над окремими номерами концертної програми.
Література
Питання до самоконтролю:
В якій послідовності режисер здійснює репетиції окремих епізодів концертної програми?

Тема: Прогонна репетиція концерту
1.Проведення керівником прогону концерту за епізодами .
2.Прогон за блоками.
3.Прогон в цілому концертної програми.
Питання до самоконтролю:
Які завдання стоять перед режисером на прогонній репетиції концерту?

Тема: Монтувальна репетиція концерту.
1.Введення засобів виразності.
2. Проведення технічної репетиції.
3.Виконання номерів у поєднанні з музикою, шумами тощо.
Питання до самоконтролю:
Які завдання стоять перед режисером на монтувальній репетиції концерту?

Тема: Генеральна репетиція концерту.
Перевірка керівником творчої готовності концерту.
Проведення репетиції без зупинки.
Аналіз керівником якості генеральної репетиції.

Студент повинен вміти:
–          розробити розгорнутий сценарний план, написати сценарій театралізованого концерту;
–          створити організаційно – виконавчу групу та розподілити обов’язки;
–          розробити декоративно-художнє оформлення програми;
–          розробити музично-шумову партитуру програми;
–          організувати репетиційний процес;
–          провести репетиції   концертних номерів з творчими колективами;
–          застосувати допоміжні виражальні засоби;
–          зробити аналіз виконаної роботи.

 Складові модульного оцінювання: самостійна робота (2 а) №5, №6, №7; практичні робота.
Модульна контрольна робота №2: Публічний показ театралізованого концерту.

Навчальний модуль №2(а)

Тема: Режисерський задум літературно–музичної композиції.
Пошуки та визначення керівником актуальної теми для композиції.
Визначення ідеї.
Відбір відповідного літературно-музичного матеріалу.
Формування структури композиції.(упорядкування послідовності відібраного матеріалу).
Література
О.Ю.Акакієва. Літературна композиції. М., Радянська – Росія. 1986 ст. 3-7
Г.В. Артоболевський.Художне читання.М,Просвіта,1978ст. 97
С.В.Кочерян.В пошуках живого слова.М.,Радянська Росія,1960 ст.24 -27,49
В.Яхонтов. Театр одного актора М.,Мистецтво 1958,ст..140-146,394,399- 400
За якими критеріями режисер підбирає літературно-музичний матеріал для композиції?

Тема: Сценарний план літературно–музичної композиції.
1.Розробка керівником сценарного плану.
2.Відбір художнього матеріалу.
3.Відбір документального матеріалу.
4.Запис сценарного плану.
5. Підбір художнього та документального матеріалу за обраною темою
Питання до самоконтролю
Що повинен врахувати режисер, створюючи сценарний план композиції?

Тема: Сценарій літературно – музичної композиції.
Формування епізодів сценарію та наповнення їх матеріалом.
Пошуки сценарно–режисерського ходу.
Запис сценарію.
Література
О.Ю.Анакієва.Літературні композиції.М.,Радянська Росія,1986р.
Д.М.Катишева.Театр поета.М.,Радянська Росія,1989р.
З.В.Савкова.Мистецтво літературної композиції та монтаж. М.,1985.
Питання до самоконтролю
За якими правилами режисер здійснює формування епізодів сценарію композиції?

Тема: Застільний період роботи над сценарієм
1.Розподіл керівником творчих та організаційних обов’язків між членами колективу.
2.Читання, обговорення та затвердження сценарію композиції.
3.Розподіл ролей з урахуванням творчих та фізичних можливостей акторів.
4.Читання композиції за ролями. Визначення творчих завдань та підтекстів.
5.Робота акторів над словесною дією.
Література
А.К.Охмуш.Робота читця над літературною композицією. Луганськ- 2007р.
С.С.Клітін.Режисер і читець.Л.,Мис,1968р.
А.І.Шварц. В лабораторії читця.М.,Мис.1968р.
Б.М. Покровський.Театр яитця.М.,Мис.1981р.
Б.Ф.Попов. Наодинці з глядачем.М.,Мис.1988р.
Д.М.Катишева.Театр поета.М,,Радянська Росія,1989р.
Питання до самоконтролю
Які завдання стоять перед керівником-режисером у застільному періоді роботи над сценарієм?

Тема: Робота над звуко–шумовим та музичним оформленням композиції
Створення керівником виписки на музичне та шумове оформлення.
Прослуховування та відбір музично – шумового матеріалу
Установлення порядку музичних номерів і запис фонограми .
Визначення музичних антрактів, пауз, заставок.
Питання до самоконтролю
Що повинен врахувати режисер, створюючи музичне та шумове оформлення композиції?

Тема: Художньо–образне вирішення літературно–музичної композиції
Пошуки і створення керівником зорового образу постановки.
Планування сценічної площини.
Пошуки і визначення оформлення сцени згідно задуму режисера.
Виготовлення художнього оформлення.
Питання до самоконтролю
Яким вимогам повинно відповідатихудожньо–образне вирішення літературно–музичної композиції?

Тема: Сценічне втіленням віршованої мікродраматургії
Практична робота з виконавцями над сценічним втіленням мікродраматургії віршів композиції:
–         пошуки засобів виразності;
–         створення словесної дії;
–         пошуки пластичного вирішення.
Питання до самоконтролю
У чому полягають особливості роботи з акторами над сценічним втіленням мікродраматургії окремих віршів?

Тема:Робота на сцені над окремими частинами композиції
1.Прогонна репетиція окремих епізодів композиції (зав’язки, кульмінації, розв’язки).
2.Завершення роботи з виконавцями.
3.Уведення усіх засобів виразності.
Питання до самоконтролю
Які завдання керівника у проведенні прогонної репетиції?

Тема: Практична робота над узгодженням всіх компонентів виражально-зображальних засобів театралізації.
1.Перевірка темпо-ритму в окремих епізодах.
2.Створення атмосфери окремих епізодів.
3.Звязок мізансцен з оформленням.
4.Завершальна робота з виконавцями.

Тема: Проведення прогонної репетиції.
1.Прогонна репетиція з уведенням всіх виражальних засобів.
2.Прогон в цілому літературно музичної композиції.
3.Аналіз репетиції.
4.Самостійні повторні репетиції.
Питання до самоконтролю:
1.Які завдання стоять перед режисером в процесі репетиції літературно-музичної композиції?

Тема:Проведення монтувальної репетиції
1.Репетиція по встановленню декорацій.
2. Введення засобів виразності.
3. Проведення технічної репетиції.

Тема:Проведення генеральної репетиції
Перевірка керівником творчої готовності літературно-музичної композиції.
Проведення репетиції без зупинки.
Аналіз керівником якості генеральної репетиції.
Студент повинен уміти:
–         розробити розгорнутий сценарний план, написати сценарій літературно – музичної композиції;
–         створити організаційно – виконавчу групу та розподілити обов’язки;
–         підібрати засоби виразності;
–         розробити декоративно-художнє оформлення програми;
–         розробити музично-шумову партитуру програми;
–         організувати репетиційний процес;
–         застосувати допоміжні виражальні засоби;
–         проаналізувати здійснену роботу.
Складові модульного оцінювання:
–         самостійна робота (2 а) №5, №6, №7;
–         практична робота.
Модульна контрольна робота №2(а). Публічний показ літературно – музичної композиції

Навчальний модуль №3

Тема:Формування режисерського задуму дитячого свята.
Пошуки та визначення керівником теми та ідеї театралізованого дитячого свята;
Створення задуму майбутнього сценарію, його обговорення;
Складання сценарного плану.
Література:
1.І.А. Маршак «Клубний сценарій» М. Профвидит, 1975 стр. 12 – 99, 104. Сценарій театралізованих дитячих свят, сценарний план дитячого свята
 
Тема:Підбір художнього матеріалу, пошуки сценарного ходу.
1. Формування структури композиції Розробка сюжету.
2. Пошуки художнього матеріалу з урахуванням аудиторії і рівня розвитку її пізнавальних інтересів.
3..Аналіз вибраного матеріалу з позиції ідейно – тематичної основи, мети сценарію;
5.Пошуки сценарного ходу, поєднання відібраного матеріалу сценарним ходом;
 Література:
Марков О.М «Сценарно режисерские основы художственно педагогической деятельности клуба»., П, Просвещение, 1988 ст. 3 – 7, 16 – 21, 73 – 78.

 Тема:Розробка епізодів сценарію,створення єдиної сценарної композиції.
1. Розробка задуму блоків, епізодів, фрагментів сценарію;
2.Уточнення сценарного ходу;
3.Конкретизація теми епізодів;
4.Визначення подій – основи епізода;
5.Вибір ігрового матеріалу, у відповідності до завдань епізоду;
6.Побудова конфлікту;
Література:
Д.М. Генкин «Сценарное майстерство культпросветроботника М; Советскоя Росия,
Розробка епізодів, фрагментів сценарію, створення єдиної сценарної композиції.
1982. Ст.. 15 – 36; 59 – 74; 111 – 130.

Тема: Літературний запис сценарію.
Здійснення літературного запису створеного сценарію згідно вимог. моменти.
Література:
А.З.Житницький «Драматургія масових театралізованих заходів» Харків 2005.
  
Тема:Розподіл творчих доручень у підготовці дитячого свята.
1.Організаційно – творча робота режисера над втіленням сценарію;
2.Розробка плану підготовки дитячого свята..
3.Написання графік-випуску дитячого свята.
Література:
А.З.Житницький «Клубна драматургія» Х, ХДІК 1978. Ст.. 3 – 21.
 
Тема:Застільний період роботи над сценарієм.
1.Розподіл керівником творчих та організаційних обов’язків між членами колективу.
2.Читання, обговорення та затвердження сценарію композиції.
3.Розподіл ролей з урахуванням творчих та фізичних можливостей акторів.
4.Читання сценарію за ролями. Визначення творчих завдань та підтекстів.
5.Робота акторів над створенням словесної дії.
 
Тема: Робота режисера над музичним оформленням театралізованого дитячого свята.
Створення керівником виписки на музичне та шумове оформлення.
Прослуховування та відбір музично – шумового матеріалу
Установлення порядку музичних номерів і запис фонограми .
Визначення музичних антрактів, пауз, заставок.

Тема:Робота над художнім оформленням та танцювально-пластичним вирішенням свята.
Пошуки і створення керівником зорового образу постановки.
Планування сценічної площини.
Пошуки і визначення художнього оформлення сцени згідно задуму режисера.
Виготовлення художнього оформлення.
Складання списку танцювальних номерів,визначення їх характеру, тривалості та місце на сценічній площадці.
Робота з виконавцями над танцювально-пластичними вирішенням.
Складання виписок на костюми, бутафорію та реквізит.
 
Тема: Репетиції окремих епізодів свята.
Прогонна репетиція окремих епізодів дитячого свята за структурними частинами
(зав’язки, кульмінації, розв’язки).
Робота над темпо-ритмом в епізодах;
Уведення засобів виразності.
  
Тема: Прогонна репетиція (у костюмах, з гримом, світлом, реквізитом).
1.Прогонна репетиція з уведенням всіх виражальних засобів.
2.Прогон в цілому всього сценарію дитячого свята.
3.Аналіз репетиції.
4.Самостійні повторні репетиції.
 
Тема: Монтувальна репетиція.
1.Репетиція по встановленню декорацій.
2. Введення засобів виразності.
3. Проведення технічної репетиції.
 
Тема: Генеральна репетиція свята.
Перевірка керівником творчої готовності театралізованого дитячого свята.
Проведення репетиції без зупинки.
Аналіз керівником якості генеральної репетиції.
 Студент повинен уміти:
–         розробити розгорнутий сценарний план, написати сценарій літературно – музичної композиції;
–         створити організаційно – виконавчу групу та розподілити обов’язки;
–         розробити декоративно-художнє оформлення програми;
–         розробити музично-шумову партитуру програми;
–         організувати репетиційний процес;
–         застосувати допоміжні виражальні засоби;
–         зробити аналіз виконаної роботи.
Складові модульного оцінювання:
–         самостійна робота (2 а) №8;№9;№10;№11;№12;
–         практична робота.
Модульна контрольна № 3: Публічний показ театралізованого дитячого свята

Навчальний модуль №3(а)

Тема: Формування режисерського задуму театралізованого календарного свята.
Пошуки та визначення керівником теми та ідеї сценарію.
Створення задуму майбутнього сценарію, його обговорення;
Складання сценарного плану.

Тема:Підбір художнього матеріалу, пошуки сценарного ходу.
1. Формування структури сценарію, розробка сюжету.
2. Пошуки художнього матеріалу та документального матеріалу.
3..Аналіз вибраного матеріалу з позиції ідейно – тематичної основи, мети сценарію;
5.Пошуки сценарного ходу, поєднання відібраного матеріалу сценарним ходом;

Тема: Розробка епізодів сценарію,створення єдиної сценарної композиції.
1. Розробка задуму блоків, епізодів сценарію;
2.Конкретизація теми епізодів;
3.Визначення подій – основи епізода;
4.Вибір художнього, ігрового матеріалу, у відповідності до завдань епізоду;
5.Побудова конфлікту;
6. Побудова структури епізоду за композицією.
Література:
1. Д.М. Генкин «Сценарное майстерство культпросветроботника М; Советскоя Росия,
 
Тема:Літературний запис сценарію
Здійснення літературного запису створеного сценарію згідно вимог. моменти.
                                                           Література:
А.З.Житницький «Драматургія масових театралізованих заходів» Харків 2005.
 
Тема: Розподіл творчих доручень у підготовці свята.
1.Організаційно – творча робота режисера над втіленням сценарію;
2.Розробка плану підготовки театралізованого календарного свята.
3.Написання графік-випуску театралізованого свята.
Література:
А.З.Житницький «Клубна драматургія» Х, ХДІК 1978. Ст.. 3 – 21.
  
Тема: Застільний період роботи над сценарієм.
1.Розподіл керівником творчих та організаційних обов’язків між членами колективу.
2.Читання, обговорення та затвердження сценарію театралізованого свята.
3.Розподіл ролей з урахуванням творчих та фізичних можливостей акторів.
4.Читання сценарію за ролями. Визначення творчих завдань та підтекстів.
5.Робота акторів над створенням словесної дії.
 
Тема:Робота режисера над музичним оформленням театралізованого свята
План:
Створення керівником виписки на музичне та шумове оформлення.
Прослуховування та відбір музично – шумового матеріалу
Установлення порядку музичних номерів і запис фонограми .
Визначення музичних антрактів, пауз, заставок.
Створення виписки на музичне та шумове оформлення.
 
Тема:Робота над художнім оформленням та танцювально-пластичним вирішенням свята.
1. Пошуки і створення керівником зорового образу постановки.
2.Планування сценічної площини.
3.Пошуки і визначення оформлення сцени згідно задуму режисера.
4.Виготовлення художнього оформлення.
Відбір потрібного характеру і тривалості хореографічних   номерів.
6.Робота з виконавцями над танцювально-пластичними вирішенням свята.
                                                               
 Тема: Репетиції окремих епізодів свята.
Прогонна репетиція композиційних частин дитячого свята за (зав’язки, кульмінації, розв’язки).
Робота над темпо-ритмом в епізодах;
Завершення репетиційної роботи з виконавцями, ведучими.
Уведення засобів виразності.
Аналіз керівником роботи учасників свята.
 
Тема:   Прогонна репетиція (у костюмах, з гримом, світлом, реквізитом).
1. Прогонна репетиція дитячого свята з уведенням всіх виражальних засобів.
2.Аналіз керівником якості прогонної репетиції.
4. Повторні репетиції окремих епізодів свята, які за потребою проводять відповідальні за них.
 
Тема: Монтувальна репетиція.
1. Монтаж декорацій свята.
2. Проведення технічної репетиції.
 
Тема:Генеральна репетиція свята.
Перевірка керівником творчої готовності театралізованого дитячого свята.
Проведення репетиції без зупинки.
Аналіз керівником якості генеральної репетиції.
 
Студент повинен уміти:
–         розробити розгорнутий сценарний план, написати сценарій театралізованого календарного свята ;
–         провести застільний період роботи над сценарієм свята;
–         розробити декоративно-художнє оформлення програми;
–         розробити музично-шумову партитуру програми;
–         організувати репетиційний процес;
–         зробити аналіз виконаної роботи.
Складові модульного оцінювання:
–         самостійна робота №8;№9;№10;№11;№12;
–         практична робота на заняттях.
Модульна контрольна робота №3(а): Публічний показ театралізованого календарного свята.

Навчальний модуль №4
Тема:Робота над створенням сценарію театралізованого заходу інноваційної форми (шоу-програм, презентацій, банкетів)
Пошуки керівником теми майбутнього сценарію шоу – програми.
Розробка сценарного плану.
Розробка тематики епізодів.
Пошуки сюжетно-сценарного ходу
Література:
1.І.Б.Щубіна «Організація дозвілля і шоу-програм» Фелікс, 2003 ст.5-52.
2. Ю.Луговська «Фірма гуляє» Фелікс, 2005 ст.8-30
 
Тема:Пошуки документального та художнього матеріалу для сценарію.
1. Формування структури сценарію, розробка сюжету.
2. Пошуки художнього матеріалу та документального ( за потребою).
3..Аналіз вибраного матеріалу відповідно до теми, ідеї, мети сценарію.
4.Пошуки сценарного ходу, поєднання відібраного матеріалу сценарним ходом
 
Тема:Формування сценарію заходу інноваційної форми.
Формування фрагментів, епізодів у композицію сценарію.
Добір виразних засобів театралізації.
Монтаж епізодів.
Створення чистового варіанту сценарію.
 
Тема:Розробка ігор-конкурсів для активізації майбутніх учасників заходу.
Підбір ігор та конкурсів;
Створення тексту конферансу для ведучого ігор та конкурсів.
Робота над матеріалом конферансу.
 Література:
А.П. Обертинська. Масові ігри К. вища школа, 1980,ст.21-26

Тема: Організаційно – творча робота режисера заходу інноваційної форми
1.Організаційно – творча робота режисера над втіленням сценарію;
2.Розробка плану підготовкишоу-програми, презентацій, банкетів.
3.Складання графіка-випуску шоу-програми, презентацій, банкетів.
Література:
А.З.Житницький «Клубна драматургія» Х, ХДІК 1978. Ст.. 3 – 21.
 
Тема: Застільний період роботи над сценарієм.
1.Розподіл керівником творчих та організаційних обов’язків між членами колективу.
2.Читання, обговорення та затвердження сценарію .
3.Розподіл ролей з урахуванням творчих та фізичних можливостей акторів.
4.Читання сценарію за ролями. Визначення творчих завдань та підтекстів.
5.Робота акторів над створенням словесної дії.
 
Тема: Робота над епізодами сценарію шоу-програми, презентацій, банкетів (за вибором студента) у вигородках.
Прогонна репетиція композиційних частин шоу – програми, презентації, банкету. (зав’язки, кульмінації, розв’язки).
Робота над темпо-ритмом в епізодах;
Репетиційна робота з виконавцями, ведучими.
Уведення засобів виразності.
Аналіз керівником якості роботи у вигородках.
 
Тема: Музично-шумове, світлове, художньо-декоративне, танцювально-пластичне вирішення заходу.
Створення керівником виписки на музичне та шумове оформлення.
Прослуховування та відбір музично – шумового матеріалу
Установлення порядку музичних номерів і запис фонограми .
Визначення музичних антрактів, пауз, заставок.
 
Тема: Прогонна репетиція (у костюмах, з реквізитом, з гримом).
1.Прогон всього сценарію шоу – програми, презентації, банкету з уведенням всіх виражальних засобів.
2. Аналіз керівником якості прогонної репетиції.
3. Самостійні повторні репетиції (за потребою).

 Тема:Монтувальна репетиція.
1.Монтаж художньо – декоративного оформлення заходу.
2. Проведення технічної репетиції.
 
Тема: Генеральна репетиція
1.Перевірка творчої готовності до показу шоу – програми,презентації, банкету.
2.Проведення репетиції без зупинок.
3.Аналіз якості проведеної генеральної репетиції.
Студент повинен уміти:
–          розробити сценарний план, написати сценарій (шоу-програми, презентації, банкету) ;
–          створити організаційно – виконавчу групу та розподілити обов’язки;
–          провести застільний період роботи над сценарієм;
–          розробити декоративно-художнє оформлення програми;
–          розробити музично-шумову партитуру програми;
–          організувати репетиційний процес;
–          працювати з виконавцями, учасниками заходу.
–          застосувати допоміжні виражальні засоби;
–          зробити аналіз виконаної роботи.
Складові модульного оцінювання:
–         самостійна робота №13; №14;, №15;№16;17;
–         практична робота н заняттях.
 Модульна контрольна робота №4: Публічний показ театралізованих заходів інноваційних форм (шоу-програми, презентації, банкету)