ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» 

Розробник – Р.Д. Шестопал, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист                                   

Варіант I

Завдання 1. Охарактеризуйте видовищні форми КДД.
Завдання 2. Розкрийте особливості організації КДД для дошкільнят та молодших школярів.
Завдання 3. Розробіть програму Дня сімейного відпочинку.

Література

 1. Заброцький М.М. Основи вікової психології : навч. посібник /  М.М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга , 2002. – С. 33-71.
 2. Зайцев А.П.  Режисура естради і  масових видовищ / А.П. Зайцев . – Київ, 2006. – С. 191-209.
 3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр навчальної літератури , 2005. – С.24- 39.
 4. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ : ДАКККМ , 1999.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен  назвати та схарактеризувати видовищні форми культурно-дозвіллєвої діяльності; розкрити їх особливості. Характеризуючи концерт, назвіть його різновиди.

Виконуючи завдання №2, необхідно  розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу у роботі з дошкільнятами та молодшими школярами   на основі  психолого-педагогічної  та вікової характеристики ; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки та проведення.

Завдання №3 – це завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно пригадати основні форми організації сімейного відпочинку, особливості їх проведення. Запишіть програму Дня сімейного відпочинку.

Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.

Термін здачі: VІI семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант II

Завдання 1. Охарактеризуйте  конкурсніформи КДД.
Завдання 2. Розкрийте особливості організації КДД для підлітків.
Завдання 3. Розробіть програму масового свята (тематика за вибором  студента).

Література

 1. Заброцький М.М. Основи вікової психології : навч. посібник /  М.М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга , 2002.
 2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр навчальної літератури , 2005. – С.49-59.
 3. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ : ДАКККМ , 1999. – С.164-171.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен схарактеризуватиконкурсніформи культурно-дозвіллєвої діяльності, визначити їх особливості.

Виконуючи завдання №2, необхідно  розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу у роботі з підлітками  на основі  психолого-педагогічної  та вікової характеристики; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки та проведення.

Завдання №3 – це завдання практичного характеру. Для його виконаннянеобхідно визначити тематичну спрямованість, тему та назву свята, його структурні компоненти, місце і час проведення. Написати програму свята.

Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.

Термін здачі: VІI семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант III

Завдання 1. Охарактеризуйте масові свята.
Завдання 2.  Розкрийте особливості організації КДД з молоддю.                    
Завдання 3. Складіть план підготовки тематичного вечора (тематика за вибором студента).

Література

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006. – С.65- 99.
 2. Заброцький М.М. Основи вікової психології : навч. посібник /  М.М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга , 2002. – С.33-71.
 3. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 176-183.
 4. Обертинська А.П. Масові ігри та свята : навч. посіб. /  А.П. Обертинська. – Київ: Вища школа, 1980. – С.146-152.
 5. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ : ДАКККМ , 1999. – С.126-132.
 6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр навчальної літератури , 2005. – С.59- 65.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен   схарактеризувати масові свята, визначити їх особливості, назвати основні структурні компоненти свята.

Виконуючи завдання №2, необхідно  розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу у роботі з молоддю  на основі  психолого-педагогічної  та вікової характеристики; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки та проведення.

Завдання№3 – завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно:

 1. Ознайомитися зі сценарієм тематичного вечора (сценарій за вибором студента).
 2. Визначити організаційні заходи з підготовки тематичного вечора.
 3. Продумати послідовність і термін підготовки заходів до вечора та визначити відповідальних.
 4. Записати план підготовки тематичного вечора за формою:
№ з/п          Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка

Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.

Термін здачі: VІIсеместр. Форма контролю: співбесіда

Варіант IV

Завдання 1. Охарактеризуйте інформаційно-дискусійні форми КДД.
Завдання 2. Розкрийте особливості організації КДД з людьми похилого віку.
Завдання 3. Складіть план роботи клубного закладу під час шкільних канікул.

Література

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006. – С.157- 166.
 2. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кондор, 2005.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен   схарактеризувати  інформаційно-дискусійні форми культурно-дозвіллєвої діяльності , визначити їх особливості.

Виконуючи завдання №2, необхідно  розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу у роботі з  людьми похилого віку  на основі  психолого-фізіологічної та вікової характеристики ; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки і проведення.

Завдання№3 – завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно визначити сезонні особливості шкільних канікул, мету закладу культури клубного типу в організації дозвілля під час шкільних канікул, форми

КДД для різних дитячих вікових категорій.

Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.

Термін здачі: VІI семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант V 

Завдання 1. Охарактеризуйте  тематичні вечори.                                      
Завдання 2. Розкрийте особливості організації КДД для людей з обмеженим станом здоров’я .              
Завдання 3. Складіть план підготовки  дитячого ранку.

Література

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006. – С.157- 166. – С.57-62
 2. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 191-209.
 3. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ : ДАКККМ , 1999. – С.104-112
 4. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кондор, 2005.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен   схарактеризувати тематичні вечори, визначити їх особливості, назвати жанри тематичного вечора.

Виконуючи завдання №2, необхідно  розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу в організації дозвілля  людей з обмеженим  станом здоров’я  на основі  психолого-педагогічної  та вікової характеристики; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки і проведення.

Завдання№3 – завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно:

 1. Ознайомитися зі сценарієм дитячого ранку (сценарій за вибором студента).
 2. Визначити організаційні заходи з підготовки дитячого ранку.
 3. Продумати послідовність і термін підготовки заходів до дитячого ранку та визначити відповідальних.
 4. Записати план підготовки дитячого ранку за формою:
№ з/п          Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка

Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.

Термін здачі: VІI семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант VI

Завдання 1. Охарактеризуйте  вечір  відпочинку як форму КДД.
Завдання 2. Розкрийте особливості організації сімейного дозвілля.
Завдання 3. Розробіть конкурсну програму (тематика за вибором студента).

Література

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006. – С.157- 166. – С.166-179.
 2. Вечори відпочинку // Позакласний час. – 1999. – № 19-20
 3. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 191-209.
 4. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ : ДАКККМ , 1999. – С.164-171
 5. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кондор, 2005.

 Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен   схарактеризувати вечір відпочинку як форму культурно-дозвіллєвої діяльності,  назвати різновиди вечорів відпочинку.

Виконуючи завдання №2, необхідно розкрити основні завдання закладів культури  клубного типу в організації сімейного дозвілля; основні форми організації дозвілля та особливості їх підготовки і проведення.

Завдання№4 – завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно:

 1. Визначити вид конкурсної програми: командний, чи індивідуальний.
 2. Визначити тему та назву конкурсної програми.
 3. Підібрати конкурсні завдання (5-6). Дати їм назву.
 4. Розробити умови конкурсних завдань.
 5. Підібрати художні номери.
 6. Записати конкурсну програму.

         Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов’язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см., праве – 1 см.

Вказати список використаної літератури.                               

Термін здачі: VІI семестр. Форма контролю: співбесіда