ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розробник: Є.Г.Мосякін

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
II курс III семестр

Навчальний модуль № 1
Самостійна робота № 1 – виготовити таблиці та схеми розташування музикантів духового оркестру на сцені(концертному майданчику)і в строю для гри на місці та у русі.
Форма і термін контролю: співбесіда, знайомлення з виготовленими таблицями та схемами. Термін перевірки – 6-й тиждень, заняття № 12
Програмові вимоги:
Знати: склади сучасних духових оркестрів; варіанти розміщення оркестрового колективу на сцені(естраді, концертному майданчику)і в строю для гри на місці та у русі.

Навчальний модуль № 2
Самостійна робота № 2. – підготувати відповіді на питання музично-теоретичного аналізу власної оркестрової партії одного з творів з програми семестру.
Форма і термін контролю: співбесіда,(аналіз власної оркестр. партії). Термін перевірки –– 15-й тиждень, заняття № 15.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються.
Вміти: аналізувати свою оркестрову партію за запропонованою схемою.
II курс IV семестр 

Навчальний модуль № 3
Самостійна робота № 3. підготувати відповіді на питання музично-теоретичного аналізу власної оркестрової партії одного з творів з програми семестру.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз власної оркестр. партії). Термін перевірки – 4-й тиждень, заняття № 4.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються.
Вміти: аналізувати свою оркестрову партію за запропонованою схемою.

Навчальний модуль № 4
Самостійна робота № 4. – підготувати для виконання(у складі оркестру)оркестрові партії одного з творів з репертуару семестру(за завданням викладача).
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 18-йтиждень, заняття № 18.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; мати уявлення про фразування та правила, що стосуються взяття дихання; орієнтуватись у виконанні різних штрихів та нюансів.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності).

III курс V семестр 

Навчальний модуль № 5
Самостійна робота № 5. – проаналізувати власну оркестрову партію одного з творів з репертуару семестру.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз власної оркестр. партії). Термін перевірки – 4-й тиждень, заняття № 4.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються.
Вміти: аналізувати свою оркестрову партію за запропонованою схемою.

Навчальний модуль № 6
Самостійна робота № 6. – підготувати для виконання(індивідуально та у складі оркестру)оркестрові партії одного з творів з репертуару семестру.
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 10-йтиждень, заняття № 18.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; правила, що стосуються взяття дихання; послідовність роботи над складними (за наявності) в технічному відношенні місцями.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності).

ІІІ курс VI семестр 

Навчальний модуль № 7
Самостійна робота № 7. – підготувати для виконання(індивідуально та у складі оркестру)оркестрові партії одного з творів з репертуару семестру.
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 15-йтиждень заняття № 15.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; правила, що стосуються взяття дихання; орієнтуватись у виконанні різних штрихів та нюансів; послідовність роботи над складними(за наявності)в технічному відношенні місцями.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності); аналізувати свої оркестрові партії.

Навчальний модуль № 8.
Самостійна робота № 8. Проаналізувати оркестрову партію одного з творів семестрового репертуару.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз власної оркестрової партії). Термін перевірки – 5-й тиждень, заняття № 9.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються.
Вміти: аналізувати свою оркестрову партію за запропонованою схемою.

IV курс VII семестр 

Навчальний модуль № 9
Самостійна робота № 9. Підготуватидля виконання(індивідуально та у складі оркестру)та проаналізувати оркестрову партію одного з творів семестрового репертуару.
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 11-йтиждень заняття № 22.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; орієнтуватись у виконанні різних штрихів та нюансів; правила, що стосуються взяття дихання; послідовність роботи над складними(за наявності)в технічному відношенні місцями; особливості репетиційної роботи над творами танцювального жанру, маршового та траурно-церемоніального репертуару; особливості роботи над супроводом для солістів-вокалістів та інструменталістів.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності); аналізувати свої оркестрові партії.

Навчальний модуль № 10
Самостійна робота № 10. Підготувати для виконання(індивідуально та у складі оркестру)та проаналізувати оркестрову партію одного з творів семестрового репертуару
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 18-йтиждень заняття № 36.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; орієнтуватись у виконанні різних штрихів та нюансів; правила, що стосуються взяття дихання; послідовність роботи над складними(за наявності)в технічному відношенні місцями; особливості репетиційної роботи над творами танцювального жанру, маршового та траурно-церемоніального репертуару; особливості роботи над супроводом для солістів-вокалістів та інструменталістів.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності); аналізувати свої оркестрові партії.

IV курс VIII семестр 

Навчальний модуль № 11
Самостійна робота № 11. Проаналізувати власну оркестрову партію одного з творів з програми семестру.
Форма і термін контролю: Співбесіда(аналіз власної оркестрової партії). Термін перевірки – 4-й тиждень, заняття № 7.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; нетранспонуючі та транспонуючі духові інструменти; головні елементи оркестрової фактури;
Вміти: аналізувати свою оркестрову партію за запропонованою схемою.

Навчальний модуль № 12
Самостійна робота № 12. Підготувати для виконання(у складі оркестру)оркестрову партію одного з творів семестрового репертуару.
Форма і термін контролю: Перевірка виконання оркестрової партії одного з творів семестрового репертуару. Термін перевірки – 9-йтиждень заняття № 18.
Програмові вимоги:
Знати: оркестрові партії творів, що розучуються; орієнтуватись у виконанні різних штрихів та нюансів; правила, що стосуються взяття дихання; послідовність роботи над складними(за наявності)в технічному відношенні місцями; особливості репетиційної роботи над творами танцювального жанру, маршового та траурно-церемоніального репертуару; особливості роботи над супроводом для солістів-вокалістів та інструменталістів.
Володіти технікою гри на своєму інструменті та виконувати оркестрові твори(в межах запланованого репертуару визначеного ступеня складності); аналізувати свої оркестрові партії.