ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на основі повної загальної середньої освіти)

Укладач: Свирид О.П.

ІІ курс ІІІ семестр (54 години – 1 кредит)

Навчальний модуль №1.

Будова голосового апарату. Співацька постава. Процес звукоутворення. Типи дихання. Співацьке дихання. Опора дихання. Звукова атака. Види атак. Регістри.

Формування голосних звуків. Положення гортані. Округленість звуку. Позиції звуку. Співацька артикуляція і дикція. Вокальна орфоепія. Робота над ліквідацією співацьких недоліків. Вивчення чотирьох вокальних творів.

Студент повинен знати:

будову голосового апарату, процес звукоутворення, типи співацького дихання, види звукових атак, правила співацької артикуляції і дикції, формування голосних: і, е, а, о, у, и.

Студент повинен вміти:

продемонструвати співацьку поставу і пояснити вимоги до неї;

пояснити і продемонструвати: процес співацького дихання; види звукової атаки; правильність формування голосних звуків: і, е, а, о, у, и.

Контрольний урок №1.

 1. Усна відповідь з теоретичних питань (див. додаток №1).
 2. Перевірка практичних навичок: виконання вокальних вправ.

Формування звуків в єдиній манері звукоутворення, високій позиції з правильним використанням дихання.   Продовження роботи над вдосконаленням співацьких навичок:
–         з досягнення звуковисотної інтонації;
–         над атакою звуку, опорою звуку в єдиній манері звукоутворення;
–         над формуванням голосних та вимовою приголосних звуків;
–         звукоутворення способами грудного та головного резонування;
–         над змістом твору (тема, ідея, образи), фразування.

Продовження роботи над ліквідацією співацьких недоліків.
Робота над вивченням третього та четвертого вокальних творів.

Студент повинен знати:
теоретичний матеріал згідно програмових вимог, літературний та музичний текст вокального твору.
Студент повинен при виконанні вокального твору продемонструвати:
володіння початковими навичками співацького дихання, формувати звуки в єдиній манері звукоутворення, чисто інтонувати мелодію вокальних творів.
Контрольний урок №2. Виконання першого та другого вокальних творів.
Складові модульного оцінювання: контрольні уроки №1, 2, поточне оцінювання

Модульна контрольна робота №1. Виконання третього та четвертого вокальних творів.

ІІ курс ІV семестр (27 годин – 0,5 кредита)

Навчальний модуль №2.

Продовження роботи над виробленням та вдосконаленням співацьких навичок:
–   досягненням звуковисотної інтонації, вміння слухати свій голос;
–   звукоутворенням способами грудного та головного резонування;
–   розширенням діапазону голосу з поєднанням правильного формування голосних звуків;
–   пофразове закінчення співу з твердою атакою звуку на видоху, точність «зняття»;
–  засвоєння всіх видів атаки звука: м’якою, твердою, придиховою.

Продовження роботи над ліквідацією співацьких недоліків. Робота над вивченням трьох вокальних творів.

Студент повинен знати:
літературний та музичний текст вокального твору.
Студент повинен вміти:
чисто інтонувати мелодію пісні; володіти способами грудного та головного резонування; використовувати тверду та м’яку атаки звука.
Контрольний урок №3. Виконання першого вокального твору.
Контрольний урок №4. Виконання другого вокального твору.
Контрольний урок №5. Виконання третього вокального твору.
Складові модульного оцінювання: контрольні уроки №3,4,5, поточне оцінювання
Модульна контрольна робота №2. Академконцерт: виконання 2-х вокальних творів з програми семестру (за вибором комісії).

ІІІ курс V семестр (27 годин – 0,5 кредита)

Навчальний модуль № 3

Продовження роботи над:

 • філіруванням звука, посиленням та поступовим послабленням звучання на одному звуці при  збереженні  високої співацької позиції, економності розподілу дихання, рівності голосу;
 • розвиток, пластичності, гнучкості, легкості та рухливості голосу;
 • рухомою динамікою;
 • виразністю передачі різноманітного характеру пісень: бадьорий, ніжний, наспівний, сумний.

Продовження роботи над вокальними вправами з усунення співацьких недоліків. Робота над вивченням трьох вокальних творів.

Студент повинен знати:
літературний та музичний текст вокального твору;
Студент повинен вміти:
володіти навичками філірування звука, економності розподілу дихання, рівності голосу; виразно передавати різноманітний характер пісень: бадьорий, ніжний, наспівний, сумний.

Контрольний урок №6. Виконання 1-го вокального твору.
Контрольний урок №7. Виконання 2-го вокального твору.
Контрольний урок №8. Виконання 3-го вокального твору.
Складові модульного оцінювання: контрольні уроки №6,7,8, поточне оцінювання
Модульна контрольна робота №3. Академконцерт: виконання 2-х вокальних творів з програми семестру (за вибором комісії).

ІІІ курс VІ семестр (27 годин – 0,5 кредита)

Навчальний модуль № 4

Продовження роботи над:

 • удосконаленням та закріпленням вокально-технічних навичок;
 • набуттям навичок співу прийомів народної мелізматики: предйоми, глісандування, огласовка приголосних;
 • поєднанням прийомів звуковедення на: субіто, стаккато, нон легато, легато та філірування звука;
 • художнім осмисленням виконуваного твору.

Продовження роботи над вокальними вправами з усунення співацьких недоліків. Робота над вивченням трьох вокальних творів.

 • Студент повинен знати:
 • літературний та музичний текст вокального твору.
 • Студент повинен вміти:
 • чисто інтонувати мелодію пісні; володіти початковими навичками поєднання прийомів звуковедення субіто, стаккато, нон легато, легато та філірування звука.

Контрольний урок №9. Виконання 1-го вокального твору.
Контрольний урок №10. Виконання 2-го вокального твору.
Контрольний урок №11. Виконання 3-го вокального твору.
Складові модульного оцінювання: контрольні уроки №9,10, 11, поточне оцінювання
Модульна контрольна робота №4. Академконцерт: виконання 2-х вокальних творів з програми семестру (за вибором комісії).

ІІІ курс VІІ семестр (27 годин – 0,5 кредита)

Навчальний модуль № 5

Продовження роботи над: удосконаленням та закріпленням вокально-технічних навичок; художнім осмисленням виконуваного твору.

Продовження роботи над вокальними вправами з усунення співацьких недоліків. Робота над вивченням трьох вокальних творів.

Студент повинен знати:
літературний та музичний текст вокального твору.
Студент повинен вміти:
чисто інтонувати мелодію пісні; володіти початковими навичками поєднання прийомів звуковедення субіто, стаккато, нон легато, легато та філірування звука.

 • Контрольний урок №12. Виконання 1-го вокального твору.
 • Контрольний урок №13. Виконання 2-го вокального твору.
 • Контрольний урок №14. Виконання 3-го вокального твору.
 • Складові модульного оцінювання: контрольні уроки №12,13, 14, поточне оцінювання
 • Модульна контрольна робота №5. Академконцерт: виконання 2-х вокальних творів з програми семестру (за вибором комісії).

Параметри та критерії оцінювання вмінь і навичок студентів

Практичні навички (МКР №2-5)

                                               1. Чистота інтонування:
4 чисте інтонування всіх звуків (вокального твору);
3 незначні помилки в чистоті інтонування (вокального твору);
2 помилки в чистоті інтонування мелодії (вокального твору);
1 значні інтонаційні помилки при виконанні вокального твору.
2. Вокальна культура:
4 звук формує в єдиній манері, високій позиції протягом всього діапазону; правильно обирає та застосовує тип дихання, атаку звука з відповідним характером звуковеденням.
3 допускаються незначні відхилення від єдиної манери звукоутворення, епізодичні відхилення від норми співацького дихання, атаки звука;
2 допускаються епізодичні відхилення від єдиної манери звукоутворення, дихання всередині фрази, невідповідність атаки звука динамічному розвитку.
1 невміле володіння навичками вокальної культури.
                                               3. Культура мови. Дикція.
4 вміле застосування правил дикції; правильне використання можливостей артикуляційного апарату.
3 нечітка вимова закінчення слів; допускаються незначні неточності при подвоєнні приголосних.
2 помилки у вимові закритих складів; нечітка робота артикуляційного апарату.
1 в’яла робота артикуляційного апарату.
 1. Художнє виконання
4 правильний вибір засобів музичної виразності: темп, динаміка, характер звуковедення, агогіка.
3 переважно вірний вибір засобів музичної виразності.
2 епізодичне використання засобів музичної виразності.
1 невміння використовувати засоби музичної виразності.

Комплекс методичного забезпечення самостійної роботи

Самостійна робота №1

Тема: Будова голосового апарату. Співацька установка. Співацьке дихання. Вокальна культура. Режим голосу. Звуковидобування. Мовна культура співака.

Література

 1. Горбачик Н.І. «Хорознавство та методика роботи з хором» (опорні конспекти).
 2. Кийко О.Л. Постановка голосу. Методичні рекомендації до виконання ККР. – К., 2005. – С.6-36

Завдання: Скласти конспект відповідей на питання вказаних тем.

Самостійна робота №2

Тема: Фактори, які впливають на якість звучання голосу.

Література

 1. Попов А. Физвокализ – голос и здоровье. – «Техника молодежи». – 1981. – С.18-21 /Ксерокопия/
 2. Белоброва Е.Ю. Статья для вокалистов всех уровней подготовленности (методические заметки) /Ксерокопия/

Завдання: Скласти тези відповіді на питання теми.

Самостійна робота №3

Тема: Шляхи вдосконалення вокальної культури.

Література

 1. Дмитриев А.В. Дыхание. Визуальные наблюдения за дыханием в пении и мнения педагогов и певцов о роли дыхания. /Ксерокопия/
 2. Сорокіна А. Реферат книги «Освобождение голоса» /Ксерокопия/

Завдання: Скласти тези відповіді на питання теми.

Самостійна робота №4

Тема: Вокальна робота в хорі як невід’ємна частина виховного процесу в самодіяльному колективі.          Взаємозв’язок вокальної роботи і елементів хорової звучності. Вокально-хорові вправи як засіб підвищення виконавського рівня самодіяльного хорового колективу. Вправи для розспівування хору.

Література

 1. Брилліант В., Палкін В. Вокал в самодіяльному хорі. – ХДІК, 1972
 2. Захаров А. Розспівування в хорі. Методичні поради. – К.: Мистецтво, 1963

Завдання: Записати приклади вокальних вправ для розспівування хору та методичні поради щодо їх застосування.

Список літератури рекомендованої для самостійного опрацювання

Методична література:

 1. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987
 2. Голубев П. Поради молодим педагогам-вокалістам. – К.: Музична Україна, 1993
 3. Луканин В.М. Мой метод работы с певцами. – М., 1972
 4. Мархлевский А.У. Практичні основи роботи в хоровому колективі. – К., 1986
 5. Соколов В., Попов В., Абелян Л. Школа хорового пеня. – М., 1987
 6. Коломоєць О.М. Хорознавство. – К., 2001
 7. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – М., 1967
 8. Єгоричева М. Вправи для розвитку вокальної техніки. – К., Музична Україна, 1997
 9. Євтушенко Д., Михайлов-Сидоров М. Питання вокальної педагогіки. – К., 1963
 10. Миклін М. Практичні основи вокального мистецтва. – К., 1971
 11. Емельянов Е.Е. Развитие голоса (координація и трепаж). – СПб.,1997
 12. Брилліант В., Палкін В. Вокал в самодіяльному хорі. – ХДУК, 1972

Репертуарні збірки:

 1. В чарах кохання. – К.: Мистецтво, 1989
 2. Червона рута. – К.: Музична Україна, 1993
 3. Чухрай О. Сонечко любові. – Полтава: Криниця, 1996
 4. Чухрай О. Диво все прощенної любові. – Полтава, 2008
 5. Ой летіла зозуленька. – К.: Музична Україна, 1993
 6. Українські ліричні пісні. 2-е вид. – К.: Музична Україна, 1993
 7. Українські ліричні пісні. – К.: Музична Україна, 1980
 8. Українське народне багатоголосся. – К.: Мистецтво, 1963