ПРАКТИКА З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
Розробники – І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії, О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії

Зміст навчальних модулів

Розділ І. Робота з папером.

Навчальний модуль №1.
Тема 1: Витинанки.
Практична робота№1.  Завдання: Виконати сюжетно-тематичну витинанку.
Тема 2: Пап’є-маше. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 3: Паперова та картонна пластика.
Практична робота№2.  Завдання :  Виконати ескіз декоративної композиції для техніки паперової та картонної пластики.
Практична робота№3.  Завдання :  Виконати декоративну композицію в техніці паперової та картонної пластики.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для виклеювання композиції.
Студент повинен вміти:
–          виконувати різні види витинанок;
–          розробляти ескізи композицій для паперової та картонної пластики;
–          виготовляти різні   ужиткові речі в техніці пап’є-маше;
–          виконувати композиції в техніці паперової та картонної пластики;
–          оформляти роботи, виконані в техніці паперової та картонної пластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-3), домашнього практичного завдання (№1), самостійних практичних робіт (№1). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          правильність виготовлення елементів композиції;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ ІІ. Аплікація соломкою.

Навчальний модуль №2.
Тема 4: Підготовка соломки. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 5: Декоративна рослинно-квіткова композиція.
Практична робота№4.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-квіткової композиції для аплікації соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№5.  Завдання : Виконати декоративну рослинно-квіткову композицію в техніці аплікація соломкою.
Тема 6: Декоративна рослинно-зооморфна композиція.
Практична робота№6.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-зооморфної композиції для аплікації соломкою.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№7.  Завдання : Виконати декоративну рослинно-зооморфну композицію в техніці аплікація соломкою.
Студент повинен вміти:
–          готувати та фарбувати соломку для аплікації;
–          розробляти ескізи композицій для техніки аплікація соломкою;
–          виконувати різні композиції в техніці аплікація соломкою;
–          оформляти роботи,  виконані в техніці аплікація соломкою.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№4-7), домашніх практичних завдань (№2, 3), самостійних практичних робіт (№2).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

Навчальний модуль №3.
Тема 1: Декоративна композиція в техніці соломопластики.
Практична робота№8.  Завдання : Виконати ескіз декоративної дзеркально-симетричної композиції для техніки соломопластики.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№9.  Завдання : Виконати декоративну композицію в техніці соломопластики.
Тема 2: Рослинно-квіткова композиція в техніці соломопластики.
Практична робота№10.  Завдання : Виконати ескіз рослинно-квіткової урівноваженої композиції для техніки соломопластики.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу для композиції.
Практична робота№11.  Завдання : Виконати рослинно-квіткову композицію в техніці соломопластики.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки соломопластики;
–          виконувати різні композиції в техніці соломопластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№8-11), домашніх практичних завдань (№4, 5). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якість підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компоновки елементів на робочій основі. Відповідність виклеяного зображення до ескізу;
–          вдалий вибір колірної гами композиції;
–          якість підготовки соломки;
–          правильність виклеювання соломки. Відповідність напрямку соломки формі малюнка;
–          охайність виконання роботи в цілому

Розділ ІІІ. Флористика.

Навчальний модуль №4.
Тема 3: Декоративна композиція з різноманітного природного матеріалу.
Практична робота№12.  Завдання : Виконати декоративну композицію з різноманітного природного матеріалу.
Домашнє практичне завдання №6: Підготувати основу для композиції.
Тема 4: Пейзажні композиції. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 5: Декоративно-тематична композиція.
Практична робота№13.  Завдання : Виконати декоративно-тематичну композицію з використанням різного природного матеріалу.
Домашнє практичне завдання №7: Підготувати основу для композиції.
Студент повинен вміти:
–          виконувати декоративні, пейзажні та тематичні композиції з найрізноманітнішого природного матеріалу.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№12, 13), домашніх практичних завдань (№6, 7), самостійних практичних робіт (№3).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування елементів твору;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          різноманітність природного матеріалу;
–          якість засушеного природного матеріалу;
–          якість, охайність наклеювання природного матеріалу та виконання роботи в цілому.

Розділ ІV. Писанкарство.

Навчальний модуль №5.
Тема 1. Декоративна писанка геометричного мотиву в техніці аплікації соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота №1. Завдання: Виконати ескіз декоративної писанки геометричного мотиву для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати яйце для оздоблення в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №2. Завдання: Виконати декоративну писанку геометричного мотиву в техніці аплікації соломкою.
Тема 2. Декоративна писанка (техніка – за вибором студента). На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Тема 3. Декоративна писанка рослинного мотиву в техніці аплікації соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота №3. Завдання: Виконати ескіз декоративної писанки рослинного мотиву для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати яйце для оздоблення в техніці аплікація соломкою.
Практична робота №4. Завдання: Виконати декоративну писанку рослинного мотиву в техніці аплікації соломкою.
Студент повинен вміти:
–          виконувати писанку в техніці аплікації соломкою;
–          декорувати писанку різноманітними способами;
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-4), домашніх практичних завдань (№1, 2), самостійних практичних робіт ( №1, 2, 3). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №6
Тема 4. Писанка-дряпанка. Рослинний мотив.
Практична робота №5. Завдання: Виконати ескіз писанки дряпанки рослинного мотиву.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати яйце для техніки шкрябання.
Практична робота №6. Завдання: Виконати писанку – дряпанку  рослинного мотиву.
Тема 5. Виконання декоративної писанки з використанням двох технік ДПТ. На самостійне вивчення. Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи).
Завдання: Виконати декоративну писанку з використанням двох технік ДПТ.
Тема 6. Писанка-дряпанка. Сюжетний мотив.
Практична робота №7. Завдання: Виконати ескіз писанки дряпанки сюжетного мотиву.
Домашнє практичне завдання №6: Підготувати яйце для техніки шкрябання.
Практична робота №8. Завдання: Виконати писанку – дряпанку сюжетного мотиву.
Тема 7. Писанка-мальованка..
Практична робота №9. Завдання: Виконати ескіз писанки – мальованки. Мотив за вибором (рослинний, рослинно-зооморфний, сюжетний, пейзажний).
Домашнє практичне завдання №7: Підготувати яйце для даної техніки.
Практична робота №9. Завдання: Виконати писанку – мальованку. Мотив за вибором (рослинний, рослинно-зооморфний, сюжетний, пейзажний).
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи писанок для різних технік виконання;
–          правильно продряпувати малюнок на шкаралупі яйця;
–          правильно наносити малюнок фарбами на поверхню яйця.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№5-9), домашніх практичних завдань (№5-7), самостійних практичних робіт ( №4). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          вибір характеру мотиву. Оригінальність та якість малюнка писанки;
–          композиція малюнка. Правильність розміщення малюнка на поверхні яйця;
–          вдалий вибір колірної гами писанки;
–          професійне, якісне виконання техніки виконання;
–          охайність та чистота виконання роботи в цілому.

Розділ V. Художні розписи.

Навчальний модуль №7.
Тема 1. Декоративний розпис композиції змішаного мотиву.
Практична робота №1. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції змішаного мотиву.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №2. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції змішаного мотиву.
Тема 2. Декоративний розпис композиції «Дерево життя». На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 3. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції «Дерево життя».
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота № 4. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції «Дерево життя»
Тема 3. Декоративний розпис. Рослинно-квітковий мотив.
Практична робота № 5. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції рослинно-квіткового мотиву.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота № 6. Завдання: Виконати підлаковий декоративний розпис рослинно-квіткового мотиву.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для даної техніки;
–          правильно готувати основу для підлакового розпису;
–          переносити малюнок-ескіз на основу;
–          виконувати розпис на тонованій основі ДВП.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-6), домашніх практичних завдань (№1-3),  самостійних практичних робіт ( №1). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №8
Тема 4. Декоративний розпис композиції сюжетного мотиву.
Практична робота №7. Завдання: Виконати ескіз декоративної композиції сюжетного мотиву.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №8. Завдання: Виконати підлаковий декоративний розпис сюжетного мотиву.
Тема 5. Виконання підлакового розпису декоративної композиції в мініатюрі. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної композиції в мініатюрі.
Тема 6. Підлаковий розпис декоративної тарілі.
Практична робота №9. Завдання: Виконати ескіз композиції для декоративної тарілі.
Домашнє практичне завдання №5: Підготувати основу для підлакового розпису.
Практична робота №10. Завдання: Виконати підлаковий розпис декоративної тарілі.
Студент повинен вміти:
–   розробляти ескізи композицій для даної техніки;
–   виконувати підлаковий розпис.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7-10), домашніх пратичних завдань (№4, 5), самостійних практичних робіт ( №2). Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.
Параметри, за якими оцінюються практичні роботи
–          якісний рівень підготовки основи. Вдалий вибір кольору основи;
–          правильність компонування малюнка на робочій площині;
–          декоративність малюнка;
–          вдалий вибір колірної гами;
–          якість, професійність виконання техніки розпису;
–          охайність, чистота виконання роботи в цілому.

Розділ VІ. Повторення  художніх технік.

Навчальний модуль №9.
Тема 1: Паперова пластика. На самостійне вивчення. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№1.  Завдання : Виконати ескіз сюжетно-тематичної композиції для техніки паперової пластики.
Домашнє практичне завдання №1: Підготувати основу для виконання композиції в техніці паперової пластики.
Практична робота№2.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію в техніці паперової пластики.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки паперової пластики;
–          виконувати різні види композицій в техніці паперової пластики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1, 2), домашньої практичної роботи (№1), самостійних практичних робіт (№1).

Навчальний модуль №10.
Тема 2: Аплікація соломкою. На самостійне вивчення. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№3.  Завдання : Виконати ескіз композиції для техніки аплікація соломкою.
Домашнє практичне завдання №2: Підготувати основу для виконання композиції в техніці аплікація соломкою.
Практична робота№4.  Завдання : Виконати декоративну композицію в техніці аплікація соломкою.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки аплікація соломкою;
–          виконувати різні види композицій в техніці аплікація соломкою.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№3, 4), домашніх практичних завдань (№2), самостійних практичних робіт (№2).

Навчальний модуль №11.
Тема 3: Художні розписи. На самостійне вивчення. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№5.  Завдання : Виконати ескіз сюжетно-тематичної композиції для техніки художнього розпису.
Домашнє практичне завдання №3: Підготувати основу для виконання композиції в техніці художнього розпису.
Практична робота№6.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію в техніці художнього розпису.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи композицій для техніки художнього розпису;
–          виконувати різні види композицій в техніці художнього розпису.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№5, 6), домашніх практичних завдань (№3), самостійних практичних робіт (№3).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.

Навчальний модуль №12.
Тема 1: Флористика. На самостійне вивчення. Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№7.  Завдання : Виконати декоративну композицію з насіння.
Домашнє практичне завдання №4: Підготувати основу для виконання флористичної композиції композиції з насіння.
Практична робота№8.  Завдання : Виконати сюжетно-тематичну композицію з різноманітного природного матеріалу.
Студент повинен вміти:
–          виконувати різні види композицій в техніці флористики.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7, 8), домашніх практичних завдань (№4), самостійних практичних робіт (№4).

Навчальний модуль №13.
Тема 2: Писанкарство. На самостійне вивчення. Самостійна робота №5. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№9.  Завдання : Виконати писанку в техніці воскового розпису за власним ескізом.
Практична робота№10.  Завдання : Виконати писанку-шкрябанку за власним ескізом.
Практична робота№11.  Завдання : Виконати писанку-мальованку за власним ескізом.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескізи писанок;
–          виконувати писанки в різних художніх техніках.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№9-11), самостійних практичних робіт (№5).

Навчальний модуль №14.
Тема 3: Ткацтво. На самостійне вивчення. Самостійна робота №6. (дивись комплекс самостійної роботи).
Практична робота№11.  Завдання : Виконати ескіз міні-гобелену.
Практична робота№12.  Завдання : Виконати технічний малюнок міні-гобелену.
Практична робота№13.  Завдання : Виткати міні-гобелен.
Студент повинен вміти:
–          розробляти ескіз та технічний малюнок для тканого виробу;
–          виконувати тканий виріб.
Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№11-13), самостійних практичних робіт (№6).
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, семестровий перегляд практичних робіт.