РЕЖИСУРА ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Розробники: Л.Є.Фастовець; О.А.Перебийніс 

Навчальний модуль №1

Розділ: Вступ. Елементи режисерської майстерності і у роботі над вправами та етюдами. Театр як вид мистецтва. Особливості театрального мистецтва
Предмет, структура та завдання курсу. Зміст дисципліни «Режисура театралізованих заходів». Місце курсу в системі підготовки режисера-постановника масових свят, обрядів та інших театралізованих видовищ. Взаємозв’язок дисципліни «Режисура театралізованих заходів» з іншими навчальними дисциплінами.Поняття «театр» і «театральне мистецтво». Походження театру. Специфіка театрального мистецтва, найголовніші особливості.

Компоненти театрального мистецтва
П’єса – основа вистави, сценарій – основа театралізованого заходу. Місце актора в мистецтві театру. Художник у виставі. Композитор у виставі. Глядач як компонент вистави.

Поняття про режисуру та професію режисера
Режисура як мистецтво і професія. Поняття «режисура», «режисер». Режисер – ідейний та художній організатор вистави. Функції режисера. Режисер і актор. Робота режисера з іншими компонентами вистави. Репетиція. Види репетицій. Мізансцена – мова режисера.

Режисерські вправи на спостереження
Поняття про творчі здібності актора. Режисерські професійні здібності. Вправи на розвиток спостережливості. Значення щоденника спостережень. Режисерська розповідь. Режисерський показ.

Створення кінострічки уяви на основі творів живопису
Вибір картини для проведення вправи. Ознайомлення з історією картини. Аналіз композиції. Постановка мізансцени в дії за репродукцією. Робота режисера з виконавцями над втіленням вправи. Вибір засобів виразності.

Обігрування предметів в мізансцені
Створення етюду з нескладним сюжетом. Виправдання мізансцен у запропонованих обставинах як головна умова етюду. Вимоги режисера-постановника до виконавців. Використання сценічних аксесуарів, особистого реквізиту.

Вправи на побудову виразності мізансцени «динамічна мить»
Постановка навчального завдання для вибору конкретних тем. Розкриття змісту мізансцени в образно-сюжетній формі. Особиста позиція режисера – обов’язкова умова втілення мізансцени.

Навчальний модуль №2

Робота режисера над постановкою парних етюдів
Ознайомлення із сюжетами парних етюдів та їх затвердження. Постановчий план парного етюду.Планування сценічної площини. Пошуки логіки фізичної поведінки виконавців в етюді.Правда спілкування з уявними предметами.

Пошуки мізансцени в парних етюдах
Завдання мізансценування в процесі втілення етюду. Вибір виразних мізансцен. Пошуки логіки і послідовності фізичних дій виконавців. Перетворення режисерської мізансцени в акторську. Робота режисера з виконавцями над спілкуванням дійових осіб в етюді.

Відбір виразних мізансцен
Пошуки фізичної лінії життя кожного виконавця в запропонованих обставинах. Пошуки мізансцен, пристосувань. Робота режисера з виконавцями. Уведення виражальних засобів. Робота над створенням необхідного темпоритму та атмосфери.

Прогонна репетиція парних етюдів
Завдання режисера на етапі прогонної репетиції парних етюдів. Уточнення стосунків між дійовими особами. Взаємодія та спілкування між партнерами в умовах вимушеного мовчання. Внутрішній монолог. «Зони мовчання». Засоби створення атмосфери і темпоритму.

Робота режисера над постановкою масових етюдів
Ознайомлення із сюжетами масових етюдів та їх затвердження. Планування сценічної площини. Постановчий план масового етюду.Планування сценічної площини. Дійові завдання. Пошуки логіки фізичної поведінки виконавців в етюді.

Пошуки фізичної лінії поведінки виконавців у масовому етюді
Зміст роботи режисера над досягненням виразності мізансцен. Спільна з виконавцями робота над пошуком мізансцен. Репетиція масового етюду. Пошуки внутрішньої і зовнішньої характерності. Спілкування між виконавцями в умовах вимушеного мовчання.Створення ансамблю.

Пошуки виразних мізансцен
Пошуки фізичної лінії життя кожного виконавця в запропонованих обставинах. Пошуки мізансцен, пристосувань. Робота режисера з виконавцями. Уведення виражальних засобів. Робота над створенням необхідного темпоритму та атмосфери.

Робота з виконавцями у масовому етюді
Робота режисера з виконавцями над втіленням масового етюду. Спілкування між виконавцями в умовах вимушеного мовчання.Створення ансамблю.

Прогонна репетиція масових етюдів
Перевірка і уточнення сценічної програми. Уточнення лінії дії, темпоритму. Вибір виражальних засобів.

Монтувальна репетиція масових етюдів
Монтаж декорацій. Монтаж музики, шумів, світла. Репетиція без виконавців та з виконавцями.

Генеральна репетиція масових етюдів.
Робота режисера над перевіркою злагодженості програми. Аналіз показу програми.

Публічний показ.
Показ програми етюдів. Аналіз публічного показу.

Навчальний модуль №3

Розділ: Робота режисера над інсценізацією. 

Читання та обговорення інсценізацій
Читання та обговорення інсценізацій. Затвердження інсценізацій до постановки. Постановчий план інсценізації.

Розподіл творчих навантажень. Читання інсценізацій за ролями
Засвоєння нових проблем в роботі над інсценізацією художнього твору і його постановки. Основні етапи роботи режисера над постановкою інсценізації. Перша зустріч з колективом. Роль першого враження від прочитаної інсценізації. Перше читання інсценізацій виконавцями. Переказ інсценізації від свого «Я». Відчуття надзавдання.

Визначення творчих завдань та підтекстів. Робота над логікою мовлення
Визначення вузлових подій, конфліктів. Визначення творчих завдань і мети виконавців. Робота над логікою мовлення. Визначення підтекстів.

Робота над внутрішнім монологом та словесною дією «Розвідка розумом»
Робота над встановленням безпосереднього внутрішнього зв’язку між партнерами. Розвиток вміння слухати один одного, активно впливати і протидіяти. Взаємозв’язок пристосувань. Внутрішній монолог і робота над ним. Робота над словесним спілкуванням.

Робота режисера з виконавцями у вигородках над інсценізацією
Планування сценічної площини. Пошуки опорних точок. Пошуки фізичної лінії життя кожного виконавця в запропонованих обставинах. Пошуки мізансцен, пристосувань. Робота режисера з виконавцями над образом. Робота режисера над створенням ансамблю. Уведення виражальних засобів. Розстановка ідейно-змістових акцентів. Робота над створенням необхідного темпоритму та атмосфери.

Робота режисера з виконавцями над спілкуванням з партнерами
Робота режисера з виконавцями над образом. Робота режисера над створенням ансамблю. Робота над словесним спілкуванням. Взаємозв’язок пристосувань.

Прогонна репетиція інсценізацій у вигородках
Перевірка загальної лінії акторського виконання та режисерського малюнку. Прогон окремих сцен та епізодів. Закріплення найбільш виразних мізансцен. загальний прогон інсценізацій на сцені. Аналіз прогонної репетиції.

Монтувальна репетиція інсценізацій
Репетиція по встановленню декорацій. Репетиція «чистих перемін» та антрактів. Уведення виражальних засобів. Створення монтувальних виписок.

Генеральна репетиція інсценізацій
Робота режисера над перевіркою злагодженості постановки. Аналіз показу постановки.

Публічний показ інсценізацій
Публічний виступ. Аналіз публічного виступу.

Навчальний модуль №4

Розділ: Робота режисера над малими формами драматургії

Особливості режисури малих форм
Особливості одноактної п’єси. Завдання режисера при постановці драматургії малих форм. Робота режисера з актором на матеріалі одноактної п’єси.

Вибір та обговорення репертуару
Читання та обговорення драматичних творів малих форм (за вибором викладача). Затвердження творів до постановки.

Застільний період роботи
Розподіл ролей та обов’язків. Звірка тексту. Читання п’єси за ролями. Виявлення дійових завдань та підтекстів. Робота над логікою мови. «Розвідка розумом». Робота над внутрішнім монологом.Робота над словесним спілкуванням.

Робота у вигородках
Планування та освоєння сценічної площини. Визначення «опорних точок». Пошуки фізичних дій персонажами в запропонованих обставинах. Пошуки точної лінії життя кожного персонажа. Пошуки логіки і послідовності дій. Пошуки мізансцен та пристосування. Закріплення мізансцен.

Прогонна репетиція постановки
Прогон вистави на сцені за діями: перевірка композиції епізодів; перевірка композиції всієї вистави; розстановка ідейно-змістових акцентів; завершальна робота з виконавцями. Прогонна репетиція з уведенням виражальних засобів.

Монтувальна репетиція постановки
Перевірка готовності всіх служб. Репетиція зі встановлення декорацій. Репетиція з музикою, шумами, освітленням.

Генеральна репетиція
Проведення генеральної репетиції. Аналіз генеральної репетиції.

Публічний показ
Публічний показ вистави. Аналіз режисерської роботи студента.

Навчальний модуль №5

Розділ: Особливості режисури театралізованих вечорів

Особливості режисури театралізованих вечорів
Принципи режисури тематичних вечорів. Функції ведучого. Особливості режисури тематичних театралізованих вечорів. Особливості використання декоративно-художнього оформлення у тематичних театралізованих вечорах.

Читання та обговорення сценаріїв театралізованих вечорів
Читання сценаріїв театралізованих вечорів. Обговорення та корекція сценарію. Розподіл творчих навантажень.

Режисерський задум театралізованого вечора
Робота над втіленням задуму театралізованого вечора: визначення надзавдання; визначення наскрізної дії; визначення жанру постановки; пошуки засобів монтажу. Пошуки сценарного ходу.

Застільний період роботи над театралізованим вечором
Читання сценарію за ролями. Звірка тексту. Логічний аналіз тексту. Визначення дійових завдань та підтекстів. Оволодіння словесною дією. Робота з ведучими та учасниками епізодів над логікою мови.

Репетиція у вигородках
Планування сценічної площини. Пошуки опорних ігрових точок. Пошуки фізичних дій в запропонованих обставинах. Логіка і послідовність дій, цілеспрямованість і результативність. Пошуки та закріплення мізансцен. Пошук мізансцен в номерах та інсценізаціях. Монтаж різножанрових номерів в епізодах. Робота режисера над спілкуванням: між партнерами; між ведучими; з глядачем (активізація глядачів); з реальними героями.

Прогонна репетиція театралізованого вечора
Робота над окремими епізодами театралізованого вечора. Робота режисера з номерами, самодіяльним колективом. Репетиція з ведучими та окремими виконавцями. Репетиція цілісності всіх епізодів. Перевірка темпоритму, атмосфери заходу. Введення виражальних засобів.

Монтувальна репетиція театралізованого вечора
Монтаж декорацій. Проведення репетиції з введенням музики, шумів, світла тощо. Репетиція без виконавців та з виконавцями. Репетиція ведучих, виконавців з мікрофонами.

Генеральна репетиція театралізованого вечора
Проведення генеральної репетиції. Аналіз генеральної репетиції.

Публічний показ театралізованого вечора
Публічний показ театралізованого вечора. Аналіз виконаної студентом роботи.

Навчальний модуль №6

Розділ: Особливості режисури масових свят

Особливості режисури масових свят. Обряди як складова частина свята
Відмінні та спільні риси театральної та масової режисури. Функції режисера масового свята.Вплив місця дії на режисерське вирішення масового свята. Урахування ландшафту в масовому святі. Використання специфічних засобів виразності в масових святах.Реальний герой і реальна дія в театралізованому масовому святі. Обряди (народні обряди) як складова частина свята. Особливості режисури обрядів.

Режисерський задум масового свята
Читання та обговорення сценаріїв.Затвердження сценарію масового свята. Пошуки режисерського ходу.Робота з постановочною групою. Створення штабу свята. Розподіл обов’язків.

Складання постановчого плану масового свята
Режисерський аналіз сценарію. Режисерський задум постановки. Режисерське втілення.

Застільний період роботи
Читання сценарію та розподіл ролей. Робота над логікою мовлення та внутрішнім монологом. Робота над словесною дією.

Робота у вигородках
Вивчення місця проведення свята. Планування сценічної площини.Робота режисера над пластичним вирішення масових сцен. Виставлення конкретних завдань виконавцям. Пошуки мізансцен театралізованої, офіційної, розважальної частин масового свята.

Прогонна репетиція масового свята
Репетиція окремих епізодів, номерів блоків. Робота з ведучими. Відбір та уточнення найбільш виразних мізансцен.Репетиція масових сцен. Перегляд композиції масового свята. Вибір та уведення виражальних засобів.

Монтувальна репетиція масового свята
Уведення засобів виразності. Освоєння виконавцями місця проведення свята, декорацій, костюмів, бутафорії та реквізиту. Проведення технічної репетиції. Робота з помічниками режисера. Репетиція масових виступів в поєднанні з музикою, шумами та іншими засобами виразності.

Генеральна репетиція свята масового свята
Проведення генеральної репетиції. Перевірка готовності масового свята. Аналіз генеральної репетиції.

Публічний показ масового свята
Показ масового свята. Аналіз виконаної студентом роботи.

Навчальний модуль №7

Розділ: Робота режисера над художньо-публіцистичною виставою

Особливості роботи режисера над художньо-публіцистичною виставою
Особливості публіцистичної вистави як жанру.Режисерський задум вистави.Пошуки сценарного ходу. Визначення надзавдання та наскрізної дії публіцистичної виставою. Пошуки образного вирішення вистави. Підпорядкування всіх компонентів вистави єдиному образному баченню.

Читання сценаріїв художньо-публіцистичної вистави
Читання сценаріїв. Обговорення та затвердження сценаріювистави.

Застільний період роботи над художньо-публіцистичною виставою
Розподіл ролей. Звірка тексту. Визначення місця і ролі кожного виконавця в системі дійових осіб. Логічний аналіз тексту. Виявлення підтекстів, внутрішніх монологів.

Робота у вигородках над художньо-публіцистичною виставою
Планування сценічної площини. Пошуки логічної поведінки персонажів в запропонованих обставинах. Пошуки акторських мізансцен. Етюдна робота в процесі репетицій у вигородках. Поєднання фізичної дії з словесною. Пошуки виразних мізансцен (метафор, алегорій, плакатних). Закріплення знайдених мізансцен. Завершення роботи над образом.

Прогонна репетиція художньо-публіцистичної вистави
Перевірка і уточнення сценічної композиції вистави. Перевірка та уточнення темпоритму, найбільш виразних мізансцен. Прогонна репетиція вистави в цілому.

Монтувальна репетиція художньо-публіцистичної вистави
Уведення засобів виразності. Освоєння виконавцями місця проведення свята, декорацій, костюмів, бутафорії та реквізиту. Проведення технічної репетиції. Робота з помічниками режисера. Репетиція масових виступів в поєднанні з музикою, шумами та іншими засобами виразності

Генеральна репетиція художньо-публіцистичної вистави
Проведення генеральної репетиції. Аналіз генеральної репетиції.

Публічний показ художньо-публіцистичної вистави
Показ публіцистичною вистави. Аналіз виконаної роботи.

Навчальний модуль №8

Розділ: Робота режисера над театралізованим концертом

Особливості роботи режисера над театралізованим концертом
Особливості роботи режисера над театралізованим концертом. Номер – основа концерту.Формування режисерського задуму театралізованого концерту.Наявність організаційно- виконавчої групи – обов’язкова умова успіху концерту. Вимоги до художньо-образного оформлення концертної програми. Права і обов’язки режисера в процесі постановки концерту. Роль та обов’язки помічника режисера.

Читання сценаріїв театралізованого концерту
Читання сценаріїв. Обговорення і вибір сценаріютеатралізованого концерту.

Застільний період роботи над сценарієм театралізованого концерту
Звірка тексту. Визначення місця і ролі кожного виконавця в сценарії. Логічний аналіз тексту. Створення організаційно-творчої групи, розподіл творчих та організаційних навантажень. Робота режисера з ведучими над словесною дією. Створення режисури окремих номерів.

Робота над окремими епізодами (блоками) концертної програми
Формування програми театралізованого концерту. Проведення репетицій окремих епізодів (блоків) театралізованого концерту. Репетиція початку та фіналу концерту. Прослуховування та відбір номерів. Робота над окремими номерами концертної програми. Планування і використання сценічної площини окремими виконавцями та виконавцями в цілому. Робота режисера над програмою театралізованого концерту.

Прогонна репетиція театралізованого концерту
Проведення прогону концерту за епізодами (за блоками). Прогон в цілому концертної програми. Музичне та шумове вирішення театралізованого концерту. Підготовка виписок музичного та шумового оформлення. Запис фонограм виконавцям та окремим колективам. Створення звукової партитури.

Монтувальна репетиція театралізованого концерту
Проведення репетиції з відібраними виражальними засобами.

Генеральна репетиція театралізованого концерту
Проведення генеральної репетиції. Аналіз виконаної студентом роботи.

Публічний показ театралізованого концерту
Показтеатралізованого концерту. Аналіз виконаної студентом роботи.

 Орієнтована схема самоаналізу роботи режисера-постановника епізоду театралізованого заходу

 •  1.   Назва теми епізоду.
 • 2.  Послідовність здійснення   втілення задуму.
 • 3.   Доцільне використання виражальних засобів для втілення задуму.
 • 4.  Застосування режисерських акцентів, режисерських прийомів.
 • 5. За допомогою яких засобів ці акценти були розставлені?
 • 6.   Повнота і якість використаних запланованих засобів театралізації.
 • 7.   Рівень активізації аудиторії (якщо таке передбачено сценарієм заходу).
 • 8.  Власна оцінка здійснення пластичного вирішення епізоду.
 • 9.  Власна оцінка якості виконання над завдання.

Орієнтована схема взаємоаналізу
1.Повнота та якість втілення режисерського задуму епізоду.
2.Наявність оригінальності, пластичного вирішення епізоду.
3. Якість створеної атмосфери епізоду, відповідність його до задуму.
4.Доцільність використаних виражальних засобів.
3. Переконливість створених акторським ансамблем образів.
4. Рівень володіння акторами культурою сценічного мовлення.
5. Доцільність використання   реквізиту.
6. Якість досягнення надзавдання.

Екзаменаційні питання з дисципліни «Режисера театралізованих заходів»

 1.  Розкрийте поняття «театр» та «театральне мистецтво».
 2. Назвіть головні особливості театрального мистецтва і коротко розкажіть про них.
 3. Поясніть синтетичний характер театрального мистецтва.
 4. дайте характеристику колективності театрального мистецтва.
 5. Поясніть особливості драматичного твору.
 6. Дайте визначення понять «режисура» та «режисер».
 7. Розкрийте функції режисера у театрі.
 8. Поясніть троїсту сутність режисера (за В.І. Немировичем-Данченком).
 9. Поясніть зміст основних вправ на розвиток режисерських професійних здібностей.
 10. Доведіть необхідність розвитку творчої спостережливості для режисера.
 11. Розкрийте роль ведення щоденника спостережень у розвитку режисерських здібностей.
 12. Розкрийте поняття «етюд». Розкажіть про особливості театрального етюду.
 13. Розкрийте етапи роботи над етюдом.
 14. Розкрийте методику роботи режисера над етюдом за твором живопису.
 15. Розкрийте методику роботи режисера над етюдом на літературній основі.
 16. Розкрийте поняття «інсценізація» літературного твору.
 17. Розкрийте етапи роботи режисера над інсценізацією.
 18. Дайте визначення поняття «постановчий план». Коротко охарактеризуйте основні розділи постановчого плану.
 19. Поясніть значення та зміст режисерського аналізу театралізованого заходу.
 20. Розкрийте поняття «мізансцена». Охарактеризуйте види мізансцен.
 21. Поясніть, що таке «атмосфера» вистави. Розкрийте засоби створення атмосфери.
 22. Поясніть значення поняття «темпоритм».
 23. Розкрийте поняття «надзавдання» та «наскрізна дія».
 24. Назвіть види репетицій. Розкрийте їх призначення та мету.
 25. Розкрийте роль ведучого та його функції при проведенні тематичного вечора.
 26. З’ясуйте суть роботи режисера з реальними героями.
 27. Розкрийте прийоми режисури тематичних вечорів.
 28. Визначте відмінні та спільні риси театральної та масової режисури.
 29. Розкрийте основні функції режисера масового свята.
 30. Розкрийте особливості режисури обрядів.
 31. Поясніть особливості використання виражальних засобів в масовому святі.
 32. З’ясуйте роль художнього оформлення як компоненту масового свята.
 33. З’ясуйте методичні вимоги до вибору реального героя масового заходу.

 Орієнтовні завдання до підсумкового контролю:
1.Публічний показ етюдів.
2.Публічний показ інсценізацій різних літературних творів.
3.Публічний показ уривків з п’єс, одно катівок.
4.Публічний показ театралізованого тематичного вечора.
5.Публічний показ масового свята.
6.Публічний показ публіцистичної вистави.