РИСУНОК (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Тема 1. Вступ. Основи спостережної перспективи.

Мета та завдання курсу. Характеристика матеріалів та інструментів. Основи спостережної перспективи. Метод візування. Закони перспективи.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 5-22. 28-34.

Питання до самоконтролю:

 1. Які задачі стоять перед художником у зображенні натури.
 2. Назвіть основні етапи ведення рисунка.
 3. Що таке метод візування.
 4. Як потрібно тримати олівець при малюванні і на якій відстані від мольберта потрібно знаходитись.
 5. Назвіть основні закони перспективи.

Тема 2. Рисунок куба

Практична робота № 1. Завдання: Зобразити куб на площині столу.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Зробити невеличкий ескіз для визначення композиції.
 2. Усвідомити розташування куба у просторі, перспективне скорочення його сторін, його розміщення на площині столу.
 3. Щоб краще усвідомити об’ємно-просторову характеристику форми куба, треба розглянути каркас куба. Тобто спочатку виконати лінійно-конструктивну побудову з урахуванням пропорцій та законів перспективи.
 4. У заданому форматі намітьте засічками габаритні розміри куба (відповідно до обраної компоновки на ескізі) і в межах цих засічок зробіть легкий начерк із загальною характеристикою співвідношень більш скорочених та менш скорочених площин куба у перспективі, сприйнятих під час безпосереднього спостереження.
 5. Користуючись методом візування встановіть відносні розміри скорочених сторін й кути нахилу у перспективному зображенні горизонтальних ліній., уточніть композицію. Діючи за принципом «від загального до окремого» постійно зіставляйте одне з іншим.
 6. Визначте основні тональні співвідношення між освітленою і тіньовою частинами форми, між власним тоном предмета і оточуючим середовищем.
 7. Будуючи падаючу від куба на площину столу тінь треба точно визначити напрям та кут освітлення.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 35-41.

Тема 3. Рисунок циліндра

Практична робота № 2. Завдання: Зобразити циліндр на площині столу.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Дотримуючись поетапності ведення роботи, спочатку визначте композицію, розташування предмета на площині столу та по відношенню до лінії горизонту, основні пропорційні співвідношення – діаметра основ і висоти.
 2. Зображення геометричного тіла, розташованого на горизонтальній площині починають з побудови його основи, так званого «сліду». Виконуючи лінійно-конструктивну побудову крім збереження пропорцій і перспективи, слід зображувати лінії, які у просторовій глибині знаходяться ближче до глядача, більш контрастно, ніж ті, що віддаляються.
 3. Будуючи еліпси основ циліндра, слід пам’ятати, що вони належать паралельним горизонтальним площинам, отже квадрати, в які вписані кола, матимуть при побудові одну спільну точку сходження.
 4. Вісь обертання (лінія симетрії циліндра)завжди перпендикулярна до довжини еліпса («великої вісі еліпса»).

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 45-52.

Тема 4. Рисунок кулі

Практична робота № 3. Завдання: Виконати рисунок кулі на площині столу.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Уважно прослідкуйте складні світлотіньові градації: освітлена поверхня поступово згасає, описуючи коло, переходить від світла до тіні – до зростаючих меж власних тіней і на затінений бік кулі, де тон поступово висвітлюється рефлексом і потім м’яко змінюється тональністю падаючої тіні.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 55-58.

Студент повинен знати:
– основи спостережної перспективи;
– основи побудови тіней і світла на предметах;
– основи композиції.
Студент повинен вміти:
– правильно будувати предмети, тіла обертання;
– зображувати власні та падаючі тіні, світлотіньові градації.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№1-3 ), домашні практичні роботи (№1 ), оцінка за самостійну практичну роботу №1. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 5. Група гіпсових геометричних тіл

Практична робота № 4. Завдання: Виконати рисунок групи геометричних тіл на площині столу.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 69-74

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Компонувати зображувані предмети треба виходячи з характеру розташування групи предметів, відповідно розташовуючи і аркуш (горизонтально або вертикально). Причому зображення повинно займати біля 2/3 площі в середній частині аркуша.
 2. Потім за принципом «від загального до окремо взятого» визначаємо розміри окремих предметів, співвідносимо їх один з одним, враховуючи взаємне розташування, і намічаємо основні контури тіл легкими лініями.
 3. Виконуємо перспективну побудову конструкцій об’ємних тіл, уточнюючи пропорції і «сліди» предметів на площині столу.
 4. Перевіривши компоновку та лінійно-конструктивну побудову, виправивши помилки, визначаємо загальні тональні співвідношення між предметами, площиною столу і фоном. Потім легким тоном опрацьовуємо тіньові ділянки.
 5. Світлотіньове опрацювання форм і доведення рисунку до ступеню завершеності і виразності. Узагальнення за принципом «від окремого до загального».

Тема 6. Група гіпсових геометричних тіл на тлі драпування

Практична робота № 5. Завдання: Виконати рисунок групи гіпсових геометричних тіл на тлі драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Із закріпленням знань та практичних навичок отриманих в процесі виконання попередніх практичних робіт, завдання ускладнюється конструктивною побудовою і світлотіньовим розбором складок драперії.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 69-74, 412-417.

Студент повинен знати:
– конструктивну будову геометричних тіл;
– основи повітряної перспективи;
– закономірності штриховки.
Студент повинен вміти:
– правильно зображувати лінійно-конструктивну побудову тіл;
– розміщувати їх на площині столу в рисунку;
–  передавати плановість у постановці;
–  првильно компонувати і штрихувати.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№4, 5), оцінка за самостійну практичну роботу №2.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Тема 7. Гіпсова розетка на тлі драпування

Практична робота № 6. Завдання: Виконати рисунок гіпсової розетки на тлі драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Перш за все потрібно усвідомити конструктивні, пропорційні та ритмічні особливості зображуваної розетки, її просторове розташування. Далі рисунок виконується відповідно до вже знайомої поетапності ведення роботи.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 105-109, 412-417.

 Тема 8. Гіпсова ваза на тлі драпування

Практична робота № 7. Завдання: Виконати рисунок гіпсової вази на тлі драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Аналіз форми вази (усвідомлення складної форми як поєднання певних простих геометричних форм).
 2. Композиційне розміщення зображення на площині аркуша.
 3. Лінійно-конструктивний аналіз форм і перспективна побудова рисунку.
 4. Визначення об’ємної форми предметів світлотінню.
 5. Детальне тональне опрацювання форми.
 6. Завершальний етап, узагальнення.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 79-82, 412-

 Студент повинен знати:
– основи побудови складних тіл, штриховки по формі.
Студент повинен вміти:
– правильно будувати тіла складнішої від геометричних форми;
– правильно штрихувати, рисувати драперії.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№6,7), оцінка за самостійну практичну роботу №3.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

Навчальний модуль №4

Тема 9. Натюрморт з 2-3х побутових предметів

Практична робота № 8. Завдання: Виконати рисунок натюрморта з 2-3х побутових предметів.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Аналіз форми предметів постановки.
 2. Компонування.
 3. Лінійно-конструктивна побудова.
 4. Загальні тональні та світлотіньові співвідношення.
 5. Детальне опрацювання тоном.
 6. Завершальний підсумковий етап.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94.

 Тема 10. Натюрморт з 3-4х побутових предметів

Практична робота № 9. Завдання: Виконати рисунок натюрморту з 3-4х побутових предметів.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94.

Студент повинен знати:
– закони плановості в натюрморті;
– закони світлотіні;
– правила утворення композиції.
Студент повинен вміти:
– компонувати постановки з кількох простих предметів;
– правильно розставляти власні та падаючі тіні;
– працювати тоном, передавати плановість у постановці.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№8,9), оцінка за самостійну практичну роботу №4.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Тема 11. Натюрморт із побутових предметів на тлі драпування

Практична робота № 10. Завдання: Виконати рисунок натюрморту з побутових предметів на тлі драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94, 412-417.

 Тема 12. Натюрморт із побутових предметів на тлі темного драпування

Практична робота № 11. Завдання: Виконати рисунок натюрморту із побутових предметів на тлі темного драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94, 412-417.

Студент повинен знати:
– принципи побудови багатофігурних композицій.
Студент повинен вміти:
– досконало передавати форми предметів та їх пропорції;
– зображувати складки драперії.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№10,11), оцінка за самостійну практичну роботу №5.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Тема 13. Натюрморт із побутових предметів на тлі світлого драпування

Практична робота № 12. Завдання: Виконати рисунок натюрморту із побутових предметів на тлі світлого драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94,412-417.

 Тема 14. Натюрморт із побутових предметів на тлі освітлення

Практична робота № 13. Завдання: Виконати рисунок натюрморту із побутових предметів на тлі освітлення.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94, 412-417.

Студент повинен знати:
– принципи побудови багатофігурних композицій.
Студент повинен вміти:
– досконало передавати форми предметів та їх пропорції;
– зображувати складки драперії.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№12,13), оцінка за самостійну практичну роботу №6.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Тема 15. Натюрморт з побутових предметів та гіпсової вази і драпування

Практична робота № 14. Завдання: Виконати рисунок натюрморту з побутових предметів та гіпсової вази і драпування.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичні роботи №7,8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 79-94, 412-417.

 Тема 16. Натюрморт з побутових предметів на тлі гіпсової розетки з рослинним орнаментом

Практична робота № 15. Завдання: Виконати рисунок натюрморту з побутових предметів на тлі гіпсової розетки з рослинним орнаментом.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичні роботи №6,8.

Література:

     Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 83-94, 105-109, 412-417.

Студент повинен знати:
– правила повітряної перспективи.
Студент повинен вміти:
– передавати повітряну перспективу;
– показувати різні фактури предметів;
– правильно розставляти акценти в роботі.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№14,15), оцінка за самостійну практичну роботу №7.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Тема 17. Натюрморт з побутових предметів на тлі гіпсового барельєфу з фігурою людини 

Практична робота № 16. Завдання: Виконати рисунок натюрморту з побутових предметів на тлі гіпсового барельєфу з фігурою людини.

 Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №8.

Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 19-27, 83-94, 353-442.

 Студент повинен знати:
– правила повітряної перспективи.
Студент повинен вміти:
– передавати повітряну перспективу;
– показувати різні фактури предметів;
– правильно розставляти акценти в роботі.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№16), оцінка за самостійну практичну роботу №8. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №9

Тема 18. Гіпсові злитки деталей голови (ніс, губи, вухо, очі)

Практична робота № 17. Завдання: Виконати рисунок гіпсової моделі носа в різних ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з елементами штриховки для визначення основних площин.

Практична робота № 18. Завдання: Виконати рисунок гіпсової моделі губ в різних ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з елементами штриховки для визначення основних площин.

Практична робота № 19. Завдання: Виконати рисунок гіпсової моделі вуха в різних ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з елементами штриховки для визначення основних площин.

Практична робота № 20. Завдання: Виконати рисунок гіпсової моделі очей в різних ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з елементами штриховки для визначення основних площин.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Ніс має одну передню, дві бічні й одну нижню площину і може бути порівняний у своїй загальній структурі із призмою.
 2. Губи за своєю структурою обумовлені підковоподібною формою кісток верхньої та нижньої щелеп, на яких розташований кільцевий м’яз рота, а також формою парних квадратних м’язів, розташованих симетрично по обидві сторони від центру, де знаходиться характерний бугорок верхньої губи. Особливу увагу приділяють середній профільній лінії і перспективному скороченню дуг верхньої та нижньої губи.
 3. Конструктивна схема будови форми вуха обумовлена хрящовими утвореннями, тому при побудові слід орієнтуватися на конструктивні опорні точки – характерні виступи і заглиблення, продиктовані анатомічною будовою. Найбільш проблемним є зображення складної просторової форми вуха в глибині через наявність численних деталей на її поверхні, тому особливу увагу слід звернути на пропорції, товщину, конфігурацію та численність деталей, не забуваючи про загальну форму і положення вуха у просторі.
 4. Око має кулеподібну форму, повіки мають товщину, яку треба визначити в рисунку. Важливими опорними точками конструкції ока є слізники, які завжди знаходяться на одній лінії, та зовнішні кутики очей, які можуть залишатися на рівні слізників, підніматися чи опускатися, в залежності від індивідуальних та національних особливостей. Напрямок від слізника до зовнішнього кута зветься віссю ока і відіграє важливу роль у побудові рисунка ока.

 Література:

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 142-148, 164-199.

 Тема 19. Гіпсова голова «Екорше» (два зображення)

Практична робота № 21. Завдання: Виконати рисунок «Екорше» (анатомічної голови) в двох ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з визначенням основних світлотіньових співвідношень.

Рекомендації до виконання практичного завдання

     Мета завдання – ознайомлення з м’язовою системою голови, пропорціями, характером, закріплення знань з пластичної анатомії, та отримання початкових навичок у побудові рисунка голови.

     М’язи голови діляться на жувальні та мімічні. До жувальних відносять вискові(скроневі) та власне жувальні. Висковий м’яз кріпиться до скроневої западини, проходить під виличною дугою, і з’єднується з вінцевим відростком нижньої щелепи. Цей м’яз підіймає нижню щелепу, закриваючи рот. Власне жувальний м’яз кріпиться до виличної дуги та до кута нижньої щелепи. При скороченні цей м’яз сильно розширюється. Крім актів жування він супроводжує вираз гніву чи наполегливої рішучості.

     Мімічні м’язи : лобовий м’яз, зморщував брів, кільцевий м’яз ока, м’язи рота, носовий, трикутний м’яз підборіддя. Лобовий м’яз кріпиться внизу до брів, а вгорі – до сухожилкового шолому, що вкриває склепіння черепа. При скороченні підіймає брови, утворюючи ряд зморшок на лобі. Під лобовим м’язом розташований «зморщувач брів» або «м’яз загрози», який підтягує брови, утворюючи між бровами зморшки. Кільцевий м’яз ока оточує око і при скороченні опускає брову та закриває око повіками. М’яз носа має поперечні волокна, які зажимають хрящі носа, утворюючи на його бічній поверхні зморшки шкіри, та підіймають крила носа, розширюючи ніздрі; інші волокна носового м’язу опускають крила носу, звужуючи ніздрі. До м’язів рота належить кільцевий м’яз рота, що зтулює губи, та м’язи, які відкривають губи : квадратний м’яз верхньої губи, виличний, щічний, м’яз сміху, трикутний м’яз підборіддя та квадратний м’язи нижньої губи. Виличний м’яз пов’язує виличну дугу з кутом рота і виконує підтягування кута рота. Квадратний м’яз верхньої губи розташовується від нижнього краю орбіти до крил носа і верхньої губи, при скороченні підіймає верхню губу, розширюючи і заглиблюючи носо-губну складку, наділяючи обличчя плаксивим та невдоволеним виразом. Трикутний м’яз підборіддя розташований нижче кутів рота, при скороченні тягне до низу кінець носо-губної складки та кут рота, надаючи обличчю вираз невдоволення та зневаги.

     Кістяк шиї складається з семи хребців, серед яких треба виділити перший хребець – атлант, на якому розташований череп, та сьомий шийний хребець, найбільш помітний на зовнішній формі шиї ззаду. Серед м’язів шиї, найбільш важливих у рисунку : грудинно-ключично-соскоподібний, двочеревцевий та трапецієподібний. Також важливо враховувати розташування і форму глотки (гортані)та виступ щитовидного хряща (кадик), що знаходиться спереду між грудинно-ключично-соскоподібними м’язами і служить опорною точкою при побудові рисунка. Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз починається від соскоподібного відростка скроневої кістки, та кріпиться одним черевцем до грудини, а іншим – до ключиці, разом з якими утворює яремну ямку(западину) – дуже важливий орієнтир при побудові рисунка. Двочеревцевий м’яз знаходиться під нижньою щелепою і розділений сухожильною перегородкою, відтягує нижню щелепу донизу. Трапецієподібний м’яз приймає участь у формотворенні шиї ззаду.

 Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.136-148

 Студент повинен знати:
– конструктивну будову всіх частин обличчя та шиї.
Студент повинен вміти:
– виконувати лінійно-конструктивний та світлотіньовий розбір форми частин обличчя.

 Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№17-21 ), оцінка за самостійну практичну роботу №9.Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №10

Тема 20. Гіпсова голова Цезаря (два зображення). 

 Практична робота № 22. Завдання: Виконати рисунки гіпсової голови Цезаря в двох ракурсах із лінійно-конструктивною та перспективною побудовою, методом наскрізної прорисовки з визначенням основних світлотіньових співвідношень.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Вивчення і зображення гіпсової голови супроводжується дотримуванням головного принципу «парності форм» у зображенні людини, а також послідовним (поетапним) виконанням рисунка.

Уважне вивчення натурної моделі, розглядання її з усіх сторін, з метою аналізу характеру форми і положення у просторі.

Композиційне розміщення загальної маси голови і шиї. При компонуванні у тричвертному положенні з лицьової сторони на аркуші залишають більше місця (вільного простору). При рисуванні у фас голова розміщується посередині аркуша. По вертикалі масу голови і шиї слід розміщувати трохи вище середини.

Перед тим як почати роботу над довготривалим рисунком, необхідно виконати декілька вправ у вигляді короткочасних замальовків з натури на окремому невеликому аркуші з метою уявлення майбутнього рисунка голови. Уточнюючи характер форми голови і її пропорції, зверніть увагу на анатомічні особливості будови форми. Рисунок починають з виявлення загальної форми і маси голови.

Визначаючи загальне положення голови у просторі, зверніть увагу на розташування осей голови і шиї, після чого визначте співвідношення висоти моделі до ширини і легкою лінією намітьте загальний силует. З цього моменту і до самого завершення рисунку, час від часу треба перевіряти хід роботи, відійшовши на відстань. Виявивши пропорційні помилки чи інші викривлення, одразу приступайте до їх виправлення і потім продовжуйте ведення рисунка. Намітьте загальний об’єм голови, відокремлюючи поверхню обличчя від поверхонь спрямованих до потилиці – дві бічні, одна верхня тім’яна та частково нижні підборідні площини. Для правильного зображення об’єму голови треба використовувати опорні точки на її формі.

Визначення розташування частин та деталей обличчя. Спочатку треба правильно розмістити середню профільну лінію від лобної поверхні до основи підборіддя. У більшості випадків студенти визначають її неправильно і в результаті віддалена половина обличчя виявляється сильно збільшеною, чим порушується перспектива і загальна форма голови, і в подальшому це призводить до ряду грубих помилок у зображенні частин обличчя. Правильно визначивши вертикальну профільну лінію переходьте до деталей голови – очей, носа, губ,вух. Необхідно визначити пропорції голови і лінію очей, яка розділяє нижню і верхню половини. Намічаючи деталі обличчя, уважно відслідковуйте пропорційні співвідношення між ними. Порушуючи пропорцію однієї частини, втрачається контроль над іншими, що призводить до викривлення всієї форми голови. У відповідності до принципу «парності форм» усі частини голови розташовуються симетрично і намічаються поперечними допоміжними лініями. Намітьте лінію очей, основу носа, лінію ротової щілини, основу кінчика підборіддя, перенісся, яке завжди знаходиться вище лінії очей, та лінії паралельних їм деталей голови, а саме – лобових бугрів, межі волосяного покрову, надбрівних дуг, виличних виступів, кутів нижньої щелепи. На бічній поверхні на рівні виличних дуг намітьте вуха, при цьому постійно співвідносьте їх розміри між собою і з формою голови.

Намітивши в загальних рисах рівні розташування деталей голови, переходьте до уточнення межі поверхні обличчя на загальній формі голови. Вона проходить зверху від рівня парних лобних бугрів, по скроням, виличному виступу і вниз до підборіддя. Після перевірки правильності пропорцій та розташування частин на загальній формі голови відповідно до характеру, пропорцій та перспективного скорочення, переходьте до визначення загальної форми шиї.

Уточнення і моделювання форми деталей обличчя із періодичною перевіркою на відстані від роботи. Дивись рекомендації в темі «Гіпсові злитки деталей голови».

Виявлення форми голови і її деталей тоном. При наближенні предмета до джерела освітлення його освітленість збільшуватиметься і навпаки, при віддаленні – слабшати. Світлотіньовий контраст на предметах, розташованих ближче до джерела освітлення, буде сильнішим, ніж на предметах, віддалених від нього. Крім того, за законами світлотіньової перспективи в рисунку, світло і тінь на передньому плані мають бути більш інтенсивними, аніж на середньому плані, а на середньому – інтенсивнішими, аніж на задньому. Отже інтенсивність світлотіні плавно слабшає по всій поверхні предмета до заднього плану. Детальна прорисовка форми у мистецтві рисунка передбачає не лише правильність, але й виразність зображення.

Завершальний етап – детальне опрацювання світлотіньових нюансів поверхні голови і тла та узагальнення рисунка – тобто виявлення місць, які найбільше привертають увагу і підкреслюють характер моделі, та зниження інтенсивності другорядних деталей; а також об’єднання дрібних у більш великі маси з метою досягнення цілісності зображення.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.164-234

Студент повинен знати:
– основи побудови голови людини в рисунку.
Студент повинен вміти:
– малювати класичні гіпсові голови.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№22), оцінка за самостійну практичну роботу №10. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №11

Тема 21. Інтер’єр кімнати

Практична робота № 23. Завдання: Виконати рисунок інтер’єру.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Інтер’єр – внутрішній простір архітектурної споруди чи внутрішній вигляд будь-якого приміщення. Метою завдання є розвиток об’ємно-просторового мислення, закріплення та поглиблення знань з практичного використання законів перспективи та світлотіні, розширення композиційних понять та розвиток відчуття пропорції. Малювання інтер’єру базується на законах перспективного зображення простих геометричних об’ємів, перш за все куба та наближених до нього прямокутних форм. Інтер’єр будь-якої складності наближений до цих об’ємів, оскільки більшість приміщень прямокутні в плані. Підлога, стеля і стіни – це площини куба чи паралелепіпеда, що обмежують замкнений простір з різноманітними джерелами освітлення, які створюють різні просторові плани і особливу світлову характеристику внутрішнього простору; Різноманітні за кольором, розміром та фактурою предмети, що входять до складу інтер’єра, часто відволікають від осмислення геометричності його простору (контури підлоги, стелі, стін і т.д.)

Лінійно-конструктивний метод зображення та лінійна перспектива мають генеральне значення в побудові рисунка інтер’єру. Також дуже важливо правильно обрати точку зору (рівень площини горизонту), що вплине на правильність композиційного рішення вцілому. Попередньо слід виконати декілька ескізів з різних точок зору, щоб обрати найбільш вдалий. Далі роботу продовжують за звичною схемою поетапності процесу виконання рисунка. Спочатку намітьте основні лінії стін, підлоги та стелі, перевіряючи та уточнюючи їхні пропорції та перспективне скорочення. Потім намітьте вікна, двері, балки, конструкції і т.п. Тільки після цього переходьте до зображення основних великих предметів інтер’єру, не відволікаючись на деталі. Наступний етап – уточнення деталей та нанесення легкої світлотіні. Для правильної перспективної побудови зображення інтер’єру, дуже важливо суворо витримувати пропорційні співвідношення частин і цілого (стін, підлоги і стелі з предметами інтер’єру). На етапі світлового опрацювання форм інтер’єру одночасно виявляють їхню просторову глибину, спів ставляючи ступінь опрацювання переднього і дальних планів – це допомагає правильній передачі перспективних скорочень та повітряної перспективи. Більш чітко опрацьовують деталі переднього плану; деталі заднього плану опрацьовують м’якше і дещо узагальнюють.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.109-113

 Тема 22. Рисунок стільця з драпуванням в інтер’єрі

Практична робота № 24. Завдання: Виконати рисунок стільця з драпуванням в інтер’єрі з лінійно-конструктивною та перспективною побудовою.

Рекомендації до виконання практичного завдання (див.тему №21).

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.109-113, с.414-417

 Тема 23. Рисунок екстер’єру

Практична робота № 25. Завдання: Виконатирисунок екстер’єру.

Рекомендації до виконання практичного завдання

В історичній частині міста треба обрати найбільш вдалу точку зору, яка б відповідала поставленій задачі, проаналізувати ситуацію, визначити в рисунку лінію горизонта та точки сходження. Значну роль відіграє вибір дистанції між об’єктом і глядачем: мала відстань дає стрімке перспективне скорочення, а велика відстань – помірне скорочення. Побудову зображень містських ансамблів виконують за тими ж правилами та законами перспективи, що й рисунків геометричних тіл, інтер’єрів та інших складних форм у просторі. На відміну від зображень інтер’єру, екстер’єрні рисунки дозволяють вільніше й ширше вирішувати просторове середовище в картинній площині, а отже виникає необхідність знань та навичок у відображенні повітряної перспективи. Повітряною перспективою називають ілюзію просторової глибини, коли предмети, по мірі віддалення від рисувальника, змінюються не тільки за розмірами, але й за кольоровою насиченістю та тональним контрастом.

Додатковими складовими елементами рисунка можуть слугувати деталі антуража та стаффаха – дерева, кущі, газони, авто, фігури людей тощо. Особливу увагу приділяють деталізації та світлотіньовому опрацюванню форми окремих конструкцій та архітектурних деталей на передньому плані і дещо умовно, узагальнено зображують детальні плани.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.116-127

Студент повинен знати:
– особливості зображення перспективи інтер’єрів та екстер’єрів.
Студент повинен вміти:
– правильно передавати лінійну й повітряну перспективу інтер’єру та екстер’єру.

 Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№ 23, 24, 25), оцінка за самостійну практичну роботу №11. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №12

Тема 24. Гіпсова голова Антиноя

Практична робота № 26. Завдання: Виконати рисунок гіпсової голови Антиноя з двох ракурсів з лінійно-конструктивною побудовою та перспективним аналізом, використовуючи метод наскрізної прорисовки.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №22.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.164-234

Тема 25. Голова натурника (натурниці)

Практична робота № 27. Завдання: Виконати рисунок голови натурника (натурниці).

Рекомендації до виконання практичного завдання

Переходячи від рисунка гцпсових голів до рисунка живої голови людини, рисувалальник стикається з деякими труднощами, пов’язаними з тим, що жива голова, на відміну від гіпсової, весь час знаходиться в русі; при найменшому русі натурника рисунок і характер напівтонів змінюються. Але головне те, що у гіпсових зметках студенти бачать вже узагальнену форму, в якій великий майстер вміло відкинув усе несуттєве і випадкове та зосередив увагу на головному, а при зображенні живої голови рисувальнику необхідно зробити це самому – відокремити головне від другорядного; добитися переконливості трактування об’ємної форми голови; передати в рисунку індивідуальні особливості будови черепа і м’язів, а також портретну характеристику даної людини. Методична послідовність виконання рисунка живої голови аналогічна послідовності рисунка гіпсової голови.

 Література :

Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.235-260

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№ 26, 27), оцінка за самостійну практичну роботу №12. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №13

Тема 26. Гіпсова голова Вольтера (два зображення)

Практична робота № 28. Завдання: Виконати рисунок гіпсової голови Вольтера.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №22.

Література:

       Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.164-234

Тема 27. Начерки фігури людини

Практична робота № 29. Завдання: Виконати начерки фігури людини з різних натурників та в різних положеннях фігури і ракурсах.

Рекомендації до виконання практичного завдання

Ознайомлення з принципами зображення фігури людини не тільки вдосконалює майстерність студента та збагачує об’ємнопросторове мислення, але й дає необхідні знання про структуру людського тіла, його пропорції. Ці знання є відправним пунктом у пошуках композиційних рішень. Важливо зібратися із положенням форм людини у просторі, передати індивідуальні риси, підкреслити пластику фігури, правильно передати рух (динаміку) або статичну рівновагу, і звичайно ж, базуватися на поглиблених знаннях пропорцій, конструкції та пластичної анатомії людського тіла.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№ 28,29), оцінка за самостійну практичну роботу №13. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №14

Тема 28. Голова натурника з плечовим поясом

Практична робота № 30. Завдання: Виконати рисунок голови натурника з плечовим поясом на основі знань пластичної будови та навичок об’ємно-просторового аналітичного зображення з передачею характеру та індивідуальних особливостей натури.

Рекомендації до виконання практичного завдання

 1. Композиційне розміщення та виявлення загального характеру форми голови, та плечового пояса, а також пропорційного співвідношення частин і цілого.
 2. Лінійно-конструктивне зображення форми голови і плечового поясу з виявленням характерних особливостей анатомічної будови.
 3. Детальна прорисовка форми з уведенням тону.
 4. Передача матеріальності і узагальнення.

Тема 29. Чоловіча (жіноча) півфігура

Практична робота № 31. Завдання: Виконати рисунок пів фігури людини на основі знань пластичної будови тіла та навичок об’ємно-просторового аналітичного зображення в рисунку.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичну роботу №. 30

Література:
Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.328-418
Чиварди Д.Художественній портрет. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№ 30,31), оцінка за самостійну практичну роботу №14. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №15

Тема 30. Замальовки людської фігури

Практична робота № 1. Завдання: Виконати замальовки людської фігури

Тема 31. Одягнена фігура людини з опорою на дві ноги

Практична робота № 1. Завдання: Виконати рисунок одягненої фігури людини з опорою на дві ноги на основі знань пластичної будови тіла та навичок об’ємно-просторового аналітичного зображення в рисунку.

Література:
Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.328-418
Гордон Л. Рисунок.Техника рисования фігурі человека. – М.:ЭКСМО-Пресс, 2000

Рекомендації до виконання практичного завдання

Роботу над малюнком фігури людини починають з розбору особливостей і механізму руху форми. Оглядаючи фігуру з усіх сторін, встановлюють особливості пози: місцезнаходження центру ваги, точки опору, поворот грудної клітки відносно таза і т.д. усвідомивши рух і характерні риси фігури натурника, приступають до композиційного розташування рисунка на аркуші паперу. Роблять декілька замальовок та обирають найбільш вдале композиційне рішення. Потім зачісками намічають габаритні розміри фігури та легкий начерк із загальною характеристикою руху та розмірів частин тіла, сприйнятих під час безпосереднього спостереження.

Встановлюють відносні розміри й кути нахилу основних частин тіла, уточнюють композицію. Намічають серединку лінію торса, яка необхідна при побудові симетричних деталей. Принцип «від загального до окремого» має на меті постійне зіставлення одного з іншим. Напрямок лінії плечей слід брати по відношенню до таза, враховуючи зв’язок із кутом нахилу голови і напрямком руху кінцівок. Уточнюють положення центра ваги фігури відносно опори.

На цій стадії опрацьовують форму тіла з анатомічним розбором і поєднання об’ємів у суглобах. Під час тонального опрацювання дається узагальнений розподіл на освітлену та тіньову частину форми.

Разом з опрацюванням деталей роблять розкладку основних світлотіньових відношень, що характеризують основні членування форми по куту їх повороту до джерела світла і по мірі віддалення або наближення до рисувальника.

Детальне опрацювання світлотіньових нюансів поверхні фігури і тла. Рисунок повинен бути витриманий у єдиному тональному ключі, тобто не має бути місць, які за своєю світлістю розбивають цілісність зображення. Для цього на завершальній стадії необхідне узагальнення рисунка: відокремлення місць, які перш за все привертають увагу і підкреслюють характер моделі; зниження інтенсивності другорядних деталей та об’єднання дрібних у більш великі маси.

Такі дії, як визначення й уточнення розмірів, пропорцій, руху, виявлення форми та об’єму, слід виконувати протягом усього періоду роботи над малюнком.

Тема 32. Стояча фігура людини з опорою на одну ногу

Практична робота № 1. Завдання: Виконати рисунок фігури людини з опорою на одну ногу на основі знань пластичної будови тіла та навичок об’ємно-просторове аналітичне зображення в рисунку.

Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№ ), домашні практичні роботи (№ ), оцінка за самостійну практичну роботу №1. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.

IVкурс VIIIсеместр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №16.

Тема 33. Поясний портрет з кистю руки

Практична робота № 35. Завдання: Виконатипоясний портрет з кистю руки.

Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичні роботи № 22,27,33.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.261-418.
 2. Гордон Л.       Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: Эксмо-пресс, 2000.
 3. Чиварди Д. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.

 Тема 34. Фігура людини в сидячому положенні

Практична робота № 36. Завдання: Виконати рисунок фігури людини в сидячому положенні

 Рекомендації до виконання практичного завдання: Дивись практичні роботи № 22,27,33.

Література:

 1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с.261-418.
 2. Гордон Л.       Рисунок. Техника рисования фигуры человека. – М.: Эксмо-пресс, 2000.
 3. Чиварди Д. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.

Студент повинен знати:
– принципи побудови голови та фігури людини в рисунку.
Студент повинен вміти:
– правильно зображуватиголову і фігуру людини в рисунку.
– рисувати портрети.

 Складові модульної оцінки: оцінки за аудиторні практичні роботи (№35, 36), оцінка за самостійну практичну роботу №16. Примітка: середня оцінка є оцінкою за модуль.