СОЛЬФЕДЖІО (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальність 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво духове»

ІІІ курс V семестр (1 кредит 54 години)

Навчальний модуль №9

Тема 1. Інтонування Д7 від даного звука з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 1. Побудова Д7 від основних ступенів звукоряду та його розв’язання в мажор та мінор.
 2. Інтонування Д7 з розв’язанням в мажорі та мінорі.
 3. Інтонування від звуків соль, ля, сі Д7 з розв’язанням в мажорі та мінорі .(Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №33)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду Д7 з розв’язанням в мажорі та мінорі.

Тема 2. Інтонування Д65 від звука з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 1. Побудова Д65 від основних ступенів звукоряду та його розв’язання в мажор та мінор.
 2. Інтонування Д65 з розв’язанням в мажорі та мінорі.
 3. Інтонування від звуків соль, ля, сі Д65 з розв’язанням в мажорі та мінорі . (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №34)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду Д65 з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 Тема 3. Інтонування Д43 від звука з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 1. Побудова Д43 від основних ступенів звукоряду та його розв’язання в мажор та мінор.
 2. Інтонування Д43 з розв’язанням в мажорі та мінорі.
 3. Інтонування від звуків соль, ля, сі Д43 з розв’язанням в мажорі та мінорі . (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №35)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду Д43 з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 Тема 4. Інтонування Д2 від звука з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 1. Побудова Д2 від основних ступенів звукоряду та його розв’язання в мажор та мінор.
 2. Інтонування Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі.
 3. Інтонування від звуків соль, ля, сі Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі . (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №36)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі.

 Тема 5. Д7 в кадансовому звороті типу Т – S – K64 – Д7T.

 1. Інтонування Д7 в кадансовому зворотіТ – S – K64 – Д7 – T в тональностях мажору та мінору до двох знаків.
 2. Інтонаійні вправи з використанням Д7 в кадансових зворотахв тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №37)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       Д7 в кадансовому зворотіТ – S – K64 – Д7 – T в тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків.

Тема 6. Характерні інтервали на ступенях гармонічного мажору в тональності до 5-ти знаків

 1. Побудова характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мажорних тональностях до п’яти знаків.
 2. Інтонування характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мажорних тональностях до двох знаків.
 3. Визначення на слух.
 4. Інтонування характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мажорних тональностях до п’яти знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №38).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мажорних тональностях до п’яти знаків.

 Тема 7. Характерні інтервали на ступенях гармонічного мінору в тональності до 5-ти знаків.

 1. Побудова характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мінорних тональностях до п’яти знаків.
 2. Інтонування характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мінорних тональностях до двох знаків.
 3. Визначення на слух.
 4. Інтонування характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мінорних тональностях до п’яти знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №39).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       характерних інтервалів зб.2, зм.7, зб.5, зм.4 з розв’язанням в мінорних тональностях до п’яти знаків.

 Тема 8. Інтонаційні вправи з синкопами.

 1. Інтонування вправ з синкопами.
 2. Метро-ритмічне виховання слуху з використанням синкоп.
 3. Ритмо-інтонаційні вправи з використанням синкопованого ритму. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №40).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи з використанням синкопованого ритму.

Студент повинен знати:
–          особливості інтонування Д7, Д65, Д43, Д2 від звука з розв’язанням в мажорі та мінорі;
–          особливості інтонування характерних інтервалів на ступенях гармонічного мажору та мінору;
–          особливості інтонування вправ з синкопами.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          від звука Д7, Д65, Д43, Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі;
–          вправи з використанням Д7 та його обернень;
–          вправи з синкопами більш складного ритмічного малюнка;
–          характерні інтервали з розв’язанням в тональностях до п’яти знаків;
–          двоголосні вправи.
Визначати на слух:
–          Д7 та його обернення;
–          характерні інтервали;
записати одноголосний мелодичний диктант з застосуванням обернень Д7 та характерних інтервалів.
Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №№33- 39

Модульна контрольна робота №9 (практичні завдання)

Навчальний модуль № 10

Тема 10. Малий ввідний септакорд з розв’язанням в тонічний тризвук в мажорі в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова МVІІ7 та його обернень з розв’язанням в тоніку в тональностях мажору до чотирьох знаків.
 2. Інтонування МVІІ7 та його обернень з розв’язанням в тоніку в тональностях мажору до чотирьох знаків.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. – §47
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.109

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       МVІІ7 та його обернення з розв’язанням в тоніку в тональностях мажору до чотирьох знаків.

Тема 11. Малий ввідний септакорд з розв’язанням через Д65 в мажорі в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова МVІІ7 з розв’язанням через Д65 в тональностях мажору до чотирьох знаків.
 2. Інтонування МVІІ7 з розв’язанням через Д65 в тональностях мажору до чотирьох знаків.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.109

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       МVІІ7 з розв’язанням через Д65 в тональностях мажору до чотирьох знаків.

Тема 12. Зменшений ввідний септакорд в гармонічному мажорі та мінорі з розв’язанням в тонічний тризвук в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова Зм.VІІ7 з розв’язанням в тонічний тризвук в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.
 2. Ітонування Зм.VІІ7 з розв’язанням в тонічний тризвук в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. – §47
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.109

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       Зм.VІІ7 з розв’язанням в тонічний тризвук в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.

Тема 13. Зменшений ввідний септакорд в гармонічному мажорі та мінорі з розв’язанням через Д65 в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова Зм.VІІ7 з розв’язанням через Д65 в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.
 2. Інтонування Зм.VІІ7 з розв’язанням через Д65 в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.109

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       Зм.VІІ7 з розв’язанням через Д65 в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.

 Тема 14. Інтонування ввідних септакордів в гармонічних послідовностях.

 1. Інтонування ДVІІ7 в гармонічних Т – МVІІ7 – Зм.VІІ7 – Д65 – Т; t – Зм.VІІ7 – Д65 – t в тональностях мажору та мінору до двох знаків.
 2. Інтонаційні вправи з використанням ввідних септакордів в гармонічних послідовностях Т – МVІІ7 – Зм.VІІ7 – Д65 – Т; t – Зм.VІІ7 – Д65 – t в тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №41).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       Зм.VІІ7 з розв’язанням через Д65 в гармонічному мажорі та мінорі до чотирьох знаків.

 Тема 15. Відхилення. Інтонаційні вправи з застосуванням відхилення. Модуляція в тональності І ступеня спорідненості.

 1. Інтонування вправ з використанням відхилення №570-577.
 2. Інтонування вправ з використанням модуляції в тональності І ступеня спорідненості.
 3. Запис одноголосної мелодії з використанням відхилення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №42)

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. – §56
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.80

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи з використанням відхилення та модуляції в тональності І ступеня спорідненості.

 Студент повинен знати:
–          особливості інтонування ввідних септакордів з відповідними способами розв’язання в мажорі та мінорі;
–          особливості інтонування вправ з модуляцією та відхиленням.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          ввідні септакорди з оберненнями та відповідним розв’язанням в тональностях до чотирьох знаків.
Визначати на слух:
–          ввідні септакорди та способи їх розв’язання. Гармонічні послідовності з використанням ввідних септакордів;
–          записати мелодичний одноголосний диктант з використанням відхилення.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №№41, 42.

Модульна контрольна робота №10 (практичні завдання)

ІІІ курс VІ семестр (1 кредит 54 години)

Навчальний модуль № 11

Тема 1. Малий ввідний септакорд від звука з розв’язанням в Т53Малий ввідний септакорд від звука з розв’язанням через Д65 в Т.

 1. Побудова МVІІ7 від основних ступенів звукоряду з розв’язанням в Т53.
 2. Інтонування МVІІ7 від основних ступенів звукоряду з розв’язанням в Т53.
 3. Побудова МVІІ7 від основних ступенів звукоряду з розв’язанням черезД65 в тоніку.
 4. Інтонування МVІІ7 від основних ступенів звукоряду з розв’язанням черезД65 в тоніку..

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       МVІІ7 від основних ступенів звукоряду з розв’язанням в Т53 та з розв’язанням черезД65 в тоніку..

 Тема 2. Акордові послідовності типу Т – МVІІ7 – Зм VІІ7 – Д65 – Т в натуральному та гармонічному мажорі.

 1. Інтонування акордової послідовностіТ – МVІІ7 – Зм VІІ7 – Д65 – Т в натуральному та гармонічному мажорі до чотирьох знаків.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       акордову послідовністьТ – МVІІ7 – Зм VІІ7 – Д65 – Т в натуральному та гармонічному мажорі до чотирьох знаків.

 Тема 3. Розмір 9/8. Схема тактування в повільних та в рухливих темпах.

 1. Розмір 9/8.Схема тактування в повільних та в рухливих темпах.
 2. Інтонаційні вправи №644, 645: сольмізація, сольфеджування.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірі 9/8 в повільному та рухливому темпі.

 Тема 4. Розмір 12/8. Схема тактування в повільних та в рухливих темпах. Інтонаційні вправи.

 1. Розмір 12/8. Схема тактування в повільних та в рухливих темпах.
 2. Інтонаційні вправи №652-656: сольмізація, сольфеджування.
 3. Ритмо-інтонаційні вправи в розмірах 9/8, 12/8. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №43)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірі 12/8 в повільному та рухливому темпі.
 •  Студент повинен знати:
 • –          особливості інтонування МVІІ7 , Зм VІІ7 від звука та способи їх розв’язання;
 • –          схема тактування розміру 9/8 в повільних та в рухливих темпах;
 • –          схема тактування розміру 12/8 в повільних та в рухливих темпах.
 • Студент повинен вміти:
 • Інтонувати:
 • –          МVІІ7 , Зм VІІ7 від звука з розв’язанням в Т53 та через Д65 в Т;
 • –          вправи в розмірах 9/8, 12/8 в різних темпах;
 • –          двоголосні вправи.
 • Визначати на слух:
 • –          МVІІ7 , Зм VІІ7;
 • –          Гармонічні послідовності з використанням МVІІ7 , Зм VІІ7 ;
 • Записати метро-ритмічний диктант в розмірі 9/8.
 • Записати двоголосний диктант з інтервальним складом від унісону до терції.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота № 43.

Модульна контрольна робота №11 (практичні завдання)

Навчальний модуль № 12

Тема 6. Інтонаційні вправи в розмірі 5/4. Схема тактування

 1. Розмір 5/4. Схема тактування.
 2. Сольмізація, сольфеджування вправ № 657-662.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.33-34

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірі 5/4.

 Тема 7. Інтонаційні вправи в розмірі 7/4. Схема тактування

 1. Розмір 7/4. Схема тактування.
 2. Сольмізація, сольфеджування вправ № 664-665.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.33-34

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірі 7/4.

 Тема 8. Інтонування мажорної та мінорної пентатоніки від звука. Інтонаційні вправи з використанням мажорної та мінорної пентатоніки.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду мажорної та мінорної пентатоніки.
 2. Визначення на слух.
 3. Створення одноголосної мелодії з використанням пентатоніки. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №44).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. –С.163-164,§49
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.118

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мажорну та мінорну пентатоніку.

 Тема 9. Семиступеневі лади народної музики мажорного нахилу. Інтонаційні вправи.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду семиступеневих ладів народної музики мажорного нахилу.
 2. Визначення на слух.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.161,§49
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.112-114

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду семиступеневі лади народної музики мажорного нахилу.

 Тема 10. Семиступеневі лади народної музики мінорного нахилу. Інтонаційні вправи.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду семиступеневих ладів народної музики мінорного нахилу.
 2. Визначення на слух.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.162,§49
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.112-114

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду семиступеневі лади народної музики мінорного нахилу.

 Студент повинен знати:
–          особливості інтонування п’яти та семиступеневих ладів народної музики мажорного та мінорного нахилу;
–          особливості тактування в розмірі 5/4 та в розмірі 7/4.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          від звука п’яти та семиступеневі лади народної музики мажорного та мінорного нахилу;
–          двоголосні вправи.
Визначати на слух:
–          п’яти та семиступеневі лади народної музики мажорного та мінорного нахилу;
–          записати одноголосний мелодичний диктант з застосуванням ладів народної музики.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №44.

Модульна контрольна робота №12 (практичні завдання)

Навчальний модуль № 13

Тема 12.SІІ7 в мажорі та в мінорі з розв’язанням в Т6, tв тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова та розв’язання SІІ7 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.
 2. Інтонування SІІ7 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.148,§47
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.110

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       SІІ7 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.

 Тема 13.SІІ7 в мажорі та в мінорі з розв’язанням через Д4в Т в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова SІІ7 з розв’язанням через Д43 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.
 2. Інтонування SІІ7 з розв’язанням через Д43 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.110

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       SІІ7 з розв’язанням через Д43 в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.

 Тема 14.SІІ7 в мажорі та в мінорі з розв’язанням в Д та через ДVІІ 65 в тональностях до 4-х знаків.

 1. Побудова та інтонування SІІ7 в мажорі та мінорі з розв’язанням в Д в тональностях до двох знаків.
 2. Побудова та інтонування SІІ7 в мажорі та мінорі з розв’язанням через ДVІІ65 в тональностях до двох знаків.
 3. Інтонування SІІ7 в мажорі та мінорі з розв’язанням в Д та через ДVІІ65 в тональностях до чотирьох знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №45).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       SІІ7 з розв’язанням в Д в мажорних та мінорних тональностях до чотирьох знаків.
 2. Інтонувати SІІ7 в мажорі та мінорі з розв’язанням через ДVІІ65 в тональностях до чотирьох знаків.

 Тема 15. Септакорд ІІ ступеня в гармонічних послідовностях типу Т – Т6SІІ7 – Д43 – Т.

 1. Інтонування SІІ7 в гармонічних послідовностяхТ – Т6 – SІІ7 – Д43 – Т в тональностях мажору та мінору до двох знаків.
 2. Інтонування SІІ7 в гармонічних послідовностяхТ – Т6 – SІІ7 – Д43 – Т в тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №46).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       SІІ7 гармонічних послідовностяхТ – Т6 – SІІ7 – Д43 – Т в тональностях мажору та мінору до чотирьох знаків.

 Тема 16. Інтонування від звука мажорної хроматичної гами.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду мажорної хроматичної гами.
 2. Інтонування від звуків «соль», «ля», «сі» мажорної хроматичної гами. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №47).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.180,§53
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.132

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мажорну хроматичну гаму вгору та вниз.

 Тема 17. Інтонування від звука мінорної хроматичної гами.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду мінорої хроматичної гами.
 2. Інтонування від звуків «соль», «ля», «сі» мінорної хроматичної гами. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №48).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.181,§53
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.132

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мінорну хроматичну гаму вгору та вниз.

 Тема 18. Інтонаційні вправи з використанням канону. Інтонаційні вправи в енгармонічно рівних тональностях.

 1. Визначення поняття «канон». Інтонаційні вправи з використанням канону (двоголосся №148, 149).
 2. Інтонування енгармонічнорівних гам:   H-dur – Ces-dur,   b-moll – ais-moll,       gis-moll – as-moll.
 1. Інтонування вправ з використанням канону. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №49).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.99,§35
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.84

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       енгармонічно рівні тональності.
 2. Інтонувати вправи з використанням канону.

 Студент повинен знати:
–          особливості інтонування SІІ7 з відповідними способами розв’язання в мажорних та мінорних тональностях;
–          особливості інтонування мажорної та мінорної хроматичної гами;
–          особливості інтонування канону.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          SІІ7 в тональностях до чотирьох знаків з відповідними способами розв’язання;
–          SІІ7 від звука з розв’язанням в мажорі та мінорі;
–          від звука мажорну та мінорну хроматичну гаму;
–          вправи з використанням хроматизмів;
–          енгармонічно рівні гами.
Визначати на слух:
–          SІІ7 в гармонічних послідовностях;
–          гармонічні послідовності до складу яких входять головні тризвуки ладу, Д7 та його обернення, Д VІІ7, SІІ7 з відповідним розв’язанням;
–          записати одноголосний мелодичний диктант з використанням відхилення, модуляції;
записати двохголосний диктант інтервального складу від унісону до кварти.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №№45-49.

Модульна контрольна робота №13 (практичні завдання)

ІV курс VІІ семестр (1 кредит 54 години)

Навчальний модуль № 14

Тема 1. Інтонаційні вправи в перемінному розмірі.

 1. Перемінні розміри: теоретичні поняття.
 2. Інтонаційні вправи в перемінних розмірах № 666-672 (читання з аркуша).
 3. Створення одноголосної мелодії в перемінному розмірі. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №50).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§21
 2. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2
 3. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К.:Музична Україна, 1997. – С.35

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в перемінних розмірах.

 Тема 2. Інтонування мажорної та мінорної пентатоніки від основних ступенів ладу.

 1. Інтонування від основних ступенів звукоряду мажорної та мінорної пентатоніки.
 2. Визначення на слух.
 3. Інтонаційні вправи з використанням мажорної та мінорної пентатоніки. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №51).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мажорну та мінорну пентатоніку.

 Тема 3. Інтонування семиступеневих ладів народної музики мажорного нахилу від основних ступенів звукоряду.

 1. Інтонування від основних ступенів звукоряду семиступеневих ладів народної музики мажорного нахилу.
 2. Визначення на слух.
 3. Інтонаційні вправи з використанням ладів народної музики мажорного нахилу. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №52).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду семиступеневі лади народної музики мажорного нахилу.

 Тема 4. Інтонування семиступеневих ладів народної музики мінорного нахилу від основних ступенів звукоряду.

 1. Інтонування від основних ступенів звукоряду семиступеневих ладів народної музики мінорного нахилу.
 2. Визначення на слух.
 3. Інтонаційні вправи з використанням ладів народної музики мінорного нахилу. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №53).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду семиступеневі лади народної музики мінорного нахилу.

 Тема 5. Інтонування мажорної хроматичної гами.

 1. Побудова та інтонування мажорної хроматичної гами від основних ступенів звукоряду.
 2. Інтонування мажорної хроматичної гами від звуків «соль», «ля», «сі». (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №54).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мажорну хроматичну гаму.

 Тема 6. Інтонування мінорної хроматичної гами.

 1. Побудова та інтонування мінорної хроматичної гами від основних ступенів звукоряду.
 2. Інтонування мінорної хроматичної гами від звуків «соль», «ля», «сі». (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №55).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду мінорну хроматичну гаму.

 Студент повинен знати:
–          особливості інтонування та тактування в перемінному розмірі;
–          особливості інтонування мажорної та мінорної пентатоніки від звука;
–          особливості інтонування семиступеневих ладів народної музики.
–          особливості інтонування від звука мажорної та мінорної хроматичної гами.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          від звука мажорну та мінорну пентатоніку;
–          від звука семиступеневі лади народної музики мажорного та мінорного нахилу;
–          від звука мажорну та мінорну хроматичну гаму у висхідному та в низхідному русі;
–          чотириголосні гармонічні послідовності;
–          двоголосні вправи.
Визначати на слух:
–          мажорні та мінорні семиступеневі лади народної музики;
–          мажорну та мінорну пентатоніку;
–          хроматичну гаму.
Виконати творчі вправи:
–          створити мелодію у формі періоду в одному із вивчених ладів.
Записати одноголосний диктант з використанням характерних ладових зворотів.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №№ 50-55.

Модульна контрольна робота №14 (практичні завдання)

Навчальний модуль № 15

Тема 8. Тональність Ges-dur. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мажорі.

 1. Інтонування гами Ges-dur, головних тризвуків ладу з оберненнями.
 2. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мажорі в тональностях до трьох знаків.
 3. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мажорі в тональностях до шести знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №56).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       гаму Ges-dur, головні тризвуки ладу з оберненнями.
 2. Інтонувати тритони в натуральному та гармонічному мажорі в тональностях до шести знаків.

Тема 9. Тональність es-moll. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мінорі.

 1. Інтонування гами es-moll, головних тризвуків ладу з оберненням.
 2. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мінорі в тональностях до трьох знаків.
 3. Інтонування тритонів в натуральному та гармонічному мінорі в тональностях до шести знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №57)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       гаму es-moll,, головні тризвуки ладу з оберненнями.
 2. Інтонувати тритони в натуральному та гармонічному мінорі в тональностях до шести знаків.

 Тема 10. Розміри 22; 32. Інтонування характерних інтервалів в гармонічному мажорі.

 1. Розміри 22; 32 (теоретичні поняття), схема тактування.
 2. Читання з аркуша вправ № 547-549.
 3. Побудова та інтонування характерних інтервалів в гармонічному мажорі до трьох знаків.
 4. Побудова та інтонування характерних інтервалів в гармонічному мажорі до шести знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №58)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірах 22; 32.
 2. Інтонувати характерні інтервали в гармонічному мажорі до шести знаків.

 Тема 11. Розмір 6/4. Інтонування характерних інтервалів в гармонічному мінорі.

 1. Розміри 6/4 (теоретичні поняття), схема тактування, розбір вправ в розмірі 6/4.
 2. Читання з аркуша вправ № 547-549.
 3. Побудова та інтонування характерних інтервалів в гармонічному мінорі до трьох знаків.
 4. Побудова та інтонування характерних інтервалів в гармонічному мінорі до шести знаків. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №59)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       вправи в розмірі 6/4.
 2. Інтонувати характерні інтервали в гармонічному мінорі до шести знаків.

 Тема 12. Інтонування від звука Д7, Д6, Д43, Д2 з розв’язанням в тоніку.

 1. Побудова та інтонування від основних ступенів звукоряду Д7, Д65, Д43, Д2 з розв’язанням в тоніку.
 2. Визначення на слух.
 3. Інтонування від звуків «соль», «ля», «сі» Д7, Д6, Д43, Д2 з розв’язанням в тоніку. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №60)

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду Д7, Д65, Д43, Д2 з розв’язанням в тоніку.

 Тема 13. Інтонування від звука ДVІІ7 з розв’язанням в тоніку через Д65 в мажорі та мінорі. Інтонування від звука SІІ7 з розв’язанням в Т6, та через Д43 в Т в мажорі та мінорі.

 1. Побудова та інтонування від звуків ДVІІ7 з розв’язанням в тоніку та через Д65 в мажорі та мінорі.
 2. Побудова та інтонування від звуківSІІ7 з розв’язанням в Т6, та через Д43 в Т в мажорі та мінорі.
 3. Інтонування від звуків «соль», «ля», «сі» ДVІІ7 з розв’язанням в тоніку та через Д65 та SІІ7 з розв’язанням в Т6, та через Д43 в Т в мажорі та мінорі. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №61).

Література

 1. Калмиков Б, Фрідкін Г. Сольфеджіо. Частина 1,2

Завдання до самоконтролю

 1. Інтонувати       від основних ступенів звукоряду ДVІІ7 з розв’язанням в тоніку та через Д65 в мажорі та мінорі.
 2. Інтонувати від звуків SІІ7 з розв’язанням в Т6, та через Д43 в Т в мажорі та мінорі.

 Студент повинен знати:
–          особливості інтонування тритонів та їх розв’язання в натуральному і гармонічному мажорі та мінорі;
–          особливості інтонування та розв’язання характерних інтервалів в гармонічному мажорі та мінорі;
–          особливості інтонування від звука Д7, Д65, Д43, Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі;
–          особливості інтонування від звука ввідних септакордів та їх розв’язання в мажорі та мінорі;
–          схеми тактування розмірів 2/2, 3/2, 6/4.
Студент повинен вміти:
Інтонувати:
–          характерні інтервали та тритони в тональностях мажору і мінору до 6 знаків в ключі;
–          від звука Д7, Д65, Д43, Д2 з розв’язанням в мажорі та мінорі;
–          від звука ввідних септакордів ДVII7, SII7 з розв’язанням в тоніку та внутрішньофункціонально;
–          чотириголосні гармонічні послідовності Т-Д646-S-K64-Д7-Т; Т-SII7-Д43-Т; Т- S6-ДVІІ7-Т; Т-Д6– ДVІІ7– Д65-Т в тональностях до п’яти знаків.
–          вправи з використанням розмірів 2/2, 3/2, 6/4.
Визначати на слух:
–          домінантсептакорд з оберненнями та розв’язанням;
–          септакорд другого ступеня з оберненнями та розв’язанням в тоніку і внутрішньофункціонально;
–          септакорд сьомого ступеня з оберненнями та розв’язанням в тоніку і внутрішньофункціонально;
–          характерні інтервали та тритони з розв’язанням.
Записати одноголосну мелодію з використанням характерних інтервалів та тритонів в розмірі 3/2.
Виконати творчі вправи:
–          створити мелодію у формі періоду включаючи звороти з ввідними септакордами та з домінантсептакордом;
–          сктворити мелодію у формі періоду включаючи звороти з характерними інтервалами і тритонами.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №№ 56-61.

Модульна контрольна робота №15 (практичні завдання)