СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (бандура)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності .02010401 Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник – А.М.Гоменко

ІІІ курс, семестр (1 кредит-54 годин)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Зміст роботи:
Відпрацювання прийому гри «удар»  на бандурі.
Вдосконалення техніки гри на бандурі.
Виконання гам А-dur таfis –moll обома руками разом (подвійними нотами,секстами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав
Виконання 1 твору з елементами поліфонії, 1 етюда,  2 різнохарактерних творів, та 1 пісні з програми семестра.

Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем нескладних творів всіма вивченими прийомами гри на бандурі; виконання 1 твору напам‘ять з програми семестра.

Студент повинен знати:

 • основні прийоми гри на бандурі;
 • короткі відомості про композиторів та про твори які виконує студент.

Студент повинен вміти:

 • виконати основні прийоми гри на бандурі;
 • виконати  гами  А-dur таfis –moll обома руками разом (подвійними нотами,
 • секстами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав;
 • просольмізувати та прочитати з аркуша запропоновані  викладачем нескладні  твори  всіма вивченими прийомами гри на бандурі;
 • виконати 1 твір з елементами поліфонії, 1 етюд , 3 різнохарактерні  твори,  та 1  пісню з програми семестра

Контрольний урок №13 (6-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання 1 твору з елементами поліфонії з програми семестра;
концертне виконання 1 твору напам‘ять з програми семестра;
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем нотних  прикладів  з диригування , вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №14 (12-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
виконання гам А-dur таfis –moll обома руками разом (подвійними нотами,
секстами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав.
концертне виконання 1 етюда напам‘ять з програми семестра;
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем нотних  прикладів з диригування , вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №15 (16-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання 1 пісні напам‘ять з програми семестра
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркушу запропонованих викладачем  нотних  текстів  диригування , вивчення;
концертне виконання 1 твору напам‘ять з програми семестра

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №13, 14, 15, самостійна робота.

ІІІ курс VІ семестр (1 кредит-54 годин)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Зміст роботи:
Ознайомлення з творчістю Заслуженої капели бандуристів України  ім. Г. І. Майбороди.
Відпрацювання прийому гри  «тремоло»  на бандурі.
Будова київської  бандури.
Вдосконалення техніки гри на бандурі
Виконання гам Es-dur таc –moll обома руками разом (подвійними нотами,секстами,октавами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав.
Виконання 1 твору з елементами поліфонії або твору крупної форми, 1 етюда, 2 різнохарактерних творів та 1 пісні з програми семестра.

Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем нескладних    творів всіма вивченими прийомами гри на бандурі;
виконання 1 твору напам‘ять з програми семестра.

Студент повинен знати:

 • основні прийоми гри на бандурі;
 • будову київської  бандури;
 • творчість Заслуженої капели бандуристів України  ім. Г. І. Майбороди;
 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом.

Студент повинен вміти:

 • виконати основні прийоми гри на бандурі;
 • виконати  гами  Es-dur таc –moll  обома руками разом (подвійними нотами,
 • секстами, октавами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав;
 • просольмізувати та прочитати з аркуша запропоновані викладачем нескладні твори всіма вивченими прийомами гри на бандурі;
 • виконати  1 твір з елементами поліфонії або твір  крупної форми, 1 етюд,  2  різнохарактрені твори. і 1 пісню з програми семестра.

Контрольний урок №16 (6-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання 2 різнохарактерних творів  напам‘ять, один  з яких з елементами поліфонії з програми семестра;
Самостійна робота:
сольмізація  та читання з аркуша запропонованих викладачем  нотних  прикладів  з диригування , вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №17 (11-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
виконання гам Es-dur таc –moll обома руками разом (подвійними нотами, секстами, октавами, акордами та арпеджіо) в межах трьох октав;
концертне виконання 1 етюда напам‘ять з програми семестра.
Самостійна робота:
сольмізація  та читання з аркуша запропонованих викладачем  нотних  прикладів з диригування , вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №18 (18-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання 1 пісні напам‘ять з програми семестра.
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем  нотних  прикладів з диригування, вивчення оркестрових інструментів;
концертне виконання 1 твору напам‘ять з програми семестра.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №16, 17, 18, самостійна робота.

ІVкурсVІІ семестр (1,5 кредити-81 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Зміст роботи:
Вдосконалення навичок настроювання інструмента бандура.
Ознайомлення з творчістю видатних бандуристів сучасності О. Курінного, Л. Мандзюк, Н. Мельник та інших.
Виконання 1 поліфонії, 1 твору крупної форми, твору малої форми, та 1 пісні з програми семестра

Самостійна робота:
сольмізація  та читання  з аркуша запропонованих  викладачем нескладних    творів всіма вивченими прийомами гри на бандурі

Студент повинен знати:

 • основні прийоми гри на бандурі;
 • творчість  видатних бандуристів сучасності  О. Курінного, Л. Мандзюк, Н. Мельник та інших.
 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом.

Студент повинен вміти:

 • виконати основні прийоми гри на бандурі;
 • настроїти інструмент бандура;
 • виконати  1 поліфонію, 1 твір крупної форми, 1 твір малої форми,  та 1 пісню з програми семестра.
 • просольмізувати та прочитати з аркуша запропоновані викладачем нескладні твори всіма вивченими прийомами гри на бандурі.

Контрольний урок №19 (5-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання 1 твору малої форми з програми семестра;
концертне виконання 1 частини твору крупної форми з програми семестра;
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих  викладачем нотних  прикладів з диригування, вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №20 (10-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
виконання 1 твору малої форми з програми семестра;
концертне виконання ІІ  частини твору крупної форми з програми семестра.
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих  викладачем нотних  текстів з диригування , вивчення оркестрових інструментів.
Контрольний урок №21 (14-й тиждень)
концертне виконання 1 твору крупної форми з програми семестра;
Самостійна робота:
сольмізація та читання з аркуша запропонованих викладачем  нотних  прикладів з  диригування , вивчення орк. інструментів.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки №19, 20, 21, самостійна робота.

ІV курс VІІІ  семестр (1,5 кредити-81 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Зміст роботи:
Удосконалення виконання твору крупної форми який виконується на державному іспиті.
Читання з аркуша творів українського композитора та бандуриста М. Гвоздя для удосконалення техніки.
Підбір по слуху нескладних українських народних пісень.
Робота над удосконаленням поліфонії яка виконується на державному іспиті.
Удосконалення вміння настроювати бандуру.
Удосконалення виконання твору малої форми з програми семестра.
Робота над піснею яка виконується на державному іспиті.

Студент повинен знати:

 • основні прийоми гри на бандурі;
 • короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;

Студент повинен вміти:

 • виконати основні прийоми гри на бандурі;
 • просольмізувати та прочитати з аркуша запропоновані викладачем твори українського композитора та бандуриста М. Гвоздя  для удосконалення техніки;
 • підбір по слуху нескладних українських народних пісень;
 • настроїти інструмент бандура;
 • виконати  1 поліфонію, 1 твір крупної форми, твір малої форми,  та 1 пісню з програми семестра

Контрольний урок №22 (5-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
виконання напамʼять однієї частини поліфонії з програми семестра;
виконання напамʼять твору крупної форми з програми семестра;
виконання твору малої форми з програми семестра.
Самостійна робота:
читання з аркуша творів українського композитора та бандуриста М. Гвоздя  для удосконалення техніки.
Контрольний урок №23 (10-й тиждень)
перевірка теоретичного матеріалу з дисципліни (бандура);
концертне виконання напамʼять поліфонії з програми семестра;
концертне виконання напамʼять твору крупної форми з програми семестра;
концертне виконання напамʼять твору малої форми з програми семестра;
концертне виконання напамʼять 1 пісні з програми семестра.
Самостійна робота:
читання з аркуша творів українського композитора та бандуриста М. Гвоздя  для удосконалення техніки.
Контрольний урок №24 (14-й тиждень)
концертне виконання напамʼятьполіфонії з програми семестра;
концертне виконання напамʼятьтвору крупної форми з програми семестра;
концертне виконання напамʼятьтвору малої форми з програми семестра;
концертне виконання напамʼять1 пісні з програми семестра.
дати відповіді на питання музично-теоретичного та виконавського аналізу творів з програми Державного іспиту.