ВИВЧЕННЯ ОРКЕСТРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (НІМД)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ   (для студентів на базі 11 класів)

Розробник: Є.Г. Мосякін

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

II курс III семестр

Навчальний модуль № 1

Самостійна робота № 1. Виконати на великому барабані та тарілках по одному оркестровому творові(або уривку з оркестрових творів).

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: основи раціональної постановки при грі на ударних інструментах та закономірності її формування, основи методики навчання гри на ударних інструментах на початковому етапі; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату барабані під час гри на малому та методи їх усунення.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на малому барабані.

Самостійна робота № 2. Виконати на малому барабані оркестрову партію або уривок з оркестрової партії твору.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: основи раціональної постановки при грі на ударних інструментах та закономірності її формування, основи методики навчання гри на ударних інструментах на початковому етапі; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату барабані під час гри на малому та методи їх усунення.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на малому барабані.

Навчальний модуль № 2

Самостійна робота № 3. Виконати на інструменті(флейта/кларнет)мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії клапанно-важільних механізмів дерев’яних духових інструментів; положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри; основи раціональної постановки та закономірності її формування в процесі гри на дерев’яних духових інструментах; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення; основи методики навчання гри на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на дерев’яних духових інструментах.

II курс IV семестр (2 кредити – 108 год.)

Навчальний модуль № 3

Самостійна робота № 4. Виконати на інструменті(кларнет/саксофон)мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії клапанно-важільних механізмів дерев’яних духових інструментів; положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри; основи раціональної постановки та закономірності її формування в процесі гри на дерев’яних духових інструментах; основи методики навчання гри на початковому етапі; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон інструмента; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на дерев’яних духових інструментах.

Навчальний модуль № 4

Самостійна робота № 5. Виконати на інструменті(саксофон або один з інструментів основної групи мідних духових)мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії клапанно-важільних механізмів дерев’яних духових інструментів(принцип дії вентильних(помпових))механізмів мідних духових інструментів); положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри; основи раціональної постановки та закономірності її формування; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон інструмента; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення; основи методики навчання гри на дерев’яних духових інструментах на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на дерев’яних(мідних)духових інструментах.

Навчальний модуль № 5

Самостійна робота № 6. Виконати на інструменті(валторна(інструменти основної групи мідних духових – труба)корнет, альт, тенор, баритон)мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії вентильних(помпових)механізмів мідних духових інструментів; положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри; основи раціональної постановки та закономірності її формування; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон інструмента; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення; основи методики навчання гри на мідних духових інструментах на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на мідних духових інструментах.

Навчальний модуль № 6

Самостійна робота №7. Виконати на інструменті(тромбон(інструменти основної групи мідних духових – труба)корнет, альт, тенор, баритон) мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії вентильних або помпових(кулісних – у тромбона)механізмів духових інструментів; положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри ;основи раціональної постановки та закономірності її формування; нотацію, аплікатуру, діапазон, технічні можливості інструмента; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення; основи методики навчання гри на духових інструментах на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на мідних духових інструментах.

ІІI курс V семестр

Навчальний модуль № 7

Самостійна робота № 8. Виконати на інструменті(туба(труба)корнет, альт, тенор, баритон)мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми.

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: принцип дії вентильних або помпових механізмів духових інструментів; положення корпуса, голови, рук і ніг під час гри; основи раціональної постановки та закономірності її формування; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон, технічні можливості інструмента; найбільш розповсюджені недоліки в роботі виконавського апарату та методи їх усунення; основи методики навчання гри на духових інструментах на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на мідних духових інструментах.

Навчальний модуль № 8

Самостійна робота № 9. Виконати на електрогітарі твір малої форми.

/Самостійна робота № 9. Для студентів, що спеціалізуються на електрогітарі / гітарівиконати на бас–гітарі підготовлену мажорну або мінорну гаму в тональностях до 2-х знаків та твір малої форми./

Форма і термін контролю: Перевірка виконання практичної роботи. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: якими повинні бути положення корпуса, рук і ніг під час гри на електрогітарі, постава рук для гри медіатором; стрій, нотацію, аплікатуру, діапазон інструмента; основні прийоми звуковидобування на інструменті; буквено-цифрову систему запису акордів, найбільш уживану аплікатуру мажорних та мінорних тризвуків; способи виконання акордів з використанням відкритих струн у першій позиції та виконання акордів з використанням прийому баре; основи методики навчання гри на інструменті на початковому етапі.

Володіти початковими уміннями та навичками гри на електрогітарі(бас-гітарі).

Навчальний модуль № 9

Самостійна робота № 10. Підготувати інформацію про різновиди сучасних електронно – клавішних музичних інструментів відомих виробників (комп’ютерний набір).

Форма і термін контролю: Заслуховування повідомлення. Згідно з розкладом індивідуальних занять(за тиждень до МКР).

Програмові вимоги:

Знати: назви сучасних популярних програмних клавішних музичних інструментів та їх виробників.