Дисципліни самостійного вибору студента

Ділова українська мова

Програма навчальної дисципліни за вибором студента 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором  є: формування системи знань та навичок володіння нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні. 1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами правил і норм сучасної української літературної мови, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної діяльності. 1.3.

Детальніше

ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИ

Програма навчальної дисципліниза вибором студента підготовки молодшого  спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»,  029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» Розробник:  Г.Г.Сидоренко 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системизнань пророзвиток світової та української культури в різних історичних епохах. 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія культури» є:

Детальніше

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Розробник: Боцула С.П. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  є: формування системи знань про основні норми поведінки у сфері професійної діяльності та

Детальніше

МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (баян, акордеон)

Програма навчальної дисципліни за вибором студентапідготовки молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізацій «Народне пісенне мистецтво» та «Народне інструментальне мистецтво» Розробник: Костогриз.О.М. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1    Метою викладання навчальної дисципліни за вибором студента «Музичний інструмент» є: розвиток музичних даних, формування елементарних навичок гри на інструменті. 1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Музичний інструмент» є:

Детальніше

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,  024 «Хореографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Розробник: Шестопал Р.Д.                                       1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Організація дозвілля» є формування системизнань та практичнихнавичок  з організації   та проведення культурно-дозвіллєвих  заходів. 1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни

Детальніше

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Розробник: БОЦУЛА Н.П. 1.Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи комунікативного менеджменту є формування системи знань про комунікації у менеджменті, маніпуляції у спілкуванні, управління конфліктами. 1.2.

Детальніше

СОЛЬНИЙ СПІВ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки  молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Розробники: Г.Г.Харковина, О.П.Свирид, О.М.Костогриз 1. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни «Сольний спів» є удосконалення навичок вокально-виконавської культури. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - удосконалення вокальних та сценічно-виражальних навичок; - накопичення вокального репертуару для майбутньої  фахової діяльності;

Детальніше

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Розробник:  Криворучко В.І. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська література» є: формування  системи знань про надбання новітньої української літератури (ХХ - поч. ХХІ ст.) та практичних навичок

Детальніше

МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПІАНО)          

Програма  навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Укладач: Скляр  О. В. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.  Метою   викладання    навчальної    дисципліни   «Музичний    інструмент»   (фортепіано)  є  формування  навичок  гри на фортепіано, аналізу  музичного  тексту  та  читання  з  нот. 1.2.Основними   завданнями   вивчення  дисципліни  «Музичний  інструмент» (фортепіано) є: закріплення та удосконалення знань з

Детальніше

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Розробник: Недвига О.М. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія України ХХ-ХХІ століття» є формування системи знань про історичний розвиток українського суспільства та становлення української

Детальніше

ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІСТІ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Укладач: Мосякіна С.П. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ораторської майстерності» є формування навичок підготовки і проведення публічного виступу 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ораторської майстерності» є: опанування

Детальніше

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

Програма навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Укладач: Житченко О.О. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.Метою викладання навчальної дисципліни за вибором студента «Основи маркетингу» є формування знань про базові категорії маркетингу, методологічні аспекти організації маркетингової діяльності та її пріоритети в сучасних умовах. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань

Детальніше