УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Розробник:  Криворучко В.І.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська література» є: формування  системи знань про надбання новітньої української літератури (ХХ – поч. ХХІ ст.) та практичних навичок літературного аналізу твору.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська література» є: ознайомлення із особливостями розвитку новітньої української  літератури; розвиток умінь аналізу художнього твору; підвищення читацьких інтересів студентів; розвиток у студентів мислення, образної уяви та рефлексивних умінь.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати :

  • періодизацію новітнього українського письменства;
  • взаємозумовленість літератури й суспільно-історичних та політичних змін;
  • особливості розвитку модернізму, його течії та творчість представників модернізму в українській літературі;
  • особливості та основні поняття постмодернізму, творчість його представників в українській літературі.

вміти:

  • аналізувати художні твори;
  • висловлювати власні міркування з приводу проблематики прочитаного твору.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль №1

І. Вступ. Новітня українська література. Модернізм як явище в українській літературі ХХ ст. Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни. Періодизація новітньої української літератури. Модернізм як явище в українській літературі ХХ століття: причини виникнення, особливості розвитку, основні течії.

Неоромантизм в українській літературі. О. Кобилянська «Битва». Неоромантизм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. Неоромантизм у творчості О.Кобилянської. Оповідання «Битва»: сюжет, стилістичні особливості, актуальність проблематики твору.

Самостійна робота: Леся Українка. «Бояриня». Історія та джерела твору. Жанр. Образи Оксани та Степана. Актуальність твору.

Символізм в українській літературі. «Молода муза». Символізм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. «Молода муза» – представники раннього символізму.  Творчість В. Карманського (“В обіймах винограду заснули білі бози…”, “Коли часом вночі здійме тебе тривога…”, «AVANTI!», «Якби знати…»). Творчість В.Пачовського («Б’ють літаври гучні», «До схід сонця», «Спів відлетних журавлів»).

Імпресіонізм в українській літературі. М. Коцюбинський «Цвіт яблуні». Імпресіонізм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. М. Коцюбинський – перший український імпресіоніст. «Цвіт яблуні»: особливість сюжету (внутрішній сюжет), стилістичні особливості та символіка твору. Образ ліричного героя.

М. Хвильовий «Сентиментальна історія». Особливості творчого стилю М. Хвильового. «Сентиментальна історія»: сюжет, стилістичні особливості тексту, система образів, проблематика та символіка твору.

Навчальний модуль №2

Експресіонізм в українській літературі. В. Стефаник «Новина». Експресіонізм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. Особливості творчого стилю В.Стефаника. «Новина»: сюжет, стилістичні особливості тексту, проблематика твору.

В. Винниченко «Гріх». Особливості творчого стилю В.Винниченка. «Гріх»: сюжет п’єси, система образів, проблематика твору.

Екзистенціалізм в українській літературі. В. Підмогильний. «Собака». Екзистенціалізм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. Особливості творчого стилю В. Підмогильного. «Собака»: сюжет, стилістичні особливості тексту, проблематика.

Самостійна робота: І. Багряний «Людина біжить над прірвою». Сюжет, екзистенційність образу Максима Колота. Проблематика та символіка твору.

Неокласицизм в українській літературі. М. Драй-Хмара. Поезія. Неокласицизм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. Особливості творчого стилю М. Драй-Хмари («Лебеді», «Я світ увесь сприймаю оком…», «Шехрезада»).

П. Филипович. Поезія. М. Зеров. Поезія. Творча доля П.Филиповича (“Білявий день втомився і притих…”, “Візьмеш у жменю сонного насіння…”, “Я – робітник в майстерні власних слів…”). Творча золя М.Зерова («Київ-традиція», «INCOGNITO», В Донбасі», «Як нам жить хвилиною легкою..»).

Футуризм в українській літературі. М. Семенко. Поезія. Футуризм як течія модернізму: причини виникнення, основні засади, особливості розвитку в українській літературі. Особливості творчого стилю М.Семенка.(«Місто», «Сільський пейзаж», «Авіатор», «П’єро кохає»).

М. Бажан. Поезія. М. Бажан як представник футуризму в українській літературі. Особливості творчого стилю.  «Розмова сердець». «Будівлі». «Гофманова ніч».

Риси сюрреалізму у творчості українських письменників. Е. Андієвська. Поезія. Сюрреалізм як мистецький напрям. Риси сюрреалізму в українській літературі. «Надреальна» мова  творів Е.Андієвської («Вечірня лягуна», «Натюрморт в світоглядовому розтині», «Вітри Азії», «Віддих»).

Навчальний модуль №3

ІІ. Епоха «соціалістичного реалізму» в українській літературі. Політико-соціальна зумовленість змін в літературі довоєнного та післявоєнного періодів. Соціалістичний реалізм як творчий метод. Періодизація літератури епохи соціалістичного реалізму.

Історична тема. Р. Іваничук «Мальви». Особливості розвиткуісторичної теми в українській літературі радянського періоду. Р. Іваничук «Мальви»: джерела та історія друку роману, сюжет, система образів, проблематика та символіка твору.

Тема Другої світової війни. О. Довженко «Мати». Два плани зображення війни в радянській літературі. О. Довженко «Мати»: сюжет, стилістичні особливості, тема, ідея оповідання.

Самостійна робота: О. Гончар «Модри Камень». Тема війни у творчості О.Гончара. «Модри Камень»: уявний діалог як форма оповіді, сюжет, тема, ідея, проблематика новели.

Тема села. Гр. Тютюнник «Син приїхав», «Оддавали Катрю». Тема села в творчості українських письменників радянського періоду. Особливості творчого стилю Гр. Тютюнника. «Син приїхав»: сюжет, стилістичні особливості, проблематика твору. «Оддавали Катрю»: сюжет, стилістичні особливості, проблематика твору.

Морально-етична тема. Я. Стельмах «Провінціалки». Морально-етична тематика творів періоду занепаду радянської ідеології. Я.Стельмах «Провінціалки»: жанр, сюжет, система образів, проблематика п’єси.

Самостійна робота:А. Дімаров «Квартира», «Мама Люба». Особливості побудови та жанру збірки А. Дімарова «Боги на продаж. Міські історії». «Квартира»: сюжет, стилістичні особливості тексту, проблематика твору. «Мама Люба»: сюжет, засоби творення головних образів, проблематика оповідання.

Навчальний модуль №4

ІІІ. Сучасна українська література. Постмодернізм як мистецьке явище. Поняття сучасної літератури. Постмодернізм: причини виникнення, стильові ознаки, основні поняття.

С. Жадан, М. Кідрук, Фоззі, І. Карпа, Ю. Винничук, А. Кокотюха, В. Рафєєнко. «ДНК». Автори ідеї. Особливості жанру та композицїя роману. Тема і проблематика кожної з «історій».

Самостійна робота: Ю. Іздрик «Воццек & воццекургія». Присвята. Особливість композиції. Образ головного героя. Проблематика.

М. Матіос  «Солодка Даруся». Жанрові та композиційні особливості твору. Сюжетні лінії, тема, проблематика роману. Засоби творення образу Дарусі.

Самостійна робота: І. Роздобудько. «Зів’ялі квіти викидають». Сюжетні та система образів роману. Проблематика твору.

Л. Костенко «Записки українського самашедшого». «Записки українського самашедшого – перший прозовий твір Л.Костенко. Постмодерні елементи в романі. Образ ліричного героя твору. Проблематика роману.

В. Шевчук «Порослий кульбабами дворик». Композиція збірки. Книга друга «Халабуда для коханки»: сюжет однойменної новели, образ головного героя, тема новели. «Порослий кульбабами дворик»: сюжет, образ головного героя, тема новели.

Самостійна робота: Л. Якимчук «Абрикоси Донбасу».  Авторське передслово. Композиція збірки. Розділ «Ням і війна»: особливість авторського стилю, проблематика поезій.

Л. Дереш. «Пісні про любов і вічність». «Лист читачеві» – розкриття теми збірки. «Тату, ваш син – вегетаріанець», «Момент істини», «Zobaken nicht kusaken»: тема, проблематика, головні образи.

Самостійна робота: Ю. Андрухович «Тут похований Фантомас». Особливість жанру збірки. «Про братів, росіян і братів росіян», «Спецоперація «К»», «Мої»: актуальність проблематики, особливість стилістики творів.

І. Цілик «Червоні на чорному сліди». Композиція збірки. «Гайтавер»: образ головної героїні, проблематика оповідання. «Інший ракурс»: проблематика твору, засоби творення образів.

О. Забужко «Музей покинутих секретів». Особливістю жанру та композиції роману. Сюжетні лінії. Система образів. Проблематика. Символіка роману.

3. Рекомендована література

Базова

Історія української літератури XX століття : у 2 кн.: навч. посібник / за ред. В.Г.Дончика. – Київ: Либідь, 1993

Мовчан Р. В. Українська література : підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень) / Р. В.Мовчан, О. М.Авраменко, В. I. Макаренко. – Київ : Грамота, 2011

Допоміжна

Бернадська Н. Українська література ХХ століття / Н. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2006

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки / А.Біла. – Київ: Смолоскип, 2006

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С.Павличко. – Київ : Либідь, 1999.

Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Тарнашинська. – Київ, 2008.

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. В 4-х кн. – Київ: Аконіт, 2003.

Харчук Р. Сучасна українська проза: постмодерний період. – К.: ВЦ «Академія», 2008

Інформаційні ресурси

Т. Гаев, З. Гук. Українська література хх століття. – Режим доступу: http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska%20knjizevnost%20IV%20%20predavanja.pdf

Усі літературні стилі. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xEivuuGdGn8