Дисципліни загально-професійної підготовки

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ (методичний пакет)

МЕТОДИЧНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ VIII семестр Навчальний модуль № 1 Тема: Сутність та організація підприємництва. Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної справи. Основні способи організації власного бізнесу. Самостійна робота

Детальніше

ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно прикладне мистецтво», спеціалізації «Декоративно прикладне мистецтво» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1. Розділ 1: Мистецтво, його види. Мистецтво часів первіснообщинного ладу та Стародавнього світу. Тема1: Вступ. Архітектура і образотворче мистецтво, як складові дисципліни „Історія образотворчого мистецтва ” Зміст і завдання дисципліни „ Історія образотворчого мистецтва ”.  Архітектура як вид

Детальніше

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» Розробник – О.Г.Кисіль ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1. Вступ. Колір та його властивості. Практична робота№1. Завдання: Затонувати папір акварельними та гуашевими фарбами. Домашня практична робота №1.Зафарбувати клаптики паперу розміром 5 х 5см в хроматичні (7кольорів спектру) і ахроматичні (7 відтінків сірого кольору). Природа

Детальніше

ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1. Вступ. Загальні відомості про науку. Анатомічні особливості людського тіла, які впливають на його зовнішні форми. Література до вивчення теми: Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – с. 23-27. Барчаи Ене. Анатомия для художников. –

Детальніше

ІСТОРІЯ КОСТЮМА

Методичний пакет для студентів  спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» (на базі 9, 11 класів) Розробник: О.І.Терещенко ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1.Предмет «Історія костюма». Його завдання і значення для професії. Історія костюма – складова частина історії матеріальної культури. Завдання предмету «Історія костюма». Різниця між поняттями «костюм» і «одяг». Виникнення одягу. Основні види

Детальніше

ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРНАМЕНТУ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 "Декоративно-прикладне мистецтво", спеціалізації "Декоративно-прикладне мистецтво Розробник – О.М.Недвига, спеціаліст І категорії ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ Навчальний модуль №1 Тема 1. Зміст і завдання дисципліни. Орнамент. Види орнаменту. Зміст і завдання дисципліни. Орнамент: зміст поняття, джерела виникнення. Види орнаменту. Література: ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.3. Опорні

Детальніше

ПСИХОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти) ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ : НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  1         Тема: ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ Мозок і, психіка та свідомість Короткі відомості з історії психології Методи психології Значення знань з психології в загальному і професійному

Детальніше

КУЛЬТУРОЛОГІЯ НХТ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільності 5.02010401 «Народна художня творчість» Розробник – Г.Г.Сидоренко,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ VI семестр НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Розділ І. Вступ до культурології Тема 1. Культурологія як наука. Поняття і сутність культурології як  науки. Виникнення культурології , її розвиток. Культурологія як  навчальна дисципліна. Предмет  дисципліни «Культурологія». Література Горбач

Детальніше

Історія української культури (контрольна робота)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності» ВАРІАНТ 1 Завдання 1. Назвіть характерні ознаки трипільської культури. Завдання 2. Охарактеризуйте культурні надбання Запорізької Січі. Завдання 3. Дайте характеристику освітньому та літературно-видавничому процесу в українських землях за часів Литовсько-Польської доби. Завдання 4.Розкрийте значення Кирило-Мефодіївського братства

Детальніше

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02010401 «Народна художня творчість» Розробник – Н.П.Боцула, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ                             НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  1 Тема : ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ Поняття про психологію, її предмет і завдання. Галузі психологічних знань. Методи психології і їх характеристика. Значення знань з психології в загальному і професійному розвитку працівника культури.

Детальніше

ЕКОЛОГІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів  з дисципліни "Екологія"  Мета курсу: формування екологічної культури майбутніх фахівців Навчальний модуль №1 Розділ І. Екологія – комплексна наука. Лекційне заняття №1 Тема:  Екологія – наука про довкілля 1. Вступ 2. Екологія як наука, її зміст і завдання 3. Історичний огляд розвитку екології 4. Структура сучасної  екології Навчальна література: 1. Білявський

Детальніше

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА (словник)

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ для студентів спеціальності 5.02020401 «Народна художня творчість» та спеціальності 028  «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво» Упорядник: Н.І.Горбачик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист МУЗИЧНИЙ ЖАНР (франц. genre – рід, вид, тип, манера) – багатозначне поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами з огляду на їх походження, умови виконання,

Детальніше

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» Розробник – В.К.Трачук, спеціаліст першої категорії ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема 1: Зміст та практичне значення вивчення дисципліни музична грамота. Музичні звуки та шумові. Властивості музичного звука. Діапазон. Регістр. Нотний стан. Нота. Запис висоти звуків у скрипковому ключі. Музична грамота як навчальна дисципліна, завдання курсу,

Детальніше

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти) Розробник – Боцула Н.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Метадисципліни :формування системи знань про особливості психічного  розвитку  особистості у різні вікові періоди, потенційні можливості і тенденції розвитку творчих здібностей та інтересів дітей. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 

Детальніше

ПЕДАГОГІКА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти) Розробник: Боцула Н.П.  - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1 Тема:ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ Предмет та об’єкт педагогіки. Основні категорії педагогіки. Аксіологічні орієнтири, принципи тафункції педагогіки  (самостійна робота  № 1)

Детальніше

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності Розробник : спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист Сидоренко Г.Г. Мета дисципліни: сформувати систему знань про розвиток світової культури в різних історичних епохах, про місце і роль людини в культурі. Зміст навчальних модулів ІІ курсІІІ семестр НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Розділ І. Вступ до дисципліни

Детальніше

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Розробник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Сидоренко Г.Г. Мета дисципліни: сформувати систему знань про своєрідність української культури на різних етапах її розвитку. ІІІ курс Vсеместр НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна. Роль знань про розвиток української культури для майбутньої професійної діяльності.Предмет

Детальніше