ІСТОРІЯ КОСТЮМА

Методичний пакет для студентів  спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» (на базі 9, 11 класів)

Розробник: О.І.Терещенко

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Тема 1.Предмет «Історія костюма». Його завдання і значення для професії.

 1. Історія костюма – складова частина історії матеріальної культури. Завдання

предмету «Історія костюма».

 1. Різниця між поняттями «костюм» і «одяг».
 2. Виникнення одягу. Основні види одягу.
 3. Примітивні форми одягу. Основні типи одягу.
 4. Матеріал, який використовують для одягу.

Література

 1. Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. и перераб. Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 448 с.
 2. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.

Питання для самоконтролю

 1. Які завдання вирішує предмет «Історія костюма»?
 2. В чому полягає відмінність між поняттями «костюм» і «одяг»?
 3. Які існують основні типи одягу?
 4. Який матеріал використовують для виготовлення одягу?

Тема 2.  Формування українського народного одягу, його функції

 1. Основні етапи формування українського одягу.
 2. Функції українського одягу та їх історична динаміка.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р.
 3. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р.
 4. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.ІІ. – К.: Мистецтво, 1978р.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні етапи формування українського одягу?
 2. Які основні функції українського одягу?

Тема 3. Український костюм як джерело вивчення етнічної історії. Класифікація основних компонентів народного вбрання.

 1. Український костюм – як історичне явище.
 2. Етнографічні класифікаційні ознаки українського костюма.
 3. Класифікація основних компонентів українського народного вбрання.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р.
 3. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р.
 4. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.ІІ. – К.: Мистецтво, 1978р.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягає суть українського костюма як історичного явища?
 2. Які основні етнографічні класифікаційні ознаки українського костюма?
 3. Які основні компоненти народного вбрання?

Тема 4. Сорочка –  найдавніший вид одягу.

 1. Сорочка – основна складова частина одягу українців, найдавніший вид шитого одягу. Локальні особливості сорочок різних регіонів України.
 2. Різноманітності крою жіночих та чоловічих сорочок.
 3. Регіональні особливості орнаментики в вишивці українських сорочок.
 4. Кольорова гама в вишивці українських сорочок в залежності від регіону України.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні локальні особливості українських сорочок?
 2. В чому полягає різноманітність крою жіночих та чоловічих сорочок?
 3. Які орнаменти використовують в вишивці українських сорочок?
 4. В чому особливості кольорової гами в вишивці українських сорочок?

Тема 5. Поясний та нагрудний одяг українців

 1. Чоловічий поясний одяг.
 2. Способи створення жіночого поясного одягу.
 3. Нагрудний одяг українців.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №1.

Література

Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996, с.68-81

Питання до самоконтролю

 1. Які є типи крою поясного чоловічого одягу різних регіонів України.
 2. Які основні типи поясного жіночого одягу.
 3. Які основні компоненти нагрудного одягу українців.

Тема 6. Верхній одяг та його характеристика

 1. Класифікаційні типи верхнього одягу.
 2. Характеристика основних варіантів старовинного верхнього одягу.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.-с.97-117
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р. – с. 81-96

Питання до самоконтролю

 1. Які існують  класифікаційні типи верхнього одягу?
 2. Охарактеризуйте основні варіанти старовинного верхнього одягу.

Тема 7. Взуття та головні убори українців, їх характеристика.

 1. Види взуття за характером прикриття ноги та за матеріалом виготовлення.
 2. Зачіски та головні убори жінок.
 3. Чоловічі зачіски та головні убори.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №2.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.-с.123-137
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р.-с.97-102

Питання  до самоконтролю

 1. Які існують різновиди найпоширеніших в Україні головних уборів.
 2. В чому полягає роль зачісок та головних уборів в обрядових дійствах українців.
 3. Які є основні види взуття.

Тема 8. Прикраси та художні особливості українського костюма.

 1. Прикраси – одне з найяскравіших доповнень українського народного одягу.
 2. Геометричні та рослинні мотиви орнаменту – головна художня особливість українського костюма.

Література

 1. Матейко К.І. Український народний одяг. –  К.: Наукова думка, 1977р.-с.138-142
 2. Ніколаєва Т.Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996р.-с.105-109

Питання до самоконтролю

 1. Які є основні види прикрас, як одного з найяскравіших доповнень українського народного одягу.
 2.  Які існують основні мотиви орнаменту українського костюма?

Тема9.  Костюм Закарпаття

 1. Основні локальні особливості комплексу  традиційного одягу Карпат.
 2. Комплекси чоловічого та жіночого вбрання Закарпаття.
 3. Самобутність народного одягу Карпат.
 4. Особливості танцювального закарпатського костюма.

Література

 1. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996, с.110-116, 125-135

Питання до самоконтролю

 1. Які основні елементи традиційного вбрання Карпат.
 2. Які особливості комплексів жіночого та чоловічого закарпатського одягу .
 3. Які існують відмінності окремих елементів костюма в одязі різних етнічних груп Карпат.
 4. Які особливості танцювального закарпатського костюма.

Студент повинен знати:

 • історію виникнення одягу, костюма;
 • особливості формування українського костюма;
 • основні функції українського костюма;
 • основні елементи українського костюма.
 • особливості українського костюма характерні для: натільного, поясного, стегнового, нагрудного й верхнього одягу;
 • характеристику та особливості ужитку  головних уборів, взуття, прикрас українців.

Студент повинен вміти:

 • розрізняти елементи українського вбрання в залежності від крою, призначення та регіональних  особливостей використання.
 • характеризувати основні елементи вбрання у відповідності до його класифікації.

Складові модульного оцінювання – поточне опитування, самостійна робота №1, №2

Навчальний модуль №2

Тема 10. Костюм в Стародавньому Єгипті.

 1. Особливості художнього стилю в мистецтві Єгипту.
 2. Чоловічий та жіночий костюм Стародавнього Єгипту.
 3. Костюм фараона та місцевого населення.

Література

 1. Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. и перераб. Ростов на Дону : Фенікс, 2003. – с.12-24
 2. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р.-с.13-23

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості художнього стилю в мистецтві Єгипту?
 2. Які існують основні елементи чоловічого та жіночого костюмів Стародавнього Єгипту?
 3. Які характерні особливості костюма фараона та місцевого населення.

Тема 11. Костюм в Стародавньому Ірані (Персії)

 1. Особливості економічного і культурного розвитку Стародавнього Ірану.
 2. Розвиток нових форм в одязі.
 3. Одяг мешканців гір і долин.
 4. Костюм царя і заможних персів. Соціальні відмінності в костюмі.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №3.

Література

 1. Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. и перераб. Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – с.25-31

Питання до самоконтролю

 1. Якими були  основні заняття стародавніх персів.
 2. Які основні елементи комплексу одягу мешканців гір і долин.
 3. Які особливості  одягу царя і знаті.
 4. Які основні прикраси та головні убори, які використовувались в одязі персів.
 5. Які спільні риси  в костюмах персів різних верств населення.

Тема 12.  Костюм в Стародавній Греції.

 1. Пам’ятки давньогрецького мистецтва – основне джерело вивчення історії костюма греків.
 2. Тканини, кольори, орнаменти в грецькому костюмі.
 3. Чоловічий костюм.
 4. .Жіночий костюм.
 5. Головні убори та зачіски.
 6. Характеристика взуття.

Література

 1. Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. и перераб. Ростов на Дону : Фенікс, 2003. -с.34-45
 2. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р. – с.36-42

Питання до самоконтролю

 1. Які  тканини, кольори, орнаменти використовують в грецькому костюмі?
 2. Які основні елементи чоловічого та жіночого грецького костюма.
 3. Які є головні убори та зачіски в грецькому костюмі.
 4. Які особливості взуття греків?

Тема 13. Костюм в Стародавньому Римі.

 1. Культура і мистецтво Стародавнього Риму.
 2. Чоловічий костюм римлян.
 3. Жіночий костюм римлян.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №4.

Література

 1. Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. И перераб. Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – с.53-67

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають  особливості розвитку культури та мистецтва Стародавнього Риму.
 2. Які основні елементи римського  чоловічого костюма.
 3. В чому полягає ідеал жіночої краси в Стародавньому Римі.
 4. Які особливості  взуття, зачісок та косметики римських жінок.

Тема 14. Загальна характеристика російських костюмів.

1. Загальна характеристика російського костюма.

2. Чоловічий костюм.

3. Жіночий костюм.

4.Особливості сценічного російського костюма.

Література

 1. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р.-с.133-151

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості російського костюма?
 2. Які основні елементи російського чоловічого костюма.
 3. Які основні особливості  російського жіночого костюма.
 4. Які особливості сценічного російського костюма.

Тема 15. Костюм кубанських козаків

 1. Історія виникнення кубанського козачого одягу.
 2. Характеристика окремих елементів костюма кубанських козаків.
 3. Характеристика елементів костюма козачок.
 4. Особливості сценічного кубанського костюма.

Література

 1. Стемеров К.К. Нариси з історії костюмів. Ч.І. – К.: Мистецтво, 1978р.-с.133-151

Питання до самоконтролю.

 1. Які основні етапи виникнення кубанського козачого одягу.
 2. Які основні  елементи костюма кубанських козаків.
 3. Які основні елементи костюма козачок.
 4. Які особливості сценічного кубанського костюма.

Тема 16.  Одяг білорусів, молдаван, гуцул

 1. Особливості сценічного  одягу білорусів.
 2. Характеристика молдавського танцювального  костюма.
 3. Особливості гуцульського сценічного вбрання.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №5.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Питання до самоконтролю

 1. В чому суть походження і  які основні види стародавнього одягу білорусів, молдаван, гуцул.
 2. Які основні особливості сценічного одягу білорусів.
 3. Які особливості  молдавського танцювального костюма.
 4. Які основні елементи  комплексу гуцульського сценічного вбрання.

Тема 17. Одяг народів Балтії (латвійський, литовський, естонський).

 1. Характеристика латвійського народного костюма.
 2. Литовський народний одяг.
 3. Костюм естонського народу.

Література

 1.  Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. – М., Легпромбытиздат, 1973г.-с.70, 73-75,83

Питання до самоконтролю

 1. Охарактеризуйте латвійський народний костюм.
 2. Які особливості литовського народного одягу?
 3. Проаналізуйте основні елементи костюма естонського народу.

Тема18.  Грузинський костюм

 1. Особливості жіночого грузинського костюма.
 2. Характеристика чоловічого комплексу грузинського народного одягу.
 3. Особливості танцювального грузинського костюма.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №6.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості патріархального укладу грузинської родини, звичаї й ритуали.
 2. Які основні елементи  чоловічого  грузинського одягу.
 3. Які основні елементи комплексу жіночого вбрання горянок.
 4. Які особливості танцювального грузинського костюма.

Тема 19.  Татарський національний костюм.

 1. Особливості традиційного татарського одягу.
 2. Основні складові частини чоловічого татарського костюма.
 3. Характеристика жіночого татарського костюма.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 83

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості традиційного татарського одягу?
 2. Які основні складові частини чоловічого татарського костюма?
 3. Які особливості  жіночого татарського костюма.

Тема20. Костюми народів Казахстану та Середньої Азії (киргизи, узбеки, казахи, таджики).

 1. Природні умови та їх вплив на заняття населення та формування народного одягу киргизів, каракалпаків, узбеків, казахів, таджиків.
 2. Жіночий та чоловічий комплекси костюмів народів Казахстану та Середньої Азії.
 3. Своєрідність одягу народів Казахстану та Середньої Азії.
 4. Особливості танцювальних узбецького та таджицького костюмів.

На самостійне вивчення – дивись зміст самостійної роботи, самостійна робота №7.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Питання до самоконтролю

 1. В чому особливості  природніх умов розселення киргизів, каракалпаків, узбеків, казахів, таджиків та їх вплив на формування  народного одягу.
 2. Назвіть основні елементи комплексів одягу народів Казахстану та Середньої Азії.
 3. Які особливості танцювальних узбецького та таджицького костюмів.

Тема 21. Одяг мексиканського та індійського народів

 1. Основні риси комплексу жіночого та чоловічого вбрання мексиканського народу.
 2. Особливості жіночого костюма індійського народу.
 3. Характеристика чоловічого індійського костюма.
 4. Особливості сценічних мексиканського та індійського костюмів.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 98-99, 102.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні риси комплексу жіночого та чоловічого вбрання мексиканського народу?
 2. В чому полягають особливості  жіночого костюма індійського народу.
 3. Які особливості чоловічого індійського костюма.
 4. В чому полягають особливості мексиканського та індійського костюмів.

Тема 22. Іспанський костюм.

 1. Характеристика іспанського чоловічого костюма.
 2. Особливості жіночого костюма іспанського народу.

Література

 1. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. – М., Легпромбытиздат, 1973г.-с.99

Питання до самоконтролю

 1. Які основні риси іспанського чоловічого костюма.
 2. Які особливості жіночого костюма іспанського народу?

 Тема 23. Одяг циган.

 1. Особливості жіночого циганського костюма.
 2. Характеристика чоловічого циганського костюма.
 3. Характеристика танцювального циганського костюма.

Література

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 73.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості жіночого циганського костюма?
 2. Які  основні риси чоловічого циганського костюма.
 3. Які  особливості сценічного циганського костюма.

Студент повинен знати:

 • особливості чоловічого костюма Стародавнього світу
 • особливості жіночого костюма Стародавнього світу.
 • характеристику та художні особливості костюмів народів світу;
 • традиційні комплекси чоловічого та жіночого костюмів народів світу.

Студент повинен вміти:

 • розрізняти елементи вбрання в залежності від приналежності до конкретного народу.

Складові модульного оцінювання – поточне опитування, самостійна робота №3, №4, №5, №6, №7

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія костюма»

Самостійна робота №1

Тема: Поясний та нагрудний одяг українців.

 1. Чоловічий поясний одяг.
 2. Способи утворення жіночого поясного одягу.
 3. Нагрудний одяг українців.

Література:

Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996, с.68-81

Методичні поради

Працюючи над цією темою необхідно звернути увагу на походження назв штанів –  основного чоловічого поясного одягу в різних регіонах  України. Студент повинен уміти розрізняти типи спідниць за територіальною ознакою і знати характерні елементи жіночого  святкового вбрання. Орієнтуватися у різноманітності форм нагрудного одягу, пов’язаних не лише з удосконаленням традиційних конструкцій а й появою нових матеріалів, і з зовнішніми чинниками – впливами міської культури, модних течій тощо.

Питання до самоконтролю

 1. Які є типи крою поясного чоловічого одягу різних регіонів України.
 2. Які основні типи поясного жіночого одягу.
 3. Які основні компоненти нагрудного одягу українців.

Форма контролю: письмова відповідь. Термін контролю: до мкр№1

Самостійна робота №2

Тема: Взуття та головні убори українців, їх характеристика

 1. Види взуття за характером прикриття ноги та за матеріалом виготовлення
 2. Зачіски та головні убори жінок.
 3. Чоловічі зачіски та головні убори.

Література:

Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996, с.97-103

Методичні поради

Перш ніж приступити до цієї теми, необхідно зупинитися на дівочих та жіночих зачісках, на локальних особливостях зачісок. Звернути увагу на той момент що із історії виникнення зачісок з глибини віків веде свій відлік історія головних уборів, поділ  головних уборів на типи. Студент повинен орієнтуватися у класифікаційних підтипах взуття – одної з основних складових українського костюма.

Питання до самоконтролю

 1. Які є різновиди найпоширеніших в Україні головних уборів та дати їм характеристику.
 2. В чому полягає роль зачісок та головних уборів в обрядових дійствах українців.
 3. Які існують основні види взуття в українському сценічному костюмі.

Форма контролю: письмова відповідь. Термін контролю: до мкр №1

Самостійна робота №3

Тема: Костюм в Стародавньому Ірані (Персії)

 1. Особливості економічного і культурного розвитку Стародавнього Ірану.
 2. Розвиток нових форм в одязі.
 3. Одяг мешканців гір і долин.
 4. Костюм царя і заможних персів. Соціальні відмінності в костюмі.

Література:

Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. и перераб. Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – с.25-31

Методичні рекомендації

Працюючи над цією темою необхідно звернути увагу на політичний устрій Ірану та основні заняття персів. Студент повинен орієнтуватися в різноманітності назв основних елементів костюма  царя та заможних стародавніх персів. Необхідно знати основні соціальні відмінності, які мали місце в костюмах  стародавніх персів і ті, що залишалося незмінним в костюмах персів різних соціальних верств населення.

Питання до самоконтролю

 1. Якими були  основні заняття стародавніх персів.
 2. Які основні елементи комплексу одягу мешканців гір і долин.
 3. Які особливості  одягу царя і знаті.
 4. Які основні прикраси та головні убори, які використовувались в одязі персів.
 5. Які спільні риси  в костюмах персів різних верств населення.

Форма контролю: усна відповідь. Термін контролю: до мкр №2

Самостійна робота №4

Тема: Костюм в Стародавньому Римі.

 1. Культура і мистецтво Стародавнього Риму.
 2. Чоловічий костюм римлян.
 3. Жіночий костюм римлян.

Література:

Дудникова Г.П. История костюма/ Изд. 2-е доп. Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – с.53-67

Методичні рекомендації

Працюючи над цією темою необхідно зупинитися на особливостях розвитку культури та мистецтва в Стародавньому Римі. Студент повинен орієнтуватися в різноманітності назв основних елементів чоловічого та жіночого римського костюма та костюма простих людей.   Необхідно звернути увагу на основну рису римського характеру, а також на зачіски, прикраси та взуття римлян.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають  особливості розвитку культури та мистецтва Стародавнього Риму.
 2. Які основні елементи римського  чоловічого костюма.
 3. В чому полягає ідеал жіночої краси в Стародавньому Римі.
 4. Які особливості  взуття, зачісок та косметики римських жінок.

Форма контролю: бесіда. Термін контролю: до мкр №2

Самостійна робота №5

Тема: Одяг білорусів, молдаван, гуцул

 1. Особливості сценічного  одягу білорусів.
 2. Характеристика молдавського танцювального  костюма.
 3. Особливості гуцульського сценічного вбрання.

Література:

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Методичні рекомендації

Працюючи над цією темою необхідно зупинитися на походженні і основних видах стародавнього  одягу білорусів, молдаван, гуцул. Студент повинен орієнтуватися в різноманітності основних елементів чоловічого та жіночого вбрання. Необхідно звернути увагу на основні комплекси   національних костюмів: білоруського, молдавського, гуцульського. Необхідно характеризувати основні елементи танцювальних костюмів білорус, молдаван, гуцул.

Питання до самоконтролю

 1. В чому суть походження і  які основні види стародавнього одягу білорусів, молдаван, гуцул.
 2. Які основні особливості сценічного одягу білорусів.
 3. Які особливості  молдавського танцювального костюма.
 4. Які основні елементи  комплексу гуцульського сценічного вбрання.

Форма контролю: письмова відповідь. Термін контролю: до мкр №2

Самостійна робота №6

Тема: Грузинський костюм

 1. Особливості жіночого грузинського костюма.
 2. Характеристика чоловічого комплексу грузинського народного одягу.
 3. Особливості танцювального грузинського костюма.

Література:

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Методичні рекомендації

Працюючи над цією темою необхідно зупинитися на особливостях патріархального укладу грузинської родини, звичаї й ритуали (зв’язок з народним одягом).  Звернути увагу на характерні риси чоловічого одягу грузинів – його відносну однотипність для усіх районів. Студент повинен ознайомитися з своєрідністю одягу горянок а також з особливостями орнаментального оформлення грузинського народного одягу. Необхідно ознайомитися з елементами сценічного грузинського костюма.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості патріархального укладу грузинської родини, звичаї й ритуали.
 2. Які основні елементи  чоловічого  грузинського одягу.
 3. Які основні елементи комплексу жіночого вбрання горянок.
 4. Які особливості танцювального грузинського костюма.

Форма контролю: реферат. Термін контролю: до мкр №2

Самостійна робота №7

Тема: Костюми народів Казахстану та Середньої Азії (киргизи, узбеки, казахи, таджики).

1.  Природні умови та їх вплив на заняття населення та формування народного

одягу киргизів, каракалпаків, узбеків, казахів, таджиків.

 1. Жіночий та чоловічий комплекси костюмів народів Казахстану та Середньої Азії.
 2. Своєрідність одягу народів Казахстану та Середньої Азії.
 3. Особливості танцювальних узбецького та таджицького костюмів.

Література:

 1. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., Легпромбытиздат, 1973. – с. 60-63, 73.

Методичні рекомендації

Працюючи над цією темою необхідно звернути увагу на природні умови та їх вплив на заняття населення та формування народного одягу киргизів, каракалпаків, узбеків, казахів, таджиків. Студент повинен ознайомитися з походженням народів Казахстану та Середньої Азії, та з традиційними рисами одягу  цих народів. Необхідно зупинитися на особливостях чоловічого та жіночого танцювального костюма узбеків та таджиків.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості   природних умов розселення киргизів, каракалпаків, узбеків, казахів, таджиків та їх вплив на формування  народного одягу.
 2. Які основні елементи комплексів одягу народів Казахстану та Середньої Азії.
 3. Які особливості танцювальних узбецького та таджицького костюмів.

Форма контролю: письмова відповідь. Термін контролю: до мкр №2