ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

Розробник – О.Г.Кисіль

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Тема 1. Вступ. Колір та його властивості.

Практична робота№1. Завдання: Затонувати папір акварельними та гуашевими фарбами.

Домашня практична робота №1.Зафарбувати клаптики паперу розміром 5 х 5см в хроматичні (7кольорів спектру) і ахроматичні (7 відтінків сірого кольору).

 1. Природа кольору.
 2. Що вивчає кольорознавство.
 3. Характеристика кольорового спектру.
 4. Групи кольорів. Основні характеристики кольору.

Література:

 1. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнєконструювання. – К: Радянська школа, 1978 с.32 – 36.
 2. Чин Френсіс Д.К., Бінжеллі Коркі. Дизайн інтер’єру. Ілюстрований довідник. – 2007.с.113-115.
 3. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: Навч.посіб. – 2-ге вид.перероб.і допов. – К.: Вища школа., 2002. стр.98-102.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке колір.
 2. Що вивчає кольорознавство.
 3. На які дві групи поділяються кольори.
 4. Які основні характеристики кольору?

Тема 2. Кольоровий спектр. Хроматичні і ахроматичні кольори.

Практична робота №2. Завдання: Виготовити акварельними фарбами 7-ми ступінчатий кольоровий спектр способом розтяжки, щоб утворився ефект поступового переходу від одного кольору до іншого.

Домашня практична робота №2. Виготовити 10-ти ступінчату шкалу градації ахроматичного кольору двома способами: 1) розтяжка поступова, без меж між частинами з різним забарвленням; 2) розтяжка з постійною зміною забарвлення .

Техніка роботи акварельними фарбами.

 1. Спектральні кольори.
 2. Хроматичні і ахроматичні кольори.

Література:

1. І.Т.Волкотруб. Бесідипро художнєконструювання. –К: „Радянська школа”. 1978 с.32 – 36.
2.Чин Френсіс Д.К., Бінжеллі Коркі Дизайн інтер’єру. Ілюстрований довідник. -Х. 2007.с.113-115.

Питання до самоконтролю:

 1. З скількох кольорів складається кольоровий спектр.
 2. Які кольори відносяться до ахроматичних.
 3. Які кольори відносяться до хроматичних.
 4. На які дві групи поділяються хроматичні кольори.

Тема 3. Основні кольори. Утворення похідних кольорів

Практична робота№3. Завдання: Виконати вправи на утворення похідних кольорів на форматі паперу А-3.

Домашня практична робота №3. Виготовити 6-ти ступінчате кольорове коло (d 10см) з похідними кольорами.

План теми:
1. Основні та похідні кольори.

Література:

1.Чин Френсіс Д.К., Бінжеллі Коркі Дизайн інтер’єру. Ілюстрований довідник. -Х. 2007.с.115-117.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є основні кольори.
 2. Як утворюються похідні кольори.

Тема 4. Базові характеристики кольору. Способи затемнення та висвітлення кольору.

Практична робота№4. Завдання : Виконати вправи на виконання рівно ступінчатої шкали світлості і насиченості кольору.

На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота№1»)

Домашня практична робота №4. Затемнення та висвітлення кольору. Накреслити прямокутник розміром 7,5 х 20 см. Поділити його по горизонталі на три частини по вертикалі на 8 рівних частин. Середню смугу пофарбувати в кольори набору, де кожен прямокутник розміром 2,5х2,5см відповідає одному кольору. Верхню смугу утворити додаючи до відповідного спектрального кольору білило, нижню – додаючи чорної фарби. Формат паперу А-4.

План теми:

Базові характеристики кольору: кольоровий тон, світлість, насиченість.
Література:
1. І.Т.Волкотруб. Бесіди про художнєконструювання. –К: „Радянська школа”. 1978 с.32 – 36.
2..Чин Френсіс Д.К., Бінжеллі Коркі Дизайн інтер’єру. Ілюстрований довідник. -Х. 2007.с.115-118.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке „кольоровий тон”.
 2. Що таке „світлість кольору”.
 3. Що таке „насиченість кольору”.
 4. Які є способи затемнення та висвітлення кольору.

Студент повинен знати:
–    що таке колір;
–    властивості кольору;
–    основні кольори та механізм утворення похідних кольорів;
–    хроматичні і ахроматичні кольори;
–    характеристики кольору;
–    способи затемнення і висвітлення кольору
Студент повинен вміти:
–    тонувати папір різними способами;
–    виконувати розтяжку кольору;
–    затемнювати і висвітлювати колір різними способами;
–    змішувати кольори між собою;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, оцінювання аудиторних (№ 2-4) та домашніх практичних робіт (№ 1-4); самостійних робіт (№ 1).

Навчальний модуль №2

Тема 5. Кольоровий круг. Тепла і холодна гама.

Практична робота №5. Завдання: Виготовити 12-ступінчатий кольоровий круг. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота № 2»)

План теми:

 1. Практичне значення кольорового кола.
 2. Назви кольорів.

Література:

 1. Чин Френсіс Д.К., Бінжеллі Коркі Дизайн інтер’єру. Ілюстрований довідник. -Х. 2007.с.115-118.
 2. Крижанська. О.Яким буває червоне? Мистецтво та освіта, 2001-№2 – с.22-23
 3. Бичкова Л. Сяйво райдуги в словах. Мистецтво та освіта, 1999.- №3. – с.11-14

Питання до самоконтролю:

 1. З скількох кольорів може складатися кольоровий круг.
 2. Як називаються кольори, що розміщені в кольоровому крузі один проти одного.

Тема 6. Кольоросполучення. Способи змішування кольорів.

Практична робота № 5. Завдання : Виконати вправи на змішування кольорів. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №3»)

Домашня практична робота №6.На аркуші паперу А-3 накреслити 7 горизонтальних і 7 вертикальних смуг шириною 2,5см. Це смуги для семи спектральних кольорів. Спочатку аквареллю зафарбувати горизонтальні смужки. Після висихання горизонтальних смуг, зафарбувати вертикальні смуги, перекриваючи нижній шар. Потрібно старатися не розмити його. В місцях накладання двох кольорів від змішування повинен утворити новий колір.

План теми:

 1. Що таке колорит.
 2. Що таке гама.

Література:

Корінний М.М. Шевченко В.Ф. короткий енциклопедичний словник з культури. – К.: Україна 2003. стр.157.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке колорит.
 2. Що таке гама.
 3. Що таке монохромність і монохром.
 4. Які є способи змішування кольорів.

Тема 7. Кольоровий контраст, нюанс. Засоби підсилення контрасту.

Практична робота №7. Завдання : Виконати вправи на створення кольорового контрасту. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота № 4»)

План теми:

 1. Що таке кольоровий контраст.
 2. Що таке кольоровий нюанс.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке кольоровий контраст.
 2. З яких кольорів можна утворити контрастні і нюансні кольорові сполучення..
 3. Який є відомий засіб підсилення контрасту кольорів.
 4. Які основні закономірності кольорових поєднань.

Студент повинен знати:
–    характеристики кольоросполучень;
–    що таке гама;
–    способи змішування кольорів;
–    що таке кольоровий контраст, нюанс;
–    засоби підсилення контрасту;
–    закономірності кольорових поєднань
Студент повинен вміти:
–    будувати кольоровий круг;
–    створювати контрастні і нюансні кольорові сполучення;

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних та домашніх практичних робіт; самостійних робіт ( № 2,3,4).

Форма модульної контрольної роботи №1: тестове опитування.

Навчальний модуль №3

Тема 8. Однотонні гармонії.

Практична робота №8. Завдання : Виконати варіанти гармонійних поєднань. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №5»)

Домашня практична робота №7. Виконати однотонну гармонію з використанням ахроматичного кольору в якості контуру.

План теми:

 1. Що таке формальна кольорова гармонія.
 2. Етапи побудови кольорових гармоній.
 3. Основні, другорядні, допоміжні, і акцентні кольори в кольорових гармоніях.

Література:

 1. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: Учеб.пособие для студентов худож.-граф.фак. пединститутов /сост.Н.Н.Ростовцев и др./ – М.: просвещение; 1986. стр.82-89.
 2. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: Навч.посіб. – 2-ге вид.перероб.і допов. – К.: Вища школа., 2002. стр.98-102.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке формальна кольорова гармонія.
 2. За якими принципами будуються однотонні гармонії.

Тема 9. Одноколірні гармонії.

Практична робота №9. Завдання: Виконати варіанти гармонійних поєднань.

Домашня практична робота №8.Виконати одноколірну гармонію з використанням ахроматичного кольору в якості контуру.

План теми:

 1. Принцип побудови одноколірних гармоній.

Література:

Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: Учеб.пособие для студентов худож.-граф.фак. пединститутов /сост.Н.Н.Ростовцев и др./ – М.: просвещение; 1986. стр.82-89.

Питання до самоконтролю:

 1. За якими принципами будуються одноколірні гармонії.

Тема 10. Полярні гармонії. Тріади.

Практична робота №10. Завдання: Виконати варіанти гармонійних поєднань. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота № 6»)

Домашня практична робота №9.Виконати полярну гармонію з використанням кольорового контуру.

План теми:

 1. Принцип побудови полярних гармоній і тріад.

Література:

 1. Рисунок. Живопись. Композиция.

Хрестоматия: Учеб.пособие для студентов худож.-граф.фак. пединститутов /сост.Н.Н.Ростовцев и др./ – М.: просвещение; 1986. стр.82-89.

Питання до самоконтролю:

 1. За якими принципами будуються полярних гармонії і тріади

Тема 11. Багатоколірні гармонії.

Практична робота №11. Завдання: Виконати варіанти гармонійних поєднань.

Домашня практична робота №10.Виконати багатоколірну гармонію з використанням кольорового контуру.

План теми:

 1. Принцип побудови багатоколірних гармоній.

Література:

1.Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: Учеб.пособие для студентов худож.-граф.фак. пединститутов /сост.Н.Н.Ростовцев и др./ – М.: просвещение; 1986. стр.82-89.

Питання до самоконтролю:

 1. За якими принципами будуються багатоколірні гармонії.

Студент повинен знати:
–    кольорові гармонії, принципи їх побудови;
Студент повинен вміти:
–    створювати однотонні, одноколірні, полярні і багатоколірні гармонії;

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних (№ 8-11) та домашніх практичних робіт (№ 7-10); самостійних робіт ( № 5, 6).

Форма модульної контрольної роботи №2: практичне завдання.

Навчальний модуль №4

Тема 12. Психофізичний вплив кольору.

Практична робота №12. Завдання : Передати кольором певний емоційний настрій.

Домашня практична робота№11.Підібрати п’ятірку кольорів, що відображають вказаний викладачем емоційний стан людини.

План теми:

 1. Психофізична характеристика кольорів.
 2. Дія кольорових поєднань.

Література:

 1. І.Т.Волкотруб. Бесіди про художнєконструювання. –К: „Радянська школа”. 1978 с.32 – 36.

Питання до самоконтролю:

 1. Дати загальну характеристику психофізичної дії кольорів.

Тема 13. Символіка кольору.

Практична робота №13. Завдання : На запропоновану викладачем тему створити кольором певне символічне зображення та обґрунтувати його. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №7»)

План теми:

 1. Символіка кольору і час.
 2. Кольорова символіка.

Література:

 1. Гурська А.С. Мова та граматика українського орнаменту: Навч. – методичний посібник. – К.: Альтернатива 2003;
 2. Лозко Г.С, Коло Свароже: відродження традиції.- К: Укр..письменник. 2004 с.147.

Питання до самоконтролю:

 1. Які символічні значення мають кольори.

Тема 14. Кольорові асоціації

Практична робота №14. Завдання: Передати кольором запропоновані викладачем особливості певного настрою. Обґрунтувати свої асоціації.

План теми:

 1. Фізичні асоціації
 2. Фізіологічні асоціації.
 3. Емоційні асоціації

Питання до самоконтролю:

1. Назвати фізичні асоціації кольору.

 1. Як фізіологічно колір впливає на людину.
 2. Назвати емоційні асоціації.

Студент повинен знати:
–    психофізіологічний вплив кольору;
–    символіку кольору;
–    кольорові асоціації
Студент повинен вміти:
– передавати кольором емоційний стан людини.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних (№12-14) та домашніх практичних (№11) робіт; самостійних робіт (№ 7).

Форма модульної контрольної роботи№3: практичне завдання.